• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

דברים בשם אומרם

איציק ספורטא

"אל תשכח שכאשר סיימתי את תפקידי הדאגה שלי היתה אחת: איך אאכיל את משפחתי. אני לא יכול לומר שלא היה לי גרוש על הנשמה, אבל היה לי מעט מאוד. היו לי דירה ברחוב עזה בירושלים, חשבון בנק לא מרשים במיוחד, שני ילדים קטנים ופנסיה של 4,000 שקל בחודש".

השמטתי שתי מילים מהציטוט כדי שתוכלו להתרשם ממצבו הכלכלי הרעוע של המרואיין. באמת קשה, רק מה "38% (941.4 אלף) מסך כל  משרות השכיר היו של עובדים המשתכרים "עד מחצית השכר הממוצע" (השכר הממוצע על פי חוק ביטוח לאומי סעיף 2)  והשכר הממוצע בקבוצה זו היה 2,501 ₪". אז המרואיין בחברה טובה הוא השתכר 1500 שקל יותר מאשר 38% מהעובדים בישראל. יותר מכך כיון שהוא היה אחד מהמטיפים הגדולים לעבודה של שני בני הזוג, הייתי מצפה שזוגתו תעבוד כדי שיוכל להיחלץ ממצבו הכלכלי הרעוע. לא צריך להזכיר שתוך תקופה קצרה רכש המובטל החדש בית מידות בקיסריה, עיירת הפיתוח שמתקשה להיחלץ מעונייה.

כנראה שיעניין אותך גם: