• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הימנעות מפגיעה חמורה בתשתיות אזרחיות

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם

דחוף ביותר!!!

28 ביוני 2006

לכבוד                                                   לכבוד

מר עמיר פרץ                                         רב אלוף דן חלוץ

שר הביטחון                                          הרמטכ"ל

הקריה – תל אביב                                  הקריה – תל אביב

שלום רב,

הנדון:   הימנעות מפגיעה חמורה בתשתיות אזרחיות

ובאוכלוסיה האזרחית ברצועת עזה במסגרת מבצע "גשמי קיץ"

היום לפנות בוקר פתח צה"ל במבצע הצבאי הגדול ביותר ברצועת עזה מאז תכנית ההתנתקות. המבצע קיבל את השם "גשמי קיץ". במשך היום דווח על פגיעות חריפות באוכלוסייה האזרחית, ופגיעה בתשתיות המים והחשמל בדרום הרצועה. מהדיווחים עולה, כי צה"ל השתלט על שטחים נרחבים ממזרח לרפיח. כתוצאה מכך תושבים פלשתינאים רבים מהכפר שוקה וממזרח לרפיח נמלטו מבתיהם. עוד קודם לפלישה הקרקעית הפציץ חיל האוויר תחנת שנאים ברצועה ושיבש בכך את אספקת החשמל לחלקים נרחבים ברצועת עזה. כן שובשה פעילות של מתקני מים.  בנוסף, החל צה"ל גם בירי ארטילרי לדרום הרצועה, וחיל האוויר הפציץ במהלך הלילה שלושה גשרים, ביניהם גשר בכביש הראשי בין עזה לחאן יונס.

לפי הדיווחים הפגיעה בהספקת החשמל והמים לרצועה משפיעה על כרבע מליון תושבים, וכבר הביאה לפגיעה בבתי חולים וגורמת סיכון ממשי משמעותי לחיי המאושפזים, ובפרט פגים באינקובטורים.

ככוח לוחם בעזה, וכבעלת השליטה האפקטיבית בשטחים, בהם מתנהל מבצע "גשמי קיץ", מחויבת מדינת ישראל להבטיח את שלומם וביטחונם של התושבים. חובה זו מעוגנת באמנות של המשפט הבינלאומי ההומניטארי ואמנות זכויות האדם עליהם חתומה ישראל, וקיבלה ביטוי במספר פסקי דין של בית המשפט הגבוה לצדק, ובכלל זה פסק הדין בעניין המבצע הצבאי ברפיח בג"ץ 4764/04  רופאים לזכויות אדם נ` מפקד כוחות צה"ל בעזה, פ"ד נח (5) 385 (2004). לפי מסגרת נורמטיבית זו חובה על מדינת ישראל להגן על זכויות האזרחים לחיים, בריאות טיפול רפואי וקבלת מוצרים חיוניים.

כאמור, הפסקת החשמל לחלקים נרחבים ברצועה כתוצאה מתקיפת התחנה, מסכנת את חייהם של תושבים רבים, המאושפזים בבתי החולים הצפופים של עזה. ההגנה על אזרחים ופצועים בעת מלחמה והחובה לאפשר להם לקבל טיפול רפואי, ולהימנע מפגיעה בבתי חולים הן בגדר עקרונות יסוד במשפט הבינלאומי ההומניטארי.

אף הוראותיו של הפרוטוקול הראשון משנת 1977, הנספח לאמנת ג`נבה (להלן: "הפרוטוקול"), מטילות חובה על מדינה לוחמת להגן על האוכלוסייה האזרחית מפני השלכותיה של הלחימה. מדינת ישראל מחוייבת לחלקים בפרוטוקול, המבטאים משפט בינלאומי מנהגי, ובין היתר לסעיף 48 לפרוטוקול, שמורה להבחין בכל עת בין אזרחים ומטרות אזרחיות לבין לוחמים ומטרות צבאיות; ולסעיף 51 לפרוטוקול שמקנה לאזרחים הגנה כללית מפני הסכנות, הנובעות מפעולות לחימה, ואוסר על הפיכתם של אזרחים למטרה להתקפה. בנוסף, סעיפים 57 ו-58 לפרוטוקול מחייבים את הצד הלוחם לנקוט באמצעים למניעת פגיעה באוכלוסייה אזרחית.

בהפציצו מטרות אזרחיות מובהקות כגון מתקני מים ותחנת אספקת חשמל, מפר צה"ל את  החובה המוטלת עליו להבחין בין מטרות צבאיות לאזרחיות ולדאוג לשלומה של האוכלוסיה, הנמצאת תחת שליטתו.

להתקפות על תשתיות אזרחיות יש גם אופי של מעשה נקם, הטלת אימה וענישה קולקטיבית של האוכלוסיה האזרחית, האסורים גם הם על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי.

לאור האמור, הנכם מתבקשים להנחות לאלתר את כוחות צה"ל לחדול מלתקוף מטרות אזרחיות, ולנקוט בכל הצעדים הנחוצים כדי לאפשר את תיקון תחנת החשמל וחידוש אספקת החשמל והמים לרצועה עזה.

להתייחסותכם הדחופה נודה בכדי שנוכל לשקול את צעדינו.

בכבוד רב,                                                                                            

עאזם בשארה, עו"ד                                                              הדס זיו, מנכ"ל

האגודה לזכויות האזרח                                                     רופאים לזכויות אדם    

כנראה שיעניין אותך גם: