עובדי קבלן "בשכר הולם"

יצחק (ג`קי) אדרי

הממשלה החליטה בצעד ראשוני שהיא רוצה לשאת באחריות כלפי עובדי הקבלן, היא קידמה החלטה שהאוצר יפקח על זכויות עובדי קבלן והוחלט על מספר צעדים: הטלת סנקציות כבדות על חברות שיפרו את החוק, האוצר יבדוק באמצעות אגף החשב הכללי את תלושי השכר של עובדי הקבלן, יחלט ערבויות שהעמידו חברות קבלן בעת הזכייה במכרז ויאסור על קבלנים שהפרו זכויות לגשת למכרזים עתידיים, כמו כן התקבלה ההחלטה שתאפשר ליחידת הביקורת של החשב הכללי לפקח על שמירת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים על ידי המדינה. לשם כך ישונו החוזים והמכרזים הנחתמים עם הקבלנים, ובמסגרתם לאפשר לחשב הכללי לערוך ביקורת עומק מלאה. הקבלנים יחויבו להציג בפני החשב הכללי את כל דיווחיהם למס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה וקופות הגמל. בנוסף הם יחויבו להעביר לבדיקה תלושי שכר של עובדי קבלן המועסקים ע"י הקבלנים, וכן יעברו בדיקה מדגמית אחת לשנה כדי לוודא שכל סעיפי החוזה שנחתם עמם אכן קוימו. אין ספק שאלו צעדים ראשונים וחשובים ביותר בהחזרת השפיות בהעסקת עובדי קבלן "השקופים" ע"י ממשלת ישראל ומשרדי הממשלה.

השדולה למאבק למען זכויות עובדי קבלן שהוקמה בכנסת ע"י יו"ר השדולה ח"כ ליה שמטוב התכנסה לכנס ההקמה הראשון של השדולה בכנסת, לכנס הגיעו ח"כ רבים בהם ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה), ח"כ דב חנין (חד"ש), ח"כ אסתרינה טרטמן (ישראל ביתנו) חברת הנהגת ההסתדרות לשעבר, ח"כ יצחק אהרונוביץ (ניצב בדימוס), ח"כ אלכס מילר (ישראל ביתנו), ח"כ אלקין (קדימה) וח"כ רוברט אילטוב (ישראל ביתנו), נכחו גם נציגי הארגונים החברתיים: ארגון במעגלי צדק שהפך את מאבק עובדי הקבלן במשרד החינוך לנושא מרכזי בפעילותו, תנועת הנוער העובד והלומד, ארגון הסטודנטים צ"ח מאונב` בן גוריון, המגמה לעבודה סוציאלית באונב` הר הצופים, ארגון מאבטחים ושומרים צנטוריון, יו"ר פורום הזעקה לזכויות הנכים קובי כהן, מנכלית ארגון קו לעובד הגב` חנה זוהר מצוות ניסוח הצעת החוק, ד"ר עירית קינן יועצת חברתית לנשיא אונב` חיפה, הגב` תמי זילברג חברת צוות ISO לגיבוש התקן הבינ"ל לאחריות חברתית, חברים וחברות למאבק החברתי למען זכויות עובדי קבלן מרחבי הארץ, שומרים מאבטחים ועובדי ניקיון, כן השתתף בכנס והצטרף לשדולה יו"ר מפלגת תפנית האלוף במיל` עוזי דיין.

במהלך הכנס הוצגה הצעת החוק לאחריות מזמין שירותי עובדי קבלן שהוגשה ע"י ח"כ ליה שמטוב, ח"כ שנכחו הביעו את תמיכתם במאבק, הבטיחו לסייע להגדלת השדולה ולהרחבת התודעה בכנסת למצבם הקשה של עובדי הקבלן, גם התחייבו להצביע בעד הצעת החוק במליאה, האלוף במיל` עוזי דיין ביקש מיו"ר השדולה ח"כ ליה שמטוב לפעול מיידית להפסקת העסקה פוגענית של עובדי קבלן בכנסת כשלב ראשון בפעילות השדולה, בכנס הוקרן סרט התעודה "זהב לבן עבודה שחורה" שבו השתתפתי ובעקבות כך פוטרתי מעבודתי כעובד קבלן, המעמד של הקרנת הסרט בכנסת באולם הישיבות הראשי, גרם לי להבין שלאחר שנתיים של מאבק "עוטף ישראל" למען זכויות עובדי קבלן, אני עומד בלב ליבה של הדמוקרטיה הישראלית בכנסת ואני כבר לא בדד במערכה, אני עטוף באזרחים שיצאו ביחד להניף את הדגל למען זכויות עובדי קבלן ואשר הבטיחו למגר מחברתנו את "העבדות המודרנית", בגמר הקרנת הסרט התקיים דיון פתוח בין כל משתתפי הכנס שתוצאותיו מראות בברור, שהמאבק למען זכויות עובדי קבלן הוא מאבק מהחשובים ביותר בחברה הישראלית, מאבק שנוגע בכל רובדי החברה הישראלית, חברי השדולה החליטו על המשך המאבק והרחבתו על מנת ליצור את התודעה שתגרום להפסקת עושק עובדי הקבלן בישראל ויצירת לחץ על חברי הכנסת להעברת הצעת החוק בהצבעה בכנסת.

יש החלטה ממשלתית לנשיאת אחריות כלפי עובדי הקבלן המועסקים במשרדי הממשלה, יש את השדולה למאבק למען זכויות עובדי קבלן, יש אזרחים מכל הקשת החברתית הישראלית בעלי מודעות לנשיאת אחריות חברתית, יש את חברת השמירה שמצפצפת על הממשלה על השדולה על עובדיה ועל נשיאת אחריות חברתית במדינה.

חברת השמירה  מצפצפת על כולם, כן גם הבעלים שלה מצפצף עלינו כשנבהל עקב הגברת אכיפת חוקי העבודה והעלייה בשכר המינימום, נבהל וקיבל החלטה בהנהלת חברת השמירה שתחל מה-1 ביולי על הורדת משרתו של כל העובד מעבר לשמונה שעות עבודה ביום  וחמישה ימים בשבוע לכל היותר, זאת על מנת להימנע מתשלום שעות נוספות, חברת השמירה יודעת ששכר המינימום עומד כיום על 19.28 שקל לשעה. החל משעה תשיעית ביום מגיעה תוספת של 25% על שכר זה והחל משעה עשירית מגיעה תוספת של 50% על שכר זה. חברת השמירה יודעת ששכר נמוך זה מאלץ את החלק הארי של עובדי החברה לעמול שעות נוספות רבות על מנת להשתכר בכבוד, דבר שנמנע כעת עקב מדיניותה החדשה של החברה, החלטה שנועדה לעקוף את החוק ולגרום לעובדיה לעבוד ולחזור עניים הביתה.

חברת השמירה מונה כ-15000 עובדים וכ-7000 שומרים ומאבטחים, נגד החברה הוגשו 450 תביעות בבתי הדין לעבודה בשנה החולפת, מתוכם 360 של שומרים.

יגאל שרמיסטר תפסיק לצפצף עלינו דרך חברת השמירה שאתה היו"ר שלה, נפגשו כבר פעם בהפגנה של פעילים חברתיים מול ביתך, עת בתך חגגה את יום הולדתה והבושה הייתה גדולה, אוי לבת שחוגגת את שמחתה ובחוץ עומדים מפגינים עובדי קבלן שאביה עושק, הבטחתה אז מעל לכל במה לטפל בנושא, הבטחתה ולא קיימתה! ובדרך אגב יו"ר חברת השמירה, שותפיך הבכירים מחברת  Group 4 Securicor האירופאים יודעים שהפכתם לעוסק עושק של עובדי קבלן מאבטחים ושומרים?

על ממשלת ישראל, על החברה הישראלית ועל המעסיקים לדעת שבמבצע "שכר הולם" למיגור הטרור, קיימים אלפי חיילי מילואים שמזה זמן רב אינם מקבלים שכר הולם על עבודתם וזיעת אפם, נקראים לדגל הביטחון, נלחמים למען ביטחון מדינת ישראל במבצע "שכר הולם" והם יחזרו בשלום לביתם, ישר למלתעות "סוחרי האדם", "עסקים ועושקים מורשים" ותרבות ניהולית שמנציחה את "העבדות המודרנית" במדינת ישראל.

המאבק למען זכויות עובדי קבלן הוא מאבק צודק! שבסופו לנצח! רק בעזרתכם שומרי הסף של החברה הישראלית שמאסו בהמשך ניצול עובדי קבלן.

יצחק ג`קי אדרי – דימונה

0545921733

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. אלי

  ג'קי, בחייך, נדמה לי שלא עתה הזמן לדון בנושא של עובדי קבלן. הבית שלנו, של הפלשתינאים, של מדינת לבנון,
  בוער. אז בוא נתחיל עם זה.

 2. דורון

  תקופת לחימה לא משככת את כאב ההשפלה של עובד שלא מקבל שכר כגמולו, אולפן פתוח עם מוזיקת רקע לוחמנית איננה תרופה למינוס בבנק (שעליו חל הסדר מגביל החל מתחילת חודש זה).

  עבור עובדי הקבלן, הבית בוער כבר שנים רבות.

  ג'קי, כל הכבוד לך. הצלחת לתרום למה שמסתמן כתחילתו של שינוי אמיתי.
  מאבקך פשוט נותן השראה. אני חושב שזו המחמאה הגדולה ביותר שניתן לקבל.

 3. גיל

  מעסיקים שמפטרים עובדים בגלל שהם מפחדים להשאיר את הילדים שלהם בבית ומעסיקים שמפטרים עובדים שפונו מביתם בעקבות המצב הבטחוני, אין גבול לתאוות הבצע של אנשים שפשוט מפרקים כל ניסיון לסולידריות מעמדית ע"י הנחלת תודעה של בדידות ופחד משוט הפיטורים ללא כל קשר למצב הביטחוני. יש מקומות שבהם יש להתאגד בארגון עובדים חזק, כמו ההסתדרות הכללית למשל, ולהצטרף למאבקם החשוב למען זכויות העובדים במדינה ולא לצאת למאבקים דרך ארגונים קטנים שקל למסמס אותם.

 4. נעמה כהן

  הגיע הזמן שיהיו חדשות טובות בתחום. חשוב לזכור שלמרות ההתקדמות המאבק עדיין לא הסתיים וצריך להמשיך וללחוץ – גם על מי שתומך וגם על מי שלא תומך – להמשיך עד שיושגו הישגים משמעותיים. צעד ראשון יכול להיות מבוצע כלפי חברת "השמירה", שבאופן שיטתי, פומבי ומודע מפירה זכויות עובדים כבר מספר שנים. היושבים בבית המחוקקים יכולים להחליט על שלילת רשיון העסק שלה באופן מיידי, וצריך ללחוץ עליהם לעשות זאת *עכשיו*.

 5. פוליצר

  1. זה כן הזמן. זה תמיד הזמן. מאז 48 מדינת ישראל נתונה במצב חירום (משפטית – תקנות ההגנה לשעת חירום בתוקף. מעשית – כולנו מרגישים את שעת החירום גם בלי עזרת ערוץ 2). הבית בוער תמיד. יכולת העמידה של ישראל ויכולתה להגיע לשלום שלובות זו בזו. שתיהן מותנות בסולידריות פנימית. בלעדיה אין סיכוי לא לשלום ולא במלחמה. כל הכבוד, ג'קי.
  2. הרעיון שלא ברור לי עד כמה הוא מוצלח: החרמת בתי עסק שמעסיקים מאבטחים מחברות כמו השמירה, שפוגעות בזכויות עובדים. לרעיון יש כמה חסרונות: הוא לא רלבנטי כשמדובר במוסדות שאליהם אזרחים נאלצים להגיע, כגון משרדי ממשלה. והוא עלול לפגוע בעקיפין בעובדים עצמם.
  עם זאת, יתכן שהוא ראוי לישום במקומות בילוי. אם בעלי מסעדות או בתי קולנוע ידעו שהם מוחרמים בגלל שהם מעסיקים את חברת השמירה, המסר יגיע לחברה דרך הרגליים.
  "התו החברתי" היא יוזמה שעובדת על אותו עיקרון, אבל בגישה חיובית. לא פורסמו נתונים על השפעת התו על מחזור העסקים של מקבליו. בכל מקרה, יתכן שהגיע הזמן לגישה שלילית, סוג של חרם צרכנים – הניסיון מלמד שלעתים גישה שלילית היא יותר אפקטיבית.
  מה דעתכם, חברים?

 6. ilana

  עשרה חודשי עבודה (שנת לימודים) מתוך ידיעה שיעבדו אחרי חופשת הקיץ אך ללא קביעות. כמו כן אם הקבלן לא מקבל את העבודה אחרי החופש, עובדי הקבלן, למעשה לא זכאים לפיצויים גם לאחר חמש שנים של עבודה רצופה תחת אותו קבלן!!!

 7. ליאת

  סנקציות נגד החברה הן חשובות כמובן, אבל מה עם דין פלילי לעומדים בראש החברה. בחברה הנאו-ליברלית יש רק חברה בע"מ ואין איש מאחוריה שישלם את מחיר הפגיעה באזרחים/עובדים/צרכנים. תוחזר האחריות האישית!

 8. אנונימית

  כל הכבוד לגקי.
  יחד עם זאת, הפיקוח של פעם בשנה על מכרזי מדינה שהציע החשב הכללי זליכה – זה לא מספיק. זה פיקוח סמלי בלבד.

 9. אורלי בנימין

  כל הכבוד לג'קי אדרי על ההתמדה והנחישות והתעוזה – הקמתה של השדולה להגנה על עובדי קבלן היא הישג חשוב מעין כמותו ואני מברכת עליו כמובן. ובכל זאת כמה נקודות שאני מוצאת נכון לחזור עליהן בכדי שהמאמץ האדיר והמבורך הזה לא ינותב למקומות נטולי משמעות:
  (א) איכות המשרה – האם המאבק יעגן בחוק התחייבות להבטחת השימוש בקריטריון איכות המשרות המוצעות אצל הקבלן כקריטריון מרכזי בבחירת זוכה במכרז או שמא קריטריון העלות הנמוכה ביותר ימשיך להיות הקריטריון הקובע?
  (ב) חובת המסחור – האם המאבק ירסן את ההעברה של עוד ועוד תחומים להעסקה באמצעות קבלנים, עמותות, מלכ"רים וחברות בת למיניהן?
  (ג) הפיצויים המוסכמים – האם המאבק יבטיח כי קנסות המוטלים על קבלנים על-ידי משרדי הממשלה בגין אי ביצוע העבודה לא יועברו לחוזים בין הקבלן לעובדים ותיפסק שיטת הטלת הקנסות על עובדים המאפשרת למעסיקים לעשות כרצונם בתלושים של עובדיהם?

  ובאופן כללי, עובדים עניים יש לא רק אצל קבלנים – עובדי מרכולים, רשתות שיווק, תחנות דלק ורבים אחרים מועסקים בשיטות אופייניות לקבלנים למרות שהם מועסקים בהעסקה ישירה – אני מאד מקווה שהמאבק למען עובדי הקבלן יאפשר הטלת סנקציה משמעותית על מעסיק המפר באופן שיטתי את חקיקת המגן כלפי כל עובדיו, גם אם אינו קבלן. לשם כך יש לאפשר לארגונים העוסקים בזכויות עובדים לתבוע מעסיקים על בסיס רצף של תלונות עבר נגדם באופן שיוביל לפתיחת הליך של ביקורת העסקה. ביקורת על העסקת כלל העובדים.

  ושוב בהצלחה ג'קי! אל תרפה!

 10. פוליצר

  העמדת האחראים בחברות כמו "השמירה" חשובה ונחוצה, אבל היחידים שיכולים לעשות זאת הם גורמי אכיפת החוק של המדינה. כדאי ללחוץ עליהם לעשות את תפקידם, אבל לא כדאי לבנות עליהם יותר מדי. מה שהצעתי הוא דבר שרבים מאיתנו יכולים להשפיע באמצעותו, כאזרחים פשוטים

 11. מכלוף

  אני עדיין חושב שדרכי היא הדרך הנכונה,פשוט עזבתי את ישראל לחיים טובים יותר בארה"ב.

 12. רתם

  וזה גם לא סותר. כל אחד ואחת ינהלו את המאבקים שהם הכי טובים בהם ונתמוך אחד בשני.
  מה גם, שזה בדיוק מה שהגנרלים רוצים – שלא יהיה פה שקט, ולא תהיה פה חברה אזרחית, שוויונית ומכבדת כל אדם ואישה – אלא רק צבא, מלחמות וייאוש. ואז, נסחפים בטעות למלכודת ש"עכשיו לא הזמן"
  לג'קי ולעובדים/ות בהצלחה.

 13. דודי שקד

  חקיקת חוקים להסדרת התנאים של עובדי הקבלן , טעות ביסודה.
  חוקים אלו למעשה מנציחים את מעמד העבדות המודרנית.
  צריך להבין שלמעשה אין שום הצדקה לשיטת העסקה זו.
  דבר ראשון יש לחוקק חוק שיאסור על משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות להעסיק עובדי קבלן.
  חבל שועדי העובדים החזקים "מגלגלי עיניים" ובעקיפין שומרים ומשפרים את תנאי השכר שלהם על חשבון "העבדים".

 14. דפנה רובינשטיין

  יש שני הסברים שחוזרים על עצמם בישראל כאשר מנסים להסביר למה יש עובדים עניים והעסקה פוגענית. אי אכיפת חוקי עבודה וירידה במספר העובדים המאורגנים. אפשר להציע הסבר שלישי. אכיפה סלקטיבית של חוקי המדינה. כלומר, פקידי המדינה אוכפים – כשרוצים , וכשלא רוצים – לא אוכפים. וכך אנחנו רואים כיצד הוראות משפט העבודה המגן שמסדירות את תנאי עבודתם של עובדי קבלני שירותים של המדינה לא נאכפים ואילו הוראות של חוק חובת המכרזים – המנגנון המרכזי לסחר בכוח עבודתם של עובדי הקבלן, נאכף יומיום באמצעות החוזים שחותמים אנשי החשב הכללי במשרד האוצר עם הקבלנים.
  כדי להתמודד עם האכיפה הסלקטיבית שיוצרת העסקה פוגענית דרושה אסטרטגיה משולבת שתכלול, בין היתר, תיקון חוק חובת המכרזים לפי שלושת אמות המידה שאורלי בנימין הזכירה וחרם צרכנים המוני. למשל, כל עוד לא יקחו בחשבון במכרזי מדינה את אמת המידה של איכות המשרה, הפיקוח ישאר סימבולי בלבד. באתר קו לעובד יש רשימת מעסיקים פוגעניים. אנא הכנסו ולמדו את רשימת מעסיקים אלו והחרימו אותם. לסופרפארם אותה קראנו להחרים בעקבות סרוב מנכ"ל הרשת לתת לקופאיות כסא נגרמו נזקים כלכליים ונזק כבד למוניטין. זו הייתה הפעם הראשונה שנעשה בארץ שימוש בחרם צרכנים ככלי פוליטי ומוסרי שלא על ידי קהילה דתית.

 15. נעמה כהן

  מסכימה איתך לגמרי, ובכל זאת: אי אפשר להביא שינוי במכה אחת. בהינתן המצב שבו יש עובדי קבלן שמועסקים בתת-תנאים, צריך לנסות ולשפר את מצבנו ככל האפשר ובו בזמן לנסות ולחתור תחת עצם העקרון הפסול של העסקה קבלנית.
  בקשר לחרם הצרכנים – רעיון מבורך בעיני. לא ברור לי מדוע חרם כזה יפגע בעובדים עצמם ואשמח אם מישהו יוכל להסביר את העמדה הזאת. חברות שיוחרמו ייסגרו ויפנו את מקומן לחברות שלא יפלו עובדים, או יפלו אותם פחות. אין שום סיבה שהביקוש בשוק יירד. למיטב ידיעתי, פרוייקט התו החברתי מעניק תו חברתי לבתי עסק בעלי תעודת כשרות בלבד (אנא תקנו אותי אם אני טועה). הדבר מפלה מסעדות לא-כשרות, שמעסיקות את עובדיהן כחוק. זה מה שהופך את המפעל הספציפי הזה לבעייתי בעיני.

 16. אלי

  חברים, הסוגיה הזאת של עובדי קבלן היא בעלת חשיבות מכרעת בעיני לחוסנה של החברה הישראלית. היא, לדעתי,
  שוות ערך לחופש (אני מתכוון לחופש בפועל, חופש שכל התנכלות לו תהווה עבירה פלילית) ההתאגדות המקצועית.
  אלא שבניגוד להרבה אנשים אחרים, אני בדעה שאם אתה נמצע במצב קריטי בנושא מסוים, לא טוב לפצל את האנרגיה
  לנושאים נוספים. זו, אגב, עמדה עתיקת יומין של הפילוסופיה ההודית, שאולי נראית לא פרקטית במבט ראשון, אך
  היא מאד פרקטית, נדמה לי, במבחן השטח. כך או כך- סחטן ג'קי, וכולם. אני מאחל למאבק הזה לעשיית צדק כלפי
  עובדי קבלן את כל ההצלחה שבעולם.

 17. עובד חברת כ-א

  אני מפנה את חברי הפורום לקרוא ראיון מאוד מעניין עם מר אדרי.

  http://www.scoop.co.il/scoop/article.html?id=2877

  אם הנושא מעניין אתכם חובה לקרוא את כל ההתיחסויות של אדרי למצב הכללי ואת התובנות שהוא מנסה לקדם בראיון.

  מר אדרי כל הכבוד בעקשנות ובהתמדה שלך המאבק מחלחל.

 18. נחמן

  לדעתי כל מי שאומר שחקיקת חוקים בעניין עובדי קבלן היא טעות ומנציחה עבדות לא מתאים את עצמו למציאות. לדעתי חקיקת החוקים תפחית מאוד את מספר עובדי הקבלן, כי הרבה מחברות כח האדם לא יוכלו לעמוד בדרישות החוק בלי להעלות מחירים או להקטין רווחים. אם הרווח קטן אז חברות שכל הרווח שלהן מתבסס על ניצול יסגרו (השמירה?). אם המחיר עולה, ובנוסף בזכות החוקים העובד מקבל קביעות אחרי פרק זמן מסוים, או שהמעסיק "האמיתי" אחראי על חלק מתנאי העסקתו, אז להרבה מעסיקים "אמיתיים" כבר לא יהיה אינטרס להשתמש בחברות קבלן והם יקחו את העובדים ישירות אליהם כדי לחסוך את ה"תיווך" המיותר.
  כמובן שאחרי החקיקה הכול יקום וייפול על אכיפה, והדוגמאות שניתנו כאן ואחרות במדינתנו ישרת הדרך לא מבשרות טובות בעניין זה, אבל בלי חקיקה אין אפילו תקווה לאכיפה.
  כל הכבוד ג'קי.

 19. יצחק ג'קי אדרי

  אני שמח לבשר עם הרבה שמחה וגם בהחלט רוקד על "הדם" של חברת השמירה.

  היום 19/07/2006 החליטה ממשלת ישראל על ניתוק קשרי העבודה עם חברת השמירה.

  להלן הקישורים להודעת דוברת משרד שר התעשיה המסחר והתעסוקה:

  http://www.dimonanet.co.il/100-4u/default_hsmira.asp

  http://www.dimonanet.co.il/100-4u/hashmira.pdf

  מאבק צודק! בסופו לנצח!

  עכשיו צריך להמשיך את המאבק נגד חברת השמירה עד להודעת "כניעה" של חברת השמירה שתחליט שהיא הופכת ממעסיק עושק מורשה, למעסיק נאור שזכויות עובדיו הם נר לרגלי הנהלת חברת השמירה.

  תודה
  יצחק ג'קי אדרי – דימונה
  0545921733

 20. אבנר.ל

  מה היא איכות משרה?
  בבקשה.
  תודה.

 21. ברטולט ברכט

  מי שמתגונן כי נוטלים ממנו את האויר
  כשלוחצים את צוארו, בשבילו עומד סעיף
  וזועק, שפעל להגנה עצמית. אבל
  אותו סעיף עצמו מסובב את הגב וזז הצידה
  כשאתה מתגונן כי לוקחים ממך את הלחם.
  ובכל-זאת מת גם מי שאינו אוכל, גם האוכל מעט מדי
  אם-כי לאט. ובמשך כל השנים שהוא הולך ומת
  אסור לו להתגונן.

  (מתוך גלות המשוררים, שנות המשבר הגדול, 1929-1933, עמ' 108, בתרגום ה. בנימין)

 22. שומר

  חברת השמירה שלמה סופסוף את המחיר.

 23. אחת שיודעת

  את טועה! הקריטריונים לקבלת התו החברתי הם שמירה על זכויות העובדים ונגישות לנכים. כל בית עסק, ללא הבדל דת, צבע ומין, שמתקיימים בו התנאים הללו יקבל את התו החברתי.