• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

עבודה בקהילה ושרותי בריאות

איציק ספורטא

שני דיווחים של מרכז אדוה, האחד, מדווח על כך שבשבדיה וארה"ב עבודה קהילתית של משתתפי תוכניות לשילוב בעבודה לא מועילות לא למשתתפים ולא לחברה. כזכור בישראל נעשה שימוש בעבודת בקהילה על ידי מפעילי תוכנית וויסקונסין בתואנה שזה עוד גורם המחנך את המובטלים לעבודה.  ושני, שבו נבדקה השתתפות חולים בשירותי בריאות, שם נמצא שבישראל ההשתתפות בתשלום היא ברמה גבוהה מרוב המדינות, כך גם העלייה בין השנים 1990-2001.

כנראה שיעניין אותך גם: