יהודית ואתנוקרטית: דיון במועצה הארצית לתכנון ולבניה

מוסטפא אבו הלאל ויועד וינטר

כשמדובר בגזענות ובאפליה נגד אזרחי ישראל הערבים, מנגנוני הנישול של המדינה מצליחים לשבור מדי פעם את השיאים שהם עצמם קבעו. בפברואר השנה החליטה הממשלה לאשר את אכלוס ההיאחזות הצבאית `מצפה אילן` בוואדי עארה (או בשמה הקודם – `מצפה עירון`). ההחלטה הזאת הצליחה לעשות את הבלתי-אפשרי: שטח שכביכול נועד לשימור בגלל איכויותיו הנופיות המיוחדות הפך לפתע ראוי למגורים של מתיישבים יהודים חדשים שעלו לקרקע רק ב-2005, באופן בלתי חוקי אך בסיוע משרדי ממשלה. זאת בשעה שהכפר הערבי הסמוך דאר אלחנון, שבתיו שוכנים במקום עוד מלפני קום המדינה ושכל תושביו הם אזרחי ישראל, נשאר במעמד "לא מוכר". משרד הפנים מסרב להכיר בכפר הוותיק ולספק לו שירותים בסיסיים, וטוען שהדבר עלול לפגוע – הפלא ופלא – באותן "איכויות נופיות" טמירות של האזור. מסתבר שלפי כללי האסתטיקה של פקידי משרד הפנים, יופיו של הנוף אינו תלוי רק בעיני המתבונן אלא גם במוצאם של תושביו.

בחודש שעבר הכירה המועצה הארצית לתכנון ולבניה במצפה אילן כיישוב יהודי חדש בוואדי עארה. דברי הנציגים במועצה אישרו אחת לאחת את הטענות שהעלינו כאן בפברואר נגד החלטת הממשלה. מדברי נציגי משרד הפנים עולה שידוע להם היטב שהכפר דאר אלחנון קיים עוד לפני חוק התכנון והבניה מ-1965 שהפך אותו ל"בלתי מוכר". לעומתם, קבע נציג משרד המשפטים שהסיוע של משרדי הממשלה להקמת מצפה אילן נעשה באופן בלתי חוקי, ובניגוד לדעת הגורמים המשפטיים. ראש מנהל התכנון הוסיף על כך ואישר בדבריו שהממשלה גם התעלמה באופן עקבי מכל הנימוקים התכנוניים והסביבתיים שבחוות הדעת המתנגדות להקמת מצפה אילן. עובדה זו לא מפריעה למשרד הפנים להמשיך לנופף באותם נימוקים ממש כנגד ההכרה בדאר אלחנון, ובכך לכפות שיקולים זרים על המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

הדיון במועצה הארצית אמור היה לעסוק רק בשאלת ההכרה במצפה אילן. נציגי דאר אלחנון לא שותפו בדיון, ובעיית הכפר לא הייתה על סדר יומה הרשמי של המועצה. עם זאת נראה שהנוכחים לא יכלו שלא לחוש מידה מסוימת של אי-נוחות. הם חזרו ללא הרף לעסוק בשאלת אי ההכרה בדאר אלחנון, בבחינת "דמי אחיך זועקים אלי מן האדמה". כל ניסיונותיהם של בכירי משרד הפנים לטפול האשמות שווא על תושבי הכפר ותומכיהם ולהתחמק מדיון ענייני בנושא רק הצביעו על עומק הגזענות שאיתה צריכים אזרחים ערבים במדינה להתמודד.

לטובת המתעניינים באופן שבו פועלים מנגנוני האפליה של גורמי התכנון בישראל, אנו מצרפים קטעים נבחרים מהדיון במועצה הארצית עם הערות הבהרה של הוועד למען דאר אלחנון. את תמליל הדיון המלא ניתן למצוא באתר הוועד.

 קטעים מתוך דיון המועצה הארצית ב-3.6.08, ותגובת הוועד למען דאר אלחנון

מר יגאל שחר, ממונה על מחוז חיפה במשרד הפנים:

"לא הייתי מציע לאף אחד להביא את דאר אלחנון כדוגמא. זאת לא דוגמא, זאת הטעיה. עשינו בדיקה של צילומי אוויר בדאר אלחנון על הטענות של שמונים שנה ומאה שנה, ישראבלוף. הבתים, הסוכות הראשונות, החושות הראשונות שאנחנו מזהים בדאר אלחנון הם אחרי שנות החמישים שרואים. אז תפסיקו עם זה, זו דמגוגיה. אז תעזבו את דאר אלחנון, זה מקבץ בתים, מעולם לא אושר […] יש קבוצה של אנשים שהיא מישהו מנהיג אותה, מישהו מימן אותה, מישהו זה. תעזבו את זה, לא פה לפחות, לא בוועדה הזאת."

תגובת הוועד למען דאר אלחנון: מר שחר יודע היטב כי בתי אבן היו בדאר אלחנון זמן רב לפני שנכנס לתוקף חוק התכנון והבניה ב-1965. אחד מצילומי האוויר שאליהם מתייחס מר שחר מופיע באתר הוועד, ומראה את השקריות שבטענותיו: http://geocities.com/dar_elhanoun/DarElHanoun1956.jpg

הכינויים "חושות" ו"סוכות" שמר שחר מצמיד לבתי אבן ישנים בבניה מסורתית נועדו להקל על מהלך הפינוי שמתכנן משרד הפנים. הבתים בדאר אלחנון הם במעמד של "בלתי מאושרים" אך ורק בשל התעלמות חוק התכנון והבניה מ-1965 מקיומו של הכפר במקומו מאז שנות ה-20. מתוך קובלנתו של מר שחר על כך שתושבי דאר אלחנון (בלשונו של שחר: "קבוצה של אנשים") מאורגנים ונחושים במאבקם להישאר על אדמתם אפשר ללמוד על המעמד הראוי בעיניו לאזרחי ישראל הערבים – נתינים חסרי ישע ונעדרי מודעות לזכויותיהם כאזרחים. ערכן היחיד של התבטאויות אלה הוא בכך שהן מצביעות על מניעיה הגזעניים של האפליה נגד דאר אלחנון.

דברי נציגי הארגונים הירוקים: נציג החברה להגנת הטבע, מר ניר פפאי, הפנה את הנוכחים לקביעת היועץ המשפטי לממשלה שלפיה היאחזות מצפה אילן אוכלסה שלא כחוק וללא ההליך התכנוני הנדרש. הוא תבע לדעת כיצד המועצה הארצית שואפת להכיר בהיאחזות מצפה אילן שתושביו היהודים עברו אליו רק לפני שנתיים, בעוד שאותה מועצה סירבה להכיר בכפר דאר אלחנון, שתושביו הערבים גרים בו מזה עשרות שנים. לטענתו הכפר דאר אלחנון לא הוכר בשל חשיבות השטח הפתוח שבו הוא נמצא, שבו שוכנת גם היאחזות מצפה אילן. מר פפאי הביע את חששו שההכרה במצפה אילן עשויה לקדם את ההכרה בדאר אלחנון, בעוד שהאופציה המועדפת עליו היא הכרזה על כל האזור כשמורת טבע.

נציגת ארגון הגג של הארגונים הירוקים, גברת איריס האן, חזרה על טענות דומות לאלו של מר פפאי: "אם נאשר את מצפה עירון בדיעבד נצטרך לתת תשובות מאוד קשות. אני לא רואה היכן הן נמצאות, למה עשינו איפה ואיפה, כך אני רואה את הדברים, למה שם דחינו וכאן לא."

תגובת הוועד למען דאר אלחנון: ההשוואה בין דאר אלחנון למצפה אילן רק מלמדת על האפליה הבוטה בין שני היישובים. אנו תוהים על ניסיונם של נציגי הארגונים הירוקים ליצור "שוויון" מדומה בין ישוב ערבי ותיק הקיים עוד מלפני קום המדינה, ליישוב יהודי חדש שנבנה בניגוד לחוק. כגורמים האמונים על שמירת הטבע למען אזרחי המדינה החיים בה, אנו פונים לכל הגופים הירוקים על מנת שיתבעו בפה מלא להכיר בדאר אלחנון כחלק מתפיסה מתקדמת של שמירת הסביבה למען האדם, ויתנגדו לניסיונות המדינה לפנות כפר ותיק מתושביו.

דברי נציג משרד המשפטים, מר ארז קמניץ`: מר קמניץ` אישר את דבריו של נציג החברה להגנת הטבע, ולפיה הקמת מצפה אילן נעשתה שלא כחוק. מר קמניץ` טען ש"הדברים נאמרו בזמן אמת ובכל זאת נלקחו החלטות לאזרח את ההיאחזות".

תגובת הוועד למען דאר אלחנון: הוועד רואה בחומרה את העובדה שהמועצה הארצית החליטה להכיר בהיאחזות מצפה אילן למרות הודעת נציג משרד המשפטים על אי חוקיות הקמתה. בידה האחת המדינה מסרבת להכיר בכפר ערבי ותיק, הופכת אזרחים תמימים ל"עברייני בניה", ואז נתלית ב"אי חוקיות" כביכול של הכפר על מנת להתנכל לתושביו. בידה השנייה המדינה נוקטת בצעדים לא חוקיים במוצהר על מנת לאכלס ישוב יהודי המרוחק מדאר אלחנון 3 ק"מ בלבד.

אדר` שמאי אסיף, ראש מנהל התכנון: "יש לנו על כף המאזניים מצד אחד מצב קיים של אוכלוסייה של מתיישבים שהגיעו לשם בהנחיית, כל זה נאמר, בגיבוי של המדינה, בהנחיית המדינה, בעבודה של המדינה וכולי. בהשקעת כספים של המדינה. וזה נעשה בצורה ברורה ומודעת ואנחנו עכשיו נמצאים במצב שהוא מצב קיים, אי אפשר להתעלם. זאת אומרת אילו היינו צריכים לאשר במקום הזה ישוב בהיעדר נתוני הפתיחה האלה, אני מעריך שלא היינו מאשרים במקום הזה את הישוב הזה. ויש מספיק סיבות ואני יכול למנות אותם מעכשיו ועד הודעה חדשה."

תגובת הוועד למען דאר אלחנון: אדר` אסיף מודה בפה מלא שתהליך אכלוס מצפה אילן נעשה שלא עפ"י עקרונות תכנון ראויים, תוך גיבוי מלא של המדינה. בעוד מר יגאל שחר מתלונן על "המימון" שמקבלים תושבי דאר אלחנון, ומתייחס בכך לתרומות זעומות של אנשים פרטיים – שוחרי שלום ושוויון בארץ ובעולם התומכים במאבקו של הכפר – מצביע אדר` אסיף על המימון המסיבי שקיבל מצפה אילן מכספי ציבור של מדינת ישראל, וזאת בניגוד לחוק (דברי מר קמניץ` לעיל) ובניגוד לעקרונות תכנון בסיסיים (דברי מר אסיף).

מר אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים השמיע דברים רב-משמעיים על חשיבות הדמוקרטיה, יחד עם הצורך "לא לאבד את המדינה". מר בר לא שכח לציין את החשיבות שהוא מייחס לעצמאות ההחלטות של המועצה הארצית, תוך שהוא מדגיש את זכותה של הממשלה לקדם הליכים תכנוניים בניגוד לדעת המועצה:

"אני לא מאלה שאומר שהמועצה הארצית צריכה להיות חותמת גומי של החלטות ממשלה. אבל בין אלה שאומרים… שהממשלה היא המושלת. […] יש ממשלה והיא זכותה לקבל החלטות. היא לא צריכה אישור של אף אחד מאלה שיושבים פה. העניין התכנוני הוא עניין סובייקטיבי ולא אובייקטיבי."

"מי שלא מבין את זה שיסתכל על המפה. לא בכדי נשמעים שרוצים אוטונומיה לוואדי עארה. […] האזור הזה אנחנו חיים במדינת ישראל יש בה גם את האוכלוסייה היהודית שהם הרוב, ויש גם את האוכלוסייה הערבית. צריך לתת לכולם את ההזדמנות השווה. אבל יחד עם זאת, אסור לאבד את המדינה הזאת."

תגובת הוועד למען דאר אלחנון: הוועד רואה בהערות אלו של מר בר חשיפה ברורה של נקודת מוצא מפלה וגזענית. מדברי מר בר משתמע בברור שמטרת הממשלה היא לחזק ישובים יהודיים על חשבון אזרחי ישראל הערבים. מר בר מודה בגלוי שלפי תפיסתו, מוסדות התכנון במדינה צריכים לשרת קודם כל את האוכלוסיה היהודית, ולא את כלל אזרחי המדינה.

מר בר גם התייחס בדבריו לדאר אלחנון:

"בדאר אלחנון עברו מאות משפחות, זה היה תחנת מעבר כמו עתלית אז, תחנת מעבר מגיעים לשם ומקבלים פיצוי מנהל מקרקעי ישראל ועוברים לאחד הישובים הערביים. אבל תמיד נשאר גרעין כדי לשמר את המעבר. זה לא המקום הזה. בדאר אלחנון יושבים פה אנשי מנהל ויכולים לספר לך כמה כסף נתנו פיצויים כדי שיעברו, ועברו".

תגובת הוועד למען דאר אלחנון: דברי מר בר הם שקר גס. תושבי דאר אלחנון חיים כולם במקום מאז היוולדם, או מאז נישואיהם לבן/בת המקום. התושבים נחושים להישאר במקומם למרות התנכלויות בלתי פוסקות מצד פקידי משרד הפנים, והם יעמדו גם בהשמצותיו הפרועות של מר בר.

לקריאת התמליל המלא של הדיון במועצה:

http://geocities.com/dar_elhanoun/MI-artsit-minutes-3.6.08.pdf

למאמר הוועד למען דאר אלחנון, פברואר 2008, אתר `העוקץ`:

http://www.haokets.org/mail-message.asp?ArticleID=2533

מוסטפא אבו הלאל ויועד וינטר – הוועד למען דאר אלחנון

http://www.geocities.com/dar_elhanoun

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. איזי גור

  ממשלת ישראל המדכאת , כנסת נמאסת , מוסדות ממשל עלובים שכמותכם.
  תחליטו כבר. אם אנחנו מדינה פשיסטית כפי שנראה מתוך ההתנהגות הנלוזה והנבזית שלכם אז תגרשו אותם, תכלאו אותם במחנת הסגר, תשללו את אזרחותם הישראלית, תעמידו אותם אל הקיר. אבל תחליטו אחת ולתמיד. ולפחות אל נא תוסיפו להעמיד בפני צדיקים. על העוולות שאתם עושים לערבים הם מגיבים. פה משתמשים בטרקטור, שם באקדח, במקום אחר במרגמות, בהתאבדויותבחטיפות חיילים, בהרג אזרחים כולל נשים וילדים ( גם אנחנו הורגים נשים וילדים)
  אז שימו קץ לצביעות ולהתחסדות המכוערת.
  כל עוד נשב בשטחים, מרשה למתנחלים להתעלל בשכניהם, נקפח את זכויותיהם של "אזרחי" ישראל הערביים ונאפשר לכל מיני אסתרינות ואביגדורים לשבת בכנסת לא יהיה לנו אף פעם שקט וביטחון
  איך איך איך הצליחו הללו למוד את התנ"ך כל כך טוב. " איך נאמר שם בספר ההיסטוריה שלנו. " וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ"
  אבל הפחד הגדול והנורא הוא שאחרנו מעשות מעשה .

 2. איציק ניסני

  אני מתבייש גם במה שעושים לדאר אל חנון .אבל…….
  כשנשרף היער לא מתיחסים לפרחים
  פרחים =ישובים ערבים לא מוכרים
  יער=התנהלות ממשלתית,כלכלית,מול כלל בני האנוש במדינה : יהודים ,מיעוטים,נכים,ילדים,עובדים זרים ,עובדי קבלן
  אנשי ההון ,וכו

 3. סטודנט מזרחי

  נכון שהשימוש במילה גזענות משמש לכל מטרה ולכל עניין
  במידה והשימוש הוא כה נפוץ ומשמש לכל מטרה, האם זה לא
  גזעני לא לשרת בצבא ואף לא להסכים להתנדב לשירות לאומי?

 4. איתן

  לכל שר שמכבד עצמו יש היום יועץ לענייני התיישבות שהינו בפועל נציג שבכ ופועל להעצמת התיישבות יהודית בכל אתר. כל השו שו האלה פועלים בגלוי כנגד החוק ומסיטים תקציבי בטחון ליישוב משפחות צעירים בבתים לבנים עם רעפים אדומים ללא השקעת פרוטה מצידם. את החברה האלה היה צריך לחסל בהיותם קטנים אבל בפועל הם קובעים את מפת המדינה בטפשות תהומית כי אם ליברמן רוצה לצרף ואדי ערה לפלשתין הוא ייאלץ לשלם למתנחלים פיצויים כאילו פינו אותם ממגדלי אקירוב. כך פועלת ממשלת חלם בנחישות כאשר למרבית שריה אייקיו שאינו עולה על 25. תנסו לבקש מהם להרכיב לגו ותיווכחו.

 5. זהר

  לאיזי- האסתרינות והליברמנים בולטים בבריונותם ובבורותם, אבל זאת התפיסה הרווחת של המיינסטרים השלטוני-פטריוטי. זו התנשאות ממוסדת וארוגה עמוק אל תוך תפיסת המציאות של רב הציבור הישראלי, שלא לדבר על מחליטי ההחלטות ופקידי הממשל, והם כולם מתואמים בלי לתאם בתפיסה הזאת. כך שבוז'י ויולי וברק ואילון וכל שאר גדודי הקאקאמייקה לא שונים באופן מהותי מהליברמן.

  לדוד- בטח. הכל עניין של עלויות. ברגע שהאחים עופר ונוחי דנקנר ותשובה יהיו הבעלים של הקרקעות של כל מני מיעוטים שרק מפריעים, כולנו סוף סוף נצעד לעבר השמש העולה של הצמיחה והחיים הטובים. סוף סוף. אז הבירוקרטיה תהיה הרבה יותר טובה, השירות יהיה הרבה יותר טוב וכל האידאולוגיות של האפליה והגזענות יתפוגגו כלא היו, יחד עם קבוצות האנשים הלא רצויות.

  לסטודנט המזרחי- גזענות היא שנאת חינם, אפליה , ודעות קדומות ביחס לגזע.
  לא לרצות לשרת בצה"ל, לא לרצות לתרום בשירות לאומי, היא התוצאה של גזענות ואפלייה שאין עליה עוררין כלפי אזרחי ישראל הערביים. הדבר כמובן קשור בעובדה שאזרחי ישראל הערביים, כלומר הפלסתינים- הם אחיהם ובני עמם ומשפחותיהם של הפלסתינים ביהודה שומרון ועזה. לכן, אי אפשר לצפות מהם פשוט להתעלם מהעוולות שעושים לבני משפחותיהם ועמם, למשטר הצבאי הקשה והתקיף שבתוכו הם חיים, לענישה הקולקטיבית, להגבלות התנועה והמזון והחשמל והמיים, להרס התשתיות, לאצבע הכל כך קלה על ההדק כלפי אוכלוסיה אזרחית, ליחס המשפיל ולהתעללויות במחסומים ובכל מקום אחר. זה, חוץ מן האפליה החמורה וההתנשאות וכל שאר הדברים שהוזכרו כבר כלפי האזרחים שבתוך הקו הירוק.

  כלומר, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה רצינית בנוסח הביצה והתרנגולת, ולשאול זאת בכנות.
  בקיצור, תפסיק להתמם. אתה בעיקר חושף את עצמך וכבר לא מצליח לבלבל אף אחד.

  בנוסף, ביחס לתושבי ישראל היהודים ובכלל: הלוואי שהעובדים הסוציאלים, עובדי חברות הקבלן, עובדי בתי החולים, המורים והמורות, העצמאיים שעושים להם את המוות, ועובדי התחבורה הציבורית ונהגי המשאיות… שכולם היו עושים שביתת מילואים ושביתת מיסים ומפסיקים את הפארסה הזאת של מה שנקרא מדינת ישראל- כי מנגנון המדינה המוחזק בידי האנשים האלו מזמן איבד את הלגיטימיות להיות מופקד על המערכות ועל עתידינו. ערך החיים, איכות החיים, העתיד הכבוד הבסיסי- נדרס והושמד מזמן. אין לו זכר, וכל תגובה צינית לא יכולה לנצח את הציניות המבחילה שבעצם היות האנשים הללו נמצאים בשלטון.

  ירושלמים- הצביעו לאיילה סבאג בבחירות לעיריית ירושלים.

 6. סמי ארגון

  בין שאר דבריו המבריקים דמוקרטית, אומר אדון א. בר מנכ"ל משרד הפנים כי עלינו "לא לאבד את המדינה". על איזה מדינה הוא מדבר לכל הרוחות? שכן המדינה שאני מכיר ומוקיר כמו רבים אחרים, היא מדינת כל אזרחיה: היא מדינה שיש בה אוכלוסיה ערבית מאות בשנים, שאפילו ז'בוטינסקי קרא שלא לפגוע בה, שיש להשתלב עימה ולא להפלותה: היא מדינה עם ערכי טבע ונוף – שכל יום וכל שנה נותן מר בר זה הנמהר את חלקו לאובדנה.
  הוועדה הארצית לתיכנון ובנייה היא וועדה המתחנפת בראש וראשונה לעסקונה פוליטית ונדלני"ת, ולאוכלוסיות יהודיות עשירות בהון ושלטון: היא עושה את כל הטריקים האפשריים והבלתי אפשריים, לקדם אינטרסים כלכליים דורסניים, מצרה צעדיהן של כל מעורבות והתערבות ירוקה, אמיתית וישרה, ותורמת את תרומתה הקטסטרופלית למימוש מתמשך של אותה "שלמת בטון ומלט" הידועה. אז בבקשה שלא יבוא אדון בר עם דברי רהב ודאגה בגרונו. שיתבייש לו, הוא וכל חבר מריעיו.
  בהזדמנות זו יש לציין, כי מבחינה משפטית כל אדם, כל אזרח הנפגע אישית מהחלטת וועדה, עיריה או ממשלה – רשאי לתבוע את ראשה תביעה אישית. זו אחת הדרכים לעצור את הבולדוזרים של אותם מקבלי החלטות נמהרים שלא מעיזים להסתכל ס"מ אחד מעבר לאפם.

 7. סיגל

  לשאלתך – לא. זה לא גזעני, זה הגון.

 8. דוד

  אינני בטוח עד כמה אתה מודע לקשר שבין דנקנר והאחים עופר למנהל מקרקעי ישראל שבעצם העניק להם את הונם במכרזים תפורים בעסקאות מתחת לשולחן ועוד. רק לאחרונה התפרסמה עוד פרשייה של עסקה בין דנקנר לבין מנהל מקרקעי ישראל על חשבון כולנו:
  http://realestate.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=am20080630_01212
  על האחים עופר ראה כאן:
  http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?log=tag&ElementId=skira20070614_870882
  אני מאמין שזו לא הפרשיה האחרונה וזה לא הגוף הרגולטרי האחרון שמקיים עסקות כאלה. ראה גליה מאור בפיקוח על הבנקים, ניר גלעד בחשב הכללי ועוד ועוד אנשים שבתפקידם הרגולטורי מעלו בתפקידם ושרתו אינטרסים זרים לציבור.
  בכוונה אני לא מצרף להם את יצחק תשובה. יצחק תשובה יצא לעולם הגדול עם שוק חופשי ושם עשה את הונו ביושר כפי שאני אסביר מייד.

  בשוק חופשי זה לא היה קורה. התחרות על המשאבים הייתה מעלה את המחירים שלהם באופן מיידי למעלה וכך מונעת התעשרות יחידים על חשבוננו. בשוק חופשי לא היו הגבלות אתנוקרטיות וכדומה. לא היו רגולטורים מושחתים והעברה מסיבית של הון ציבורי לידים פרטיות. התחרות בין הפרטים הייתה מסיימת עם השחיתות הזו של העדפת פרטים עם קשרים על פני אנשים עם כישרון המוכנים ויכולים לשלם מחיר גבוה יותר. בשוק תחרותי מי שטוב מנצח במובן שמי שטוב בשירות ללקוחות, בהורדת מחירים, בנתינת המוצר הטוב ביותר, בזיהוי ביקוש בציבור מנצח. בשוק תחרותי הביקוש לדירות במגזר הערבי היה בא על סיפוקו באופן מידי דרך צד ההיצע בלי בניה לא חוקית וכל מיני מעקפים שכאלו. יצחק תשובה פועל בשוק תחרותי ובשוק תחרותי הוא מצליח למקסם את רווחיו לטובת כל המעורבים בעניין- הלקוחות, העובדים והמשקיעים. דנקנר משכשך בביצה בארץ ולא מעז לצאת החוצה מחוץ למעטפת הרגולטורים את ההפסד משלמים כולנו- הלקוחות, העובדים והמשקיעים. אם, למשל, היו פותחים את שוק הבנקאות לתחרות אמיתית מייד היינו רואים נפילת מחירים ועמלות אבל איזה רגולטור יפתח את השוק לתחרות אמיתית וכך יסכן את המשרה הבאה שלו אצל שרי אריסון?

 9. זהר

  אהה. הכל עניין של שוק חופשי. אז אולי נמכור את הקרקע של דאר אלחנון (לא צריך לשאול אותם, מה הם יודעים על כלכלה) לסטף וורטהיימר.
  בכלל, למה להפסיק בקרקעות ומנהל מקרקעי ישראל, נמגר את כל השחיתות והגזענות והאפליה על ידי מכירת כל חלקות הקרקע הציבוריות הנותרות למליונרים ומשקיעים, ובכלל את שאר הגופים- ה"ירוקים", וכל משרדי הממשלה. מונופול (המשחק עם החניה הרווחת 200 ש"ח ופארקס פלייס) כמו באגדות. ובהנחה שזה יהיה שוק חופשי אז יבוא המשיח?
  היית אצל הרנטגן לאחרונה? הוא מבין בזה לא רע.

 10. נתן שקרצ'י

  אתה שם לב מה קורה בשוק החופשי שם?בדיור לעניים? מה שאתה מתאר הוא קורפרטיזם, וביטול הממשלה לא יבטל את החלק של התאגידים, שהם הרבה פחות accountable מממשלה. כוחך כאזרח הרבה יותר חזק ככוחך כצרכן. הפתרון לקורפרטיזם הוא בהתארגנויות אזרחיות.

  נדמה לך ולאחרים שמאמינים בתיאולוגיה הניאוליברלית, שרק צריך להוסיף את המילה "חופשי" למשהו, ומיד במטה קסם הוא הופך חופשי. ראה למטה בדיון על הספר על השומרונים הטובים מקרה דומה.

  הנואם האתונאי סיסרו אמר את המשפט הבא, וכדאי שתלמד אותו, ותלמד את חבריך-
  "freedom is participation in power"
  השתתפות, ולא צפייה כמו שזה כיום…

 11. דוד

  אתה לא צריך להבין בכלכלה כדי ליישם אותה. אנשי דאר אלחנון אינם צריכים להבין בכלכלה, הם רק צריכים בעלות על הקרקע שלהם. ברגע שיהיה להם בעלות על הקרקע שלהם הם יוכלו להסתדר יפה מאד גם בלי כל מיני "ממונים" מטעם עצמם שחושבים שהם מבינים טוב יותר מהם מה נכון ומה לא נכון.

  הפרטה לא אומרת העברת הקרקע למליונרים. הפרטה אומרת העברת הקרקע לאנשים פרטיים. אם אתה חושב ש20 מיליונרים (ואפילו מליארדרים)| יכולים להתמודד עם שבעה מליון אנשים אז יש לך טעות. כמות הכסף שמסתובבת במשק הופכת את רכושם של המליונרים לפסיק בכלכלה הישראלית. מעבר לכך שרוב המליונרים בישראל הם, או מיליונרים על הנייר בלבד, כלומר עושים כסף על כספם של אחרים, או כל מיני מקושרים לשלטונות. מעטים המליונרים בישראל שעשו את כספם כתוצאה מהכשרון שלהם ורובם נמצאים בתחומי ההיי-טק או שיצאו לחו"ל לעסקים.

  לשאלת יבוא משיח אין לי תשובה, אבל חוששני שהמציאות הכלכלית העולמית הוכיחה שבטווח הארוך שוק חופשי הוביל לרווחה יותר מכל רגולציה מובטחת. אז למה להכביר מילים. אפשר לעבוד על כל האנשים חלק מהזמן (וגם זה מוטל בספק) ועל חלק מהאנשים כל הזמן אבל אי אפשר לעבוד על כולם כל הזמן. ורוב האנשים לומדים מהניסיון ותומכים בשוק חופשי כנגד כל ההבטחות הסוציאליסטיות (ראה מקרה מזרח אסיה – טיוואן, קוריאה, סין וויטנם).

  לנתן
  הויכוח על נתינת דין וחשבון הוא ויכוח עתיק. בפועל , בשוק חופשי חברה שאיננה נותנת בטווח הארוך שירות תעלם, ולכן הכוח הישיר שלנו כצרכנים עודף. זה לא אומר שצריך לבטל את השליטה שלנו כאזרחים בתחומים חשובים כמו ביטחון וכדומה אבל שם דווקא ריבוי עמדות הביניים בין האזרח לשליטה הישירה על הצבא חשובה כדי לקיים בקרה אפקטיבית על הצבא.

  אני חושב שכרגע רגולטורים מונעים ממני להשתתף בשוק הבנקאות או הסוללרי דרך הכוח הפוליטי אז קשה לי לקבוע שיש כאן שוק חופשי באמת (ואינני רוצה לדבר על מה שקורה ברדיו).

 12. נתן שקרצ'י

  בסינגפור לדוגמא, המדינה היא הבעלים של כל הקרקעות. כדאי לך לשים לב למהומות על רקע בשר הבקר האמריקאי בדרום קוריאה, שבנתה את עצמה בעזרת תמיכה ממשלתית רחבה, בתאגידים משפחתיים. סין והודו התפתחו למרות שהלכו הפוך מהמלצות ה-IMF. מומלץ לך לצפות בהרצאה של ha joon chang שהוספתי למטה, אולי תתפכח מהסיסמאות שלך.

  אין לנו כוח כצרכנים, כמו שאין לנו כוח כעובדים וכמו שאין לנו כוח כאזרחים, ולכן השוק החופשי שלך ידמה לימים של הברונים השודדים ובעלי האחוזות הפיאודליסטים. כדאי שתתעמק בימים של סוף המאה ה-19 באנגליה ובארה"ב, ותראה מה היה מצב העניים אז.
  לא סתם היהדות קבעה דיני שמיטה ויובל, שהתקבלו בהר סיני.

  אדרבא, אם הדברים הם כך, ארגן קבוצת רכישה, ורכוש אי בודד, וייצר בו את מדינת אי המדינה, שתשמש לנו כדגם. ר"ל, את הניסוי שלך, כדאי לנסות קודם על מקום קטן יותר. הרי אתה לא מתכוון להיות אחראי לתוצאות של הרעיון שאתה מקדם… אל תדבר אוטופיה, חיה אותה…

  ואף מילה על משבר הסאב-פריים, שהולך ומתעצם…

 13. זהר

  כמו שהכותרת שלך מסגירה- 'תורת החופש' בפרשנות הזאת היא פשוט מיסטיקה.
  אין שום יד נעלמה, ותפסיק להשלות את עצמך. עצתך היא שתושבי דאר אל חנון יהיו הבעלים של הקרקע שלהם- לא יודעת איך זה קשור לעובדות שנמסרו לך במאמר הכתוב, אבל ברור שאם קראת אותן נח לך להתעלם מהן לחלוטין ולהמשיך בשגיונות המיסטים של ידים נעלמות.
  גם אם היו בעלי הקרקע, מה אז? מכח הלבנה המצויינת שלהם היו מתקינים להם תשתיות הולמות?
  מכח המסעדות הטובות שיש באום אל פאחם אנחנו מתיחסים בשוויוניות לציבור הפלסתיני באזור? כאשר העובדים הסוציאלים סוף סוף יתחילו למכור ילדים חמודים ונזקקים לפרסומות אז שוק העבודה הסוציאלית יתאזן? פשוט לא ברור אם אתה חי במציאות או שרק בפרמטרים דמיוניים וחלקיים ביותר שלה. כאשר העובדים הסוציאלים סוף סוף יתחילו למכור ילדים חמודים ונזקקים לפרסומות אז שוק העבודה הסוציאלית יתאזן?

 14. חררדו לייבנר

  תושבי דאר אל-חנון הם בעלי הקרקע שבה הם חיים – על זה אפילו אין מחלוקת. המדינה פשוט מסרבת להכיר בבתיהם ובזכותם להתגורר באותה אדמה אשר תוך התעלמות מקיומו של הכפר הקטן הוכרזה באופן שרירותי כ"קרקע חקלאית" באמצע שנות ה- 60. תושבי דאר אל חנון לא צריכים קרקע – הם צריכים הכרה חוקית, רשיונות בנייה, הפסקת הליכים משפטיים, וחיבור לתשתיות.

 15. יועד

  תושבי דאר אלחנון הם הבעלים החוקיים של הקרקע בכפר. אלו אדמות פרטיות הרשומות בטאבו על שמם מאז ימי המנדט. הבעיה נוצרה רק בגלל סירובה השרירותי של המדינה להכיר ב*בתים*, למרות שאלו נבנו עוד לפני הקמתה. אין שום מחלוקת בנוגע לבעלות על הקרקע.

 16. דוד

  מוקד ויכוח אחד הוא האם מדינות יכולות להיות יעילות בטווחי זמן קצרים בתחומים ממוקדים, והתשובה ההיסטורית היא כן. דוגמאות לא חסר, מספרטה במאה ה6 לפנה"ס ועד סינגפור בימינו.

  מוקד ויכוח שני הוא האם מדינות יכולת לגרום לצמיחה כלכלית מהירה מתוך עצמן באופן בירוקרטי, וכאן הניסיון ההיסטורי של המאה העשרים מצביע על כשלון טוטאלי. הניסיון לבנות כלכלה אוטרקית ברוסיה של סטלין, בסין של מאו, ובקובה נכשל באופן מחריד. מה שנותר הם חורבות ואודי אש. אין למדינות יכולת מוכחת לבנות צמיחה בלי שוק חופשי והשקעות הון וטכנולוגיה חיצוניות. למדינות מזרח אסיה לא היה, לא הון ולא טכנולוגיה. מה שנשאר להן היה לבנות מסד איתן לחברות בין לאומיות (כלומר מערביות – אירופיות, יפניות וצפון אמריקאיות) שיביאו איתן הון וטכנולוגיה. לקוריאה לא היה גרוש לתת תמיכה ממשלתית. קוריאה מדינת עולם שלישי בשנות השבעים והשמונים לא היה דבר להציע חוץ מכוח עבודה זול וקיבוע המטבע. היה דבר אחד נוסף שהיא הציעה והוא הגנה על זכויות קניין. לחברות בין לאומיות זה הספיק. זה הספיק בקוריאה, זה הספיק בטיוואן וזה הספיק בסינגפור. כל שאר העולם פגע בזכויות קניין ונשאר עני, הפנתרים של מזרח אסיה שמרו על זכויות קניין ויצאו מהעוני.

  בשנות השמונים פתאום כל העולם התחיל להבין את זה ולחקות אותן – מזרח אירופה, אמריקה הלטינית, דרום אסיה, סין ועוד. לזה קוראים גלובליזציה. גלובליזציה משמעה כניסת הון וטכנולוגיה למדינה מפגרת ופיתוח שלה בעזרת ההון והטכנולוגיה. כדי להשיג הון בשנות השלושים סטלין הרג 5-10 מיליון איכרים שכל חטאם היה, שמשום מה, הם לא הסכימו איתו. מאו עשה דבר דומה. קובה של קסטרו הסתמכה כל שנותיה על הון מרוסיה. ישראל בשנות החמישים והשישים הסתמכה על הון גרמני. בלי הון זר אין למדינות עניות יכולת פיתוח. בלי טכנולוגיה זרה ישארו המדינות העניות עם רמת פיתוח פרה היסטורית (כמו שקרה באפריקה). המלצות הIMF אין להן משמעות כאן. עיקרן הטמעת טכנלוגיות פיננסיות המתאימות לרמה חברתית ומשפטית גבוהה הרבה יותר מהאפשרי במדינות מזרח אסיה. זה לא משנה את העובדה שהמודל הבסיסי הקפיטליסטי אומץ.

  לא יודע. הסבא שלי הגיע לארה"ב בתחילת המאה והמשפחה שלו עשתה שם חיל. נראה לי מוזר לטעון שאנשים נעשו עניים יותר ויותר כשבפועל המשיכו גלי ההגירה להגיע בלי הפסקה. בעולם לא דמוקרטי אנשים מצביעים ברגליים ו33 מיליון האנשים שהצביעו ברגליים לטובת ארה"ב מראים מה דעתם עליה. המקום של הברונים השודדים כמו המקום של המיליונרים הישראלים היה פסיק בלבד בכלכלה האמריקאית, ובשום מקום אחר לא עלה השכר והעושר כמו בארה"ב של תחילת המאה העשרים.

  האמונה שאין לנו כוח כצרכנים מופרכת לאור חוק סי הקובע שאם לצרכנים לא יהיה כסף לקנות יאלצו היצרנים להוריד מחירים עד שיקנו מהם. זו כל התורה על רגל אחת.

 17. דוד

  המאמר הוא שלי.

  את שוב ממשיכה בגישת הפטרונות שלך. אם הקרקעות היו שלהם, אם הרשויות המקומיות היו שלהם (ולא מעוותות מטעמים "ציוניים" לטובת המדינה) אם המסעדות באום אל פחם היו שלהם הם היו מסדרים לעצמם את התשתיות ולא נזקקים לחסדי הברון.

  לא הבנתי את הדוגמא של מכירת הילדים לפרסומות.

  הסיפור של יד נעלמה איננו סיפור מיסטי. הוא רק בא לציין את בעיית המידע שמונעת מתכנון מרכזי לנהל את המשק. כמות המידע הנדרשת לניהול תקין נעלמת מאיתנו באופן קולקטיבי. הדרך היחידה שלנו לזהות תמריצים והעדפות נמצאת במערכת המחירים שהיא מבוזרת בין כלל הצרכנים. אלמלא מערכת זו אף גורם לא יוכל ליצור כלכלה מפותחת. כלכלה של צווים בקושי הצליחה להחזיק מעמד בימי הבינים והניסיון להקים אותה מחדש ברוסיה הסובייטית הוביל לאסונות מחרידים. שאר האסונות של העולם הקומניסטי היו רק גלגול של האסונות הללו.

  בניגוד למחשבות הסוציאליסטיות כסף איננו הון, אלא טכנולוגיה שמאפשרת לנו להתנהל באופן כלכלי טוב יותר בלי לחזור לכלכלת חליפין או צווים. הכסף מאפשר לנו לעקוף את בעיית המידע וכך באופן שנעלם מכל מתכנן להתאים את הרצונות והיכולות באופן המושלם ביותר.

 18. רתם

  ראש עיריית רהט הממונה, לשעבר? תארו לעצמכם איך הוא ניהל יישוב ערבי ואיזה פיתוח הוא פתח שם עם התפיסה הנאורה שלו אל אזרחים ערבים…