השביתה איפה אנו עומדים

קבוצה הולכת וגדלה של חברי הסגל הבכיר באוניברסיטה מבקשת לעזור לסטודנטים השובתים באופן פעיל ולהתייצב לצד מאבקם. ביום שני (14.5) נערך מפגש ראשון של מרצות ומרצים, בהשתתפותם של פעילות ופעילים מקרב הסטודנטים, לדיון בשביתה. אנו מבקשים לחלוק עמכם את תוצאות הדיון בתקווה שתצטרפו – ותצרפו את עמיתיכם.<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

חברי סגל רבים דיווחו על העדר מידע מספיק על מהלך המאבק והנושאים שבמחלוקת. לכן, חלקו הראשון של המסמך מציע דיווח כזה, וחלקו השני – שורה של הצעות לפעולה, שהועלו בהתכנסות.<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

אנא, העבירו את המסמך בתפוצה רחבה ככל האפשר לעמיתים בתל-אביב ובאוניברסיטאות אחרות!<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

מצב המאבק כרגע<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

מאבק הסטודנטים מתקרב לשלב מכריע, שבו נבחנת סבלנותם וכושר עמידתם של שני הצדדים. בלי קשר למדיניות אגודות הסטודנטים השונות, אין ספק שבאים בו לידי ביטוי מסירות ואידיאליזם של סטודנטים רבים, שהעזו לחשוב בגדול, על עצמם – אבל גם על אלה שיבואו אחריהם בשערי מוסדות ההשכלה הגבוהה, ואפילו על אלה שנמנע מהם עד עתה החינוך הגבוה, על תקציבי המוסדות להשכלה גבוהה ועל השלכות שכר-הלימוד הדיפרנציאלי וההפרטה הזוחלת של מוסדות ההשכלה הגבוהה על החברה.<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

בשעה זו קשה לחזות כיצד יסתיים המאבק, אך נראה שחל בו מפנה במהלך השבועות האחרונים: הסטודנטים נתפסים כמי שבמאבקם על זכויותיהם מקדמים אינטרס חברתי כללי, והדבר משתקף בתמיכתה של דעת הקהל בשביתה. ועדת החינוך של הכנסת התייצבה לצד הסטודנטים, גינתה את אופן הקמתה של ועדת שוחט ומגבשת הצעה חלופית, שאינה מבוססת על תרופות האליל של כלכלני האוצר. ועדת שוחט והעומד בראשה מוצאים עצמם מבודדים יותר, וגם הממשלה – המנסה לפצל בין השובתים – נאלצה להסכים לחלק מן הדרישות. כרגע נראה, שלב המאבק הוא דרישת הסטודנטים להשיג הישג מקביל למה שהובטח למרצים בסיום השביתה: שבכל הנוגע לקביעת שכר הלימוד ומבנהו מסקנות ועדת שוחט לא ייושמו באופן חד-צדדי אלא על בסיס משא-ומתן עם נציגיהם. מן העבר האחר מבקשים נציגי הממשלה להתנות את החזרת התקציבים למוסדות להשכלה גבוהה וכל הקפאה זמנית של שכר-הלימוד בנכונות לביצוע מלא של מסקנות ועדת שוחט. דרישה זו מבטאת דבקות בשיטת הסחיטה התקציבית, שכבר כפתה על הקהילה האקדמית בעבר הקמת ועדות ושינויים מבניים (ועדת מלץ).<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

במהלך השבועות האחרונים היו כמה ניסיונות לשבור את השביתה – הן על-ידי משא ומתן נפרד עם אגודות סטודנטים, שמחויבותן למאבק חלשה, והן על-ידי איום ראשי האוניברסיטאות לנקוט סנקציות נגד סטודנטים שלא ישברו את השביתה. בשני המקרים, ניסיונות אלה הוכשלו על-ידי יוזמות דמוקרטיות "מלמטה". הסטודנטים בטכניון ובבאר-שבע הכריחו את הנהגות האגודה לחזור בהן מעסקות נפרדות לסיום השביתה; לחץ דומה מופעל בירושלים. ההישג בבאר-שבע מרשים במיוחד. ניסיון לביים אסיפה ביום חמישי, שבו רבים מן הסטודנטים חוזרים לבתיהם, שתכריז על סיום השביתה הוכשל על-ידי מאות סטודנטים שהתווכחו עמוק אל תוך הלילה, גרמו להתפטרות יו"ר האגודה ולהקמת ועד חדש המנהיג את השביתה. ניסיונם של ראשי האוניברסיטאות התומכים בהפרטה ובהצעות להנהגת שכר דיפרנציאלי למרצים לשבור את שביתת הסטודנטים נתקל במרי שקט של מאות מרצות ומרצים, שסירבו לשבור את שביתת הסטודנטים ועמדו לצדם ברגעי הלחץ.<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

בשני המקרים לפנינו תרומה משמעותית לביסוסה של תרבות דמוקרטית במוסדות ההשכלה הגבוהה, שבשנים האחרונות (בעקבות ועדת מלץ) איבדו יסודות חשובים של מסורות הניהול העצמי והחופש האקדמי שלהם. יחד עם סירובם של הסטודנטים לקבל הצעת הסדר, שלפיה יקבלו הם – הלומדים כעת – הפחתה קלה בשכר-הלימוד תמורת הסכמתם להעלאתו בשנים הבאות – כלומר, להשיג משהו עבור עצמם תמורת הפקרת הבאים אחריהם – מדובר גם בצעדים סולידאריים מובהקים, נדירים בנוף ההשכלה הגבוהה ויחסי העבודה גם יחד. יהיו תוצאות השביתה אשר יהיו, יש חשיבות עצומה לתהליכים כאלה, לאפשרויות הפעולה שהם פותחים ולרגישויות החברתיות שהם מבטאים. הם יכולים להיות גרעין לפעולה משותפת של הסגל האקדמי והסטודנטים בעתיד לשיקום הקהילה האקדמית שנפגעה קשות בשנים האחרונות, לדמוקרטיזציה של  מוסדות ההשכלה הגבוהה ולקידום סולידיות חברתית.<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

מה אפשר לעשות<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

בצד ההישגים האלה, התחושה היא שהמחיר שמשלמים הסטודנטים הוא גבוה ויש צורך דחוף בביטויי סולידיות ממשית של הסגל האקדמי כדי לחזק אותם.<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

1. המסר החשוב ביותר – כך הבהירו גם הסטודנטיות והסטודנטים שהשתתפו בדיון – הוא של מחויבות כל אחת ואחד מאיתנו המרצים לעשות הכל כדי להעביר לסטודנטים את מלוא החומר הלימודי, כאשר תחודש ההוראה. האיומים בביטול הסימסטר משכיחים, שכל שביתה במוסדות ההשכלה הגבוהה מסתיימת בהסדר המבטיח את השלמת החומר ומנגנון לסיום תקין של הסימסטר. אך מעבר לכך, מסר אישי מכל אחת ואחד מאתנו לסטודנטים הוא בעל חשיבות מוראלית עצומה. כפי שכתב אחד מחברי הסגל מהפקולטה לרפואה, "המסר הזה יעזור להם להרגיש בטוחים יותר בעתידם ולעמוד בלחצים שונים ומשונים, ואולי גם יבטא את הכמיהה של כולנו לעתיד טוב יותר".<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

2. השביתה נשמרת בסך הכל, אך יש פה ושם גם הפרות נקודתיות שלה, שיכולות להתרחב ולכרסם בה. יש צורך במתנדבות ובמתנדבים שיצטרפו לשמירת השביתה. כרגע, מרצים מועטים מאוד מצטרפים למאמצי הסטודנטים והוועד לשכנע את מפרי השביתה – יהיו כוונותיהם אשר יהיו – בנחיצות השמירה הסולידית על השביתה, ובפגיעה בסטודנטים השומרים על השביתה כאשר מלמדים את חלקם שמוכן להפר אותה, ובפגיעה הקשה ברוחם של סטודנטים הנאנסים להגיע לשיעורים בניגוד למצפונם. כמון כן, ברור לגמרי, שגם מי שמלמד כעת, יצטרך עם סיום השביתה להשלים את שהוחסר עבור אותם סטודנטים הממשיכים לשבות. <StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

3. מרכז הכובד של אירועי המחאה עובר לירושלים. הסטודנטים הדגישו, כי הצטרפותם של מרצות ומרצים להפגנות ולאסיפות משמעותית מאוד. <StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

4. השביתה הצמיחה מגוון של דפוסי פעילות שמעבר להפגנות ולמחאות. באוהל בכיכר אנטין מתקיימים דיונים של סטודנטים ומרצים, על השביתה, על האוניברסיטה, על ההשכלה ומחירה; אנא, בואו לאוהל, תרמו הרצאות, השתתפו בדיונים. בנוסף לכך, מתקיימים ימי הוראה פתוחים לציבור, שנותנים ביטוי ממשי למחויבותנו להפיכת ההשכלה הגבוהה נגישה לכל, לתועלת החברה כולה. אירועים כאלה התקיימו ביום ששי ושלישי האחרונים, אך מתוכננים ימים נוספים, שבהם נציע הרצאות ודיונים לסטודנטים ולציבור הרחב.<StrippedTag/FONT><StrippedTag/FONT>

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. שניר

  ההצעה הנוכחית של שרת החינוך, תשלום שכר הלימוד רק לאחר חצית סף השכר הממוצע במשק, יותר ממקובלת עלי. על פי ההצעה, הסטודנטים שאינם עוברים את הסף הזה ירויחו הנחה משמעותית בשכ"ל, ואלה שכן יעשו זאת כלל אינם אמורים להדאיג אותנו מבחינה חברתית.

  מועיל פי כמה היה, לעניות דעתי, להשבית את המערכת כולה למען מטרה קצת יותר משמעותית – תוספת של 50% לתקציב האוניברסיטאות, ודרישה כלפיהן לפתוח את השערים, להוריד את ספי הקבלה, להרחיב את המערכת, כך שגם תלמידים שאינם נמנים עם שני העשירונים העליונים יוכלו להרויח מקצוע משמעותי לחיים. אולי בשביתה הבאה, 2016, נזכה לראות סוף סוף מאבק אמיתי.

 2. שניר

  ההצעה הנוכחית של שרת החינוך, תשלום שכר הלימוד רק לאחר חצית סף השכר הממוצע במשק, יותר ממקובלת עלי. על פי ההצעה, הסטודנטים שאינם עוברים את הסף הזה ירויחו הנחה משמעותית בשכ"ל, ואלה שכן יעשו זאת כלל אינם אמורים להדאיג אותנו מבחינה חברתית.

  מועיל פי כמה היה, לעניות דעתי, להשבית את המערכת כולה למען מטרה קצת יותר משמעותית – תוספת של 50% לתקציב האוניברסיטאות, ודרישה כלפיהן לפתוח את השערים, להוריד את ספי הקבלה, להרחיב את המערכת, כך שגם תלמידים שאינם נמנים עם שני העשירונים העליונים יוכלו להרויח מקצוע משמעותי לחיים. אולי בשביתה הבאה, 2016, נזכה לראות סוף סוף מאבק אמיתי.

 3. יעל ברדה

  תודה על הקריאה. ביום חמישי האחרון, יום צעדת הסטודנטים לירושלים, היו לי פגישות ותכניות אחרות. אחותי, סטודנטית שנה א לקולנוע באה למשרד כדי לקרוא לי לבוא לכיכר ציון. כשהגעתי לשם, ראיתי מחזה שלא נראה בירושלים שנים – מאות סטודנטים צעקו ושרו "שיועלה שכר המורים", "ור"א רוצה עוד עובדי קבלן" "חינוך חינם לכולם" ולא נפקיר את האחים הקטנים. בתוך בליל הסטודנטים, ראיתי רבים שאני מכירה – חלק סטודנטים שתרגלתי במבוא לסוציולוגיה, משנה א', שחייכו חיוכים רחבים, חלק פעילים חברתיים בשכונות או במאבקים סביבתיים ונגד הכיבוש. את הרב הגדול לא ראיתי מעולם וזה היה נפלא.
  ראיתי הרבה הפגנות, כולל אלו של מאבק הסטודנטים של 98, בוא ניסינו, חברים ממהפך להפוך את המסרים לכלל חברתיים וסולידרים, ללא הצלחה.
  המראה הזה הגניב לליבי את התחושה האמביוולטית הזאת, של התקווה.
  שלוש שעות מאוחר יותר, יחד עם לאה צמל, בילינו את הלילה במגרש הרוסים, כדי לשחרר את 39 הסטודנטים העצורים (30 שוחררו באותו הלילה ושבעה למחרת).
  אין ספק שיש חשיבות אדירה לנוכחות של מרצות, תומכות ופעילות באירועים של המאבק. למרות הסקפטיות, למרות המחלוקות עם ראשי האגודות וההתאחדות, נדמה לי שקורה משהו לסטודנטיות, שיוצאות לראשונה לרחוב, שחוות את המניפולציה הבזויה של הממשלה הזאת שחברו אליה ראשי האוניברסיטאות, שחוות לראשונה בחייהם את טעמה של פעילות דמוקרטית וסולידרית. זה חשוב להווה, אבל זה בעיקר חשוב שהדמוקרטיה תהפוך לאופציה במדינה הזאת, קודם כל בתודעה של הסטודנטיות.
  בואו נהיה נוכחות.

 4. יעל ברדה

  תודה על הקריאה. ביום חמישי האחרון, יום צעדת הסטודנטים לירושלים, היו לי פגישות ותכניות אחרות. אחותי, סטודנטית שנה א לקולנוע באה למשרד כדי לקרוא לי לבוא לכיכר ציון. כשהגעתי לשם, ראיתי מחזה שלא נראה בירושלים שנים – מאות סטודנטים צעקו ושרו "שיועלה שכר המורים", "ור"א רוצה עוד עובדי קבלן" "חינוך חינם לכולם" ולא נפקיר את האחים הקטנים. בתוך בליל הסטודנטים, ראיתי רבים שאני מכירה – חלק סטודנטים שתרגלתי במבוא לסוציולוגיה, משנה א', שחייכו חיוכים רחבים, חלק פעילים חברתיים בשכונות או במאבקים סביבתיים ונגד הכיבוש. את הרב הגדול לא ראיתי מעולם וזה היה נפלא.
  ראיתי הרבה הפגנות, כולל אלו של מאבק הסטודנטים של 98, בוא ניסינו, חברים ממהפך להפוך את המסרים לכלל חברתיים וסולידרים, ללא הצלחה.
  המראה הזה הגניב לליבי את התחושה האמביוולטית הזאת, של התקווה.
  שלוש שעות מאוחר יותר, יחד עם לאה צמל, בילינו את הלילה במגרש הרוסים, כדי לשחרר את 39 הסטודנטים העצורים (30 שוחררו באותו הלילה ושבעה למחרת).
  אין ספק שיש חשיבות אדירה לנוכחות של מרצות, תומכות ופעילות באירועים של המאבק. למרות הסקפטיות, למרות המחלוקות עם ראשי האגודות וההתאחדות, נדמה לי שקורה משהו לסטודנטיות, שיוצאות לראשונה לרחוב, שחוות את המניפולציה הבזויה של הממשלה הזאת שחברו אליה ראשי האוניברסיטאות, שחוות לראשונה בחייהם את טעמה של פעילות דמוקרטית וסולידרית. זה חשוב להווה, אבל זה בעיקר חשוב שהדמוקרטיה תהפוך לאופציה במדינה הזאת, קודם כל בתודעה של הסטודנטיות.
  בואו נהיה נוכחות.

 5. יצחק ג'קי אדרי

  בעקבות פרסום מכתב הסטודנטים הקורא לסולידריות חברתית במאבק הסטודנטים, אני נענה לקריאה, תומך במאבק ומחזק את ידכם במאבקכם מאבקנו על עתיד ההשכלה הגבוהה במדינה, צירפתי את חתימתי לעצומה מתוך חובה ואחריות סולידרית כאזרח במדינת ישראל, אני רואה בקריאת הסטודנטים צו חברתי לנשיאה באחריות חברתית שכל אזרח מחויב לתמוך בה, הקריאה אינה עוסקת רק במעמד הסטודנטים, אלא מרחיבה את היריעה לעוולות חברתיות קשות העוטפות את החברה הישראלית ומפוררות אותה.

  במכתב הקריאה רושמים הסטודנטים: "אנו מאמינים שאלו מטרות חשובות מאין כמותן. אך יחד עם זאת אנו חושבים כי עלינו לפעול למען הרחבת המאבק הצודק של ציבור הסטודנטים למאבק חברתי כולל. לכן יש להמשיך את המאבק הזה גם לאחר שייחתמו הסכמים עם נציגי הממשלה", אני מאמין לדברים הללו, אני מאמין מפני שבשלוש השנים האחרונות הוזמנתי רבות להרצאות וכנסים באוניברסיטאות ברחבי הארץ, הקרנתי את הסרט "זהב לבן עבודה שחורה" והרצאתי על מצב עובדי הקבלן הפיחה את רוח מאבק האדם על זכויותיו גם אצל הסטודנטים, סיפרתי סיפור חיים שהוא סיפורם של אלפי עובדי קבלן "שקופים" המועסקים בעבדות מודרנית, באולמות חשתי שציבור הסטודנטים מבין שאם לא יפעל היום למיגור העוולות בחברה הישראלית מחר הם הסטודנטים יפגעו מהם, תמיכתם במאבק למען זכויות עובדי הקבלן הגיע למרומי מגדלי השן באקדמיה, אין אוניברסיטה במדינת ישראל שלא עסקה בסוגיית עובדי הקבלן והמאבטחים בזכות פעילותם של הסטודנטים, וזה רק מובן שבמכתב הקריאה כותבים הסטודנטים:

  "לנו, הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, יש אחריות וחובה המוסרית לצאת נגד העוולות הקיימות בחברה הישראלית. עוולות שמתרחשות יום-יום מתחת לאפינו. דוגמה לכך היא מעמדם של הסגל הזוטר באוניברסיטה, מעמד שאנו הסטודנטים עשויים למצוא את עצמנו בו מחר. דוגמה נוספת אפשר למצוא בקרב עובדי הקבלן שמשמשים מאבטחים ועובדי ניקיון, שמשרתים אותנו בכל יום תמורת שכר מחפיר – לעתים שכר הנמוך משכר המינימום. ניצולי השואה בארץ נאלצים להתמודד עם חרפת הרעב, והממשלה מתעלמת מהם. האוכלוסייה הפלסטינית סובלת מהסגרים והמחסומים שאנו כופים עליה. נשים שמגיעות לארץ נופלות קורבן לסחר בנשים, ונאנסות לעסוק בזנות".

  ההיסטוריה האנושית מלמדת אותנו שלסטודנטים כגוף היו את הכוחות לבצע שינויים מרחיקי לכת במדינותיהם, לסטודנטים יש את הרוח להביא את הבשורות לחברה בה הם חיים, הסטודנטים כחלק מהתווית הדרך לעם, מחוייבים לסלול לחברה ולעצמם את הדרך לעתיד נאור למדינותיהם, לסטודנט/ית יש את החובה להשמיע את קולם אל מול עוולות חברתיות שרומסות את כבוד האדם וחירותו, עוולות שלוקחות את הזכויות ורומסות אותן ברגל גסה, אין שילטון שיוכל לעמוד לאורח זמן אל מול מאבק סטודנטים שרוצים לעצב למדינתם עתיד טוב יותר, חזק יותר, שוויוני יותר וצודק יותר, העבר הוכיח זאת לשלטונות ברחבי העולם, אני תקווה שההווה שלנו שמלווה את מאבק הסטודנטים הנוכחי יוכיח זאת שוב לשלטון שלא רואה באזרחי המדינת את ליבת פעילותו השילטונית.

  מתוך תובנה זאת, ולאור הדברים במכתב הקריאה של הסטודנטים: "אנו, דור העתיד של מדינת ישראל, דורשים ממנהיגי המדינה – ראש הממשלה, השרים וחברי הכנסת – חלוקת משאבים שוויונית וצודקת. אנו דורשים כי יכירו באינטרסים של כל אלה החיים תחת השלטון הישראלי, ויפעלו באופן משמעותי למענם – למעננו!", אני מוצא עצמי מזדהה עם מאבק הסטודנטים ויוצא בקריאה לסולידריות חברתית עם הסטודנטים שהיא גם תפילה שמאבק הסטודנטים הפעם ישא פירות למען עתידנו כמדינה מתפתחת הממגרת מתוכה רצף עוולות חברתיות וכלכליות המטמיעות אותנו עמוק ביחד עם העולם השלישי.

  אני חתמתי בעצומה כאזרח מדינת ישראל לאות סולידריות וקורא לקולות השפויים בחברה הישראלית לצרף את שמם לעצומה מתוך אחריות חברתית לעתידה של המדינה.

  יצחק ג'קי אדרי – דימונה
  0545921733

 6. יצחק ג'קי אדרי

  בעקבות פרסום מכתב הסטודנטים הקורא לסולידריות חברתית במאבק הסטודנטים, אני נענה לקריאה, תומך במאבק ומחזק את ידכם במאבקכם מאבקנו על עתיד ההשכלה הגבוהה במדינה, צירפתי את חתימתי לעצומה מתוך חובה ואחריות סולידרית כאזרח במדינת ישראל, אני רואה בקריאת הסטודנטים צו חברתי לנשיאה באחריות חברתית שכל אזרח מחויב לתמוך בה, הקריאה אינה עוסקת רק במעמד הסטודנטים, אלא מרחיבה את היריעה לעוולות חברתיות קשות העוטפות את החברה הישראלית ומפוררות אותה.

  במכתב הקריאה רושמים הסטודנטים: "אנו מאמינים שאלו מטרות חשובות מאין כמותן. אך יחד עם זאת אנו חושבים כי עלינו לפעול למען הרחבת המאבק הצודק של ציבור הסטודנטים למאבק חברתי כולל. לכן יש להמשיך את המאבק הזה גם לאחר שייחתמו הסכמים עם נציגי הממשלה", אני מאמין לדברים הללו, אני מאמין מפני שבשלוש השנים האחרונות הוזמנתי רבות להרצאות וכנסים באוניברסיטאות ברחבי הארץ, הקרנתי את הסרט "זהב לבן עבודה שחורה" והרצאתי על מצב עובדי הקבלן הפיחה את רוח מאבק האדם על זכויותיו גם אצל הסטודנטים, סיפרתי סיפור חיים שהוא סיפורם של אלפי עובדי קבלן "שקופים" המועסקים בעבדות מודרנית, באולמות חשתי שציבור הסטודנטים מבין שאם לא יפעל היום למיגור העוולות בחברה הישראלית מחר הם הסטודנטים יפגעו מהם, תמיכתם במאבק למען זכויות עובדי הקבלן הגיע למרומי מגדלי השן באקדמיה, אין אוניברסיטה במדינת ישראל שלא עסקה בסוגיית עובדי הקבלן והמאבטחים בזכות פעילותם של הסטודנטים, וזה רק מובן שבמכתב הקריאה כותבים הסטודנטים:

  "לנו, הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, יש אחריות וחובה המוסרית לצאת נגד העוולות הקיימות בחברה הישראלית. עוולות שמתרחשות יום-יום מתחת לאפינו. דוגמה לכך היא מעמדם של הסגל הזוטר באוניברסיטה, מעמד שאנו הסטודנטים עשויים למצוא את עצמנו בו מחר. דוגמה נוספת אפשר למצוא בקרב עובדי הקבלן שמשמשים מאבטחים ועובדי ניקיון, שמשרתים אותנו בכל יום תמורת שכר מחפיר – לעתים שכר הנמוך משכר המינימום. ניצולי השואה בארץ נאלצים להתמודד עם חרפת הרעב, והממשלה מתעלמת מהם. האוכלוסייה הפלסטינית סובלת מהסגרים והמחסומים שאנו כופים עליה. נשים שמגיעות לארץ נופלות קורבן לסחר בנשים, ונאנסות לעסוק בזנות".

  ההיסטוריה האנושית מלמדת אותנו שלסטודנטים כגוף היו את הכוחות לבצע שינויים מרחיקי לכת במדינותיהם, לסטודנטים יש את הרוח להביא את הבשורות לחברה בה הם חיים, הסטודנטים כחלק מהתווית הדרך לעם, מחוייבים לסלול לחברה ולעצמם את הדרך לעתיד נאור למדינותיהם, לסטודנט/ית יש את החובה להשמיע את קולם אל מול עוולות חברתיות שרומסות את כבוד האדם וחירותו, עוולות שלוקחות את הזכויות ורומסות אותן ברגל גסה, אין שילטון שיוכל לעמוד לאורח זמן אל מול מאבק סטודנטים שרוצים לעצב למדינתם עתיד טוב יותר, חזק יותר, שוויוני יותר וצודק יותר, העבר הוכיח זאת לשלטונות ברחבי העולם, אני תקווה שההווה שלנו שמלווה את מאבק הסטודנטים הנוכחי יוכיח זאת שוב לשלטון שלא רואה באזרחי המדינת את ליבת פעילותו השילטונית.

  מתוך תובנה זאת, ולאור הדברים במכתב הקריאה של הסטודנטים: "אנו, דור העתיד של מדינת ישראל, דורשים ממנהיגי המדינה – ראש הממשלה, השרים וחברי הכנסת – חלוקת משאבים שוויונית וצודקת. אנו דורשים כי יכירו באינטרסים של כל אלה החיים תחת השלטון הישראלי, ויפעלו באופן משמעותי למענם – למעננו!", אני מוצא עצמי מזדהה עם מאבק הסטודנטים ויוצא בקריאה לסולידריות חברתית עם הסטודנטים שהיא גם תפילה שמאבק הסטודנטים הפעם ישא פירות למען עתידנו כמדינה מתפתחת הממגרת מתוכה רצף עוולות חברתיות וכלכליות המטמיעות אותנו עמוק ביחד עם העולם השלישי.

  אני חתמתי בעצומה כאזרח מדינת ישראל לאות סולידריות וקורא לקולות השפויים בחברה הישראלית לצרף את שמם לעצומה מתוך אחריות חברתית לעתידה של המדינה.

  יצחק ג'קי אדרי – דימונה
  0545921733

 7. אחת

  תודה גדי. כרגיל מידע חשוב וגישה חברתית. חשוב מאוד שהמסר יעבור לציבור הרחב שלא ממש מבין על מה השביתה. באתר אגודת הסטודנטים בת"א יש מידע רב על הרקע למאבק

 8. אחת

  תודה גדי. כרגיל מידע חשוב וגישה חברתית. חשוב מאוד שהמסר יעבור לציבור הרחב שלא ממש מבין על מה השביתה. באתר אגודת הסטודנטים בת"א יש מידע רב על הרקע למאבק

 9. דוד גיל

  כל הנסיונות לפרשן את השביתה האומללה הזו כמאבק חברתי נדונה לכשלון. בני העוולה השובתים לא הזיזו את התחת כאשר ביבי וסילבן קצצו דרסטית את קצבאות הזקנה והפכו חמישית מהאוכלוסיה לקבצנים לאחר תרומה מרובת שנים לביטוח הלאומי. עכשיו הם מחפשים תמיכה מהציבור לנושא שכר הלימוד. שיקפצו לנו!!!!

 10. דוד גיל

  כל הנסיונות לפרשן את השביתה האומללה הזו כמאבק חברתי נדונה לכשלון. בני העוולה השובתים לא הזיזו את התחת כאשר ביבי וסילבן קצצו דרסטית את קצבאות הזקנה והפכו חמישית מהאוכלוסיה לקבצנים לאחר תרומה מרובת שנים לביטוח הלאומי. עכשיו הם מחפשים תמיכה מהציבור לנושא שכר הלימוד. שיקפצו לנו!!!!

 11. סמדר לביא

  תמהתני מדוע אמורה אני להזדהות עם שביתה של ילדים מפונדרקים ומרצים מפונדרקים עוד יותר. ומדוע צריך לייחצ"ן את השביתה הזו באתר זה, המקדיש עצמו, בין השאר, לחשיפת מבנה הכוח של האליטה האשכנזית ב"ישראל".
  ממתי היה ייצוג שווה זכויות למרבית הציבור באוניברסיטה? להזכירכם/ן, מרבית הציבור האזרחי ב"ישראל" הוא מזרחי.
  מה האחוז שתופש מרבית הציבור בין הסטודנטים? בין אנשי ונשות הסגל?
  למה אני נקראת כאן לתמוך בסוכנות טיולים (למרצים), או לחליפין, במדור שידוכים אליטיסטי (לסטודנטים)? איזה תמורה מקבל מרבית הציבור מהמיעוט הצווחני הזה? הדיווח על השביתה נקרא בערך כמו עיתונות סקאנדליסטית על סלברטאים – הצצה למחוזות זרים של אחרים.
  למה לא מיישמים את המלצות דו"ח מאלץ ודו"ח שוחט, האמורים לחסוך למשלם/ת המיסים הישראלי/ת כסף רב המושקע בסגנון החיים הדקדנטי של הפרופסור/ית-סטודנט/ית המצוי/י?
  למה השביתה הזו תופשת כל כך הרבה תקשורת?

 12. סמדר לביא

  תמהתני מדוע אמורה אני להזדהות עם שביתה של ילדים מפונדרקים ומרצים מפונדרקים עוד יותר. ומדוע צריך לייחצ"ן את השביתה הזו באתר זה, המקדיש עצמו, בין השאר, לחשיפת מבנה הכוח של האליטה האשכנזית ב"ישראל".
  ממתי היה ייצוג שווה זכויות למרבית הציבור באוניברסיטה? להזכירכם/ן, מרבית הציבור האזרחי ב"ישראל" הוא מזרחי.
  מה האחוז שתופש מרבית הציבור בין הסטודנטים? בין אנשי ונשות הסגל?
  למה אני נקראת כאן לתמוך בסוכנות טיולים (למרצים), או לחליפין, במדור שידוכים אליטיסטי (לסטודנטים)? איזה תמורה מקבל מרבית הציבור מהמיעוט הצווחני הזה? הדיווח על השביתה נקרא בערך כמו עיתונות סקאנדליסטית על סלברטאים – הצצה למחוזות זרים של אחרים.
  למה לא מיישמים את המלצות דו"ח מאלץ ודו"ח שוחט, האמורים לחסוך למשלם/ת המיסים הישראלי/ת כסף רב המושקע בסגנון החיים הדקדנטי של הפרופסור/ית-סטודנט/ית המצוי/י?
  למה השביתה הזו תופשת כל כך הרבה תקשורת?

 13. סתם אחד

  … שאת דואגת כל-כך לארנקו של משלם המיסים הישראלי – איש אותה האליטה אשר את מנגחת לכאורה. כמה רדיקלי ומזרחי מצידך.

 14. סתם אחד

  … שאת דואגת כל-כך לארנקו של משלם המיסים הישראלי – איש אותה האליטה אשר את מנגחת לכאורה. כמה רדיקלי ומזרחי מצידך.

 15. שולה פרסלר

  מה גם שזה ברור שמה שמוצג כנכתב בעיתונות על-ידי הסטודנטים, כתבו אנשים אחרים, אינטלקטואלים שיש להם אינטרס למאבק זה. טעות לחשוב שכך יצליחו. יש לנהל את המאבק החברתי לאט ובטוח, ליצור תמיכה ולא להקים את המתנגדים כנגד הסטודנטים. כי אז הסטודנטים ימשיכו בבעייתם ובעלי האינטרסים השונים ישארו בעמדות הגבוהות שלהם.

 16. שולה פרסלר

  מה גם שזה ברור שמה שמוצג כנכתב בעיתונות על-ידי הסטודנטים, כתבו אנשים אחרים, אינטלקטואלים שיש להם אינטרס למאבק זה. טעות לחשוב שכך יצליחו. יש לנהל את המאבק החברתי לאט ובטוח, ליצור תמיכה ולא להקים את המתנגדים כנגד הסטודנטים. כי אז הסטודנטים ימשיכו בבעייתם ובעלי האינטרסים השונים ישארו בעמדות הגבוהות שלהם.

 17. שולה פרסלר

  מדוע בכל פעם שקבוצה מסוימת מנהלת מאבק לשם השגת מטרה מסויימת, כמו במקרה הזה שבו הסטודנטים נאבקים להפחתת שכר הלימוד או לפטור, קופצים פוליטיקאים ואנשי רוח וחברה שונים ומנצלים את הרגע לעניינים אישיים ולקידום אינטרסים שלהם. תנו לסטודנטים לנהל את המאבק לבד.
  המאבק יצליח עם הוא ינוהל על ידי הסטודנטים ללא מי שנושף בעורפו. המאבק יצליח אם הוא יהיה ממוקד. הפחתה בשכר לימוד יביא אנשים משכונות מצוקה בשערי האוניברסיטה. הנה תחילה של שינוי חברתי. אבל כשעושים עליהום והולכים על כל הקופה, עלולים להפסיד המון. המצב הנוכחי יוצר אנטיגוניזם שבסופו יתקפלו הסטודנטים ובעלי האינטרסים השונים ישארו במשרות הגבוהות שלהם.

 18. שולה פרסלר

  מדוע בכל פעם שקבוצה מסוימת מנהלת מאבק לשם השגת מטרה מסויימת, כמו במקרה הזה שבו הסטודנטים נאבקים להפחתת שכר הלימוד או לפטור, קופצים פוליטיקאים ואנשי רוח וחברה שונים ומנצלים את הרגע לעניינים אישיים ולקידום אינטרסים שלהם. תנו לסטודנטים לנהל את המאבק לבד.
  המאבק יצליח עם הוא ינוהל על ידי הסטודנטים ללא מי שנושף בעורפו. המאבק יצליח אם הוא יהיה ממוקד. הפחתה בשכר לימוד יביא אנשים משכונות מצוקה בשערי האוניברסיטה. הנה תחילה של שינוי חברתי. אבל כשעושים עליהום והולכים על כל הקופה, עלולים להפסיד המון. המצב הנוכחי יוצר אנטיגוניזם שבסופו יתקפלו הסטודנטים ובעלי האינטרסים השונים ישארו במשרות הגבוהות שלהם.

 19. Nakamir

  אם המאבק שלהם הוא גם למען הסטודנטים הבאים ואולי קצת אפילו נגד העסקת עובדי קבלן, בעד שיפור תנאיהם של עובדי הניקיון והשומרים ובעד העלאת שכר המורים, מה הבעיה שלכם עם זה? אתם יודעים מה? אפילו אם הם ילדים מפונדרקים ואנשי סגל דקדנטיים שחיים בתל-אביב ושותים אספרסו (אגב, לפחות אחד מעורכי האתר גם הו איש סגל לדעתי, לא? איפה זה שם אותו בעיניכם?).

  דוד, קצת סלחנות.
  קודם כל חלק גדול מהסטודנטים עכשיו לא היו כשביבי וסילבן קיצצו את קצבאות הזיקנה. אתה אולי מדמיין את כל הסטודנטים כילדים עשירים אוכלי חינם שכנראה יושבים באוניברסיטה שנים על שנים, אבל זו המרירות שלך, לא המציאות.
  בנוסף, לגבי האנשים שיכלו למחות אז ולא מחו, לוקח זמן למציאות קשה לחדור את חומות ההגנה של אנשים שיש להם אמצעים וזמן למחות ולהביא לשינוי, אז הם מוחים עכשיו. על טוב מאוחר מלעולם לא שמעת?

  סמדר, הסטודנט המצוי שאני מכיר שונה לגמרי מהסטודנט המצוי, שאת, לדברייך אפילו, לא מכירה בכלל. מחשבה סטריאוטיפית היא תמיד מתכון לשנאת חינם.

  בואו תקראו מה יש לאיש הזה להגיד על השביתה : http://www.notes.co.il/david/31923.asp. אמנם בטח סמדר תגיד שהוא משתכנז, אבל בכל זאת קוראים לו פרץ, הוא גר בבאר-שבע והוא לא סטודנט, אז אולי הוא עונה על הקריטריונים המחמירים שלכם למי שווה התיחסות.

  מהפכות תמיד התחילו במעמד הבינוני שיש לו זמן וכסף למחות ולא צריך לעבוד 14 שעות ביום או שהוא חולה ומושבת. לכן דווקא למחאת סטודנטים יש יותר סיכוי מהתאגדות של עובדי קבלן מנוצלים שיכולים לפנות שעתיים בשבוע למחאה וגם אז לא באים כי הם מפחדים שיפטרו אותם. וגם אם הם יתמקדו בהשכלה הגבוהה, הצלחה שלהם יכולה לתת כח להמון מאבקים אחרים.

 20. Nakamir

  אם המאבק שלהם הוא גם למען הסטודנטים הבאים ואולי קצת אפילו נגד העסקת עובדי קבלן, בעד שיפור תנאיהם של עובדי הניקיון והשומרים ובעד העלאת שכר המורים, מה הבעיה שלכם עם זה? אתם יודעים מה? אפילו אם הם ילדים מפונדרקים ואנשי סגל דקדנטיים שחיים בתל-אביב ושותים אספרסו (אגב, לפחות אחד מעורכי האתר גם הו איש סגל לדעתי, לא? איפה זה שם אותו בעיניכם?).

  דוד, קצת סלחנות.
  קודם כל חלק גדול מהסטודנטים עכשיו לא היו כשביבי וסילבן קיצצו את קצבאות הזיקנה. אתה אולי מדמיין את כל הסטודנטים כילדים עשירים אוכלי חינם שכנראה יושבים באוניברסיטה שנים על שנים, אבל זו המרירות שלך, לא המציאות.
  בנוסף, לגבי האנשים שיכלו למחות אז ולא מחו, לוקח זמן למציאות קשה לחדור את חומות ההגנה של אנשים שיש להם אמצעים וזמן למחות ולהביא לשינוי, אז הם מוחים עכשיו. על טוב מאוחר מלעולם לא שמעת?

  סמדר, הסטודנט המצוי שאני מכיר שונה לגמרי מהסטודנט המצוי, שאת, לדברייך אפילו, לא מכירה בכלל. מחשבה סטריאוטיפית היא תמיד מתכון לשנאת חינם.

  בואו תקראו מה יש לאיש הזה להגיד על השביתה : http://www.notes.co.il/david/31923.asp. אמנם בטח סמדר תגיד שהוא משתכנז, אבל בכל זאת קוראים לו פרץ, הוא גר בבאר-שבע והוא לא סטודנט, אז אולי הוא עונה על הקריטריונים המחמירים שלכם למי שווה התיחסות.

  מהפכות תמיד התחילו במעמד הבינוני שיש לו זמן וכסף למחות ולא צריך לעבוד 14 שעות ביום או שהוא חולה ומושבת. לכן דווקא למחאת סטודנטים יש יותר סיכוי מהתאגדות של עובדי קבלן מנוצלים שיכולים לפנות שעתיים בשבוע למחאה וגם אז לא באים כי הם מפחדים שיפטרו אותם. וגם אם הם יתמקדו בהשכלה הגבוהה, הצלחה שלהם יכולה לתת כח להמון מאבקים אחרים.

 21. אחת

  הטענה של סמדר מאוד פופולרית אבל היא מסוכנת פוליטית ובמידה רבה חוצאת את שלב המהותנות האסטרטגית במאבקים חברתיים
  אם אינני טועה בתנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית היו חברים ואף הובילו את המאבק אשכנזים למשל סנדי קדר. אם כך למרות הגזענות כלפי מזרחים יש מקום לשיתופי פעולה חוצה גבולות אתניים בתוך האקדמיה ומחוץ לה. להניח מראש שכל האשכנזים חוסמים מזרחים וגזענים כלפי מזרחים זו מהותנות אתנית ואולי אפילו גזענות הפוכה. זה לא נכון להתייחס לאתניות בצורה כזו מהותנית וסטטית ; זה לא נכון מהזוית האסטרטגית והטקטית.
  לגופו של עניין, מאבק הסטודנטים עשוי לאפשר ליותר מזרחים נגישות להשכלה גבוהה לעומת המצב שוועדת שוחט מקדמת -העלאת שכר הלימוד בעשרות אחוזים. אפשר לשער כי אם הרעיון המקורי של ועדת שוחט היה יוצא לפועל גם מזרחים מהמעמד הבינוני הנמוך לא היו מצליחים להיכנס לאוניברסיטאות. תסתכלי בחוגים למדעי החברה בת"א בעברית ובבן גוריון יש בין הסטודנטים כיום מזרחים. מה יהיה אחרי וועדת שוחט?

 22. אחת

  הטענה של סמדר מאוד פופולרית אבל היא מסוכנת פוליטית ובמידה רבה חוצאת את שלב המהותנות האסטרטגית במאבקים חברתיים
  אם אינני טועה בתנועת הקשת הדמוקרטית המזרחית היו חברים ואף הובילו את המאבק אשכנזים למשל סנדי קדר. אם כך למרות הגזענות כלפי מזרחים יש מקום לשיתופי פעולה חוצה גבולות אתניים בתוך האקדמיה ומחוץ לה. להניח מראש שכל האשכנזים חוסמים מזרחים וגזענים כלפי מזרחים זו מהותנות אתנית ואולי אפילו גזענות הפוכה. זה לא נכון להתייחס לאתניות בצורה כזו מהותנית וסטטית ; זה לא נכון מהזוית האסטרטגית והטקטית.
  לגופו של עניין, מאבק הסטודנטים עשוי לאפשר ליותר מזרחים נגישות להשכלה גבוהה לעומת המצב שוועדת שוחט מקדמת -העלאת שכר הלימוד בעשרות אחוזים. אפשר לשער כי אם הרעיון המקורי של ועדת שוחט היה יוצא לפועל גם מזרחים מהמעמד הבינוני הנמוך לא היו מצליחים להיכנס לאוניברסיטאות. תסתכלי בחוגים למדעי החברה בת"א בעברית ובבן גוריון יש בין הסטודנטים כיום מזרחים. מה יהיה אחרי וועדת שוחט?

 23. נקד נקד

  מאבק צודק בלי של ספק השאלה ? מתי הסטודנט יתחבר למאבקים של שאר האוכלוסיה אם זה המורים , הקלדניות בבתי המשפט , הסבלים בנמל התעופה , נגד העושק של חברות כח האדם , ועוד ועוד של מאבקים צודקים , כאן מבחן האמת להיות סטודנט בעייני לא רק קבלת תואר גם להיות קשוב ופעיל בחברה שלי כי אני סטודנט היום עובד המחר .
  התנועה הסטודנאילת אחרי כל מאבק נכנסת לתרדמה עמוקה לצערי , בעולם הרחב הסטודנטים היו חוד החנית למהפכות ואני לא מפריח רק ססמאות אלא עובדות כאן להפך במקום לאבק על האגנדה של המדינה ולחולל שינוים הרוב בקרב הסטודנטים מפנה גבו .
  הייתי שמח אם הסטונדטים בעזרת המרצים יזכו בכל הדרישות שהועלו ויחול המפנה ההיסטורי שהתנועה הסטודניאלית תתחבר מחדש למאבק הפוליטי חברתי במדינה.
  ו

 24. נקד נקד

  מאבק צודק בלי של ספק השאלה ? מתי הסטודנט יתחבר למאבקים של שאר האוכלוסיה אם זה המורים , הקלדניות בבתי המשפט , הסבלים בנמל התעופה , נגד העושק של חברות כח האדם , ועוד ועוד של מאבקים צודקים , כאן מבחן האמת להיות סטודנט בעייני לא רק קבלת תואר גם להיות קשוב ופעיל בחברה שלי כי אני סטודנט היום עובד המחר .
  התנועה הסטודנאילת אחרי כל מאבק נכנסת לתרדמה עמוקה לצערי , בעולם הרחב הסטודנטים היו חוד החנית למהפכות ואני לא מפריח רק ססמאות אלא עובדות כאן להפך במקום לאבק על האגנדה של המדינה ולחולל שינוים הרוב בקרב הסטודנטים מפנה גבו .
  הייתי שמח אם הסטונדטים בעזרת המרצים יזכו בכל הדרישות שהועלו ויחול המפנה ההיסטורי שהתנועה הסטודניאלית תתחבר מחדש למאבק הפוליטי חברתי במדינה.
  ו

 25. יצחק ג'קי אדרי

  הבעת סולידריות אינה מעורבות.
  הסטודנטים (אני לא סטודנט) יצאו במכתב גלוי שיש בו קריאה לסולידריות חברתית, אני נענה לקריאה אבל אין בתמיכתי מעורבות במאבק.

  אני לא מכיר את מנהיגי המאבק, לא דיברתי איתם, לא מייעץ להם ולא ניכנס להם בגלגלי המאבק, אני מביע סולידריות ללא מעורבות.

  לדעתי אין היום מאבק שיכול לכנס תחת מטריה אחת כל כך הרבה זרמים שונים, לכן עלינו השואפים לשנות את דמותה של החברה הישראלית להביע סולידריות עם מאבקים ללא מעורבות, אלא אם אנחנו מנהיגים את המאבק או נידרשים ע"י מנהיגי המאבק להגיע ולסייע.

  לא אשכח לעולם איך זרקו אותי מאהל המחאה של נהגי מטרודן לאחר שהגעתי להביע סולידריות עם הנהגים, למרת זאת השמכתי להביע סולידריות עם מאבק נהגי מטרודן עד לרגעי גסיסתו של המאבק, זו דרכה של הסולידריות החברתית שאין בה מעורבות אקטיבית.

  תודה

 26. יצחק ג'קי אדרי

  הבעת סולידריות אינה מעורבות.
  הסטודנטים (אני לא סטודנט) יצאו במכתב גלוי שיש בו קריאה לסולידריות חברתית, אני נענה לקריאה אבל אין בתמיכתי מעורבות במאבק.

  אני לא מכיר את מנהיגי המאבק, לא דיברתי איתם, לא מייעץ להם ולא ניכנס להם בגלגלי המאבק, אני מביע סולידריות ללא מעורבות.

  לדעתי אין היום מאבק שיכול לכנס תחת מטריה אחת כל כך הרבה זרמים שונים, לכן עלינו השואפים לשנות את דמותה של החברה הישראלית להביע סולידריות עם מאבקים ללא מעורבות, אלא אם אנחנו מנהיגים את המאבק או נידרשים ע"י מנהיגי המאבק להגיע ולסייע.

  לא אשכח לעולם איך זרקו אותי מאהל המחאה של נהגי מטרודן לאחר שהגעתי להביע סולידריות עם הנהגים, למרת זאת השמכתי להביע סולידריות עם מאבק נהגי מטרודן עד לרגעי גסיסתו של המאבק, זו דרכה של הסולידריות החברתית שאין בה מעורבות אקטיבית.

  תודה

 27. יותר נוצרי מהאפיפיור

  1. איך את תומכת במאבק המזרחי? הרי חלק גדול מהמזרחים תומכים בכיבוש.

  2. איך את תומכת במאבק הפלסטיני? הרי חלק גדול מהפלסטינים תומכים בפטריארכיה.

  3. איך את תומכת במאבק הפמיניסטי? הרי חלק גדול מהפמיניסטיות בורגניות.

  4. איך את תומכת בפמיניזם-השחור-המרקסיסטי-פרולטרי-אולטרא-רדיקלי? הרי חלק מהן אוכלות בשר.

  5. איך את יכולה לחתום בשם "סמדר לביא"? הרי עבדת פעם באוניברסיטה שנמצאת באמריקה האימפריאליסטית.

 28. יותר נוצרי מהאפיפיור

  1. איך את תומכת במאבק המזרחי? הרי חלק גדול מהמזרחים תומכים בכיבוש.

  2. איך את תומכת במאבק הפלסטיני? הרי חלק גדול מהפלסטינים תומכים בפטריארכיה.

  3. איך את תומכת במאבק הפמיניסטי? הרי חלק גדול מהפמיניסטיות בורגניות.

  4. איך את תומכת בפמיניזם-השחור-המרקסיסטי-פרולטרי-אולטרא-רדיקלי? הרי חלק מהן אוכלות בשר.

  5. איך את יכולה לחתום בשם "סמדר לביא"? הרי עבדת פעם באוניברסיטה שנמצאת באמריקה האימפריאליסטית.

 29. ירדנה אלון

  גדי תודה על המיידע האינפורמטיבי (יפה שנשארת כמו שהיית עוד בתל-גנים, ילד,נער, שמדבר לעניין כשזה מגיע לצד האינפורמטיבי).
  באשר לכל השאר,אינני רוצה לחלק ציונים אני יכולה לומר לכם בשפה הכי פשוטה,אותי כאם חד-הורית לא כל כך מעניין מוועדות כאלה ואחרות,ומשכר לימוד שירד היום בכך וכך אחוזים ויעלה מחר בכך וכך אחוזים ותסלחו לי למרות התמיכה שלי במאבקכם,בכל זאת הייתי בת חמש עשרה כשדני האדום ואיתו לא רק האקדמיה (הסורבון)הפגינה ,סטודנטים ומרצים כגוף אחד הלכו שלובי זרוע ברחובות פריז ,וחטפו מכות מהמשטרה ,והם בהתלהבות המהפכנית שלהם סחפו את כל צרפת,ואת מעמד הפועלים ביחד איתם,ואחרי שהבעירו את אש המהפכה בצרפת היא עברה כמו גל גדול בכל אירופה ,וההשינויים אכן התחוללו.(מאבק השחורים בארה"ב והקמת הפנתרים השחורים הן בארה"ב והן בישראל בשנות השבעים לא היה מתחולל אלמלא אותה מהפכה או אם תרצו רוח המהפכה) אז תסלחו לי (יעל באמת) שאני לא מתעלפת מהתפעלות. ושוב למרות התמיכה.
  אני רוצה חינוך חינם למן גן הילדים ועד לאוניברסיטה (יש מקומות ויש ארצות בעולם שזה פשוט כך אצלם,למה אני צריכה לקחת דוגמא מארה"ב אני דווקא רוצה במקרה הזה לקחת דוגמא מ- רוסיה למשל)

  ובפחות מזה אני לא מסתפקת- פחות מזה אומר שאנחנו חושבים שלא מגיע לנו יותר טוב,אנחנו מקבלים שצריך לשלם בעד חינוך כגזרה משמים.
  זאת לא גזירה משמים זה אפשרי אם אזרחים יאמינו בזה,ויאבקו למען זה,וידרשו את זה ויתבעו את זה
  אבל זה לא ילך אם לא יאמינו . לא שזה אפשרי, אלא שזה מגיע .לא רק לנו אלא גם לילדנו כזכות אזרחית הכי בסיסית.

  ועוד משהו שלמרות התמיכה שלי אני חייבת לשוב ולחזור עליו כמו קאטו הזקן ,איפוא הצרוף של כל המגזרים ערופי הזכויות,?אל תשאירו את הסולידריות החברתית בתוך כתלי האקדמיה בין מרצים וסטודנטים איפוא מעמד הפועלים?
  איפוא הנכים?איפוא הגמלאים?איפוא עובדי הקבלן?

  ועוד בקשה(זה כל מה שאני יכולה ,רק לבקש) האם אפשר להפסיק להשתמש במכבסת המילים "השכבות המוחלשות"
  ולהתחיל להחיל את הביטוי "השכבות העניות" כי זה בדיוק מה שזה "השכבות העניות"
  כשאומרים "השכבות המוחלשות" זה נשמע כל כך……נקי……
  כאילו לא רוצים להכניס את הידיים לתוך החרא ולנקות את הביוב.
  אבל מה לעשות? זה בדיוק מה שנדרש מאיתנו לעשות עכשיו להכניס את הידיים ולנקות את הביוב

  לאלה שהתרגלו למהפכות נקיות ולמילים מכובסות
  תמיד אפשר לקרוא להרקולס שישטוף את האורוות.

 30. ירדנה אלון

  גדי תודה על המיידע האינפורמטיבי (יפה שנשארת כמו שהיית עוד בתל-גנים, ילד,נער, שמדבר לעניין כשזה מגיע לצד האינפורמטיבי).
  באשר לכל השאר,אינני רוצה לחלק ציונים אני יכולה לומר לכם בשפה הכי פשוטה,אותי כאם חד-הורית לא כל כך מעניין מוועדות כאלה ואחרות,ומשכר לימוד שירד היום בכך וכך אחוזים ויעלה מחר בכך וכך אחוזים ותסלחו לי למרות התמיכה שלי במאבקכם,בכל זאת הייתי בת חמש עשרה כשדני האדום ואיתו לא רק האקדמיה (הסורבון)הפגינה ,סטודנטים ומרצים כגוף אחד הלכו שלובי זרוע ברחובות פריז ,וחטפו מכות מהמשטרה ,והם בהתלהבות המהפכנית שלהם סחפו את כל צרפת,ואת מעמד הפועלים ביחד איתם,ואחרי שהבעירו את אש המהפכה בצרפת היא עברה כמו גל גדול בכל אירופה ,וההשינויים אכן התחוללו.(מאבק השחורים בארה"ב והקמת הפנתרים השחורים הן בארה"ב והן בישראל בשנות השבעים לא היה מתחולל אלמלא אותה מהפכה או אם תרצו רוח המהפכה) אז תסלחו לי (יעל באמת) שאני לא מתעלפת מהתפעלות. ושוב למרות התמיכה.
  אני רוצה חינוך חינם למן גן הילדים ועד לאוניברסיטה (יש מקומות ויש ארצות בעולם שזה פשוט כך אצלם,למה אני צריכה לקחת דוגמא מארה"ב אני דווקא רוצה במקרה הזה לקחת דוגמא מ- רוסיה למשל)

  ובפחות מזה אני לא מסתפקת- פחות מזה אומר שאנחנו חושבים שלא מגיע לנו יותר טוב,אנחנו מקבלים שצריך לשלם בעד חינוך כגזרה משמים.
  זאת לא גזירה משמים זה אפשרי אם אזרחים יאמינו בזה,ויאבקו למען זה,וידרשו את זה ויתבעו את זה
  אבל זה לא ילך אם לא יאמינו . לא שזה אפשרי, אלא שזה מגיע .לא רק לנו אלא גם לילדנו כזכות אזרחית הכי בסיסית.

  ועוד משהו שלמרות התמיכה שלי אני חייבת לשוב ולחזור עליו כמו קאטו הזקן ,איפוא הצרוף של כל המגזרים ערופי הזכויות,?אל תשאירו את הסולידריות החברתית בתוך כתלי האקדמיה בין מרצים וסטודנטים איפוא מעמד הפועלים?
  איפוא הנכים?איפוא הגמלאים?איפוא עובדי הקבלן?

  ועוד בקשה(זה כל מה שאני יכולה ,רק לבקש) האם אפשר להפסיק להשתמש במכבסת המילים "השכבות המוחלשות"
  ולהתחיל להחיל את הביטוי "השכבות העניות" כי זה בדיוק מה שזה "השכבות העניות"
  כשאומרים "השכבות המוחלשות" זה נשמע כל כך……נקי……
  כאילו לא רוצים להכניס את הידיים לתוך החרא ולנקות את הביוב.
  אבל מה לעשות? זה בדיוק מה שנדרש מאיתנו לעשות עכשיו להכניס את הידיים ולנקות את הביוב

  לאלה שהתרגלו למהפכות נקיות ולמילים מכובסות
  תמיד אפשר לקרוא להרקולס שישטוף את האורוות.

 31. ליאת

  הם צריכים את זה! המלחמה שלהם רק התחילה הם זקוקים לפירגון מהציבור. שילחו מכתבים למייל support_students@walla.com ואנו מעביר להם

 32. ליאת

  הם צריכים את זה! המלחמה שלהם רק התחילה הם זקוקים לפירגון מהציבור. שילחו מכתבים למייל support_students@walla.com ואנו מעביר להם

 33. אמיר

  כמו כן אני חש כי זהו מומנטום נדיר שבו עיני רובינו נשואות אל השביתה הזו- שתוביל אלינו חזרה את מה שהופרט מאיתנו ומרשותינו הפך לפרטי.
  אשמח אם אכן הסטודנטים, והמרצים יובילו כאן את המאבק לדמותה של ישראל- שנחזור לשים את החינוך בראש מעיינינו
  אם יש משהו הנקרא "ביטחון" – זה זה- החינוך!
  פעם זה היה ברור בארץ, גאווה היתה להיות מורה, אך כפי שמופיע בפרסומות ארגון המורים: "המדינה הזניחה את החינוך". לכן עלינו לצאת לרחובות, למען הביטחון הזה.

 34. אמיר

  כמו כן אני חש כי זהו מומנטום נדיר שבו עיני רובינו נשואות אל השביתה הזו- שתוביל אלינו חזרה את מה שהופרט מאיתנו ומרשותינו הפך לפרטי.
  אשמח אם אכן הסטודנטים, והמרצים יובילו כאן את המאבק לדמותה של ישראל- שנחזור לשים את החינוך בראש מעיינינו
  אם יש משהו הנקרא "ביטחון" – זה זה- החינוך!
  פעם זה היה ברור בארץ, גאווה היתה להיות מורה, אך כפי שמופיע בפרסומות ארגון המורים: "המדינה הזניחה את החינוך". לכן עלינו לצאת לרחובות, למען הביטחון הזה.

 35. שולה פרסלר

  סולידריות ומעורבות זה משהו אחד, וקריאה לסטודנטים להפוך את מאבקם למאבק חברתי זה משהו אחר. הקריאה הזו שמה על גבם של הצעירים הללו, שעדיין לא התנסו בחיים האמיתיים עם כל הקשיים, משא כבד מידי. זה עוול לקורא להם לנהל מהפכה חברתית כשהם עצמם עדיין לא יודעים איך מנהלים מאבק קטן מזה. האחריות ששמו על כתפיהם, גדולה עליהם. צריך להתחשב ולהבין שהם במובן מסויים עדיין ילדים בני 20 -30 שאין להם ניסיון חיים עם הכלים הדרושים להוביל מהפכות.

 36. שולה פרסלר

  סולידריות ומעורבות זה משהו אחד, וקריאה לסטודנטים להפוך את מאבקם למאבק חברתי זה משהו אחר. הקריאה הזו שמה על גבם של הצעירים הללו, שעדיין לא התנסו בחיים האמיתיים עם כל הקשיים, משא כבד מידי. זה עוול לקורא להם לנהל מהפכה חברתית כשהם עצמם עדיין לא יודעים איך מנהלים מאבק קטן מזה. האחריות ששמו על כתפיהם, גדולה עליהם. צריך להתחשב ולהבין שהם במובן מסויים עדיין ילדים בני 20 -30 שאין להם ניסיון חיים עם הכלים הדרושים להוביל מהפכות.

 37. יצחק ג'קי אדרי

  בעזרת הסולידריות יהיה אפשר לתעל את הכוחות ליתר הצלחה.

  למרות שהשכלתי לא רחבה בנושא אני יכול רק לומר שמהפכות או שינויים חברתיים גדולים הם לא פונקציה של גיל או גודל רוחב הכתפיים, לפעמים ניצוץ קטן מדליק תבערה גדולה, וגם ההיפך תבערה גדולה שהופכת בסוף לגיץ קטן וחסר תקווה.

  הערה: לצערי הרב היום נודע לי שיתכן ומנהיג שביתת הסטודנטים הוא – מפר שביתה – ולמעשה ממשיך ללמוד כסטודנט.

 38. יצחק ג'קי אדרי

  בעזרת הסולידריות יהיה אפשר לתעל את הכוחות ליתר הצלחה.

  למרות שהשכלתי לא רחבה בנושא אני יכול רק לומר שמהפכות או שינויים חברתיים גדולים הם לא פונקציה של גיל או גודל רוחב הכתפיים, לפעמים ניצוץ קטן מדליק תבערה גדולה, וגם ההיפך תבערה גדולה שהופכת בסוף לגיץ קטן וחסר תקווה.

  הערה: לצערי הרב היום נודע לי שיתכן ומנהיג שביתת הסטודנטים הוא – מפר שביתה – ולמעשה ממשיך ללמוד כסטודנט.

 39. שולה פרסלר

  סולידריות ומעורבות כן!!!! להטיל משא כבד שכזה על הסוטודנטים, לא!!!! מי שקורא להפוך את המאבק למאבק חברתי, שישבות יחד עם הסטודנטים!!!! הנה, כאמור, סוף הודעתך מעידה על השבר. זה היה ברור, אין להם את הכלים לנהל מאבק שכזה. אם היו תומכים בהם מבחוץ ולא מנצלים את המעמד לעניינים אחרים, יתכן כי זה היה מועיל יותר. צעד צעד מסיימים מרתון. היה צורך במאבק להפחתת שכר לימוד בלבד. אחרי מאבק כזה, היו מתקדמים עוד צעד, עד לקו הסיום.

 40. שולה פרסלר

  סולידריות ומעורבות כן!!!! להטיל משא כבד שכזה על הסוטודנטים, לא!!!! מי שקורא להפוך את המאבק למאבק חברתי, שישבות יחד עם הסטודנטים!!!! הנה, כאמור, סוף הודעתך מעידה על השבר. זה היה ברור, אין להם את הכלים לנהל מאבק שכזה. אם היו תומכים בהם מבחוץ ולא מנצלים את המעמד לעניינים אחרים, יתכן כי זה היה מועיל יותר. צעד צעד מסיימים מרתון. היה צורך במאבק להפחתת שכר לימוד בלבד. אחרי מאבק כזה, היו מתקדמים עוד צעד, עד לקו הסיום.

 41. אילנה בטטו

  תודה גדי על הטקסט המצויין. אני מעריכה את העקשנות שבה אתה תומך במאבק הסטודנטים, כחלק משיטת לימוד שבהם אתה מדריך אותם בנבכי מאבק פוליטי. אם יש לנו תקווה היא רק בכך שסטודנטים אלה יעצימו את עצמם וירחיבו את יכולתם הפוליטית גם לנושאים אחרים. בזה תקוותנו. אל תקשיב לדברי הבלע של סמדר לביא. מעולם לא ראיתי את גבק לביא באה להפגנות של תעיוש. . גם לא ראיתי אותה בהפגנות התמיכה נגד נישול אנשים מבתים ביפו. האם הרדיקליות מתמצת רק בדברי רפש בהעוקץ?

 42. אילנה בטטו

  תודה גדי על הטקסט המצויין. אני מעריכה את העקשנות שבה אתה תומך במאבק הסטודנטים, כחלק משיטת לימוד שבהם אתה מדריך אותם בנבכי מאבק פוליטי. אם יש לנו תקווה היא רק בכך שסטודנטים אלה יעצימו את עצמם וירחיבו את יכולתם הפוליטית גם לנושאים אחרים. בזה תקוותנו. אל תקשיב לדברי הבלע של סמדר לביא. מעולם לא ראיתי את גבק לביא באה להפגנות של תעיוש. . גם לא ראיתי אותה בהפגנות התמיכה נגד נישול אנשים מבתים ביפו. האם הרדיקליות מתמצת רק בדברי רפש בהעוקץ?

 43. הילה דיין

  גדי – בפעם האלף וגם עכשיו חשוב מאד לגייס את המרצים לתמיכה בסטודנטים. אני זוכרת את המאבק בתקופת ועדת מלץ כאילו היה היום. גם אז הראית לנו את האור, ארגנת ותמכת, עזרת להבין מי הם החארות האמיתיים שנגדם יש לנהל מאבק דמוקרטי (העסקנים, אגודות הסטודנטים המושחתות וראשי ועד האוניברסיטאות). חייבים להוריד (או לבטל! כמו באירופה) את שכר הלימוד. חבל שיש אנשים שלא מבינים למה זה חשוב כדי שיותר מזרחים, ערבים ונשים יגיעו לאוניברסיטה ואף יצליחו להשאר בה.

 44. הילה דיין

  גדי – בפעם האלף וגם עכשיו חשוב מאד לגייס את המרצים לתמיכה בסטודנטים. אני זוכרת את המאבק בתקופת ועדת מלץ כאילו היה היום. גם אז הראית לנו את האור, ארגנת ותמכת, עזרת להבין מי הם החארות האמיתיים שנגדם יש לנהל מאבק דמוקרטי (העסקנים, אגודות הסטודנטים המושחתות וראשי ועד האוניברסיטאות). חייבים להוריד (או לבטל! כמו באירופה) את שכר הלימוד. חבל שיש אנשים שלא מבינים למה זה חשוב כדי שיותר מזרחים, ערבים ונשים יגיעו לאוניברסיטה ואף יצליחו להשאר בה.