הימין השבדי יכול לחגוג רק בישראל

עמי וטורי

למפלגה השמרנית השבדית, "מפלגת המתונים", הייתה לאחרונה עדנה. לא חס וחלילה בשבדיה, שבה לפי סיקרי דעת הקהל האחרונים מצבם ומצב שותפיהם לקואליציה עגום עד נואש. דווקא במדינה מזרח תיכונית עיתון כלכלי מוביל קפץ כמוצא שלל רב על איש ימין שבדי שולי יחסית, פיטר שטיין, ועל שר האוצר השבדי. שר אוצר שאכן ראוי בגלל דעותיו לכינוי "ביבי השבדי" אך לא בגלל מה שעשה עד היום. גם מר שטיין וגם שר האוצר השבדי ניסו כנראה (בהנחה שצוטטו במדויק) לא  להיפרד לחלוטין מן האמת ולכן הטקסט העולה מדבריהם כולל אי אלו סתירות קלות. כך למשל מדבר מר שטיין בגאווה על "בתי הספר הפרטיים בשבדיה" אך נאלץ להודות כי אין להם רשות לברור את התלמידים המתקבלים אליהם וכי כל המימון בא ישירות מהמדינה בלא שההורים יוציאו כתר אחד מכיסם ובלא שיהיו מעורבים בדרך כלשהי במימון הלימודים של ילדיהם. שר האוצר השבדי מצידו משתבח בכוונת ממשלתו להוריד את נטל המס הכולל בשבדיה ל 45% תוצר (עדין ב 5% תוצר יותר בישראל) אך מוסיף ומציין שהשבדים נכונים לשלם מיסים גבוהים כי בתמורה הם מקבלים חינוך ציבורי ברמה גבוה, ביטוח רפואי ציבורי איכותי ופנסיות נדיבות. העמדות שמביעים השניים בתרגום לעברית פשוט אינן קבילות פוליטית בשבדיה. ולכן בשבדית הן שר האוצר השבדי והן השרים השמאליים יותר במפלגה השמרנית משתדלים להתבטא אחרת. 

ניתן כמובן לסקור בקלות את כל הפרטים ששני המרואיינים הנכבדים או לחילופין כתב דה מרקר המסור רותם סלע שכחו לציין. אך מאחר והרשימה ארוכה מאוד ומורכבת מפריטים רבים שכבר הוזכרו במספר רב של מאמרים בשפה העברית אסתפק רק בכמה פרטים שנראים לי רלוונטיים במיוחד. כך למשל אמת היא שממשלת המרכז-ימין הפריטה את מונופול יצור האלכוהול המקומי, ובכוונתה למכור את מניות המיעוט שלה בכמה חברות. אבל אין שום כוונה להפסיק את אחזקתה של המדינה ב 100% ממניות חברת החשמל הלאומית  , Vattenfall להפריט את הדואר השבדי הנמצא במלאו בבעלות המדינה או למכור את אחזקות המדינה השבדית ב ס.א.ס חברת התעופה המשותפת לשבדיה, נורבגיה ודנמרק.

נטל המס כאחוז מהתוצר אולי ירד אבל המס השולי המקסימאלי נותר בגובהו הנוכחי 56%-58% ואין כוונה להורידו. כמו כן הכנסות הממשלה הכוללת כאחוז מהתל"ג לא צפויות בהכרח לרדת. בשבדיה בהתאם להנחיות ה O.E.C.D מחושב הונן של קרנות הפנסיה הממלכתיות שבניהול המדינה כחלק מסך הנכסים של המדינה. לארבע קרנות הפנסיה הממלכתיות הגדולות יש צבר הון של למעלה מ 80 מיליארד אירו. זהו גם בערך ההיקף שבו גדול סך נכסים של הממשלה השבדית מסך חובותיה. לכן ההכנסות מריבית ומתשואה על מניות מגדילים את הכנסות המדינה במידה ניכרת. הכנסות אלו גדלות משנה לשנה מאחר וסך הנכסים של קרנות הפנסיה ממשיך לגדול בקצב המהיר מקצב גידול התוצר. קרנות אלו המתנהלות לפי שיקולים מחמירים של הגנה על הסביבה וזכויות עובדים הן כידוע מאפיין לא רק של שבדיה אלא גם של נורבגיה (שבה ההכנסות מהון מהוות מרכיב קבוע בתקציב הממשלה), דנמרק ופינלנד. מדינות שבדומה לשבדיה נהנות ממצב שבו נכסי הממשלה גדולים בהרבה מחובותיה.

גם תיאור ההיסטוריה השבדית לפי גרסת פיטר שטיין מסולף לחלוטין. אך מאחר שמדובר בכלכלן ולא בהיסטוריון ניתן אולי להניח  כי מדובר פשוט בבורות ולא בסילוף מכוון.

למזלה של שבדיה המפלגה השמרנית השבדית אינה חופשית פוליטית ומבנית לממש את חזונם של פיטר שטיין ושר האוצר מטעמה. די בשתי דוגמאות מהחודש האחרון, דוגמאות הקשורות שתיהן בארגוני העובדים השבדים, על מנת להמחיש את המצב.

פסק הדין שהתקבל לאחרונה בית המשפט של האיחוד האירופאי בפרשת Laval  הכיר בזכותם של האיגודים השבדים לאכוף, באמצעות שביתת חרם, את תנאי המינימום של השכר וההטבות הנלוות על חברות זרות המביאות עימן לשבדיה את עובדיהן ( posted workers). עם זאת פסק הדין לא הכיר בעדיפותם של הסכמים קיבוציים שבדים על פני הסכמים קיבוציים מארצות אירופאיות אחרות כל עוד נשמרים תנאי המינימום. מאחר ולא ניתן להפעיל שביתת חרם כלפי מעסיק המכבד הסכם קיבוצי שבדי משמעות ההחלטה היא שגם הסכם קיבוצי הנחות מזה של האיגודים השבדים יכול להגביל את היכולת להשתמש בנשק שביתת החרם. בנוסף בית הדין המליץ לשקול את האפשרות שהשימוש בשביתת חרם יהיה בכל מקרה פרופורציוני לגודל הפגיעה בתנאי המינימום. בתיאום בין האיגודים השבדים ושר העבודה השבדי החבר במפלגה השמרנית הוקמה וועדה מיוחדת שאמורה לנסח תקנות חדשות בעקבות פסק הדין בפרשת Laval .  כתב המינוי של הוועדה האמורה לסיים את עבודתה עד דצמבר 2008 קובע כי עליה א – להציעה תקנות  "שיביאו להחלת מודל שוק העבודה השבדי על posted workers  באופן הטוב ביותר האפשרי". ב- "לעשות זאת תוך כיבוד פרשנות בית הדין האירופאי ביחס לחוקי האיחוד". בניגוד לעמדת התאחדות המעסיקים (המובלת בעיקר ע"י מנהלי החברות הגדולות) לא ניתנה לוועדה המלצה לשקול תקנות שיבטיחו כי השימוש בשביתת החרם יהיה פרופורציוני לגודל הפגיעה. מה שאומר כי הממשלה בלחץ האיגודים החליטה להתייחס רק לקביעותיו של בית הדין אך להתעלם לחלוטין מהמלצותיו. כמו כן ההנחיות לוועדה קובעות בעצם כי אליה למצוא דרך שתמנע את היכולת לפגוע בשכרם של עובדים זרים באמצעות הסכמים קיבוציים לא שבדיים. התוצאה היא שממשלת המרכז ימין היא המקדשת את מודל שוק העבודה השבדי הנותן בידי ארגוני העובדים השבדים  עוצמה שאינה נתונה לאף איגוד מחוץ לארצות סקנדינביה (למעט אולי בצרפת בהקשרים מסוימים).

הדוגמא השנייה אינה קשורה לממשלה השבדית אך היא ממחישה את עוצמתם של האיגודים השבדים. עוצמה שאינה תלויה במדיניות הממשלה. בימים האחרונים נערך הקונגרס הכללי של פדרציית עובדי הצווארון הכחול השבדית – ה LO . במהלך הקונגרס התקבלה הצעתה של מחלקה מספר 20 באיגוד עובדי ענף המסחר השבדי.  ההצעה תובעת לחזק את הפיקוח על מנהלי קרנות ההון של האיגודים ולהבטיח כי הם אכן פועלים באופן מלא לכפיית הקוד האתי של הקרנות על חברות בשבדיה ומחוץ לשבדיה. קוד הכולל בין השאר מילוי קפדני של כל אמנות ארגון העבודה העולמי. החלטה מתייחסת גם לקרנות ההון של שתי הפדרציות האחרות שבעניין זה מתואמות לרוב עם ה LO . מדובר בקרנות שהונן הכולל הוא למעלה מ 100 מיליארד אירו. כלומר יותר מהונן של קרנות הפנסיה הממלכתיות. ההחלטה מדגישה כי בראש ובראשונה על הקרנות לפעול נגד חברות הפוגעות בזכות עובדיהן להתארגן ולהקים ארגוני עובדים החופשיים משליטת ההנהלה.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. ד.ר

  ללכת לחפש מפעלים בישראל שבהן משקיעות קרנות האיגודים השוודיים, ולכסח להנהלה שם את הצורה.

 2. אבי

  במהלך המשפט של חברת לאוואל נגד האיגוד השבדי שנערך בבית הדין האירופאי, להפתעת כל אירופה, שר העבודה השבדי סוון אוטו ליטורין, חבר המפלגה הליברלית, הגן על האיגוד השבדי, על המודל השבדי ועל החרם שהטיל האיגוד על חברת לאוואל.
  http://www.thelocal.se/5668/20061201/

 3. איציק

  מופיעות טענות שבשוודיה האבטלה (גלויה וסמויה)גבוהה מ-20%. בתחושת אצבע לא נראה לי מצב בו מדינה תהיה במצב כזה של אבטלה ולא תהיה במשבר.

 4. נתן.

  הנה ההפניה לראיון עם שר האוצר השבדי

  http://world.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20080603_989600&layer=hp&layer2=&layer3=world&layer4=&ElementId=skira20080603_989600&layer=hp&layer2=

  להלן כמה משפטי מפתח מדבריו:

  "בשנים האחרונות הצלחנו לצמצם את המגזר הציבורי מ-63% ל-49%".

  אנחנו מתכוונים למכור את חברת הטלקום הממשלתית, את בנק Nordia וחברות ממשלתיות נוספות. אני מעדיף שאנשים, ולא מוסדות, ינהלו חברות.
  —-
  אנחנו רוצים להוציא פחות כסף על תשלומי העברה, מבלי לוותר על רשת הביטחון המינימלית, ולהוציא יותר על דברים שמעודדים צמיחה, מכיוון שמדינות שרוצות להצליח חייבות להיות תחרותיות".

  מערכת שוק חופשי המעודדת יזמות היא הערובה הטובה ביותר לצמיחה כלכלית.
  —–
  …שהצגנו רפורמות במדינת הרווחה כדי ליצור תמריץ שיעודד אנשים לשוב לעבודה. לפני הרפורמות הרבה מאוד אנשים היו רשומים כחסרי יכולת לעבוד או כמובטלים. הרפורמות שינו את זה

  בקיצור, אם זהו "גן העדן הסוציאליסטי" שעליו מספרים לנו ה"חברתיים" השכם והערב, אז ביבי נתניהו הוא צ'ה גורה החדש…..

 5. אבי

  נתן, הראיון ב"הארץ" נראה לי מוזר בלשון המעטה. קואליציית המרכז-ימין (עם מפלגת המרכז) ששולטת כרגע בשבדיה (זמנית, הם מפגרים כבר בערך שנתיים בסקרים בצורה משמעותית אחרי מפלגות השמאל), מנסה להציג את עצמה כממשיכה של המודל השבדי. המפלגה הגדולה ביותר "המתונים" הגדירה את עצמה כ"מפלגת העבודה החדשה" וכפי שכבר ציינתי היא הגנה בחירוף נפש בבית הדין האירופאי על זכותו של האיגוד השבדי להחרים חברה זרה, רה"מ שבדיה פרדריק ריינפלד מתאר את עצמו כמעין "חברתי מתון".

  Under Reinfeldt's leadership, the Moderate Party has adjusted its position in the political spectrum, moving towards the centre. To reflect these changes, the party's unofficial name was altered to the "The New Moderates" (Swedish: De Nya Moderaterna) in order to emphasize the break with the past.[12] The Moderate Party also calls itself "Sweden's new workers' party" (Swedish: Sveriges nya arbetarparti) which sounds similar to the Swedish Social Democratic Party which calls itself "Sweden's Social Democratic Workers' Party" (Swedish: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti).

  The Moderate Party is starting to focus more on calls for tax cuts for low- and middle-income groups, rather than on major tax cuts more benefiting high-income earners. Also, as leader of the Moderate Party, Reinfeldt has tended to be less forceful in his criticism of the Swedish welfare state than his predecessors.

  Reinfeldt's goal is said to be to fine-tune the welfare state, by focusing on getting people off welfare benefits and in to employment. He has worked to shift the conservatives toward the middle ground by convincing voters that he would fix rather than dismantle the public welfare system.[5]

  Reinfeldt has even extended an invitation to the Swedish Trade Union Confederation, a traditional supporter of the Social Democrats and opponents to the Moderate Party.[13] He also changed the Moderate Party's traditional stance towards the Swedish Labour and employment laws, stating that he prefers small changes instead of any radical reform.[14]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Reinfeldt

 6. פרידמן

  שוודיה כבר יותר מעשור על דרך השוק החופשי. יש להם שכל, והם לא יחנקו את היוזמה החופשית עם בירוקרטיה ומיסים. לכן מורידים את החוב הלאומי, הם מפריטים, והם מנסים לפחות להאבק באיגודים המפלצתיים, שזאת לא עבודה קלה במיוחד, אבל עתידה הכלכלי של שוודיה טמון בכך. אי אפשר להשאר מאחור בגלובליזציה, יותר מדי מיסים -> אין השקעןת -> אבטלה -> הגדלת הגרעון -> הגדלת החוב הלאומי -> העלאת הריבית הריאלית -> בריחת משקיעים נוספת. מעגל קסמים שכזה. תקראו קצת כלכלה.

 7. איציק ש.

  הסיפא שלך "תקראו קצת כלכלה" מראה שאתה מתכוון ל: "תקראו קצת מבוא לכלכלה". ה"אגודים המיפלצתיים" בשוודיה הם הסיבה ששם מתרחשת ה"זליגה" המפורסמת של פירות הצמיחה גם לשכבות האחבות; כאן ובארה"ב רבים עדיין מחכים לה. כעת בא משבר אז תהיה סיבה למנוע אותה.
  לגבי דבריך על ההשקעות: האם הקניה של ישכר על ידי וורן באפט היא השקעה שקידמה את הכלכלה הישראלית מלבד תרומתה לנתון של ההשקעות בישראל? אם באפט שילם לורטהיימר כמה מיליירדי דולרים וורטהיימר השקיע אותם בעסקיו בחו"ל -במה תרמה ההשקעה של באפט בישראל למישהו חוץ מהמס למדינה שבחלקו יוחזר לבאפט?
  האם השקעתם של ספקולנטים בשקל מקדמת את הכלכלה הישראלית או מובילה אותה לאבדון אם הממשלה לא תתערב?

 8. אבי

  הנה חדשות מ"משלת ביבי" בשבדיה, רה"מ ריינפלד הודיע שהוא מתכוון להגדיל את קצבאות הזקנה, את ההשקעה בבתי אבות ואת העזרה לקשישים בסכומים משמעותיים.
  http://www.thelocal.se/12316/20080609/

 9. רועי

  שלום:)

  לעיתים מועלת הטענה שאיגודים מקצועיים פרושם הטיית משאבים בצורה לא שוויונית, לדוגמא חברת החשמל בישראל שעובדיה נהנים מתנאים חריגים, שאינם עומדים בקנה אחד עם כלל האוניברסליות הסוציאל דמוקרטי.

  באחד ממאמריך אמרת כמדומני שהדבר קשור להתנהלותם הדמוקרטית. האם תוכל להרחיב והאם ישנן סיבות נוספות?

  אשמח אם תוכל להפנות למאמרים שכתבת או שכתבו אחרים בנושא.

  תודה,

  רועי