• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ספטמבר האדום

יצחק (ג`קי) אדרי

ב- 1 בינואר 2008 נכנס לתוקף סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם, התשנ"ו-1996. סעיף זה קובע כי עובד של קבלן כוח-אדם (להלן: עובדי קבלן), אשר הועסק אצל מעסיק תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים, ייחשב כעובד המעסיק בפועל, בתום תקופת תשעת החודשים. סעיף זה לא יחול על עובדי קבלן המועסקים בתפקידי מחשוב.

משמעות החוק היא שמשרדי ממשלה ומעסיקים, אשר ב- 30 בספטמבר 2008 יועסקו אצלם עובדי קבלן לתקופה רצופה של תשעה חודשים ומעלה, יצטרכו לקלוט אותם כעובדים מן המניין. יצוין כי לעניין זה תקופת רציפות מתקיימת אפילו אם חלה הפסקה בעבודת עובד קבלן במשרד או בכל משרד ממשלתי אחר, או מעסיקים לתקופה שאינה עולה על תשעה חודשים.

 באתר כנסת ישראל – חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם, התשנ"ו-1996

 לפני 12 שנה עבר בכנסת חוק חברות כח אדם. חוק זה כולל מספר סעיפים להסדרת העסקתם של עובדי חברות אלו, אולם ממשלות ישראל הצליחו מאז חוקק החוק לדחות מידי שנה בחוק ההסדרים את כניסתו לתוקף של סעיף הקליטה.

 במשך 12 שנה דחתה הממשלה את יישום ההסכם באופן מלא, כאשר במיוחד הפריע לה הסעיף הקובע את הקליטה אצל המעסיק הסופי. המדינה היא המעסיקה הגדולה ביותר עובדי קבלן במשק, כ-45%, כך שקליטה מאסיבית של עובדים מן המניין משמעותה גידול ניכר בסעיף הוצאות השכר של הממשלה, שמעדיפה להעסיק עובדים דרך "קניית שירותים".

 חברות כח האדם, הן אחד הגורמים המרכזיים להרעת מצבם של עובדים ובעיקר עובדות בשוק העבודה. בישראל מעסיקות החברות הללו בין חמישה לשבעה וחצי אחוז מכח העבודה, שיעור זה כפול ויותר משיעור המועסקים באמצעות חברות אלו באירופה.

 קריאת תיגר של השלטון על שלטון החוק

בחוזר החשב הכללי במשרד האוצר מספר 2008-4-10 מהתאריך 10 ביוני 2008 אל:  החשבים במשרדי הממשלה  נכתב בסעיף 4.2 : על המשרד לפעול לאור התיקון לחוק לסיום ההתקשרויות עם קבלני כוח-האדם, תוך מתן התראה כנדרש בחוזה ובחוק, ולא יאוחר מיום ה- 30 באוגוסט 2008. ובאותו חוזר בסעיף 4.4 יש גם איום: מובהר בזאת כי משרד אשר לא יפעל ליישום הנחיות אלה באופן מלא, ישא בהשלכות המלאות הנובעות מחוק קבלני כוח-אדם, לרבות קליטת העובדים בתקני המשרד הקיימים.(החוזר מפורסם כאן לראשונה).

ממשלת ישראל אשר חוקקה את החוק כאשר היא המעסיקה הגדולה ביותר במשק הישראלי של עובדי קבלן כח אדם, מוציאה חוזר לכל משרדי הממשלה לא ליישם את החוק ולפטר אלפי עובדים עד לתאריך 30 באוגוסט  2008 .

 בספטמבר 2008 תימדד החברה הישראלית בשאלה: האם נמשיך בדפוסי העסקת עובדים "בעבדות מודרנית", "ובהעסקה פוגענית" של אלפי עובדים שיובילו אותנו לעולם השלישי? או נבחר מדעת דמוקרטית, להחזיר את השפיות לחברה הישראלית, ולחזק את מעמד הפועלים ועתידם ככלי מרכזי בהתפתחותנו  כמדינה נאורה שערך כבוד הפועלים הם נר לרגליה וליבת פעילותה החברתית-כלכלית.

חוזר החשב הכללי במשרד האוצר לחשבים במשרדי הממשלה, מלמד אותנו שאנחנו נגיע לספטמבר האדום, חודש בו אלפי עובדים יפוטרו ממשרדי הממשלה במקום להיקלט כעובדים מהמניין. הקריאה ממשרד האוצר לפיטורים של עובדים בכדי לא ליישם את החוק, היא קריאת תיגר של השלטון על שלטון החוק והמחוקק, ובעיקר קריאת תיגר על אזרחים שומרי חוק הנחשפים להפרת חוק בוטה של השלטון. אני רואה בקריאה זו של החשב הכללי אור ירוק למאות מעסיקים לפטר עובדים בכדי לא ליישם את החוק, ואור אדום למאות פועלים ופועלות לצאת להיאבק בספטמבר האדום על עתידם.

וועד הפעולה ליישום חוק חברות כח אדם

 היום נאבקים על המחר! היא סיסמה של וועד הפעולה ליישום חוק חברת כח אדם שייסדתי והקמתי בכדי לפעול בכל מישור חוקי ליישומו של החוק, לא נפעל היום ליישומו של החוק? נמצא עצמנו במדרון תלול לעבר אנרכיה מושחתת, מדינה שרומסת ודורסת את אזרחיה בשם תורת הקפיטליזם והסגידה לעגל הזהב. ומכאן התהום רק פעורה.

אני קורא לכל האזרחים שומרי החוק, לכל עובדי הקבלן, לכל הפועלים והפועלות לגלות סולידריות חברתית ולעמוד שכם לשכם ליישום חוק חברות כח אדם בספטמבר האדום למען עתידנו ועתיד החברה הישראלית. 

 פרופ` אריאל רובינשטיין, חתן פרס ישראל לכלכלה כתב במאמרו: "בשם "חזון היעילות" תישלח הביתה מבשלת שבגיל 50 המופלג היא כבר "לא מה שהייתה". כשהעובדים יעבדו שעות נוספות, הם יחששו לדרוש את התוספת המגיעה להם כחוק. כשיפוטרו, יבלו חודשים בניסיון לקבל דמי פיטורין. הם ודומיהם, יעברו מקבוצת העובדים בכבוד לקבוצה הגדולה של עובדים שנשללו מהם הביטחון והכבוד."

רבים פעלו לקידום החוק, היום כיו"ר וועד הפעולה ליישום חוק חברות כח אדם, אני קורא לרבים לפעול ליישום החוק, אם השלטון בחר לא ליישם את החוק שהוא חוקק, זכותנו כאזרחים בדמוקרטיה לפעול נגד השלטון עד ליישום החוק שיבער מקרבנו את העבדות המודרנית הגוזרת על אלפים לחיות בצל חשכת העוני של עובדים וחוזרים עניים.

כנראה שיעניין אותך גם: