• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

שוב על נטל המס וחישוב אידיאולוגי

איציק ספורטא

שלשום פורסם על ידי מינהל הכנסות המדינה הדו"ח השנתי לשנת 2007 זהו דו"ח מקיף שאפשר ללמוד ממנו הרבה על שיעורי המס בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD, על אי השוויון, על מבנה השכר בישראל (רק 1.7% משתכרים מעל ל-35000 שקל לחודש, על פערי שכר בין גברים ונשים, על קוני דירות ועוד).

בפרסומים בעיתונים נידונו חלק מן הדברים, אבל אני רוצה להתרכז במשהו שכבר כתבתי עליו בעבר וחשבתי שאין טעם לכתוב עליו שוב. ההשוואה המטעה שעורך האוצר בנוגע לנטל המס בישראל בהשוואה למדינות ה-OECD. וזאת כיון שגם עיתונאים שאמורים להבין בנושא טועים בו. כך למשל נכתב  במוסף הכלכלי של ה"ארץ": "הדו"ח מציין כי נטל המס בישראל ב-2006 הגיע ל-36.8% מהתמ"ג, והיה גבוה מנטל המס במדינות ה- OECD % 33.2 מהתמ"ג. אילו ישראל היתה חברה בארגון, היא היתה מדורגת במקום ה-16 מתוך 31 חברות הארגון מבחינת נטל המס".

במעריב הגדילו לעשות וכתבו בכותרת " נטל המס בישראל, מהגבוהים מבין מדינות ה-OECD" בגוף המאמר נכתב: "בשנת 2006 עמד נטל המס הכולל בישראל על 36.8 אחוזי תמ"ג, גבוה מהממוצע (משוקלל בתמ"ג של כל מדינה ומדינה) של מדינות ה-OECD  שעמד על 33.2 אחוזי תמ"ג. על פי מדד זה, אילו ישראל הייתה חברה ב-OECD, היא הייתה מדורגת במקום ה-16 מתוך 31 מדינות". כאן מציינים שהממוצע המדובר בו הוא משוקלל לתמ"ג, אבל מערבבים שני שיטות חישוב, כמו ב"הארץ".

במפתיע או לא ב"מעריב" העתיקו את הפסקה בשלמותה מתוך ההודעה לעיתונות של האוצר, זה עדיין טוב לעומת המצב ב"הארץ" שהשמיט את הכתוב בסוגריים הנוגע לממוצע המשוקלל. בכלל בדו"ח המלא יש מספר התייחסויות לנושא, וכך כתוב שם: " מי שסבור שמבחינת המאפיינים החברתיים והכלכליים ישראל דומה למדינות מערב אירופה ,יעדיף להשוות אותה מבחינת נטל המס למדינות האיחוד האירופי והוא עשוי להגיע למסקנה שנטל המס בישראל נמוך בכ־3 אחוזי תוצר מהממוצע באותן מדינות. לעומת זאת מי שמעדיף לקבוע את כלל מדינות ה- OECD קבוצת ההשוואה, יגיע למסקנה שלישראל נטל מס גבוה בכ־4  אחוזי תוצר לעומת ממוצע ה־  .OECDשאלה נוספת היא מהי שיטת ההשוואה הראויה ? האם יש ליחס משקל זהה לכל מדינה , או שמא יש לתת למדינות שונות משקל שונה. יש הסבורים שההשוואה הרלוונטית היא לממוצע משוקלל לפי גודל התמ"ג וכך נהגנו". יש הסבורים, למה? מי אלה אותם הסבורים? סתמו ולא פרשו.

אז אני אפרש, קודם כל בהודעה לעיתונות יש עירוב של שתי שיטות חישוב, האחת מיקומה של ישראל בין המדינות השונות מבחינת נטל המס (מקום 16) לעומת החישוב של הממוצע המשוקלל לתוצר. כאשר התחילו באוצר להשתמש בממוצע משוקלל, לפי זכרוני, זה היה ממוצע הנסמך על גודלן של מדינות, כעת הוא נסמך על גודלו של התוצר. כל זה למה? בכדי להראות שנטל המס בישראל עדיין גבוה מידי. המעבר מממוצע משוקלל על פי גודל לזה על פי תוצר גם הוא בא להרחיק את ישראל מהממוצע כיון שהמדינות הגדולות בהן שיעורי המס נמוכים הם גם המדינות בהן התוצר הגבוה ביותר, למשל, יפן ובעיקר וארה"ב. זה חשוב כדי ללחוץ להפחתת מיסים נוספת בכדי להפוך את מדינת ישראל לתחרותית יותר. הפחתת מיסים גורמת לכך שלממשלה יש פחות משאבים ואז בהכרח היא קטנה ונותנת פחות שירותים. בטח גם אתן ואתם זוכרים את השמן והרזה, ואכן בישראל גודל הממשלה ללא הוצאות ביטחון קטן משמעותית מגודל הממשלה באירופה. בחישוב ממוצע פשוט נמצאת ישראל כמעט בממוצע של ה-OECD  36.8% לעומת 36.2%. אבל את זה לא רוצים שנדע והעיתונאים המלומדים ממשיכים במשחק.

לדוגמה נניח שיש שתי מדינות באחרת 100% מס ובשנייה 25% מס הממוצע בין המדינות הוא 62.5%. אילו תוצר של המדינה הראשונה היה 10 דולר ושל השנייה 100 דולר אזי הממוצע המשוקלל היה 31.8%. ראו איזה הבדל.

אז הנה דוגמה לאידיאולוגיה כמכוונת את דרך החישוב, האוצר מודה שהחישוב של ה-OECD נעשה באופן אחר: "בפרסומיו בנושאי מיסים, נוהג ארגון ה־ OECD להציג ממוצעים לא משוקללים של כל החברות בארגון . אולם גודל מדינות ה־ OECD נע בין איסלנד (עם 0.3 מיליון תושבים בלבד ותמ"ג של 16 מיליארד $ בשנת 2006) לארה"ב (עם 300 מיליון תושבים ותמ"ג של 13200מיליארד$  בשנת 2006) ולכן נציג כאן, אלא אם כן יצוין אחרת, ממוצעים משוקללים בגודל התמ"ג לשתי הקבוצות הנ"ל" .למה? שוב ללא סיבה. עצה לעיתונאים כשאתם קוראים הודעות לעיתונות תעמיקו קצת, חס וחלילה לא יותר מידי, ולקוראים אל תאמינו לכל מה שמעתיקים העיתונאים מתוך ההודעות לעיתונות של גורמים כאלה או אחרים.  

כנראה שיעניין אותך גם: