• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

כמה מילים על המדיניות הכלכלית ל-2008

איציק ספורטא

אתמול הציג שר האוצר החדש את התקציב המיועד למדינת ישראל לשנת 2008, נראה ששרי אוצר בכניסה למשרד לומדים בעל פה דף מסרים ומדקלמים אותו כאילו אין מחר.  אילו היה התקציב מתעדכן על פי מה שנקרא, טייס אוטומטי, הוא היה צריך לעלות ב-9.8 מיליארד שקלים, כיון שהחכמים באדם החליטו שהתקציב אינו יכול לעלות ביותר מ-1.7% העלייה בתקציב יכולה להיות רק של 3.8 מיליארד שקלים כך שצריך לקצץ 6 מיליארד שקלים. כמובן ש-1.7% זה כאילו כי 0.5% נוספים מיועדים להמשך הפיצוי הבלתי נגמר למפוני עזה. כמובן שאין קיצוצים בתקציב אלא רק הצעות להתאמה.

מלבד השפה האורווליאנית הנקוטה על ידי מומחי הכלכלה כאשר בוחנים, אפילו ברפרוף, את המסמך הארוך (219 עמודים) המפרט את המדיניות הכלכלית  מוצאים שם דברים המבזים את המחוקקים ויותר מכך את אזרחי ישראל. הדיבור החברתי שולט ברמה ויש אף מצגת המוכיחה שחור על גבי כלום את התוספות לנושאים חברתיים שם המיליארדים רצים, אבל כאשר מדובר בדברים פשוטים שהובטחו לציבור הם מבוטלים במחי יד.

אין אני רוצה להתעסק כאן בשינויים המבניים שחלק ניכר מהם במערכת הבריאות, והרווחה, הפרטת המעונות למשל, ועוד בלי סוף, אלא שינויים, כביכול קטנים, שפוגעים מהותית הן בדמוקרטיה והן באזרחים רבים. למשל, פסקה בעמוד 197  אומרת כך: "לתקן את חוק ההסדרים במשק המדינה ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים ), 2007 התשס"ו ,2006- באופן שהוראת השעה שעניינה הפחתה של 4% בתשלום גמלאות שונות לפי חוק הביטוח הלאומי ( נוסח משולב ), התשנ"ה ) ,1995- להלן – חוק הביטוח הלאומי ), לרבות תשלומים על פי הסכמים לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי וגמלאות לפי חוק הבטחת הכנסה , התשמ"א ,1980- תוארך עד ליום 31 בדצמבר 2008". אז ההפחתה של 4% בגמלאות תמשך, זה רק זמני, אבל לא ממש. והנה דברי ההסבר לפסקה הזו: "בחוק ההסדרים במשק המדינה לשנת הכספים ,2007 הוארך תוקפה של הוראת שעה שעניינה הפחתה של 4% בגמלת הבטחת הכנסה , מענקי לימודים וכן גמלאות המשתלמות בענף אבטלה ,ענף אמהות ודמי פגיעה בענף נפגעי עבודה . הוראת השעה בכל הנוגע לגמלאות המשתלמות בענף סיעוד לא הוארכה . לצורך עמידה ביעדי התקציב מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה בשנה נוספת". וזו רק דוגמה קטנה.

כשכתבתי פגיעה בדמוקרטיה התכוונתי בעיקר לביטול ודחייה ביישום חוקים שנחקקו בכנסת. בין היתר, דחיית ביצועו של סעיף 12א בחוק העסקת עובדים על ידי חברות כח אדם ל-2011, רק להזכיר החוק נחקק בשנת 2000, מה זה 11 שנים לעומת הגמישות הדרושה למעסיקים. רגע, הסעיף הזה קובע שעובד חברת כח אדם שעובד במקום מסוים תשעה חודשים יהפוך לעובד של החברה המעסיקה. לא מכבר נחקק חוק שהמאריך את לימוד החובה עד כיתה י"ב, גם הוא בוטל, ולמה כי הוא עולה כסף, וכידוע אין כסף, אז למה להכביד. גם חוק יום לימודים ארוך שנדחה ל-תשס"ט נדחה עוד ל-תשע"ד הוא עד שיבוא המשיח.

בעוד הממשלה מדברת על העלאת שכרם של אלו המצויים בחמישון התחתון היא דוחה את ביצוע העדכון של שכר המינימום מדצמבר 2007 לינואר 2009. כנראה שעובדי שכר המינימום הם לא אלו שנמצאים במצב כלכלי קשה ולכן הם צריכים לתרום ליציבות הכלכלית, שלא כמו האנשים בחמישון העליון שזקוקים לתוספת לנטו כי הם ממש מסכנים וצריך לדאוג להם באמצעות הורדת שיעורי המס הישיר. והנה עוד הישג אדיר של מפלגת העבודה הולך בדרך כל בשר.

מלבד הפרטים חשוב לציין שקשה לעקוב אחרי המספרים המפורסמים על ידי האוצר כיון שהם נוקטים בשיטה שבה הקיצוצים אינם קיצוצים, והתוספות, כביכול הן תוספות וכל זה ביחד מייצר בלבול. אבל הסך הכל הוא פגיעה מתמשכת במי שזקוק למשאבים ביותר, וזאת כאשר הפעילות הכלכלית מתרחבת, תארו לכם מה יקרה כאשר יהיה מיתון? ויהיה מיתון.

כנראה שיעניין אותך גם: