• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

המוסר הכפול של בית המשפט

אורי וולמן

כאשר היה נתניהו לראש הממשלה, הטיח בו אריק שרון בסגנונו העוקצני באחד מנאומיו כי הוא היה נורא רוצה לעזור לו, אך הוא אינו יודע אם לעזור לידו הימנית או לידו השמאלית. עכשיו מתברר שגם לבית המשפט שלנו יש שתי ידיים, אשר כל  אחת מהן מושכת לכיוון אחר לגמרי.

ידו הימנית של בית המשפט קיבלה לפני כשבוע החלטה תקדימית וחשובה מאין כמוה. בית הדין לעבודה בת"א בראשות השופטת סיגל דוידוב-מוטולה קבע כי גם למעסיק אשר העסיק פועלים דרך חברות כוח אדם ישנה אחריות מוסרית כלפי עובדיו,  וזאת למרות שלא התקיימו יחסי עובד- מעביד ישירים. לפיכך חייבה השופטת את "בנק הפועלים" ואת חברת "משה פונס שירותי ניקיון" לשלם לעובדת הניקיון שעבדה באחד מסניפי הבנק ופוטרה, את מלוא הזכויות והפיצויים אשר היא זכאית להם. בפסיקתה קבעה השופטת כי "הסכמת הבנק למכרז הפסד, מהווה עצימת עיניים מלראות את ההפרה הבוטה של חוקי המגן שהתרחשה מדי יום בחצריו".

 אך אם חשבנו שפסיקה זו יכולה להוות צעד ראשון לפסילתם של מכרזי ההפסד שחברות רבות מוציאות, בידיעה שחברות כח האדם אינן יכולות לעמוד בתנאי המכרז, כנראה שטעינו, משום שלא לקחנו בחשבון את ידו השמאלית של בית המשפט.

יד זו נהגה בדיוק ההיפך באותו שבוע. מסתבר כי הנהלת בתי המשפט בחיפה פעלה בדיוק כמו בנק הפועלים וחברות אחרות במשק ופירסמה מכרזי הפסד לגבי שרותי נקיון בבית המשפט. מחשיפת הנתונים מתברר כי ההצעה הזוכה נמוכה לפחות ב-15% מהעלות המינימלית לשעה, בהתחשב בעמידה בתנאי המכרז ובהוראות החוק וההסכם הקיבוצי.  גם מכתב שנשלח אל ועדת המכרזים של הנהלת בתי המשפט על ידי הלשכה המשפטית של איגוד לשכות המסחר ובה נטען כי " תמחור המכרז של ההצעה הזוכה אינו יכול לקיים בה בעת את דרישות המכרז ואת דרישות החוק בכל הנוגע לזכויות העובדים" לא מנע מהנהלת בתי המשפט  לבטל את המכרז.

מעניין מה הייתה אומרת השופטת דוידוב-מוטולה על מכרז ההפסד שהוציאה הנהלת בית המשפט. האם גם אז הייתה יוצאת חוצץ כנגד אותה העסקה פוגענית ומבזה?

אם אמון הציבור בבית המשפט כל כך חשוב לשופטיו, הגיע זמן שפיו וליבו יהיו שוים ולא יסתכם אך ורק בהטפות מוסר לאחרים.

אורי וולמן, סטודנט לסוציולוגיה- אנתרופולוגיה באונ` חיפה.

כנראה שיעניין אותך גם: