הלובי הישראלי

יוסי דהאן

הנה מאמר מעניין שיחולל סערה. שני אנשי אקדמיה אמריקאיים בכירים, פרסמו את אחד המאמרים הביקורתיים והמקיפים ביותר נגד מדיניות ישראל, השפעת הלובי היהודי-ציוני על הפוליטיקה האמריקאית וכיצד פעולותיו של הלובי הזה פוגעות בדמוקרטיה ובאינטרסים הלאומיים האמריקאיים. המאמר פורסם בכתב העת "London Review of Books", הכותבים הם –  John Mearsheimer, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת שיקגו, ו Stephen Walt, פרופסור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת הארוארד, שם המאמר ""The Israel Lobby

המאמר ארוך מאד ואביא כאן רק חלק מטענותיהם המרכזיות.

לתמיכה בישראל אין מקבילה בהסטוריה הפוליטית האמריקאית. מדוע, שואלים המחברים, ארצות הברית מוכנה להזניח את בטחונה ואת בטחון חלק מבנות בריתה על מנת לקדם אינטרסים של מדינה אחרת? ניתן להניח כי הדבר נובע מהקשרים המיוחדים בין שתי המדינות הללו המבוססים על אינטרסים אסטרטגיים משותפים, או ברית המבוסססת על עקרונות מוסריים, אולם הנחות אלו אינן יכולות להסביר את התמיכה החומרית והדיפלומטית שארצות הברית מספקת לישראל.

ההסבר, לטענת המחברים, נובע מפוליטיקה אמריקאית פנימית, ובעיקר מהפעילות של הלובי הישראלי, אף לובי לא הצליח כמו הלובי הזה לגרום לארצות הברית לזנוח את האינטרסים הלאומיים שלה.

הלובי הצליח לשכנע את מקבלי ההחלטות האמרקאיים שהאינטרסים האמריקאיים זהים לאינטרסים של מדינה אחרת.

התמיכה של ארצות הברית בישראל מאז הקמתה מגיעה ל 140 מיליארד דולר, ישראל מקבלת מידי שנה כשלשה מיליארד דולר, חמישית מסיוע החוץ האמריקאי, סיוע של 500 דולר לשנה לכל ישראלי. התמיכה הזו מדהימה כיוון שישראל היא מדינה מפותחת שהתוצר הלאומי שלה לנפש שווה בערך לזה של ספרד ודרום קוריאה.

מדינות אחרות מקבלות את הסיוע שלהן על פי רבעונים, אולם ישראל מקבלת את הסיוע שלה בתחילת כל שנה וכך היא יכולה להרוויח ריבית על סיוע זה. רוב אלה שמקבלים סיוע בטחוני נדרשים להוציא את זה בארצות הברית, אולם ישראל יכולה להוציא 25% מהסכום על מנת לסבסד את התעשיות הביטחוניות שלה. זו המדינה היחידה שאינה צריכה לתת דין וחשבון כיצד היא מוציאה את כספי הסיוע, וכך היא יכולה להוציא את הכסף על הקמת התנחלויות, לישראל גם נגישות לחומרים מודעיניים מסווגים שאינם נגישים לבעלות בריתה של ארצות הברית בנאטו.

לטענת המחברים, ישראל מהווה מכשול במלחמה של ארצות הברית נגד הטרור. לומר שישראל וארצות הברית מאוחדות בכך שהן שתיהן מאוימות על ידי טרור, זה להפוך את הקשר הסיבתי. לארצות הברית יש בעיית טרור, במידה רבה, בגלל הקשרים הטובים שלה עם ישראל, ולא להיפך. תמיכה בישראל הופכת את המלחמה בטרור לקשה יותר. לעיתים התיאור של ישראל הוא כשל דוד נגד גוליית אולם המצב ההפוך קרוב יותר לאמת.

ההסבר למצב הזה, טוענים המחברים, נובע מהכוח העצום של הלובי הישראלי, בלובי הישראלי הם מתכוונים לקואליציה רחבה של יחידים וארגונים הפועלים להטות את מדיניות ארצות הברית לכיוונים פרו ישראליים.

ליהדות האמריקאית יש שורה מרשימה של ארגונים בעלי יכולת להשפיע על מדיניות החוץ האמריקאית. אייפ"ק AIPAC הוא הארגון בעל העוצמה הרבה ביותר. ב 1997 ערך המגזין Fortune משאל בקרב חברי הקונגרס ואנשי הסגל שלהם ומצא שאייפק הוא הלובי החזק בגודלו לאחר הלובי של הגמלאים, יותר חזק מהאגודים המקצועיים ויותר חזק מהלובי של נושאי הנשק.

ללובי הישראלי יש שתי אסטרטגיות, אחת להשפיע על חברי הרשות המחוקקת – הקונגרס ועל אנשי הרשות המבצעת, לתמוך בישראל כמדיניות נכונה ומועדפת. המטרה השנייה היא לגרום לדימוי חיובי של ישראל בדיון הציבורי, באמצעות שינון מיתוסים אודות הקמתה ולמנוע מקולות ביקורתיים מלהשמיע את קולם. שליטה על הדיון הציבורי חיונית לתמיכת ארצות הברית בישראל, שמא דיון רציני ונוקב יוביל לשינוי המדיניות האמריקאית. מקור חשוב של כוח של הלובי הישראלי הוא שימוש באנשי צוות של חברי קונגרס שהם פרו ישראליים.  אייפק מארגן קמפיינים של כתיבת מכתבים לעיתונים, ומעודד עורכי עיתונים לתמוך במועמדים פרו ישראליים.

 ההערכה של העיתון וושינגטון פוסט היא שמועמדים דמוקרטיים נשענים על כך ש 60% מהמימון שלהם למסע הבחירות יבוא מיהודים, כמו כן אחוזי הצבעה גבוהים של יהודים במקומות כמו קליפורניה, פלורידה, ניו יורק ופנסילבניה גורמים לכך שמועמדים אינם מעוניינים לאמץ עמדות מנוגדות לאלו של הבוחרים היהודים.

ההשפעה של הלובי הישראלי באה לידי ביטוי גם במערכת קבלת ההחלטות האמריקאית. בקמפ דיויד המשלחת האמריקאית תיאמה עמדות עם אהוד ברק ולא הגישה הצעות עצמאיות. לא פלא, הם כותבים, שהפלסטינים התלוננו שהם מנהלים משא ומתן עם שתי משלחות ישראליות: אחת עם דגל ישראל והאחרת עם דגל אמריקאי.

הלובי הישראלי גם הצליח ליצור נוכחות מרשימה בקרב מוסדות מחקר וייעוץ בעלי השפעה, ביניהם:

American Enterprise Institute, the Brookings Institution, the Center for Security Policy, the Foreign Policy Research Institute, the Heritage Foundation, the Hudson Institute, the Institute for Foreign Policy Analysis and the Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA)

חברי הלובי גם מנהלים מלחמה נגד כל מי שמבקר את ישראל, המחברים מציגים כדוגמה את Campus Watch ארגון שייסדו מרטין קרמר ודניאל פייפס, שיצרו אתר בו פורסמה רשימה שחורה של אקדמאיים חשודים בעמדות אנטי ישראליות וקראו לסטודנטים לדווח על הערות אנטי ישראליות של מרצות ומרצים.

כל מי שטוען שיש לובי ישראלי מואשם מיד באנטישמיות, הלובי מתפאר בעוצמתו אולם מתקיף כל מי שמזכיר את נוכחותו. זו טקטיקה אפקטיבית מאד, אף אחד לא מעוניין להיות מאושם באנטישמיות.

טענה מרכזית של המחברים היא שללובי הישראלי היה תפקיד משמעותי בתקיפה של ארצות הברית את עירק. הרבה אמריקאיים סבוקים שהמלחמה בעירק היא מלחמה על נפט, אולם אין לכך ביסוס, הם טוענים. מניע מרכזי למלחמה זו היה אינטרס בטחוני ישראלי מובהק. ואין ספק שללובי הישראלי היה תפקיד מרכזי בהחלטה לצאת למלחמה. הם מציינים את מרכזיותם של הניאו קונסרטיביים הפרו ישראליים, כמו גם נוצרים פנדמנטליסטיים ציוניים , כריצ`ארד פרל, פול ווולפוביץ, דאגלס פיית, דיויד וורמסר, ואחרים שלא רק דחפו למלחמה בעירק אלא גם לאסטרטגיה להפלת משטרים באירן וסוריה.

הפעולה של הלובי יוצרת מספר בעיות, לטענת המחברים, היא מגבירה את סכנת הטרור, היא מסכלת את הניסיון לפתור את הקונפליקט הישראלי- פלסטיני ובכך היא מגבירה את סכנות הטרור וגורמת לרדיקליזציה איסלמית באסיה ואירופה.

כמו כן פעולת הלובי הישראלי אינה בריאה לדמוקרטיה, היא משתיקה קולות ספקניים באמצעות חרמות ורשימות שחורות, או על ידי כינוי המתנגדים כאנטישמיים. פעולות אלו גם פוגעות גם באפשרות להגיע להסדר של שלום בין ישראל והפלסטינים.

נמתין לפעולת תגמול של הלובי הישראלי.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.