איך נראה קו עוני

עמי וטורי

לראש ממשלתנו ושר האוצר שלו יש יוזמה חדשה. הם הקימו וועדה שתקבע קריטריונים חדשים להגדרת קו העוני(1) אני סבור, בלי ציניות, שזה אכן רעיון טוב הגם שיש לי תחושה שמסקנות הוועדה לא יהיו דומות למה שנראה לי כקו עוני מייצג יותר. 50% מהחציון אכן לא אומר הרבה על היכולת של משפחה להתקיים ברמת חיים מינימאלית ראויה.  יש גם אמת בטענה שללא הבאה בחשבון של שכר הדירה המגולם בבעלות על נכסים שמשמשים למגורי הבעלים נוצר עיוות וחלק מהמשפחות העניות נהנות מרמת חיים גבוה יותר ממשפחות שע"פ הסטטיסטיקה הנוכחית נמצאות מעל קו העוני. עם זאת במצב זה גם ההכנסה הפנויה החציונית לנפש אמורה להיות גבוהה יותר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אינה מסוגלת לספק כיום נתונים על חלוקת ההכנסה לנפש כולל שכר דירה  מגולם אבל כן מסוגל לתת נתונים על ההכנסה הפנויה והצריכה כולל שכר דירה מגולם הממוצעת לנפש .לישראל לא תהיה כנראה סיבה להתגאות לאחר פרסום הנתונים המשופרים של אי השוויוניות בחלוקת ההכנסות.

כדי לעזור לחברי הוועדה הנכבדים לחסל את העוני ללא חיסול העניים או חיסול הנתונים המעידים על קיומו אנסה להציג מדד משלי. אבל אני אינני מקורי ואינני חדשני ולכן המדד שלי הוא בעצם מדד העוני הסקנדינבי. מדד העוני הסקנדינבי מוגדר כסל מינימאלי של סחורות ושירותים שמהם צריכה ליהנות כל משפחה בנוסף! לשרותי החינם בתחומי החינוך הבריאות והסיעוד.

הסל בשבדיה מחושב בשני אופנים שונים. חישוב אחד הוא נורמת השלמת ההכנסה כפי שנקבעה ע"י משרד הרווחה השבדי והרשויות המקומיות השבדיות. השיטה השנייה היא שיטת חישוב קו העוני המשמשת את  הלמ"ס השבדי ב "סקר תנאי החיים בשבדיה" שהוא עורך מידי שנה. בנורבגיה, דנמרק ופינלנד קימת שיטה זהה לגבי חישוב גובה השלמת הכנסה אבל לא תמיד נערך בהן באופן שיטתי סקר דומה לסקר השבדי. נורמת השלמת ההכנסה בממוצע גבוה יותר מההגדרה של קו העוני ע"פ "סקר תנאי החיים בשבדיה" אולם היא משתנה בהתאם לנסיבות. לכן משפחה הגרה בדיור מסובסד או מחזיקה בדירה משלה עם משכנתא קטנה תקבל סיוע צנוע יותר מהסיוע המקסימאלי האפשרי ותמצא כתוצאה מכך מתחת להגדרת קו העוני ע"פ "סקר תנאי החיים בשבדיה". הסקר גם אינו מביא בחשבון הכנסה מדיור עצמי דבר שהרשויות המקומיות דווקא כן עושות באת חישוב השלמת ההכנסה (הלמ"ס השבדי כן מחזיק בסיס נתונים עם נתון זה וע"פ חישובים שערך בין השאר מרטון פלמה מאוניברסיטת שטוקהולם אין כמעט הבדל בין חלוקת ההכנסות בשבדיה עם ובלי הכנסות מדיור עצמי).

נורמת השלמת ההכנסה בשבדיה כוללת את הרכיבים הבאים: א- תקציב המיועד לכיסוי ההוצאות לאוכל, ביגוד תרבות ותקשורת .  התקציב עבור משפחה המורכבת מזוג עם שני ילדים בגילאי 11-14 (שכבר אינם זכאים למעון יום או צהרון) עמד בשנת 2004 על 1020 אירו לחודש + קצבת הילדים שהם 1240 אירו נטו לחודש.(2) ב- תקציב המכסה באופן מלא את הוצאות שכ"ד לדירת 4 חדרים או לחילופין דירה בת 100 מטר מרובע (נורמה 3 ע"פ " סקר תנאי החיים בשבדיה"). מדובר בסכום של בין 550 אירו ל 800 אירו לחודש.(3) ג- תקציב לנסיעות בתחום המרחב העירוני בהתאם לצרכי העבודה/ הכשרה מקצועית של הבוגרים וצרכי הניידות של הילדים. באזור שטוקהולם יעמוד סכום זה על עד 180 אירו לחודש (שני כרטיסי חופשי חודשי למבוגרים ושניים לבני נוער לכל המרחב של שטוקהולם רבתי). ד- כיסוי ההוצאות לריהוט וציוד ביתי בהתאם לצרכים וכיסוי מלא להוצאות עבור טיפולי שיניים גם למבוגרים (ילדים ובני נוער עד גיל 20 זכאים בשבדיה לטיפולי שיניים חינם) סכום זה יכול להגיע בממוצע ל 100 אירו לחודש. כלומר סך הכול בין 1790 ל 2320 אירו נטו לחודש.

הנורמה המשמשת את הלמ"ס השבדי "בסקר תנאי החיים בשבדיה" היא סכום הבסיס של הביטוח הלאומי השבדי (330 אירו לחודש בשנת 2004) כפול מספר הנפשות המתוקננות במשפחה ( התקנון השבדי הוא 1.16 למבוגר הראשון, 0.8 למבוגר השני, 0.56 לילד עד גיל 3 כולל , 0.66 לילד בגילאי 4 עד 11, ו 0.76 לילד בגילאי 11 עד 17). לסכום זה מתווסף שכר הדירה החציוני לדירה מנורמה 3 או במילותיו של הלמ"ס השבדי "העדר כל מצוקה בתחום הדיור" , סכום מלא לנסיעות במרחב העירוני, דמי חברות באיגוד המקצועי (כ 20 אירו לחודש) וכל ההוצאות בפועל עבור גן מעון או צהרון לילדים שהן 0 עבור מקבלי השלמת הכנסה בשבדיה. סך הכול 1925 אירו נטו לחודש בשנת 2004 שהם 41.5% מההכנסה הפנויה המתוכננת הממוצעת הכוללת למשפחה מסוג זה לא כולל הכנסות מרווחי הון וכולל חיסכון, או 49%.  מהצריכה הפרטית הממוצעת המתוקננת למשפחה מסוג זה כולל צריכה של דיור בבעלות עצמית. (4) 

ע"פ הסקר כ 8% מאוכלוסיית שבדיה חיו ברמת חיים הנופלת במקצת ממינימום זה.  בקרב משפחות עם שני הורים וילדים עמד השיעור על 4.7%  בקרב משפחות חד הוריות היה השיעור 9.4% ואצל מהגרים דור ראשון בשבדיה 15%.(5) אחוז מקבלי השלמת הכנסה בשבדיה הוא בממוצע כ 6% . אין חפיפה מלאה בין הנתונים מאחר שחלק ממקבלי השלמת ההכנסה הנמצאים מעל קו עוני זה. כמו כן ישנן משפחות המגיעות דרך ההכנסות הרגילות ותשלומי ההעברה הרגילים (שכר עבודה, דמי מחלה, דמי אבטלה, דמי לידה, פנסיה וכ"ד ) להכנסה הדומה מאוד לזו של מקבלי השלמת הכנסה אבל מעדיפות לצרוך סל מעט שונה ומוותרות לכן על התוספת הקטנה שמגיע להן. כך למשל 9.8% מהמשפחות עם ילדים בוחרות לגור בדירות שבין נורמת דיור 3 לנורמת דיור 2 (נורמת דיור 2 מוגדרת כ למשל משפחה בת 4 נפשות הגרה בדירת שכוללת 3 חדרים ומטבח). יש גם 2% מהאוכלוסייה (5% מהמשפחות עם ילדים) שבוחרים לגור בדירות הנמצאות בין נורמת דיור 2 לנורמת דיור 1 (נורמת דיור אחד היא למשל משפחה בת 6 נפשות הגרה בדירה עם  3 חדרים ומטבח. ע"פ הסקר אין למעשה משפחות בשבדיה הגרות ברמה הנופלת מנורמה 1) (6). לעומת זאת ל 96% מהמשפחות עם ילדים בשבדיה יש רכב פרטי שאינו כלול בתחשיב השלמת ההכנסה של משרד הרווחה השבדי(7).

קו העוני ע"פ שיטת "סקר תנאי החיים השבדי" כלומר 49% מהצריכה הפרטית הממוצעת המתוקננת בישראל הוא כ 6700 ₪ נטו לחודש למשפחה בת 4 נפשות הכוללת שני הורים ושני ילדים בגילאי 11 עד 14(8)   כמו הכנסתם נטו כולל קצבאות ילדים של זוג הורים בישראל עם שני ילדים כאשר שני ההורים עובדים משרה מלאה בשכר המינימום, (בישראל יש בערך משרה מלאה אחת על כל שני אנשים בגיל העבודה). כיום קו העוני הישראלי מוגדר כ 4933 ₪ לחודש למשפחה בת 4 נפשות ונורמת השלמת ההכנסה של הביטוח הלאומי למשפחה בת 4 נפשות כולל קצבת ילדים וכולל סיוע מקסימאלי בדיור ממשרד השיכון היא 3854 ₪ לחודש למשפחות שכבר קבלו בעבר סיוע בדיור (היתר מקבלים פחות) (9) .  מצד שני הילדים במשפחות הללו הם בדרך כלל ערבים, חרדים, אתיופים, רוסים ומזרחיים אז מה זה באמת חשוב איך הם חיים.1www.haaretz.co.il/hasite/spages/8225051

2www.oecd.org/dataoecd/51/63/36220277.pdf 2 אני מחשב ע"פ 10 כתר שבדי לאירו.

3www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_1750I05_BR_29_A01SA0601.pdf3   טבלה 222 בשנתון הסטיסטי השבדי לשנת 2006 שבה מופיע שכ"ד החציוני בשנת 2004 לדירת 4 חדרים שנבנתה בין 1971 ל 1980 (נורמה שלוש) העומד על 575 אירו לחודש. באזור שטוקהולם שכ"ד סביר לדירה בנורמה 3 הוא כ 800 אירו לחודש בדירה להשכרה מחברה פרטית ו כ 550- 600  אירו לחודש בדירות המסובסדות של חברות הדיור הציבורי. שכר הדירה כולל כבר הוצאות למים,  הסקה מיסי רכוש ואחזקה שוטפת.

4השנתון  הסטטיסטי השבדי לשנת 2006 טבלאות 388 ו 437

5"סקר תנאי  החיים השבדי" המלא נמצא ב www.scb.se/templates/product__12199.asp  יש גם גרסא מקוצרת באתר באנגלית של הלמ"ס השבדי אך לא קיימת בו דרגת הפירוט המשמשת אותי במאמר.

6ע"פ "סקר תנאי החיים השבדי" רק 0.2% אחוז מאוכלוסיית שבדיה חיים מתחת לנורמת דיור 1 והם מוגדרים כ"חסרי בית". החישוב של נורמה 3 הוא חדר לכל ילד וחדר שינה + סלון ומטבח לזוג ההורים בבנין שנבנה אחרי 1974.

נורמה 2 מוגדרת כ חדר שינה + סלון + מטבח לזוג בוגר ועוד חדר אחד לפחות לכל שני ילדים או דירה גדולה יותר בבניין שנבנה לפני 1974.  נורמה 1 מוגדרת כ חדר שינה + סלון+ מטבח לזוג מבוגרים ועוד חדר אחד לפחות לכל 3 ילדים או דירה גדולה יותר בבניין שנבנה לפני 1965.

7"סקר תנאי החיים השבדי".

8ע"פ הטבלאות באתר הלמ"ס ב www.cbs.gov.il/yaron/f2_h.htm  הצריכה הפרטית לנפש לא כולל מלכ"רים היא כ 3975 ₪ לחודש שאותם יש להכפיל ב 1.705  על מנת לקבל צריכה ממוצעת למשפחה של שני הורים ושני ילדים ע"פ שיטת התקנון השבדי.

9ראה ביטוח לאומי השלמת הכנסה ב www.btl.gov.il/NR/exeres/2ABA9890-5736-43AE-8D5B-C4B8D9EDB8FD.htm?&sFather=y

ו במשרד השיכון ב  www.moch.gov.il/NR/rdonlyres/0F7E9446-CBA8-411C-858A-FB40F89D0F1F/3190/sharvatikim2007mishpaha.pdf

בא/ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך 16 שנות קיומו של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים התורמים מכשרונם לאתר והקהילה שנוצרה סביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

על מנת להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, ועל מנת להמשיך ולפתח את האתר בערבית, שעם קוראיו נמנים רבים ממדינות ערב, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם.

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.