עת חשבון נפש

קובי כהן

קברניטי המדינה הוליכו במהלך העשורים אחרונים מדיניות כלכלית המעודדת את השכבות החזקות והעשירות, מדיניות של הפרטה, הפחתת מיסוי והקלות מרובות, כלכלת שוק גלובאלי ומדיניות קפיטליסטית מערבית.

הקלת הנטל על השכבה החזקה נעשתה מתוך ציפייה שיהיה בידי בעלי ההון את הכוח הכלכלי לשנות ולעשות למען כלל החברה, המדינה ציפתה שכלכלת השוק החופשי והרחבת היכולות הפרטיות יביאו לצמיחה כלכלית על בסיס השקעת חוזרות בכלכלה המקומית. הציפייה הייתה שההשקעה במשק המקומי תיצור מקומות תעסוקה חדשים וזו תביא לצמיחה וההנחה הייתה שבדרך זו תיפתר בעיית השכבות החלשות. בפועל השכבות החזקות העדיפו מחד להשקיע את כספם ברווח קל של התעשרות ממונית מעיסוקי כספים בבורסות ובשווקים נושאי פרי בחו"ל ולא תרמו לטובת המדינה. מאידך, על בסיס מודלים כלכליים הנוחים להם, בחרו בעלי ההון, שכבר השקיעו בשוק המקומי, ליצור מקומות תעסוקה חדשים הפועלים על פי מודלים להקטנת עלות שכר עבודה תוך פגיעה בשכבות חלשות. גל העלייה המבורך הביא עימו כוח עבודה ענקי, ובעלי הממון ניצלו את מצוקת התעסוקה בכדי ליצור נורמות תעסוקתיות המבוססות על קליטה למסגרות עבודה באמצעות חברות העסקה קבלניות פרטיות שהוקמו למען הקטנת זכויות עובדים, מניעת מחויבות מעסיקים,ובעיקר כדי לספק עובדים בשכר נמוך ככל שניתן.

כלכלה בריאה וחוסן כלכלי מבוססים על מאזן יבוא יצוא בריא, שוק מקומי חזק ובעיקר על תעשייה חזקה המסוגלת להתמודד בשווקים גלובאליים.

כמה מפעלי תעשיה חדשים הוקמו בעשור האחרון ביחס לעלייה הממשית בכוח העבודה במדינתנו?

רובם המוחלט של מפעלי התעשייה החדשים אינו מסוגל להתמודד במציאות הכלכלית החדשה הדורשת מסוגלות לשווקים גלובאליים. נכון, חלק מהכספים הושקע בתעשיות עתירות ידע, אולם תעשיות אילו מועטות ויש בהן מעט מדיי מקומות תעסוקה, שכר העבודה בהן נמוך ותנאי התעסוקה לא נוחים. עובדה מוכחת היא שמדיניות הסחר החופשי ותחרות גלובאלית לא נתנו לתעשיות אלו את האפשרות להמריא כנדרש ואלו מדשדשות. עתודות כוח האדם עתיר הידע לא מצליח להשתלב בהיעדר השקעה מספקת במקומות התעסוקה המעטים מדיי ובעלי היכולת המוכשרים והטובים בבני הארץ בוחרים להרחיק אל מחוץ לגבולות המדינה בחיפוש אחר אלטרנטיבות טובות יותר ובכך מקטינים את יכולת ההתפתחות וההתמודדות של השוק המקומי מול השוק העולמי.

מדיניות השוק החופשי וביטול גורף של מיסי יבוא במטרה לצרף את ישראל לכלכלת השוק הגלובאלי הביאו ליבוא זול מהמזרח וממדינות בהם עלויות העבודה נמוכות מאוד. המצב הותיר את התעשיות דלות הידע חשופות לתחרות ואלו קרסו אחת לאחת. רוב תעשיות דלות הידע, בסיס פרנסתם של השכבות החלשות, הוצאו מהמדינה על ידי בעלי ההון למדינות שבהן עלויות מחיה ועבודה נמוכות. המצב דחק את השכבות החלשות מטה שהוא מותיר אלפי מפרנסים ללא פרנסה ודחק אותם אל עבר קצבאות הסעד.

מקומות העבודה לא נותנים פתרון לשכבות חלשות והתעשייה החדשה ממוקמת באזורים בהם ממוקמת השכבה החזקה בעוד שאזורים רבים במדינה שמכילים שכבות חלשות נותרים ללא השקעה. דרוש שינוי ועל כך יש להקים זעקה רמה!

 

בד בבד כחלק מהמדיניות אנו נוכחים בהקטנה הולכת וגוברת של מעורבות, הקטנת מיסוי גוררת באופן חד משמעי הקטנת הוצאה וזו גוררת התנתקות מחבות כלפי שכבות חלשות. ציבור החלשים מושאר לבד ומאחור, בעשור האחרון בוצעה מדיניות אנטי סוציאלית ברורה, דו"ח העוני האחרון רק הציג והעלה למודעות את הבעיה שנוצרה, אבל מאחורי ההכרזות לתיקון המצב והמילים היפות חזרו קובעי המדיניות לביצוע אותה מדיניות קלוקלת ופוגעת זו.

אותם שכבות חלשות, חלקם האחד עובדי כפיים בעלי יכולות וכישורים שלא מאפשר להם להשתלב בעולם התעסוקה החדש עתיר הידע , רובם חסרי השכלה גבוהה, מנסיבות או כורח, נדחקים לעבר התהום. בעולם תעסוקתי מתעדכן ובו מדיניות של הפחתה תלות בעבודת כפיים וצמיחה בתחומים עתירי ידע בלבד לא מוצאים אלו את מקומם ונכשלים תוך ייאוש למציאת תעסוקה בשכר הולם ונדחקים לשפל.

וחלקם  האחר קשישים, נכים פגועים גופנית ונפשית, וציבור אנשים רפי שכל ומנותקי קשר עם מציאות.

חלקו החלש והפגיע ביותר של הספקטרום האנושי במדינה. איתם מעצבי המדיניות עושים ככל העולה על רוחם. ציבור זה ברובו רחוק מהיכולת להילחם על זכויותיו המוסריות והחוקיות לזכות לחיות בכבוד ואין בידיו ליצור לחץ משמעותי והחוצפה לא יודעת גבול. אותן שכבות תלויות בקצבאות למחייתם, קצבאות שאמורות לאפשר להן חיים בכבוד ולפצות אותן על מצבם.

במדיניות של חוסר מיסוי והקטנת מעורבות לטובת אוכלוסיות חזקות, במפגיע, בכדי לשפר את המדיניות המותווה מנסים מעצבי המדיניות לשכלל את מנגנון האי נתינה והוגים "פטנטים" חדשים לצמצום הנטל.  מהקפאת קצבאות גלובאלית במסגרת "חוק ההסדרים" הקפאה בת כמה שנים שהרחיבה והעמיקה את הדחיקות והעליבות של אותן שכבות חלשות ועניות. דרך קיצוצי קצבאות נרחבים לחד הוריות מקבלות התמיכה ובעיקר על ידי תוכנית מהל"ב (מהבטחת הכנסה לעבודה) תוכנית (ויסקונסין) המיושמת על מקבלי קצבאות הסעד (הבטחת הכנסה בשמה הנאור), השיטה המשוכללת מטרתה הגדלת הפגיעה והקטנת חבות מוסרית, מבוססת על התיאוריה שקובעת שאוכלוסיות אלו מסרבות לקחת חלק במסגרת "שיקומית" ויש לנקוט כנגדה בשיטה "ספרטנית", בחוסר רגישות ובחוסר הבנה כופים "שילוב" במסגרות תעסוקתיות נצלניות, חסרות תשתיות, שכל עניינן הוא לגרוע, לפגוע ולצמצם את הנטל הכלכלי המוטל על המדינה לטובת האוכלוסיות העשירות על ידי מחיקת כמה שיותר מקבלי קצבה.

החוצפה המוסרית לא יודעת גבולות, בעורמה, במסווה של תוכניות ל"שיקום ולשיפור" מוציאים תוכניות על ידי "וועדות ציבוריות" מנותבות על ידי אותם יוצרי המדיניות, כדוגמת תוכנית ועדת "לרון"  לנכים, הקוראת אף היא במסווה של יומרות "שיקומיות" תוך אי הבנה טוטאלית והתנכרות, להקטין קצבאות ולצמצם את נטל הקצבאות. בעוד שבמציאות, הקצבאות נשחקות עד עפר וחסרי הישע נותרים ללא אפשרות לקיום בסיסי בכבוד.

אני זועק

עד מתי אתם מעצבי המדיניות תתעלמו מהפגיעה הכואבת והאכזרית ותמשיכו את המצב האומלל שבו אנשים חסרי הישע נאלצים לחיות בעוני, לגווע  ולחיות חיי זומבים.

הגם אתם זועקים?

בא/ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך 16 שנות קיומו של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים התורמים מכשרונם לאתר והקהילה שנוצרה סביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

על מנת להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, ועל מנת להמשיך ולפתח את האתר בערבית, שעם קוראיו נמנים רבים ממדינות ערב, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם.

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.