• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הפניה לבג"ץ, עובדי קבלן וקאופרטיבים

איציק ספורטא

חשבתי לכתוב על פסיקת בג"ץ בנושא "איחוד המשפחות"  אבל היה לי קשה  לצלוח את 263 העמודים העמוסים לעייפה בטיעונים שדי לא שכנעו אותי. מה גם שרבות נכתב בנושא, גם נגד, ואיני מרגיש שיש לי משהו חכם להגיד בנושא. למי שמעוניין/ת לעיין בפסק הדין הוא כאן.

מספר ידיעות בנושא עובדי קבלן פורסמו בימים האחרונים בעיתונות, האחד עוסק בהסכמה של שרותי בריאות כללית להעסיק את עובדי המעבדות המועסקים באמצעות קבלנים, לא מיד, כעובדי שרותי בריאות כללית. בנוסף, תדאג הקופה שזכויותיהם של עובדי הקבלן האחרים יקוימו. יש כאן הכרה באחריות של המעסיק בפועל לעובדים גם אם פורמאלית הם אינם עובדיו.

באותו עניין, ההסתדרות הצהירה שהפסיקה להעסיק עובדי קבלן, ותעשה מאמץ שגם בגופים הקשורים להסתדרות יעשה הדבר. כעת צריכה לבוא חקיקה שתכיר באחריות המשותפת של המעסיק בפועל לקיום זכויותיהם עובדי הקבלן. עובדי רשות שדות התעופה החליטו לשבות היום בשעות הצהריים כהזדהות עם עובדי הקבלן המנוצלים על ידי הרשות. הנה שביתה ראויה.

אם כבר מדברים על שביתות, מתברר שבשנת 2005 מספר ימי העבודה שאבדו בשביתות היה רבע מיליון לעומת שני מיליון ושבע מאות אלף ב-2003. מספר השביתות לא קטן משמעותית, אבל משך השביתות ירד מאוד. חלק גדול מן השביתות, כרגיל, היו בסקטור הציבורי ורובן היו בעקבות שינויים מבניים והלנת שכר.  

  

כל הזמן אנו שומעים על פלאי הניהול הפרטי היעיל לעומת הניהול הציבורי הבזבזני, אנו שוכחים אופציות נוספות של ניהול, בעיקר באמצעות קואופרטיבים. בישראל היו בעבר מאות קואופרטיביים, לא הרבה נשארו. מחקר שצוטט ב"הארץ" על ידי אבי קליין מבשר לנו שיש עתיד, נמצא שקואופרטיבים באיטליה וספרד פורחים, ולא רק שמצב העובדים שלהם טוב יותר, אלא שגם הביצועים הכלכליים שלהם טובים בהשוואה לעסקים פרטיים. אני מכיר בישראל לפחות קואופרטיב אחד של שומרים המנסה לשרוד.

הגנה על עובדי קבלן מצד אחד ופיתוח אלטרנטיביות ניהוליות מצד שני יכולים לשמש נקודת פתיחה לשיפור מצבם של עובדות ועובדים בישראל. יחד עם שינוי במדיניות הכלכלית שתדאג למי שאין לא ותפסיק להאביס את מי שיש לו יש אפשרות לצל צילה של אופטימיות.

כנראה שיעניין אותך גם: