"חוות החיות" של דודי כהן

מאיר עמור

סוציולוג (פרופ' בגימלאות), אקטיביסט, ממייסדי ארגון הל"ה וסרבן מצפון חברתי

בישיבת הממשלה האחרונה (יום ראשון, ה-28 לספטמבר) השר ללא תיק ממפלגת העבודה, עמי איילון, הגיב בחריפות נגד התבטאויותיו של מפכ"ל המשטרה דודי כהן כפי שהובאו במאמר-ראיון בעיתון ה"ארץ". "במדינה מתוקנת" אמר השר איילון "המפכ"ל היה צריך להיות מפוטר" ("הארץ", 29 לספטמבר 2008). העמדות שבגינן אמור המפכ"ל להתפטר הובאו לידיעת הציבור בראיון עם העיתונאי ארי שביט. הראיון פורסם במוסף סוף השבוע של ה"ארץ" (26 לספטמבר).

מדוע הגיב השר עמי איילון בחריפות כל כך רבה לדבריו של מפכ"ל המשטרה? לראש הממשלה המודח-מרצונו, לשר המשפטים הנאבק על מקומו וכן למשנה לראש הממשלה יש כנראה סיבות ברורות לכעוס על תוכן המאמר ואמירותיו של מפכ"ל המשטרה. על כן עמדותיהם הנחרצות בקשר למפכ"ל ולדברים שנאמרו ניראות הגיוניות. המפקח הכללי של משטרת ישראל טוען כי "…השחיתות השלטונית היא האיום האסטרטגי על המדינה" ("הארץ" 26 לספטמבר 2008). בקיצור, השוטר מספר אחת בישראל אומר כי התנהלותם של המופקדים על שמירת וביצוע החוק, פעילותם של האנשים שבידיהם מופקדים המפתחות לניהולם התקין של חיים סבירים ונורמלים בארץ, דרך התנהלותם ופעילותם של אלה המופקדים על שלומינו, מאיימת על  עצם הקיום של החברה הישראלית. אלה הם דברי המפקח הכללי של משטרת ישראל בראיון עיתונאי. למה או לאיזה משל הדברים שאומר המפכ"ל דומים? כאילו נאמר שכלבי השמירה האמורים להגן על עדר הכבשים והעיזים מפני זאבים וחיות טרף אחרות, כלבי שמירה אלה בעצמם טורפים את העדר. זהו המסר החד משמעי שעולה מהראיון הארוך עם דודי כהן.

מה שלא כל כך ברור לי היא השאלה מדוע עמי איילון יוצא נגד דודי כהן? עמי איילון אומר כי צריך לפטר את המפכ"ל. מדוע יש לפטר את השוטר הראשון של מדינת ישראל המדווח לאזרחים על הערכתו את מימצאי עבודתו ועל-סמך בסיס הנתונים הכי מהימן הנמצא בידי מישהו בנושא שחיתות. בדיווח אומר השוטר כי מנהיגים פוליטיים בישראל הפקירו את משימתם הראשונה במעלה וניצלו את מעמדם הרם בדרכים העלולות להיות מוגדרות כפליליות. מדוע יש לפטר את מי שאומר כי חלק מהמנהיגות הפוליטית בישראל הפך לאיום המשמעותי ביותר לחברה ולמדינה? מהו, על פי דודי כהן האיום שבשחיתות הפוליטית? ומדוע לומר זאת מהווה סיבה לפיטורין. האם  אנו אמורים לכעוס על מחזיק הפנס במקום להזדעזע מהמראה הנגלה לעינינו?

הדברים שנאמרו על ידי המפכ"ל המשטרה חשובים ביותר. אך, יש לציין, כי אין הוא הראשון שדיבר על שחיתות השלטון בישראל. אין צורך ועל כן לא אפרט כאן את תופעות השחיתות האישית של הפוליטיקאים הרבים אשר הואשמו ונמצאו חייבים בדין. לא אערוך רשימה של הפוליטיקאים הרבים מספור שנחשדו ולא הואשמו ועל כן לא הועמדו לדין ולא נמצאו חייבים. נתונים אלה ידועים ברבים. רק אציין שהיכולת להתחמק מיד החוק אינה בהכרח מעלימה מעין הציבור ומידיעתו את מרכיב השחיתות ואת המושחתים. ישראל היא חברה קטנה. בנוסף, לא אדבר במאמר זה על המושג שהפך למותג והוא הקשר שבין הון-ושלטון. גם קשר זה ידוע ברבים. אומר רק כי לא רבים הם היורדים לעומק המשמעות החברתית הרת הגורל הנובעת מהקשרים המסועפים שבין הון ושלטון כיום, וכן בעבר. הגדרת השחיתות הפוליטית כסכנה איסטרטגית אינה נובעת מצדקנות מוסרנית או מהנזק הכלכלי הנגרם או אפילו לא מהשחתת המידות המשתמעת מהניצול של המעמד הפוליטי לקידום אינטרסים אישיים והתעשרות. ניראה לי כי השחיתות הפוליטית מהווה סכנה איסטרטגית מהעובדה ששלטון החוק, שבפניו כולם אמורים להיות שווים, אינו בר אכיפה שווה על בעלי הכוח הפוליטי, כלכלי וחברתי בישראל. מפכ"ל המשטרה טוען כי עולו השלטוני של החוק חל פחות על העלית השלטת ועל בעלי הכוח בישראל. נראה שעל כך וזו הסיבה שבעטייה רגשה הממשלה.

אין צורך להכביר מילים על מה שכיום הפך למטבע לשון שחוקה אשר רבים מדברים בה עד לזרא והיא: "משפחות הפשע". לא צריך להכביר מילים משתי סיבות. ראשית, העיתונים וה"תקשורת" מלאים הרי בסיפור מעשיהן ועלילותיהן של אירגוני פשע אלה ואין צורך להוסיף דבר למקהלת הקולות הצורמניים וחסרי הטעם הללו. בנוסף, "משפחות" והקשרן ל"פשע" נראה בהחלט זיווג לא מתאים. שנית, העיסוק האובססיבי באירגוני פשע אלה מציג תמונה מעוותת. האם זנות, סמים, והימורים לא היו בישראל לפני הופעתן הדרמטית של משפחת "אברג'יל" "אבוטבול"? רועי זונות, סוחרי סמים ומועדוני הימורים היו קיימים גם לפני עלייתן המטאורית של "משפחות" אלה. יש לי למעלה מחשש סביר כי השימוש החוזר ונשנה במושג משפחות הפשע בסמיכות כל כך גבוה לשמות אברג`יל ואבוטבול יש בו מעט מהשימוש הציני הנקוט בחברה הישראלית בשיוך מוצא לציון הערכה חברתית. לשמחת המשתמשים בסטריאוטיפים הישראלים השגורים, אין לנו עדיין בין "משפחות פשע" את משפחת "בוזגלו". תארו לכם שהמותג "בוזגלו" היה צריך לעבור שינוי משמעות עמוק כל כך. במקום  לככב כמודל לטיפשות או  כ`מייצג למכנה המשותף הנמוך ביותר` או ל`ממוצע הישראלי הנמוך` היה על השפה הישראלית המכובסת להמציא מושג חדש לתחתית הסולם החברתי. איזה אסון היה זה לשפה העיברית המדוברת. תארו לכם כי הייתה נשמעת דרישה לבטל את מושג ה"פרחה" והטיותיו השונות. האם אפשר יהיה פעם לומר התנהגות זולה בלי השיוך של הפרחיות?

אך ל"משפחות הפשע" יש הקשר ישיר לנושא מאמר זה ועליו כן ארחיב את הדיבור. מה שנקרא "משפחות הפשע" הם אירגונים שהפשיעה מוגדרת בהן כעסק כלכלי המתבצע במסגרת חברתית. כאלה היו והינם מרבית האירגונים של פשיעה  הידועים לנו מהעולם. באירגונים שכאלה יש אידיאולגיה ופרשנות, היסטוריה ומנהיגות פוליטית, וגם חלוקת עבודה מפורטת והתמחות מיקצועית. אלה הן התארגנויות חברתיות המשתלטות על שוקי המין, הסמים, ההימורים ומוצרי ייסוד (לדוגמא: אלכוהול – בארצות הברית של שנות ה-20, דלק – בישראל ובשטחים כיום) הנמצאים מסיבה זו או אחרת ברמה גבוה של דרישה. הארגונים הללו מתבססים, בדרך כלל, על רשתות חברתיות אשר יוצרות מסלולי מוביליות כלכלית וחברתית לפרטים השייכים לקבוצות ממודרות, מתוייגות שאינן מרושתות אל תוך המערכות הלגיטמיות של הקצאת משאבים וחלוקת כוח. על כן ניתן למצוא פעמים רבות את הקשר והסמיכות של מוצא אתני ופשע. זוהי למעשה ההיסטוריה החברתית של הפשיעה בארצות הברית ובמדינות אחרות. ניתן על כן לשאול את השאלה הסוציולוגית עד כמה שונים אירגונים אלה מאירגונים אחרים השולטים במשאבים באופן לגיטימי? השוני העיקרי הוא במידת אכיפת החוק, החלתו והגדרתו. מבחינה זו המשמעות הקונקרטית של הקשרים "הון שלטון"  היא  שהשותפים להון ולשלטון מוצאים דרכים להתחמק מהחלתו ואכיפתו של החוק עליהם והגדרת החוקים בדרך המאפשרת את פעולתם "הסדירה" בהפרעות מינימליות.

אציין רק כי נושא השחיתות של השלטון בישראל נידון כבר בפורומים רבים בעבר. ידידתי, זכרה לברכה, ויקי שירן כתבה דוקטורט על שחיתות שלטונית ופוליטית בישראל. עבודת הדוקרטורט של ויקי שירן עסקה בשחיתות פוליטית. פעמים רבות ניהלנו, היא ואני, ויכוחים ארוכים על נושא עבודתה. במשך זמן רב ניסיתי לשכנעה להרחיב את מסגרת הדיון שלה ולדון בשחיתות גרידא ולאו דווקא בשחיתות פוליטית. השחיתות "הרגילה" המוגדרת על בסיס הניצול של משאבים ציבוריים לצורך העצמה והעשרה של פרטים לעיתים בניגוד לחוק ולרוב למרות החוק. דר` ויקי שירן ראתה במוסר הכפול של החברה הישראלית בכל הנוגע לצד הפוליטי של הייצוג האתני בפוליטיקה הישראלית את עיקר של עבודתה. על כן הרחבת היריעה לשחיתות נתפסה כהפחתה מעוצמת הטיעון החברתי שלה. אין ספק שגם בתחום הזה הייתה ד"ר ויקי שירן רואה למרחוק ולפני רבים ורבות אחרים.

אחד מהגופים שכן דן ובאופן ישיר בשחיתות כלכלית-פוליטית בישראל היה דווקא הקשת הדמוקרטית המזרחית. המשאב של אדמה הוא בין המשאבים היקרים ביותר בישראל (ולא רק בישראל). הבנת ההיסטוריה והכלכלה הפוליטית של משאב האדמה בישראל הינה אחת מהדרכים המרכזיות להבנת המבנה והאופי של החברה הישראלית. גיאוגרפים פוליטיים רבים בנו את הקריירה האקדמית שלהם על הבנת הקשר שבין מבנה החברה הישראלית וחלוקתו הפוליטית של משאב האדמה בישראל. אין לי ספק כי הדיון של הקשת הדמוקרטית הישראלית הוא דיון בשחיתות. זוהי שחיתות פוליטית וכלכלית שתוצאותיה החברתיות ברורות לעין. אך ראה זה פלא, הדיון בסוג הזה של שחיתות באמצעי התיקשורת למינהם מחוויר לעומת הדיון ב"משפחות הפשע" בנתניה. אין בדברי אלה כל הצדקה, סיוע, הבנה או קבלה של הפעילות הבלתי חוקית והבריונית של אירגוני הפשע הישראלים יהיו אשר יהיו והיכן שהם. חשוב אבל לציין כי לא כל מרעיש בתופים בהכרח יוצר מוזיקה בעלת משמעות. הדיון  האובססיבי באלה הנקראים "משפחות הפשע" מייצר רעש וסינוור אך לאו דווקא יוצר מוזיקה או מטיל אור באפילה.

החשיבות של המאמר של ארי שביט עם מפכ"ל המשטרה דודי כהן הינה בעצם העובדה שאחד מהאישים הבכירים בחברה הישראלית המופקד על שמירת החוק ואכיפתו טוען כי קבוצות כוח מרכזיות בחברה הישראלית אינן  כפופות לחוק באופן מלא. הקריאה של המפכ"ל היא להכפיף את כלל החברה הישראלית לחוק הישראלי. מסתבר שקריאה שכזו מתפרשת כיום כקריאה מהפכנית. הקריאה שלי בין השורות של טענותיו של דודי כהן מביאה אותי למסקנה הבאה: השוטר מספר אחד בישראל טוען כי ישנם אנשים וגופים מרכזיים בחברה הישראלית המתנגדים באורח פעיל ביותר ליישומו של החוק  בעיקר לגבי האנשים החזקים ביותר בישראל. אם כך ניתן לסכם ולומר, כי בישראל, החוק מופעל ונאכף על החלשים בלבד. בעוד הגופים החזקים (לדוגמה משרד החינוך והתרבות המעכב את משכורותיהם של המורים והמורות למרות צו בית המשפט לעבודה), אישים בעלי כוח פוליטי וכלכלי, לגביהם, החוק מיושם באופן חלקי ולעיתים אינו מיושם כלל ועיקר. אלה הן אמירות קשות ומחייבות ביותר. הן נאמרות על ידי האיש שממונה על אכיפת החוק בישראל. על כן, כל כך לא ברורה לי עמדתו של השר בלי תיק עמי איילון. אשמח אם יפתח דיון ציבורי שבו ינמקו המתנגדים את הסבריהם המפורטים לעמדותיו של המפכ"ל דודי כהן. להשבחת הדיון העקרוני הייתי מציע למתדיינים שונים לקרוא את "חוות החיות" של ג'ורג' אורוול ובעיקר את הטיפול שלו בחזירים של החווה.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. אילן תלמוד

  אכן הגיע הזמן לדון בקשר בין המבנה המושחת לבין תרבות ההערצה לשחיתות ול"הצלחה" , אחת היא באיזו דרך הושגה.

 2. אורוול לגויים

  לא מחודד, לא מעמיק ובעיקר לא חדשני, חוות החיות היה קצת יותר מוצלח..

 3. אירית

  שאתר העוקץ מתעסק בפרטים ה"קטנים" של השחיתות בישראל, וכולל אף בהיבטים של אכיפת החוק (משטרה). כתבתי על זה רבות בבלוג שלי
  http://www.notes.co.il/iris
  מעניין אותי מדוע באופן עקבי השמאל העקבי ביקש לקבור ולהשתיק את הנושא ולתת לו צביון של עיסוק "ימני" במובהק, כאילו פשע מאורגן ובעיקר שחיתות שלטונית זה שיא הרדיקליות.
  הנה כי כן, שבוע שבועיים לפני העימות של דודי כהן עם הממשלה, התגייס השמאל (מדובר בעיקר בשמאל ציוני, אך לא רק) לתקוף את המפכ"ל בעוצמה רבה בקשר לאורי בר לב. יתכן שאורי בר לב הוא באטמן, אינני יודעת, אך המתקפה היתה מחוץ לכל פרופרוציה ואיימה על אושיות המשטרה ועל כל כובד משקלו הציבורי של המפכל. חשד עולה כי לשמאל יש "הסדר" משלו עם המשטרה, כזה שמטייח שחיתות שלטונית של מרצ-מערך (יונים) ומעין משטרה בתוך משטרה.
  חמור ביותר.
  משפחות הפשע המזרחיות הן יעד של מחדל, כלומר, ברגע שקם הצורך להראות שיש דין ודיין, היעד המוסכם חברתית, יחסית, יהיה אותן קבוצות פשע שאינן ממש עמוד תווך חברתי באליטה הישראלית. אך דודי כהן יותר מאשר רמז כי יש שחיתות מאורגנת שלטונית "לבנה" ומבוססת, ועל כך לדעתי קמה עליו כל ממשלת ישראל כולל עמי איילון. לעמי איילון קשרים ענפים עם גורמי הון שלטון בעצמו

  החקירה של ראובן גרוס מלפני ארבע שנים, העניין גווע לבסוף משום מה. יגאל שפירא – שותפו של גרוס – הוא יונה ממפלגת העבודה, עם קשרים לנעמ"ת ולפלג ההסתדרותי של העבודה מבחינת המחנה שלו. יוסי בילין ורקיחותיו בעניין אוסלו נראות לי נגועות בשחיתות שלטונית שאף אחד לא רצה לגעת בה כי זה לא "תקין פוליטית". אם לוקחים את ראובן גרוס כדוגמא לארגון פשע מקומי, בהגדרה המשטרתית , רואים קישורים פוליטיים מעניינים, לא כולם "מרכז הליכוד" כמובן. חלק מהבחישה והדילים נעשית באפריקה, בעוד כאן צועקים "די לכיבוש" וזוכים בהגנה אוטומטית ופבלובית של התקשורת והשמאל המאורגן.
  החבירה של פלדמן לאברגל, אפשר לבחון אותה מעבר להחלטה עסקית מקצועית של עורך דין, גם היא מלמדת על איזו נימה תרבותית עמוקה של חבירה בין יסודות רדיקלים התופסים עצמם אינטלקטואלים ואולי לא ציונים ביחד עם פשיעה מאורגנת, אולי במעין רומנטיזציה של הפשע, עאלק ז'אן ז'אנה, סרטר ואלג'יר.
  חה חה.

  אכן צודק עמור, המכנה המשותף של תרבות השחיתות הוא הסגידה ל"הצלחה" ולכוח. בכל שדרות החברה הישראלית, כך מסתבר. הסתכלתי פה על השמאל, כיון שלשם אני מסתכלת בדרך כלל. ומה שמתגלה שם בעניין הפשע המאורגן, מעורר שאלות קשות.

 4. מוני יקים

  במידה ובני משפחות אברג'יל ואבוטבול אכן עברו על החוק והשיגו את רכוש העתק שלהן שפרטיו הובאו ברשימות
  מפורטות ביותר טרם כל העמדה לדין או הרשעה אז מן הראוי שיועמדו לדין ומערכת המשפט אולי תצליח לדון בענינן ללא הסטיגמות המלוות לענין. באותה מידה מן הראוי להעמיד לדין את קובעי המדיניות החברתית כלכלית בישראל באופן
  שדירדר משפחות אלו והפכן למשפחות פשע, עד כמה שידוע לי משפחות מפוארות אלו לא היו משפחות פשע במרוקו במשך אלף השנים האחרונות, מן הראוי למצוא מי הם המוכשרים שהצליחו להפוך משפחות אלו למשפחות פשע ולהעמידם לדין על מכלול העבירות הפליליות הכרוכות בהסללה נפשעת של ציבורים שלמים לעולם הפשע בשל מוצאם האתני.
  משפחות הפשע האמיתיות הן אותן משפחות של העשירון האשכנזי העליון שהשתלטו על נכסי המדינה ועל המבנה הפוליטי ועושים בהם כבתוך שלהם לפי מצוות הקפיטליזם החזירי היוצר פערים של עוני ונחשלות מול עושר מנקר עינים למיעוט האתני המועדף עטור הפריבילגיות.
  למה הזדעק איילון ? התקוה הלבנה של מפלגת האבודה הקורסת , הוא הזדעק משום שלראשונה קם מפכ'ל משטרה
  שהגיע להכרה בסכנות של הקשר בין השלטון לעולם הפשע של העשירון העליון, ויתר מכך למרומז בדברי המפכ'ל שלמעשה הפוליטיקאים ועולם הפשע של העשירון העליון חד-הם אלו מזינים את אלו וחוזר חלילה וכך העוגה
  נותרת בידיהם של מעטים ופרורים נושרים משולחנם להמונים.
  זה מראה לנו שכל הדיבורים על כוחות השוק ודמוקרטיה יהודית הם חסרי התייחסות לגורם האנושי החמדני
  המניע בסופו של דבר את הקולקטיב שקרוב לצלחת ויעשה הכל כדי לשמור על קירבה זו.
  ואכן הבאת מקרהו של ראובן גרוס "מאפיונר החניונים" ומשפחת הפשע של האפרסק של מפלגת העבודה זו
  דוגמא מצויינת להמחשת הקשר המשולש בין שחיתות שלטונית משפחת פשע ומשויכות אתנית.
  הנני מקוה שהמפכ'ל האמיץ לא ישבר וימשיך לפרק משפחות פשע גם כששמן גרוס או דנקנר או פילץ או שרון…

 5. פיני זוהר עיתונאי פובליציסט

  מסירת הודעה ומידע לציבור חשובה לעין ארוך, השקיפות היא ערך עליון בדמוקרטיה .
  אך נשאלת שאלה האם מדינת ישראל היא דמוקרטיה במלא מובן המילה? ודאי שלא.
  מדינה שמפלה בין תושביה,שמקימת שילטון כיבוש אינה יכולה להיחשב לדמוקרטיה
  מוחלטת אלא ספק דמוקרטיה.
  אני מקשר את דברי למפכ"ל שעומד בראש אירגון המסכן בהתנהלותו את הכלכלה והביטחון
  של אזרחי המדינה.
  רק להיזכר בדברי השופט ורדי זיילר על שמונה לחקור את התנהלות המשטרה בין היתר עם אירגוני הפשע,
  שאמר יש כשל מערכתי בהתנהלות המשטרה. השופט בדימוס בועז אקון כתב המשטרה מתהלת כעולם תחתון.
  תפירת תיקים כעניין שבשיגרה.אלימות, שחיתות,ריקבון. חוסר ביטחון של האזרח הממוצע שואף לאפס.
  מוטב היה לאור השערוריות האחרונות של המפכ"ל די שנזכיר את ההתנהלות עם סנ"צ קרמנשניט. ניצב אורי בר לב.
  והרעיון ההזוי לייבש את הירקון מעלים מחשבות ותמיהות נוגות.
  התנהלותו של דודי כהן חסרת אחריות ומן הראוי שיעשה סדר מיד בביתו, ויש מקום נוסף למחשבה לשלוח את המפכ"ל
  אחר כבוד הביתה. הרי זה סנריו שאף מפכ"ל אינו מסיים קדנציה מלאה ודודי כהן לא ישבור את השרשרת הלא מחמיאה.

 6. דן

  כיצד תגדיר את קידומו של אחיו של דודי כהן לתפקיד ודרגה גבוהים יותר במשטרה, כאשר הוא מכהן בתפקידו הקודם כשנה?

 7. איל ב.

  לא יודע אם זאת אמירה של קוצר ראיה או קונפורמיזם, אבל לחשוב שהאיש הזה היה המתמודד המשמעותי היחיד מול ברק אומר לנו שוב עד כמה אבוד מצבה של מפלגת האבודה.

 8. דב בינדר

  דודי כהן לא כזה צדיק כפי שהוא מציג את עצמו,מפכ"ל טוב היה מטפח קצונה טובה ולא מנסה לפטר את אחד הניצבים הטובים ביותר במשטרה,ברלב, מפכ"ל טוב גם לא היה פוגע בקידום אחד הקצינים המוכשרים והטובים ביותר,קרמשניט ומרחיק עד כדי כך שהוא שולח אותו לגלות בחברון במקום למקום שבוא הוא יביא הכי הרבה תועלת,היחידה המרכזית של משטרת ת"א.מה מניע את דודי כהן למעשים אבסורדיים כאלו?אולי הוא רוקד לפי חליל של מישהו אחר?ימים יגידו.

 9. RS

  מני רבות.

  השחיתות הגדולה ביותר שיש בישראל זה השחיתות של סוחרי הנשק/מוות. האנשים האלה מייצאים מוות, יש להם נציגות קבועה במשרד הביטחון ויש להם אינטרס מובהק בקיום של מצב לחימה.

  לא סתם עמיר פרץ לא שרד במשרד הזה. הוא ניסה קצת להצר את ידם אך לא הבין את כוחם ושחיתותם. למה ל-"שמאל" לא אכפת מזה? כי הם השמאל! הם הקיבוצניקים הגזענים, האטומים והאנטי-אינטלקטואליים. אין שמאל בישראל. השמאל בישראל מהווה בערך 0.5% מהאוכלוסייה היהודית.

 10. איציק

  עמי איילון, צריך לחקור מה הוא מסתיר ועל מי הוא מגן..

  לדעתי ויקי שירן עשתה חסד גדול בדוקטורט שלה עם קשרי ההון שלטון האשכנזיים בישראל, היא תיארה מצב
  של "קירבה לצלחת" בלבד, שזה כזה כאילו "טבעי" כזה.. במקום מה שבעיני נראה כחשד שהיה לקבוצה מסויימת אינטרס יזום להפוך את המזרחים לשעירים לעזאזל ולהפיל עליהם את הפשע והשחיתות האשכנזית ההון-שלטונית-קיבוצית הענפה והעצומה לדורותיה..

 11. אתי מלוד

  שתכלה שנה וקללותיה (עוולותיה) ותחל שנה וברכותיה (פיצוייה)

  שעובדים יתקבלו לעבודה על פי כישוריהם ולא קשריהם

  שיחל שוויון זכויות אמיתי שיכלול בתוכו שוויון הזדמנויות (ללא תנאים מוקדמים)

  סולידריות, אכפתיות ומעורבות אישית סביר להניח תוביל לחברה/תרבות נאורה המתחשבת ומכבדת את האחר.

 12. אירית

  נכון לאמר שהמשטרה היא חלק מהמשטר הרקוב, אבל כך גם בועז אוקון וורדי זיילר, עם כל הכבוד המועט שיש לי – ולציבור הרחב – כלפיהם. (בועז אוקון זה לא פרשן החצר של ידיעות אחרונות ?).
  לפי המדד הזה, אין אדם בישראל (למעט מי שאינו עובד בכלל) שיכול לצאת נקי מהברוך שקיים פה בתחום הפשיעה. (הכוונה בעיקר לפשיעה "לבנה"). אם דודי כהן רקוב אז גם ברלב רקוב באותה מידה, כל קצין מעל דרגה של שוטר תנועה המכון רמזורים הוא "חלק מהשיטה" הרקובה.
  השאלה היא אם בתוך כל זה יש אנשים שמעוניינים להתחיל איפה שהוא, להתחיל את התהליך, ומי הגורמים שמתנגדים לזה. לפי ה"עליהום" לאחרונה על כהן הזה (שאינו שונה מכל שורת הפיקוד הבכיר של המשטרה) ועל דיכטר, עושה רושם שצריך לתמוך בהם, בהקשר הנוכחי.
  צודק מי שהעיר פה על ייבוש הירקון המגוחך הזה, אבל השאלה אם המפכל מתעסק עם הנושאים האלה, אני לא חושבת כך. עם כל הכבוד לתקשורת, לא בטוח שחקירות רצח מסוג זה מנוהלות ממשרד המפכל. כדאי לחפש את האחראי בדרג הרלוונטי, יותר נכון את הרשת של הזיקות הכלכליות בין מישהו במשטרה לבין חברת הצלילות או יצרנית הסונאר המיוחד שמחפש סיכות ראש בערימות זבל רעילות במיוחד.
  יש להניח שכמו בכל ארגון ישראלי, המנהל העליון שולט בקושי על המזכירה שלו. הנה, הוא מנסה לשבץ את הקצונה הבכירה וקופצים עליו חצי עולם ואשתו. ככה זה גם בדרגים היותר נמוכים, לחצים ומאפיה וכולי.
  המשטרה עד כה שירתה בנאמנות את הפושעים, מכל הסוגים. אבל נניח שיש ניסיון לשנות את זה, עכשיו, ברור שכל מי שיש לו מניות במשטרה הקודמת (כפי שנוהלה עד עכשיו) יתחיל לצווח גוואלד. ומעניין מאד שעמי איילון בראש הצורחים.

 13. איזי גור

  על דודי כהן כבר נאמר בדברי חז"ל "טול קורה מבין עיניך".
  נכון. יש יסוד להתקפתו על השחיתות בקרב שרי הממשלה. אך מה עליו עצמו. האם אין זו שחיתות משוועת מצדו להרחיק שניים מבין טובי הקצינים רק משום שחשש כי יטילו עליו את צילם.

 14. שירה אוחיון

  "בוזגלו" – ברשימתך אתה כותב :
  "תארו לכם שהמותג "בוזגלו" היה צריך לעבור שינוי משמעות עמוק כל כך. במקום לככב כמודל לטיפשות או כ'מייצג למכנה המשותף הנמוך ביותר' או ל'ממוצע הישראלי הנמוך' היה על השפה הישראלית המכובסת להמציא מושג חדש לתחתית הסולם החברתי. איזה אסון היה זה לשפה העיברית המדוברת." זה התיוג האשכנזי שניתן לשם בוזגלו אבל אצלי בראש האסוציאציות המקושרות לשם בוזגלו הן אחרות לגמרי, בעיקר בימים אלו של סליחות. אצלי השם בוזגלו מתקשר לרבי דוד בוזגלו ז"ל – אחד מענקי הרוח והשפה העברית של התרבות המרוקאית בדורנו. מגדולי הפייטנים של מרוקו שאלה הן מילותיו " בינו נא מורדים רודפי קרב ורצח/ לא לתת בקול על עם שופך שיחו/ מול שוכן שמיו, כל יכול לנצח/ כי בצל סוכו שם שם לו מבטחו/ זכרו נא יום בן חלוף הוכן ליצירה/כת שלום נתנה בקול מר למריו/ הלא הוא יציר נפשו לריב נמהרה זאת עשו אפוא קראו לכם שלום". אכן אסון גדול לשפה העברית הספרותית שפייטנים ומשוררים גדולים כמוהו הודרו מהתרבות העברית ומתכני הלימוד רק בגלל ששמם בוזגלו או ביטון….

  "משפחות הפשע" – הן לאו דווקא אותן משפחות ממוצא אתני אותן אתה מציין במאמרך (אברג'ל, אבוטבול שירזי וכו')
  אלא אותן 18 או יותר, משפחות בעלי ההון השולטות בחיינו, רק שאף אחד לא מעז לקרוא לילד בשמו (דנקנר, אריסון, שטראוס, עופר, גאידמק, ועוד) . חוץ מהמפכ"ל שמכנה את משפחות ההון- פשע מאורגן. לדבריו :
  "נכון. יש כוחות הרבה יותר רציניים. יש פה הון-שלטון, יש פה פשיעה מאורגנת, יש פה מעורבות של שלטון עם פשיעה. יש פה ניסיונות השתלטות על תשתיות מדינה. יש אילי הון שמשקיעים בתשתיות מדינה, מנסים להשתלט על מערכות מדינה ופועלים ברשויות המקומיות ובוועדות האזוריות".
  העיתונות מסקרת גם את אלו באופן אובססיבי אבל ביראת כבוד מהולה בהערצה. ראו רק בסופשבוע זה ראיונות עם נוחי דנקנר, עופרה שטראוס בכל המוספים האפשריים. מאה היפים, מאה העשירים. הם הסכנה האמיתית לקיומה של המדינה כי הם מגובים במערכת שלטונית שלמה ובמערכת התקשורתית של המדינה. צריך בהם להילחם ולא בעוני.

 15. יואש

  מבליל ההתבטאויות השונות עולה התחושה שאנחנו עומדים לפני יום הכיפורים. כל כך הרבה תמיהות על התבטאויות של פוליטיקאים, פקידי ממשל, מפכל משטרה, בעלי הון ובעלי דמיון , שכבר לא ניתן לראות תמונה כללית ולהתמקד בנושא שחשוב לדון בו.
  כמו תמיד עולה גם הצד של המוחלשים והמודרים המזרחיים שלא פשעו אף פעם בעברם ההיסטורי ,ורק כאן בישראל מצאו את נתיב הפשע כפתרון אולטימטיבי להתעשרות מהירה , גדולה ומפרסמת.
  ועדיין לא הזכרנו את מערכת המשפט והפרקליטות וגו'.
  הכעס שקיים בציבור הישראלי ברובו, נובע מתחושת אי-צדק והעדר סולידריות חברתית. תחושה של "רשע וטוב לו, צדיק ורע לו"! זה הבסיס שרק ממנו ניתן לחשוב על תיקון.
  לצערנו העתונות הישראלית הכתובה נגועה קשה בהיותה חלק מההון והשלטון, ובהיות חלק מהמעורבים בה נגועים בפשיעה של ממש. עתונות כזו מוכרת הערצת העושר הראוותני, מטיפה לעהרצת אלילים וכוכבי רגע בקרב הצעירים ומטמטמת את שיקול הדעת של האנשים הפשוטים/תמימים.
  הדת חדלה להיות גורם סולידרי וממתן, והפכה ל"קרדום לחפור בו" : רכוש ,שטחי ארץ ושליטה פוליטית על ציבורים מאמינים בטוב.
  ביום כיפור הבא עלינו לטובה, יאוכלסו בתי הכנסת ברבים מאחינו הישראלים/יהודים דתיים כחילוניים. שם ישאו תפילות בריש גלי ובצקון לחש, שהמשותף להן בקשת מחילה לעוונות שנעשו ותקווה להצלחה בשנה הבאה.
  גם משפחות הפשע, ההון, השלטון יהיו שם, ויתפללו כמו כולם אבל בידיעה שהטקס המקודש הזה אינו מפריע להם במאומה ואולי נהפוך הוא, כי הצלחתן פירושה להרחיב השפעתם, להגדיל את רווחיהן, להשתלט על רכושם של אנשים נוספים, וכן ,גם להרוג או לפצוע חפים מפשע כדי להאדיר את שמם ופועלם.
  אז היכן התקווה?
  במיאון אדיר הכח של המונים להשלים עם המצב, בסירוב להעריץ פושעים מכל סוג ומכל מוצא אתני, בדרישה לאכוף את החוק בצורה שווה ללא משוא פנים, ובאמונה שבין כל הפוליטיקאים הרדודים והמושחתים של היום יימצאו כמה צדיקים שיעצרו את האסון המתקרב.,
  שנה טובה
  שנת צדיק וטוב לו ,רשע ורע לו. אמן!

 16. ירדנה אלון

  איך אמר פראנץ פאנון?
  wealth is not the fruit of labor but the result of organized prorected robbery
  מאחר ואני שייכת לציבור האזרחים שאת מיירב ידיעותיו שואב ממה שהתקשורת מואילה להשליך לו מדי פעם (התקשורת יותר ממה שהיא מגלה לציבור היא מסתירה מן הציבור).אין לי כל כך מושג מה זה ארגוני הפשע ומשפחות הפשע, על פי אילו קריטריונים המשטרה קובעת זאת , אני רק שמתי לב לכך שכל פעם שההגמוניה והמשטר מרגישים שמשהו עומד להם כעצם בגרון, או שהכורסא הנוחה שעליה יושבת ההגמוניה מתחילה להזדעזע, מייד הם מכריזים על מצב חרום,ו-"אושיות הדמקורטיה מתמוטטות" וה-"דמוקרטיה בסכנה",בזמן אמת של צופרי הסירנות על איומה של ישראל כמדינה דמוקרטית, מייד כולנו זוקפים אזניים,פוקחים עיניים, ומתמלאים באדרנלין של אזרחים בסכנה. רק לאחר זמן כאשר מומצא איום חדש מתגלה שהאיום הקודם לו היה קריאת סרק,ומי שהיה מאויים היה ההגמוניה לא האזרחים, כשקמה ש"ס, הדמוקרטיה הישראלית הייתה תחת איום, כשעלו בשנות התשעים עולים מרוסיה מייד דיברו על "מאפייה רוסית" (אחר כך הסתבר שכל מה שזה היה זה איום על מקומות עבודה וניידות בסולם החברתי),כשדוד לוי רצה לרוץ כמועמד לראשות הליכוד מייד אויימנו ש"עבריינים השתלטו על הליכוד" וזה הסוף של הדמוקראטיה (מסתבר שהיה מי שחשש שזהו סופו כמועמד לראשות הממשלה ופחד מזה) כל פעם שקבוצה פוליטית חוששת שרסן השלטון ומנעמיו ישמטו מידיה מייד היא יוצאת בקריאה "איום על הדמוקרטיה בישראל" התקשורת כמובן חוגגת כי יש הרבה חומר רכילותי וצהוב לדוש בו, כי זה מה שההיא משדרות אוהבת לראות ולשמוע כאילו שמישהו טילפן אליה ובכלל שאל אותה או התחשב בדעתה בקשר למה שהיא רוצה לשמוע ולראות מפני שאת הדברים שהיא באמת רוצה לשמוע לא משמיעים לה כי זה נחשב לתת- תרבות והאקטואליה הצהבהבה של אנשי תקשורת דוגמת רזי ברקאי זה ממש רמה?).
  למה אני מלינה ומתגוללת? מפני שבמשך השנים גיליתי שכל פעם שקבוצה הגמונית יוצאת בפרץ וצווחה שאושיות הדמוקראטיה מתמוטטות בעצם מה שעומד לקרות זה שמנעמי השילטון שהיא אוחזת בהם עומדים להחליף ידיים והידיים לא יהיו שלה.
  יכול להיות שמשפחות אברג'יל,אבוטבול,ושירזי, ואלפרון, הן משפחות פשע, ויכול להיות שלא, אין לי מיידע ואין לי מושג,מה שאני כן יודעת זה שאם השוטר מספר 1 של מדינת ישראל מתריע על הפשע השלטוני הכסא של מישהו בשילטון מאויים בעיקר עתה כשאנחנו כנראה מתקרבים לשנת בחירות, וגם זאת דרך לזעזע ולקעקע תדמית של מישהו או מישהם כחלק מטאקטיקת המאבק הפוליטי.
  וזה לא תקין בעיני.וזה נראה לי ונשמע לי כדרך הכי לא דמוקרטית ומאיימת על שלטון דמוקרטי, להחליף שלטון בהטחת האשמות כוזבות, שאין בהם ממש ומסתיימות לרוב בקול ענות חלושה גוועת(ראו פרשת קצב, מרגע שהוא הושלך הצידה, כבר לא שומעים ולא מדברים על כך ולהזכירכם, מספר חודשים לפני התפוצצות הפרשה הכריז קצב כי כאשר יסיים את כהונתו כנשיא יש בדעתו לרוץ לראשות הליכוד ואולי להיות לראש ממשלה, ותשאלו את עצמכם מי חש מאויים אז?).חודשים לפני רצח רבין התנהל נגדו מסע השמצה פרוע (מי חש מאויים אז?) שלא היה בו כל ממש.רצח ראש ממשלה שמסתמך על השמצות והסתה פרועה הוא גם רצח אופי שהסתיים ברצח פיסי.
  כשאין אידאולוגיה, כשאין דרך,כאשר ההישג היחיד שנחשב בחברה הישראלית הוא ההישג החומרי והמעמד והתואר הנלווה אליו ללא כובד המשקל של האחריות והמחוייבות , הכל מותר,גם כלי הנשק של ההשמצה הפרועה ומשולחת הרסן.וחוברים לזה המערכות השלטוניות, הפוליטיקאים, המערכת המשפטית (הלוואי שהייתה נאבקת על הצדק המשפטי האזרחי וגומרת תיקים בשלושה חודשים ומחליטה החלטות משפטיות באותה מהירות כפי שעשתה כשחיים רמון היווה עליה איום, או עכשיו כשפלדמן מהווה איום באיזו נחרצות המערכת המשפטית יוצאת להגן על עצמה ועל מעמדה בעוד האזרח הקטן נאבק על צדקתו במשך שנים ארוכות),וכך מערכת אכיפת החוק,הלוואי ובאותה נחרצות ובאותה מהירות בה הם מיהרו למצוא את גופתה של רוז פיזאם המסכנה,היו מחסלים את סחר הנשים,ואת בתי הזונות בהן כלואות נשים ומשמשות כשפחות מין)אבל את רוז חיפשו ומצאו בנחרצות שכזאת מפני שזה היה שבוע לפני הפריימריס בקדימה ומי רץ בפריימריס לקדימה?השר לבטחון פנים,הממונה על המשטרה הוא קיווה שמציאת גופתה של רוז לפני הפריימריס יוסיף לו נקודות)
  והתקשורת כמובן, שמשתפת פעולה אם בניפוח מיידע והפיכתו לדראמה הצהבהבה של היום, והכי גרוע בהסתרת מיידע.וגילויו שנים רבות לאחר מכן,
  כאמור אני אזרחית מן השורה שאין לה חלק ונחלה במיידע האמיתי בזמן אמת,ניזונה ממה שמשליכים לעברי אולם אט אט מתחילה להבין לא רק את הטכסט אלא את הסבטקסט ואליו מתייחסת.
  ולאחרונה בכל פעם שיוצאים לי עם כותרות כמו "אושיות הדמוקרטיה בסכנה" אני לא רצה לתפוס מחסה, אני עומדת על עמדי סופרת עד עשר ושואלת את עצמי מי שם למעלה מרגיש מאויים עכשיו? ולמה זה צריך להבהיל אותי?

 17. אירית

  מניסיון, לא כדאי לו לאף אשכנזי (קל וחומר אשה) ממשפחת פשע אפרסקית או לימונית או אחרת לצאת נגד השבט שלו, לא רק מפני ש"אין עליהם" אלא מפני שבצד השני לא מחכה לו כלום, וזו אחת הסיבות שהמבנה המושחת החזיק באופן מפתיע יפה למדי עד היום, למרות שהסאה והביוב כבר גואה על גדותיו מפרשיות.

  מוני מה שאתה עושה פעמים רבות אינו מעודד קריסה של המבנה האשכנזי אלא התבצרות. הגינוי האוטומטי (ואולי הקינאה הכלכלית) נגד כל אשכנזי על בסיס הוריו, גורם לכך שהדברים "נסגרים בפנים" ואין זליגה החוצה. לא מחכה בחוץ כלום למי שמבקר את השבט ההגמוני שלו, חוץ מנקמנות מהחזקים וטיפשות צרת עין מצד המדוכאים. האחרונים, כך ניראה, ששים לפרק קצת עצבים, ולהתקדם בעצמם לתוך ההגמוניה על פרקטיקוטיה הנלוזות.
  לא מצאתי סולידריות באתר הזה ולא באתרים אחרים, מצאתי שעדיף לאשכנזי הנמצא מרצון בשוליים ובביקורת כלפי שבטו, לחבור תועלתית לאויבים מבפנים, כלומר למצוא אוליגרך ששונא את מי שהוא שונא, להוציא קצת כסף ופריוילגיות ולברוח מכל העיסה הזו בשקט.

  פעולה פוליטית משותפת דורשת יותר מצרחות, בינתים לא תמצא הגנה ואף לא תמיכה מוראלית ממך לשום אברום בורג, אם היה יוצא נגד חמולת האפרסק שלו. לעומת זה אם הוא מבצע את תפקידו במאפיה, יתנו לו לפרוש בחצי כבוד החוצה, ואז הוא יזכה גם לתשואות ממך כי הוא אמר שלוש מילים נגד "ישראל והציונות" עאלק, ממרחק בטוח של מיליונרי דולרים ובצרפת (התמורה לעבודות השחורות שביצע עבור האפרסקים).
  .
  בקיצור, כדאי לא רק לבוא בטענות למשפחות ההון הרקובות אלא גם להתבונן פנימה על היצרים הנחותים יותר של המבקרים מבחוץ, שחותרים תחת ההצהרות שלהם עצמם..

  זמן לחשבון נפש. בודאי בשבילי. ברוח דברי החכם מכל אדם
  אל תהא צדיק הרבה פן תישומם.
  אם נולדתי למשפחת פשע, לפחות כדאי להנות מהפריווילגיות וכוסאממו כל השאר, במילא הם רק מקנאים.
  זה לצערי מה שיצא מנסיוני. לא היתה טיפת תמיכה או חמלה מ"המבקרים הצרחנים", בסופו של דבר גם אלה מבינים רק כוח וכסף. אז בשביל מה ובשביל מי ?

  לא בערכים שלי להשתתף בפרקטיקות של "המשפחה הלוחמת" הזו, שלי, אבל זה לא מחייב יציאה בגלוי נגדם, כאשר אין בשביל מי, ואין מי שיחליף את השיטה. זו אשליה שרבים נפלו שדודים, סתם, על מזבח הפיתוי והספין שאנשים כמוך מפיצים. כלומר, כאילו אתה היית יוצא נגד השחיתות בשבט שלך סתם "לשם שמיים", ולא היא. כמובן.

  הצדיקים האחרונים מתו כניראה בסדום מזמן, ומאז יש בעיקר ספינים וגילט טריפים עם אג'נדה מאד צרה וקרייריסטית או כלכלית. מצער, אבל מה זה נכון

  א

 18. אירית

  אם האברגילים נדחפו לפשע על ידי האשכנזים, אז אין כל ספק שהאשכנזים נדחפו לפשע על ידי האליטה הנוצרית–מערבית (יש על זה די הרבה מחקרים). האם זה תירוץ שמתחיל לצוץ פה ? כלומר, אנסתי כי הצאר ניקולאי דחף את סבי האשכנזי לפשע והוא דחף את דוד שלי בוזגלו לפשע ? ואללה. בסוף תהיה ציוני אמיתי. כי אתה מתחיל להגיע לטיעון של א.ב.יהושע , על הצורך לנרמל את היהודים, ולהפוך אותם ל:מקומיים ולאחראים על עצמם וכלפי עצמם וכלפי סביבתם המיידית.
  לגופו של עניין, את המשתמש בסמים, את הזונה, את הנסחרת, את האפריקאי המת מנשק ויהלומים, זה לא ממש מעניין כרגע הסברים סוציולוגיים. אני מחזיקה את האשרנזים אחראים למעשיהם למרות שהם "נדחפים" לפשע בינלאומי על ידי הכסף הישן בוולסטריט ואצולת הנפט-נשק של טקסס. ניראה לי שהגיע הזמן שגם אברגיל ושות יבחנו את עצמם בלי עדת המתחסדים שעושה להם שירות דוב, קודם דוחפים אותם לפשע בשביל "להשתייך" ועכשיו הפלדמנים יהפכו אותם לגיבורי תרבות בכלא כמובן, מזכיר לי איזה אסיר אחד…לא חשוב, בלי שמות.

 19. מוני יקים

  כנראה שעם ההתמוטטות בוול סטריט הם מרגישים שגלי ההדף יגמרו גם אותם.

 20. מוני יקים

  קשה לי להבין את כל טיעוניך, האם אפשר להתעלם מהעובדה שמשפחות מפוארות במשך אלפי שנים לא נפלו למסגרת של "משפחות פשע" ואחרי 60 שנה תחת המגף האשכנזי יש לפתע פתאום פריחה של משפחות פשע, מה לזה ולכל האקרובטיקה שלך שאת מנסה להפוך אותי לציוני מה הקשר ?
  צריך להיות יותר קונקרטי ולא להפוך כל דיון לאמצעי להוכחת כישורים פילוסופיים, מה לענין מחקרים מגמתיים שלפיהם הארופים הנוצרים כביכול דחפו את הציונים לבצע את הפשעים שלהם.
  קל מאד להרחיק עדות ואיני מומחה למה שקרה בארופה ואני מאמין שגם את לא מומחית גדולה בנושא , בסה'כ
  ניסיתי לתרום לדיון בהבעת תמיהה על הצלחת המימסד האשכנזי בהפיכת משפחות מפוארות למשפחות פשע , אז אם את יכולה לתת הסבר קונקרטי אז בבקשה יהיו לך מקשיבים אם לא אז תשמרי לעצמך את הפילוסופיה.

 21. שירה אוחיון

  תודה על גילוי הלב הנדיר מאד בקרב אשכנזים. מה שבעצם את אומרת הוא שלאשכנזים לא משתלם להודות בפשע, יותר משתלם להיות חלק ממנו. ולכן מעטים האשכנזים שמוכנים להודות בפשעי הגזענות שלהם. אני דווקא חושבת שהניתוח שלך מצויין. את טועה רק בדבר אחד. את כותבת : "כלומר, כאילו אתה היית יוצא נגד השחיתות בשבט שלך סתם "לשם שמיים", ולא היא. כמובן.הצדיקים האחרונים מתו כניראה בסדום מזמן, ומאז יש בעיקר ספינים וגילט טריפים עם אג'נדה מאד צרה וקרייריסטית או כלכלית. מצער, אבל מה זה נכון", אבל לעניות דעתי, נותרו כמה צדיקים או אם תרצי "מתאבדים" כלכלית בסדום שמוכנים לצאת נגד השבט שלהם ונגד כל מעשי השחיתות בכלל. אבל הם באים מהשבט המדוכא. הם מרוסקים מבחינה כלכלית וחברתית אך עדיין מוכנים להשמיע את קולם. ההגמוניה האשכנזית הפכה רבים מאיתנו לפושעים (הסטטיסטיקות בבתי הכלא יעידו על כך. לא כן?) חלקם נדחפו לפשע מתוך מצוקה כלכלית, אך רבים מהם נדחפו לכלא סתם כי סרבו לקבל את כללי ההגמוניה ואת המסלולים שייעדה להם ההגמוניה פה בארץ. מי שהצליח נחלץ ממחוז המסלולים או מהפשע וברח לחו"ל לחפש חיים הוגנים יותר. בעדות שלנו תמצאי מי שמגן על הפושעים, אך גם רבים מאיתנו שרואים בקצב עסקן בינוני ואנס עלוב.כנ"ל לגבי דרעי, מרדכי , ואחרים. בעיני הם לא מנהיגים ראויים שהצליחו להתעלות מעל האינטרס והכבוד האישי ולדאוג לקהילותיהם. אצל אשכנזים יש סולידריות מוחלטת לא נותנים לגנב לאנס או לזה שדחף לשון לפי הנערה ליפול. אצל המזרחים הסולידריות הזו לא קיימת היא נשברה מזמן…ואולי טוב שכך כי אם האלטרנטיבה היא להחליף משפחות פשע מההגמוניה במשפחות פשע אחרות אז עדיף שכך.

  את כותבת בגילוי לב: "אם נולדתי למשפחת פשע, לפחות כדאי להנות מהפריווילגיות וכוסאממו כל השאר, במילא הם רק מקנאים." זוהי מסקנה לא נדירה רוב האשכנזים ורוב הישראלים חיים על המוטו הזה, אך היא מדכאת. בעיקר מפי אשה חכמה כמוך שמסוגלת לקרוא נכון את המציאות ולהסתכל באשכנזיות הישר ללבן שבעיניים. בוודאי שהפשע משתלם יותר , בוודאי שבמדינה מושחתת כמו שלנו שהשחיתות בה פשתה בכל הרמות ובכל העדות, בקרב כל מי שרק יכול לאחוז באיזה פירור מהעוגה. אבל זו ראייה לטווח קצר, כי לטווח ארוך מדינה עבריינית אינה יכולה לשרוד . גם מדיניות הטרור והכיבוש משתלמים. אז מה ? אבל בטווח הארוך כולם יודעים שהפשע והטרור המדינתי יחסל את המדינה ולא הטנקים הסורים או "האיום האיראני". מספר הבורחים מפה לחו"ל לחפש חיים שפויים והוגנים יותר רק מוכיח את דבריי, והמחיר שאנחנו משלמים על פשעי המדינה הזו, המחיר, האם באמת הוא כזה משתלם? במקום שיש פשע, יש קרבנות וקרבנות הם אנשים מסוכנים שיכולים בסופו של דבר להתפוצץ לנו על הפנים תרתי משמע. יכולה בהחלט להתקיים סולידריות בין אנשים על בסיס הומניסטי טהור נקי מכל אינטרסים פרטיקולריים כדי לתת אלטרנטיבה שפויה למדינה הזו. האלטרנטיבה הכלכלית הקרייריסטית האינדבידואליסטית שאת כותבת עליה, נמצאת על סף קריסה והוכיחה שגם היא יכולה להיות נזילה ושאפילו אימפריות פשע אדירות קורסות אל תוך עצמן בסופו של דבר.
  לכן אתר העוקץ הוא נקודת אור בדרך לאלטרנטיבה כזו אם רק יימצאו בו יותר אשכנזים אמיתיים כמוך , אך עם מסקנות יותר אופטימיות משלך.

 22. ירדנה אלון

  ושוב ציטוט על הקשר בין הון שילטון ופשע מאורגן
  "….מי שגונב ממחטה הולך לכלא, מי שגונב מדינה נהייה דוכס"…….(מקיאוולי)

 23. אירית

  שירה תודה על הפידבק והנוכחות. אני שומעת אותך, ואני מאחלת לך שתגיעי למסקנה שהמחאה שלך היתה שווה את המחירים ששלמת, לא רק את אלא המחירים שאנחנו כופות על ילדנו שישנם ואלה שלא יהיו, ועוד ועוד
  . מלחמה טובה היא מלחמה שבה מנצחים בסוף, מתישהו. אני מקדישה את החג הזה לבדק בית אצלי, להעביר בשיפוט את ההחלטות שלי עצמי, והשנה אני תוהה אם המחיר היה שווה. יש לי הרגשה שלא, אולי פעם זה ישתנה. בסופו של דבר, הקו המנחה צריך להיות, עד כמה שאפשר כמובן לצפות את העתיד בכל שלב נתון "ובחרת בחיים". לעיתים המחאה היא שינוי קטן, כלומר, רק לחיות בגופך ובביתך מציאות אחרת מזו ש"ירשת" או מזו שנכפתה עליך. בלי הרבה בלגן. אני מרגישה שטעיתי בנושא זה. ואני חולקת גם את המסקנה הזו. כמובן המצב אינו דומה, לשתינו, וניסיתי גם להסביר פה, ולא אנסה שוב, שהמחיר של פרישה מבפנים גבוה מאד, ויש לכך סיבות אסטרטגיות ורגשיות. בדיוק כמו שישראל קפדנית מאד עם חולקים מבפנים הרבה יותר מאשר עם משיגים מבחוץ. (הרתעה כניראה וגם חשש מחשיפה של סודות פנימיים). אני עשיתי כמה טעויות רגשיות וכמה טקטיות חריפות, בהזדמנות אולי אכתוב על כך אצלי פוסט, בתור מתנה לאחרים. אפשר לעשות את זה יותר חכם וטוב, אבל צריך לדעת עם מה מתמודדים, ומה הברירות שקיימות. אפשר לבחור רק בין ברירות קיימות ולא להוסיף עליהן ברירות דמיוניות ומשאלות לב (כמו ההמצאה המפורסמת "לשנות מבפנים", ועוד כאלה מלכודות). מודעות ליחסי כוח, משמעותה לא רק אינטלקטואלית-ביקורתית, אלא בראש וראשונה השרדותית. אני לפחות (וניראה לי מאד שגם את) חשובה בגופי ובנפשי ובעתידי הרבה יותר מכל פמפלט תיאורטי. המאבק הוא קודם כל לשרוד כדי שתוכל להגשים ערכים אחרים, לשרוד במשמע לשגשג לפרוח להתרחב, להעמיד עתיד, להתבסס, וכולי. אלה דברים חשובים מאד. אם פעילות אופוזיציונית כלשהי אינה לוקחת בחשבון את טובתי העמוקה, את הצרכים ההשרדותיים שלי (אלא מזניחה ומזלזלת בהם), היא לא חברותא נכונה, לא ברמה האידיאולוגית ולא המעשית. שנה טובה ומתוקה לך, ובשנה הבאה ב….נקווה שבאמת בחו"ל.

  מוני, דפוסי הכלכלה של הגלות היהודית באשכנז אכן אינם תחום ההתמחות האקדמית שלי. ובכל זאת, מלימודי הסטוריה ותולדות הציונות (כן, היו כאלה מקצועות פעם) בבית הספר עד לתיכון ואחרי כן, למדתי חזור ושנן שתחומי הכלכלה של יהודי הגולה הוגבלו מאד, ובעיקר הותרו ליהודים מקצועות בזויים והלואה בריבית למשל, ופעולות אחרות שהשליטים המקומיים רצו להטיל על קבוצה שנואה ממילא. יותר קונקרטית, אני רואה גם את התנועה הציונית כבריאה שנוצרה במידה רבה על ידי כוחות קולוניאליטסים-אימפריאליסטים שביקשו להציב אוכלוסיה שונאה ממילא ש"תעשה להם את העבודה השחורה", הן פשיעה פוליטית (דיספלייסמנט של מקומיים) והן פשיעה כלכלית (הפצת נשק במקומות שונים וכולי). אני רואה שאפילו בימינו אלה בוחרים ראשי הממשל האימפריאלים ב"שר האוצר היהודי" הקלאסי, כלומר מפקידים על ה"ריבית" את היהודי התורן. אני גם רואה את מערכת הזיקות התרבותיות והכלכליות של בני שבטי לאליטה הנוצרית, שאליה נושאים פניהם ואותה משרתים ואליה רוצים בלי הרף להשתייך ול"היות כמותם", או אולי להיות "הם".
  תחום החקלאות לא היה פתוח מעולם ליהודים בעולם המערבי אירופאי, תחומי המשאבים (נפט למשל) גם כן חסומים ברך כלל, ואפילו כיום בארצות הברית יהודים אינם נחשבים בעלי סיווג בטחוני לעבודות מודיעין בגופים החשובים ביותר בשל בעיה של "נאמנות כפולה" וכולי. מאחר שהיהודים בעלי אמביציה וכשרונות, הם נדחפו אז והיום לעשות את החלק המלוכלך עבור האליטות האלה, במובן של פשיעה מאורגנת כלכלית, או מה שאנחנו קוראים "שחיתות שלטונית". ניסיון ממש אישי ראיתי איך ממשלת ישראל וגופים אחרים לוקחים על עצמם את ביצוע החלקים המלוכלכים מאד של השחיתות הפוליטית כלכלית של הרפובליקנים, למשל כאשר צריך לשלוח "תשורה מינית" לבכיר כלשהו או לסחוט אותו, באה לידי ביטוי ההתמחות של כנופיות כמו גרוס ואפרסקים, ומשאילים לפריץ את השפחות והטכנולוגיה, את סוחר הסמים, את המצלם, הסוחט והפורץ. ויש טענות של אשכנזים, שהתמחות זו היתה בתוקף גם קודם, ב"גולה". ישראל, למרבה הצער, כנסה לאותה משבצת על דגלה וצבאה ה"סוברנים" עאלק ואינה משתלטת על ההרגלים הישנים, וכך אנחנו מקבלים ממש דמות פלקטית, מגוחכת, עצובה של שיילוק-אולמרט, תסתכל עליו, יושב עם החיוך הריק, ממולל בידיו מול חוקרי משטרה, מתחמק כצלופח, ועוד מעט יצעק "אנטישמים" על שוטרי ישראל, פשוט מתוך הרגל. נשאל עצמנו מה עשתה הקהילה היהודית בחרבין, ממנה באה משפחת אולמרט. וכולי וכולי. האם אפשר לבוא בתלונות ל"גוי" שלוחץ את היהודי שוב? כן, אפשר וזה גם נכון. אבל אני לא מסירה אחריות ממנהיגי ישראל ששוב מרמים את צאן מרעיתם כדי לסדר לעצמם מקום טוב. וכך, לדעתי, עליך לגנות מכל גינוי פשיעה (בעיקר פשיעה עם קורבנות, כלומר אלימות וסמים) בקרב אנשיך, בד בבד עם הצעה על המקורות, ההרגלים, יחסי הכוח, וההשפעות מבחוץ מבעלי הכוח.

 24. מוני יקים

  את עונה וכותבת באופן אובססיבי וכנראה ללא קריאה מדוקדקת של מאמרים ותגובות, כאדם המתהדר בלימודיו הרבים ובידענות אוניברסלית מן הראוי שתקראי ותתיחסי לכתוב ולא למשאלות לב, עדין איני מבין מה הקשר בין תגובותיך "המלומדות" לבין מאמרו של מאיר עמור ובין תגובותי ,הרי ציינתי בראשית תגובתי שבמידה והאברג'לים או האבוטבולים ביצעו אכן עברות על החוק אז דינם להישפט ולהענש, אם לא קראת זאת אז תחזרי לתגובה ותתנצלי.
  זה השאת מלומדת כל כך ויודעת לבצע אקרובטיקות כתיבתיות לא עוזר לך לשנות באופן תוכני את מהות הדיון שעסק בהפיכת ההון לשלטון במדינה ובהקשר האתני של בעלי ההון עם השלטון האשכנזי.
  המאמר לא דן ביחסי היהודים האשכנזים בארצות מוצאם עם האוכלוסיות הנוצריות בקירבן שכנו אלא ביחסים בין האליטות האשכנזיות לבין אחינו המדוכאים הפרענקים השוכנים בציון או בנגזרות מעמדיות שלטוניות של מערכת יחסים זו. ושאלותי בדבר ההסברים והאחריות להפיכתן של משפחות מפוארות ממרוקו שהפכו למשפחות פשע נותרו ללא מענה גם אם את מרחיקה עדותך ומנסה לתרץ שכביכול אפשר לטעון שהתנהגות הבהמית של המיעוט האשכנזי מקורה
  ביחסם של העמים הנוצרים בארופה כלפיהם. אם מי שהוא הבין אותך שיצביע ולא למק קיין.

 25. אירית

  אם לא קראתי נכון.

  שמתי לב שגינית את הפשיעה באשר היא. אני מעריכה את עמדתך. התייחסתי להיבטים סוציולוגיים .
  מצטרפת לקריאה, להצביע אובמה ולא מקקיין גם מהסיבות האלה. לא הוספתי, לתיאור הסוציולוגי, שאכן הבעיה של היחסים האשכנזים עם האליטות הנוצריות, שמשום מה האשכנזים בחרו לשרת בנאמנות דוקא את הצוררים ביותר, הגזענים ביותר, ולמעשה את עוכרי עצמם.
  באופן כללי, תודה על הביקורת מוני, אם אני זקוקה לתזכורת של ענווה, תמיד אפשר לסמוך עליך :))
  בכל זאת, אם תהפוך בדברים שוב, בשבת בנחת, תראה שיש כניראה קשר בין הדיכוי האשכנזי פה בציון את המעמדות הנדכאים ובין היחס שהם מכירים ממקורותיהם. ובדרך כלל אתה גם מסכים לזה, רק שאתה מבקש לנתק את שרשרת הטלת האחריות החוצה במקום כלשהו. אני מסכימה לזה בהחלט. תהליכים סוציולוגיים לא מקנים פטור מאחריות ספציפית, אבל הם חשובים כהסבר רקע. הגזען ההגמוני שאתה מכיר, הפנים את הערכים של צורריו ומשליך אותם הלאה, על הבא בתור למטה, וכלפי פנים, לפי סולם ערכיו של הצורר הגזען שנמצא במעלה הפירמידה.
  שנה טובה ומתוקה, פעם הייתי בפריז, בקפה גורג החמישי ונידמה לי שראיתי שם את ציפי לבני מחופשת לדיילת מכירות של טואליטיקה, ומתנקשת במישהו, או משהו כזה. תראה לאן כל אחד הגיע :)). תאר לך כמה זמן עבר. ויו לה פרנס.

 26. ירדנה אלון

  למוני ולאירית,כנראה אחרי שההגמוניה האירופוצנטרית גמרה לבלוע כמו הלוויתן את יונה את כל ה"מזרחים" ואני שמה גרשיים במזרחים מפני שמזרחיות לדעתי זה לא עניין של מוצא אתני אלא של השקפת עולם חברתית כלכלית פוליטית בדיוק כמו הציונות האירופוצנטרית שיותר משהיא מוצא אתני היא השקפת עולם,ולא נותר כמעט "מזרחי" בסביבה שאפשר לעשות ממנו גפילטא פיש (דווקא מאוד אוהבת),הם התחילו לאכול אחד את השני, זאת התמונה שמצטיירת בעיני לפחות, והסחת הדעת הטובה ביותר זה להיטפל או להמציא "ארגוני פשע"ו-"משפחות פשע" שלמרבה הפלא והתמיהה כולם נושאים שמות משפחה צפון אפריקאיות. בשנות השבעים כשמזרחו-אשכנזים (מזרחים במוצאם האתני ואשכנזים בהשקפת עולמם הציונית אירופוצנטרית) רק עשו את צעדיהם הראשונים בעולם הפוליטיקה הישראלית וטרם היוו איום כלשהו אלא הוו מכשיר לסיפוח קולות למפלגה,היה בון טון להמציא "ארגוני פשע, ו-"משפחות פשע" הסיפור הידוע היה "חבורת מ.ע.צ." משכונת התקווה שרק עשרות שנים לאחר מכן לאחר וידוי של חוקר שמצפונו הציק לו והוא יצא בפרהסייה וסיפר שכל זה היה תפירת תיק (כמדומני שבאותה תקופה פעלו גם "הפנתרים השחורים" עם כל הזעם והרצון להמהפכה חברתית שהם הביאו איתם)והמימסד שכמובן חש את הקוצים בישבנו,אז ביחד עם התדמית השלילית שהם שזרו לתוך הרוח המהפכנית של הפנתרים היה להם עניין להעצים את הדימוי הזה בפרשת מ.ע.צ..
  אני מוצאת לכך מקבילה גם היום, כשהמצב החברתי בישראל הוא על סף קריסה, והתפוצצות, מסיחים את הדעת באותו טריק, שוב זה מה שהאינטואיציה(הנשית?) שלי לוחשת באזני כאמור אין לי כמעט עובדות מוכחות ומוצקות להסתמך עליהן,אולם ראה זה פלא גם היום אנחנו מתבשרים על הקמת הפנתרים השחורים החדשים,האם יש קשר סינכרוני בין הדברים? האם יש כאן מקבילה היסטורית?אין לי כלים לבדוק זאת,לוא היו לי הייתי יוצאת למסע חיפוש לגילויה של אמת זאת והפיכתה מאינטואיציה גרידא לעובדה מוכחת וממשית.שכל פעם שההגמוניה חשה שהיא יושבת על חבית נפץ חברתית מייד צצות להן "משפחות פשע, ו-"ארגוני פשע" ומכוחו של הרגל ומכוחה של סטיגמה ומכיוון שהציבור כבר "התרגל" לקבל שהמזרחים הם "עבריינים מלידה",אף אחד לא מהין להטיל ספק להפך התקשורת משתפת פעולה
  וזה מגביר את הסכסוך הפנימי בחברה הישראלית, והרי "הפרד ומשול" זו טאקטיקה פוליטית (נלוזה ככל שתהייה), הנה לפני שבועות מספר ארעה טרגדיה נוראית בחוף ימה של בת-ים, משפחה (ממוצא רוסי)באה לבלות על שפת הים,ואם המשפחה (הרוסייה)נורתה ונהרגה בידיו של אקדוחן שהרג אותה בשוגג מפני שזה היה חיסול חשבונות בין משפחות הפשע שהן ממוצא מזרחי, וחיי המשפחה נהרסו, אני מתארת לעצמי מה חשים בקהילת העולים מרוסיה(אני יודעת כמעט בוודאות מפני שיש לי פה ושם שיג ושיח עם אנשים שבאים מהקהילה הרוסית ושומעת ויודעת מה דעתם על המזרחים ועל הצפון אפריקאים בעיקר וכמובן גם ההפך הטרוניות שנשמעות מהצד השני) אז הנה עוד דרך סמוייה לסכסך סקטורים באוכלוסייה על מנת ליצור תוהו ובוהו עד שההם שם למעלה יתעשתו על עצמם ויקימו ממשלה שתיתן להם כמה שנים של שלטון על כל מנעמיו וללא המחוייבות והאחריות המתלווה.
  לאירית – ציפי לבני כג'יימס בונד? ואיך ולמה חשבת שזו היא?האם היכרת אותה באותה תקופה באופן אישי?האם מותר לדעת באילו נסיבות?או שזה שו…שו…(היית פעם חלק מקולקטיב השו….שו…..?)

 27. מוני יקים

  אירית הייתי ממליץ לך לקחת פסק זמן ולחשוב לפני שליפת האקדח מהמותן, בפרוש בשתי תגובותי בנושא כתבתי
  שבמידה ויו עברות על החוק ראוי שהאברג'לים יועמדו לדין ולא איזו התנגדות עמומה לפשיעה כפי שמסתבר מהתנצלותך למחצה.
  לפי דעתי את מנסה לטהר את השרץ של הגזענות האשכנזית ביחוסך אותו לאיזו השפעה מטה פיזית של הגזענות שסבלו מהנוצרים בארופה, לפי ענייות דעתי זה הסבר צולע שמנסה לתת איזו שהיא מכובדות סוציולוגית לתופעות
  בזויות ואילו את הגזענות האשכנזית ניתן ביתר צדק היסטורי ליחס לתהליך שהחל בהתגיירות הכוזרית שהיתה הבסיס למהפך הדמוגרפי שהפך את האשכנזים ל 90 אחוז מיהודי העולם. האשכנזים לא נתקבלו בברכה ע'י
  המרכז היהודי בספרד וזה יצר תסביך של הידחות ליהודים מדרגה שניה יעני יהודים לא אוטנטיים עם הרבה
  מנהגים אליליים באופן בו פירשו את הדת היהודית.
  עם התעוררות התנועה הציונית היו לאשכנזים שתי בעיות האחת להסתיר את מוצאם ההתגיירותי כך שיוכלו
  לייחס עצמם ליהודי בית שני וככאלה בעלי זיקה היסטורית לציוןוהשניה הצורך לשעבד ולהטמיע את יהודי בית שני הספרדו/מזרחים ולגזול את מקומם ההיסטורי היהודי.
  להזכירך אירית הגזענות האשכנזית לא נוצרה כתוצאה מהמפגש עם המזרחים אלא יובאה ע'י האשכנזים מארצות מוצאם טרם פגשו אפילו ספרדו/מזרחי אחד , כך שהתאוריות מטהרות השרץ שלך על ההשראה שקיבלו מראשי הצוררים היא תאוריה קצת צולעת וזה בלשון המעטה.
  דרך אגב אירית האם זו את שלפני שבוע כתבה שרשור תחת השם "אשכנזיה לבנה…" אני רק שאלה ????
  לירדנה על ראשיתה של תופעת משפחות הפשע- לדעתי תהליך היווצרותן של משפחות אלו וגילגולן למשפחות פשע
  בראשית שנות ה 50 במעברות ושכונות העוני הלוויניות לערים הגדולות ומאוחר יותר בעיירות הקיפוח.
  ראשית התהליך היה בהפיכתם של קבוצות בריונים מקומיים למכשיר הביצוע של הממימסד המפא'יניקי
  להשלטת טרור ואימה כדי שהמדוכאים ילכו בתלם ולא יתקוממו, בריונים אלו צברו עוצמה וקשרים במסדרונות המפלגה והפכו ל "בוסים מקומיים" ועם הזמן השתמשו בכוחם וקשריהם כדי להתברג בעולם הפשע,
  תוך כדי כך שהממסד משתמש בהם כדי לדכא התארגנויות מקומיות בעלות משמעות סמי פוליטית.
  היה נוח לממסד להתעלם ולהעזר במשפחות אלו עד שהגולם קם על יוצרו.
  ולמרות כל זה משפחות הפשע האמי.תיות יושבות במרכזי המפלגות האשכנזיות ובעשירון העליון.

 28. אירית

  ציפי לבני לא מסתירה את פרק החיים שלה בתור גיימס בונד. בשנות השמונים המוקדמות, בצרפת לרוב. במקרה, או שלא במקרה, הזדמן לי להיות בפריז המשוחררת (לא כל כך, מסתבר) באותה תקופה. ובמקרה בקפה גורג החמישי בלוויית שני מצויינים מישראל והשאר – לא לטוקבק הזה.

  לשאלתך לגבי קשרי עם העולם האפל – הרי בנות של עובדי מערכת הבטחון הן תמיד בשושו, אלא שבדרך כלל פוסחים לגביהן על החלק הקטנוני של החוזה, ההסכמה, התדריך, והתשלום כמובן. זו תעסוקה 24.7 ולכל החיים, אבל בלי תשלום. אפשר לאמר, רכוש מתכלה. ומה שאני רוצה או חושבת על זה, או על המערכת, לא ניספר, ויש לו משמעות סובייקטיבית שולית ביותר במציאות הישראלית.
  זה סטטוס שטרם הוכר דה יורה, אבל מקובל ומוסכם על כולם, דה פקטו. דה פרייאר.

  את כבר צריכה לדעת את זה.

 29. אירית

  מוני, מסכימה עם דבריך.
  לא, לא כתבתי תחת שם אחר פה באתר.

 30. ירדנה אלון

  לאירית- מצטערת, אינני יוסף הצדיק ואינני יודעת לפתור חידות ותעלומות ותגובתך חידה לי,מה אני לדעתך צריכה לדעת כבר ,ומה הקשר שלנו כבנות לאנשי שו…שו..ואיזה מחיר לדעתך אנחנו משלמות?אני לא רואה כל קשר אולם אשמח אם תראי לי את הקשר, אינני סבורה שחשיבותי כל כך מרובה ופועלי כל כך משמעותי עד כי השו…שו… בכלל יתעניינו בי.
  מה שאבא שלי עשה זה עשייה שלו הוא אינדבדואל בפני עצמו, (הוא גם עשה דברים רבים אחרים בחייו שכן היה איש אשכלות, בין היתר הוא גם היה אמן של ציורי פסיפס ועבודותיו מעטרות מקומות ציבוריים ברחבי הארץ) מה כל זה קשור אלי בכלל?
  חוץ מזה כן , ציפי לא הסתירה את עברה במוסד, אבל מה אני יודעת? היא מבחינתי יכלה להיות מזכירתו של אחד הבוסים, או לעסוק בתרגום ובפיענוח מסמכים ,האמת שלא ממש התעניינתי והתעמקתי בביוגראפיה שלה למעט דברים שהיא סיפרה על עצמה כבת ליוצאי מחתרת האצ"ל,ואת החלק הזה בביוגראפיה שלה קראתי בסקרנות מפני שהיא הזכירה לי את מה שאני עברתי ומאחר ואנחנו (אני וציפי) קרובות בגיל, אני בהחלט יכולה לאשר שכך זה היה .
  למוני – תגובתך האחרונה בקשר להשתלשלות הפשע המאורגן בישראל מזכירה לי את מאורעות וואדי סאליב, האם לכך התכוונת?אם אינני טועה היו אלה "בריוני מפא"י" שנשכרו על ידי אבא חושי שהיה ראש העיר חיפה באותה עת אולם הם לא היו מזרחים אם אינני טועה.
  ועוד זיכרון רחוק בקשר ל-"פשע מאורגן" סופר לי על תקופת הצנע ,ותמיד דיברו על ה-"שוק הפולני" השוק השחור שהתקיים ברחוב לילינבלום בשנות החמישים של הצנע,ששם סחרו לאור יום הן במצרכי מזון והן בחלפנות כספים, זה נקרא השוק הפולני מפני שמי שעסק בו אז היו בעיקר יהודים יוצאי פולניה,והם עשו זאת לאור יום, באין מפריע למרות שזה היה בניגוד לחוק, ואם אינני טועה,כשנשאל ספיר שהיה שר האוצר באותה עת(כמדומני) מדוע לא נעשה דבר בנידון הוא טען שזה בסדר ושבכל מדינה תקינה מן הראוי שיהיה שוק שחור , זה לא ציטוט מדוייק אולם זו רוח הדברים, שכלכלת שוק שחור היא בסדר, אז אני תוהה אם אכן היו הדברים מדוע כשהפולנים הלבינו הון וסחרו בדולרים בשוק השחור זה תקין וכשהמזרחים עושים זאת(אם זה אכן כך, ואם יש קשר בכלל בין הדברים, אין לי מושג אני כאן מעלה תהיות וקטעי זכרונות עמומים למדי) הם ארגוני פשע וצריך למגר אותם, ואני עד עכשיו לא מבינה בכלל על איזה סוג של פשע מאשימים אותם, סחר בנשים?סחר בסמים?מהו בדיוק סוג הפשיעה שמאשימים אותם בו?, נראה לי שזה עמום בדיוק כמו התהיות והזכרונות שלי.

 31. שרון

  מיהו אביך? האם מדובר בדמות מוכרת?

 32. מוני יקים

  אירית היקרה עם היד על הלב את לא אותה "אשכנזיה לבנה" מפורסמת אי אפשר שלא לקבל את המילה שלך
  אבל משהו אחר תמוה מאד בעיני וזה מחד הסיגנון הכל כך דומה ומאידך זה שאת קוראת לעצמך אירית ובאתר שאת מזכירה את מופיעה בתור איריס אדלבאום יערי- אולי תסבירי לי ולשאר הגולשים מה הבסיס למשחק השמות והדמויות שאת משחקת או שאני טועה בכלל, יש גם מידה זהה של חוסר קוהרנטיות בתגובותיך המקביל לחוסר הקוהרנטיות בתגובות של אותה "אשכנזיה לבנה" על כך כתבתי בשעתו תגובה שמשום מה נפסלה .
  לירדנה ביחס לתהליך התפתחות משפחות הפשע זה היה קים בוודי סליב וגם בפנתרים השחורים זו שיטה
  מקובלת של משטרים גזעניים וקולוניאליסטיים למצוא משפחות בריוניות שישתפו פעולה עם המשטר
  המדכא תמורת אתנן זונה, סגירת תיקים ,עזרה בהפצת סמים ועוד טובות הנאה שמפזרים על
  אותם משת'פים. ברמה הלאומית יש משפחות פשע כמו זקן,שיטרית, קצב,אפללו ועוד שהשתלבו בצמרות המפלגות כמקני לגיטימציה למפלגות אשכנזיות המחזרות אחר הקולות המזרחים הצפים.
  מעורבותן של משפחות פשע אלו מסתיימת תמיד בגילויים על עברות פשע מסוג הצווארון הלבן שהן הרבה יותר מסוכנות לציבור מאשר העברות של משפחות הפשע עם העברות של צווארון כחול.
  שנה טובה וחתימה טובה לכולם גם לעבריינים הלבנים והכחולים

 33. אירית

  מר מוני (שמעון ?) יקים, עניתי לך. זה מתחיל להטריד.

  השם שלי מלידה עד לפני שמונה שנים אירית יעל יער אדלבאום (למעט תקופת נישואי שזה היה אירית יעל יער אדלבאום נהיר), ואז שיניתי לאיריס יער (אדלבאום זה אותו שם, לפני העיברות). השינוי נעשה בחו"ל,ובעקבות זאת בארץ, וב"רשימות" צריך להעלות את השם כפי שהוא רשום בת.ז. ואם אתחתן שוב אני מניחה שיהיו לי כבר ארבעה שמות משפחה ושלושה שמות פרטיים, וכל המוסיף הרי זה משובח. יש בעיה ? האם פנית בעניין זה לג'ודי יהודית מוזס ניר שלום או שרק במקרה הזה אתה מרשה לעצמך. ומה עם מואיז משה מוריס בן הראש הרוש ?

  כל השאר מתחיל, כפי שאמרתי, להטריד.

 34. ירדנה אלון

  לשרון – הוא האבא האישי והפרטי שלי, ואינני סבורה שאתר העוקץ הוא מקום לדבר עליו על הביוגראפיה האישית שלי למעט מקרים בהם אני סבורה שהחוויה האישית מתקשרת לנושא הכללי,מפני שקורה לא אחת שהאישי הוא הפוליטי.לוא הייתי רוצה שידעו מיהו אבי הייתי ממשיכה לשאת את שם משפחתו, אולם אלון זה שם המשפחה (המקורי) של אימי,ואני נושאת אותו בשל הכבוד וההערכה הרבה שאני רוכשת לסבי ולסבתי מצד אימי שגידלו אותי באהבה רבה.עד כאן הפרטים הביוגרפיים שאני מוכנה לחשוף בפרהסיה.

 35. שרון

  בברכת שנה טובה לך;

  לאירית, התשובה שלך לשירה מרגשת. זו גישה נשית חדשה ששמתי לב אליה בסיפור החוג לסוציולוגיה – נשים שאינן מוכנות להעלות עצמן קורבן לשם מירוק החטאים הכללי של הציבור. אני מעריכה את הגישה הזו, שמעדיפה את החיים והבריאות על פני דון קישוטיות שאף אינה זוכה לתמיכה והכרה. מאבק וצדק מצריכים משתתפים, לבד זה קשה מנשוא והמחירים, כידוע, כבדים. שנאמר: "אל תצדק הרבה.. פן תשומם" (קהלת). נראה לי שגם דודי כהן מבין את זה כבר.

 36. אירית

  אכן כן, הנושא התחיל להידון בשרשור אל אורטל, וגם אצל חנה בית הלחמי בצורה חדה מאד בקשר לזהבה גלאון (הדורשת מאחרים להקריב עצמם והיא "שומרת על אנונמיות ועל עצת בעלי מקצוע" כאשר מדובר בה כמוטרדת). באותו עניין, אותה "אלף מבית הנשיא" שהיוותה השראה לרשימה ההסטורית של אורטל, עוזבת אותנו לצמיתות לקנדה, ללא הישגים משפטיים משמעותיים. אני חוששת שההטרדות מצד שלוחי הנשיא (ביניהם נציג השמאל הרדיקלי וחביבן של הפמיניסטיות המקצועיות פלדמן), ואחרים מן הסוג של דוד ליבאי, ימשיכו לרדוף אחריה גם לשם, אלא אם הוסדר משהו ברור בנושא הזה בין הצדדים, הם ימשיכו לפקוח עין גם בקנדה, בדרכם האלימה. ומוסדות המדינה (שגרירות וארגונים יהודים) יעניקו להם את התשתית, אין מה לדאוג למר קצב.

  בחינת הדינמיקה של האירוע צריכה להוות תמרור אדום, ונ.צ חשוב מאד לנשות ישראל באשר הן. ראשית, איפה לא לעבוד. שנית, מתי לברוח מאותו מקום עבודה. שלישית, איך לטפל בזה בדיעבד, ורביעית על מי לסמוך כבעלי ויותר מכך כבנות ברית. לא צריך להוסיף יותר. אגב, מקצת ההישגים שיש ל"אלף" בתיק הזה ניתן לייחס לעובדת החברות האישית שלה עם עורכת דינה הראשונה, ולא ל"הייפ" הפמיניסטי. וגם זה לקח חשוב.

  מה שאני מנסה לתרגם ועדיין לא מצליחה זה את המונח האמריקאי
  egging
  דפוס רעיל ושכיח באקטיביזם של השמאל באוירה הניאו ליברלית. לפי אותו דפוס, קורה שארגוני השמאל מתעלקים על אדם, ודוחפים אותו לפעולה מזיקה לעצמו, כדי לגזור קופון פוליטי, ולא מתוך סולידריות עם אותו אדם. נידמה לי שפה, הדפוס הרעיל הזה שוכלל לכדי אמנות. יש בארץ כמה פראיירים קולוסאליים שעל הגב שלהם מתפרנסת חצי מדינה, הן מצד הממסד והן מצד מתנגדיו. תופעה מכוערת מאד. הייתי אומרת שיש בית חרושת סודי המייצר בסרט נע את הגיבורים הנדרשים במקום אותו תיש שהיו פעם שולחים, ביום כיפור, לעזאזל. קורבנות אדם.

  שרון רק תוספת קלה. אני חושבת שחלק מן המקרים שאת מתייחסת אליהם אי אפשר לייחס אותם לבחירה של האדם להיות "צדיק הרבה" ולהישומם. מדובר לעיתים בכוחות חברתיים, קמאיים, שבטיים, בעלי עוצמה של הלא מודע הקולקטיבי, שממש "מתלבשים" על היחיד בקונסטלציה מסויימת, לשמש כ"שעיר לעזאזל" בדיוק מן הטעם שציינת, טיהור הקולקטיב מחטאיו. כאשר נתקלים בזה, מכירים את זה.

  אני כיום מאז מסוייגת מכל מטיף בשער שאינו חי את הערכים שהוא מטיף להם. כם מיני בורגנים החיים בחו"ל שמסיתים כאן, או אנשים שעשו את כל הפשרות העלובות שהם מגנים אצל אחרים, או "אחרי לצנחנים" כמובן. התופעה המכוערת הזו של דחיפת האחר לאש שאתה נמנעת ממנה, כדי להיבנות מזה (!!) קיימת בכל התאגדות אנושית, בשמאל היא נושאת מאפיינים של התחסדות ומלכודות דבש (תתלונני, אנחנו מאחוריך וגם הצדק המהפכני), ובימין זה בדרך כלל פשוט יותר (קפוץ לשדה המוקשים, אנחנו כבר ננציח אותך יפה).

  לשנה טובה ניכתב