• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ילדים בסיכון, גירעון, שכר מינימום ושר אוצר אחד

איציק ספורטא

בעקבות ההצלחה הכלכלית האדירה של השנים האחרונות נתבשרנו ששיעור הילדים בסיכון עלה ב-40%. הם סך הכל ילדים והם כנראה לא מבינים את חוקי הכלכלה הבסיסיים המציבים אותם בעמדת פתיחה כה טובה, בעצם לא טובה, אבל מה אני יודע? באותה עת התברר שהגירעון השנה יהיה נמוך בהרבה מהצפוי 1.2% במקום 3.4%. כל מי שעיניו ועיניה בראשם היו אומרים משהו פה לא תקין. תארו לכם שבמקום 3.4% היה הגירעון 9.6% (פשוט הכפלתי 3.4 ב-2.8 זה אותו יחס כמן בין 1.2 ל-3.4), ואולי לא 9.6% אלא 5.6%, הרי אמות הסיפים היו מזדעזעות מהצעקה שהייתה קמה מכל כיוון על כישלונה של המדיניות הכלכלית. אבל נניח שבמקרה כזה מספר הילדים בסיכון היה יורד ב-10%, מה אז?

אנחנו כבר יודעים שחלק ניכר מהכותבים בענייני כלכלה פיתחו להם משקפיים המשקפים רק ממדים נבחרים במציאות, יותר מכך ביקורתם תמיד תהיה כאשר לא עומדים ביעדים הכלכליים רק בכיוון אחד, קרי עלייה בגירעון ולא ירידה. אחד מאלה הוא העורך הכלכלי של המוסף הכלכלי של הארץ הכותב: "הגירעון התקציבי הנמוך של 2005 מחייב את האוצר ובנק ישראל למחשבה מחודשת על יעדי הגירעון של השנים הבאות. יש לנצל את הגירעון הנמוך כדי להאיץ את הקטנת החוב הלאומי. השקעות בחינוך או בתמיכה באוכלוסיות חלשות צריכות לבוא מקיצוצים בשומנים המרובים של הסקטור הציבורי המורחב". הבנו את הרעיון שחוזר על עצמו כל הזמן, אין כסף, שמן רזה וכל הדימויים הממש מדויקים האלה.

דרך אגב, 56% מבני הנוער העובדים אינם משתכרים אפילו שכר מינימום, כך מחנכים את הנוער לציפיות נמוכות ולחיים של ניצול במשק הישראלי המוצלח, אלה בעתיד יסתפקו במועט ולא ירימו קול צעקה כאשר המעסיקים יעשו בהם כרצונם. אני חושב שצריך להכניס לתוכנית הלימוד שיעורים בנושא שבהם ילמדו תלמידים שהמעסיק תמיד צודק, כי בו אנו תלויים, ועלינו לעזור לו לעשות מיליונים, כי אם לא יהיה רע.

שר האוצר בהרצאתו בכנס השנתי של אגף התקציבים באוצר, מלבד הרעיון המבריק של שכר לימוד דיפרנציאלי באוניברסיטאות,  אמר: "הפכנו למדינה שבה המעורבות החברתית הזוכה לתמיכה הגדולה ביותר היא פתיחת בתי תמחוי, כי מאות אלפים בישראל נזקקים למוסדות אלה. כשאני יושב עם משקיעים זרים, הנושא שהכי מטריד אותם בישראל הוא בעיית העוני." ועוד ציטוט: "לדברי אולמרט, משקיעים זרים שואלים אותו: האם ישראל תהיה מסוגלת לעמוד, לאורך זמן, בפוטנציאל התסיסה החברתית? אין ספק ולא יכול להיות ספק כי בישראל של 2005 יש תופעות שאי-אפשר להמשיך ולחיות איתן". שימו לב שיש לטפל בבעיות העוני רק כאשר יש לזה פוטנציאל השפעה על המשקיעים הזרים, ואני לתומי חשבתי שיש לטפל בנושא כי במדינה עשירה עוני הוא תוצר של כשל מוסרי ולא רק כלכלי. כמובן שכדי לשכנע את המשקיעים הזרים שאין פה בעיות מספיק לתכנן תוכניות של כאילו, כי אין אנו רוצים באמת לשפר מצבם של אזרחים.

כנראה שיעניין אותך גם: