• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

וויסקונסין, עודף, תרופות, מוראלס

איציק ספורטא

שלוש כתבות פורסמו היום ב"הארץ" על פלאי תוכנית וויסקונסין. לא להפתעת רבים התוכנית אינה מממשת את התקוות שתלו בה, באחת מהכתבות אשפר להתרשם מעדויות אישיות של ארבע עובדות (מה אין עובדים?). כמובן שהתקוות היו של אלו שהעתיקו אותה מארה"ב בלי לשים לב לתוצאותיה שם, רק 10% הושמו בעבודה ששכרה גבוה מקו העוני. אולי כיון שלא רצו לשים לב, ואולי בגלל שאין להם עניין לעזור לאנשים אלא אך ורק לצמצם את תקציב המדינה. כיון שצמצום התקציב הוא המטרה הקדושה אין ערך לשום דבר אחר, כמובן לא לחייהם של אנשים שגם כך אינם נהנים מטובה של הארץ. ב-1/2/2006 תתקיים הפגנה כנגד התוכנית הרעה הזאת בירושלים.  

מתברר שבחודש הראשון של השנה יש עודף של חמישה מיליארד שקל בפעילות המדינה. כך שהמדינה אינה מוציאה את מה שהוקצב לה. למה? כי כדאי לחסוך, בשביל מי ובשביל מה זה לא ממש משנה. יש גם אנשים שנאלצים לחסוך מעצמם, למשל, תרופות: "28 אחוזים מהציבור בישראל נאלצים לוותר על טיפול רפואי כלשהו או על רכישות תרופות חיוניות, בשל מגבלה תקציבית. כך עולה מסקר שערכה ההסתדרות הרפואית, החושף תמונה עגומה אודות מימדי העוני במדינה והמחיר הבריאותי שהוא גובה. מהסקר עולה כי מרבית האנשים שנאלצים לוותר על שירותים רפואיים מסיבות כספיות הינם מהשכבות החלשות, בעלי השכלה והכנסה נמוכות וממוצא מזרחי. כמעט עשירית מהנשאלים הודו כי נאלצו לוותר על טיפול רפואי לילדיהם, 14 אחוזים דיווחו כי ויתרו על טיפול עבור הוריהם. ד"ר יורם בלשר, יו"ר ההסתדרות הרפואית, התייחס לממצאים ואמר: "כאשר ילדים לא מקבלים תרופות או לא מבקרים אצל רופא משום שלהוריהם אין כסף – זה מצב מזעזע"". נו, אז הזדעזנו, מה עכשיו? כלום, אני בטוח שיכתבו שהסקר הוא מגמתי כיון שנעשה על ידי ההסתדרות הרפואית, ושלא רואים ברחובות אנשים שלא מקבלים תרופות, כמו שלא רואים עניים בכלל, ועוד רעיונות מהסוג הזה.

בכל זאת יש קיצוץ שראוי שיהיה גם כאן, בבוליביה החליט הנבחר מוראלס לקצץ את שכרו בחצי, וכך גם את שכרם של יתר השרים. כי שם בדרום אמריקה יש אנשים שעדיין חושבים שצדק חברתי הוא מן האפשר, אולי מדרום תפתח הטובה. 

כנראה שיעניין אותך גם: