בואו לבנות איתנו

חררדו לייבנר

לפני כשנה הכרזנו באופן רשמי על הקמתה של תנועה פוליטית-רעיונית חדשה, התחברות-תראבוט. מאז ועד היום גדלה הקבוצה, קיימנו פעילות רעיונית ופוליטית מגוונת, התרחבנו, התנסינו במאבקים ובדיונים סביב בעיות שעולות במהלך מאבקים ופעילות. עשינו זאת רחוק מכותרות מתוך אופק של בניית תנועה לטווח ארוך, גם מתוך תפיסה הנותנת קדימות לצרכי הנאבקים למען זכויותיהם על פני השגת קרדיט לארגון. אנחנו ממשיכים בפעילות סבלנית שמנסה להיות עמוקה ובעלת משמעות אסטרטגית, גם בשעות שבהן הדי ההתפוצצויות והדחיפות גורמות לנו גם להזדעק לפעולות מחאה מיידיות. אם נשכיל גם היום, בין הפגנה לעצומה, לבנות לטווח הארוך, אולי לא נצטרך לצאת למחאות נואשות מחרתיים.

בניגוד למקובל בתהליכי הקמת מסגרות פוליטיות חדשות, קמנו ואמרנו, שפנינו לא להוסיף פילוג וריב במחנה השמאל אלא לקדם, מתוך העקרונות עליהם הכרזנו ודפוסי הפעולה שלנו, מהלכים של אחדות ושותפות שיתרמו לבנייתו של שמאל עקבי, מדיני וחברתי כאחד, עמוק ורחב שיקרא תיגר על הסדר הקיים בישראל. אלטרנטיבה שמאלית כזאת לא תיבנה יש מאין. במציאות הפוליטית הקיימת היא צריכה להיבנות יחד עם חד"ש, חזית השמאל היהודית-ערבית. אין כמו המלחמה המתנהלת היום והשלכותיה הלא פשוטות על יחסי יהודים-ערבים בתוך ישראל ועל סדר היום הפוליטי הישראלי כדי להמחיש, מדוע יש הכרח בתנועת שמאל יהודית-ערבית גדולה וחזקה כתנאי מוקדם לכל מאבק רציני למען צדק חברתי ושלום. בלי שותפות יהודית-ערבית כל ניסיון פוליטי נידון לשכפל פעם אחר פעם את הדינמיקה הלאומנית-גזענית הקיימת. די להסתכל לאן הידרדרה שלי יחימוביץ` בניסיונה להיראות ציונית כשרה. בלי שותפות יהודית-ערבית חזקה, גדולה וחזקה פי כמה וכמה מזו הקיימת בחד"ש כיום, לא נוכל להיחלץ מהשימוש הציני של האליטות הפוליטיות בסכסוך הלאומי כדי להסיט את סדר היום הפוליטי-חברתי לפי רצונן.

בקרב האוכלוסייה הערבית, חמישית מאזרחי ישראל וכמחצית מענייה, חד"ש היא תנועה המונית בעלת שורשים עמוקים. לא סוד שבקרב הציבור היהודי חד"ש, למרות ההסכמה של רבים לעקרונותיה, עמדותיה ופעילותה הפרלמנטרית המרשימה במשך כנסות רבות, לא הצליחה במשך הרבה זמן להפוך לבית פוליטי משמעותי. חלק מהסיבות לקושי הזה נעוצות בהחלט בתפקיד של הסכסוך הלאומי, ביחסי הכוח ובקושי של מי ששייכים למגזר בעל זכויות יתר יחסיות (היהודים) להזדהות עם תנועה, שמטבעה מעמידה את תביעותיו של המיעוט הלאומי המדוכא במרכז עשייתה. עם זאת, זה לא סוד שגם בקרב צעירים ערבים קסמה היחסי של חד"ש ירד ב-15 השנה האחרונות לעומת כוח המשיכה שהיה לה בעבר. למרות כל זאת, אין בישראל עוד כוח פוליטי כזה, אשר מסוגל לקבץ יחד למאבק משותף סביב עקרונות שמאליים כל כך הרבה פעילים ופעילות ערבים ויהודים.

לכן, ומתוך הסכמה למצע הבסיסי של חד"ש (http://hadash2009.org.il/matzahadash), החלטנו להצטרף לחזית כגוף פוליטי עצמאי, השומר על עצמאות פוליטית-רעיונית וארגונית. בכך אנחנו תורמים להפיכתה של חד"ש מחזית של המפלגה הקומוניסטית ושל שותפים עצמאיים לחזית פלורליסטית, לברית רב-גונית. יש סימנים לכך שמתפתח כעת תהליך שיביא להקמתן של מסגרות נוספות בחד"ש או לצידה. דמיינו לרגע חזית שמאל בבחירות הבאות, נניח בעוד שנתיים-שלוש או ארבע שנים, שכוללת לצד מק"י וותיקי חד"ש, גם את התחברות-תראבוט, מסגרת ירוקה-אדומה, התארגנות ערבית-שמאלית צעירה, התארגנות פמיניסטית, מסגרת מזרחית רדיקלית, קבוצה דתית הדוגלת בצדק ושוויון ועוד. אם נצליח להפוך את הגיוון בשמאל הלא-ממסדי ממקור לבידול, פילוג והפרדה למקור של שותפות בין שונים והתחזקות, נעשה משהו משמעותי באמת לבניית הכוח הפוליטי האלטרנטיבי שכלל תושבי הארץ כה זקוקים לו. מעבר לכך, רק מעורבות במאבקים חברתיים מלמטה, רק פעילות עמוקה, עקבית ומתמשכת, תאפשר בעתיד לקבוצות אוכלוסייה רחבות, למגזרים חשובים בקרב מקופחים והמנוצלים, לחבור לשמאל הזה. 

רשימת מועמדי חד"ש לכנסת הקרובה מבשרת על התכוונות לשינוי – עדיין לא על הבשלת התהליך. ההתכוונות חשובה, חשובה מאוד. לחד"ש יש נבחרת מרשימה מבחינת פועלה הפרלמנטרי. לכן הייתה הסכמה רחבה להשאיר בראש את שלושת חברי הכנסת המכהנים. אבל קיימת גם הציפייה להגדלת הייצוג בבחירות הקרובות. בשתי המערכות האחרונות חסרו מעט מאוד קולות להשגת מנדט הרביעי, והתחושה בסניפי חד"ש היא שהוא בר השגה במסגרת קהל הבוחרים הקיים. למקום הרביעי נבחר ד"ר עפו אגברייה, רופא ופעיל ותיק מאום אלפחם. כדי להשיג פריצת דרך אלקטורלית כבר בבחירות האלה, כלומר מנדט חמישי או אפילו שישי, חד"ש תצטרך להגיע לקהלים חדשים. הצבתן של עאידה סלימאן-תומא ושל נורית חג`אג`, שתי פעילות חברתיות בולטות, מבשרת על הכוונה הזאת. מבחינתנו, זהו עוד תמריץ משמעותי לעשות מאמץ להצלחת חד"ש בבחירות האלה.

רבים בחד"ש ובסביבתה הביעו אכזבה ממיקום נמוך יחסית של הנשים ברשימת חד"ש. הנושא היה במרכזם של דיונים סוערים בתוך החזית. ניתן לומר שישנה טלטלה ונראה כי מתגבשת הכרה שחד"ש תצטרך לשדרג בצורה משמעותית את הייצוג הנשי בעתיד. בשנים האחרונות חד"ש עשתה היסטוריה כאשר מינתה את עאידה סלימאן-תומא לנציגתה בוועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל.

כאמור, הרשימה של חד"ש אינה אידיאלית. אין כמובן דבר כזה, רשימה אידיאלית. אבל זאת של חד"ש כפי שהיא היום משקפת מתח מובנה בין הייצוג של חד"ש כפי שהיא, בהתאם להשפעה הציבורית שיש לה כיום, לבין מה שהיא שואפת להיות. בקלות אפשר להצביע על מגזרים מדוכאים, מופלים ומנוצלים שלא מיוצגים ישירות ברשימה: פועלי כפיים, מזרחים תושבי שכונות עממיות ועיירות בפריפריה, בדואים, קווקזים, אתיופים, דוברי רוסית, לסביות והומואים ועוד. אפשר לומר שהם מיוצגים לא רע על ידי הפעילות הפרלמנטרית המצוינת של הח"כים של החזית העושים למענם דברים חשובים. אבל זה יהיה נכון רק חלקית, כי שינוי חברתי אמיתי מחייב בעיקר פעולה של המדוכאים למען עצמם בכל התחומים, כולל בייצוג הפרלמנטרי.  חשוב להתעקש ולהזכיר לעצמנו כאן, כי השינוי החברתי מתחיל במאבק מלמטה ולא בייצוג הפרלמנטרי. לכן אנחנו סבורים שהמשימה העיקרית היא לבנות כוח מלמטה, לצרף כוחות ולפתח אפיקי פעילות ומאבק שיביאו רבים באוכלוסיות החסרות להיות שותפות באלטרנטיבה השמאלית. אם נעשה זאת, זה יתבטא גם בייצוג.

ישנן אנשי שמאל יהודים המבקרים את חד"ש על ייצוג מועט של יהודים ברשימתה לכנסת. ביקורת זו שגויה בעינינו משני טעמים. ראשית, כי כאשר מוחמד ברכה נאבק, לדוגמא, על כספי הפנסיה של כלל העובדים כנגד ההחלטה של נתניהו להפנותם להשקעות ספקולטיביות מסוכנות בבורסה, הוא עשה זאת בשם כולנו, ערבים ויהודים כאחד. גם כאשר הוא או ח"כ חנא סוויד נאבקים למען שלום ישראלי-פלסטיני או למען שוויון לאומי ואזרחי בישראל הם עושים שירות דמוקרטי לכלל אזרחי ישראל ומייצגים נאמנה את מצביעיה הערבים והיהודים של חד"ש. שנית, גם אם יש בחשיבות לעובדה שצבורים שונים יזהו במועמדים לכנסת את מי ששייכים למגזר אליהם שלהם – הרי שהיהודים זוכים בחד"ש לייצוג יתר משמעותי לעומת האחוז הנוכחי שלהם בקרב מצביעי התנועה. בעוד שהקולות של יהודים לחד"ש לא הגיעו ל- 10% מכלל מצביעיה, התנועה הציבה ח"כ יהודי אחד מתוך סיעה של שלוש. בכך מתבטאת דווקא המחויבות העמוקה שלה לשותפות היהודית-ערבית והניסיון להרחיב את השפעתה גם בקרב מצביעים יהודים.

ההצטרפות של התחברות-תראבוט לחד"ש לא נעשתה תמורת ייצוג כלשהו ברשימה לכנסת. חשבנו ששאלת הייצוג אינה בהכרח השאלה הראשונה כשמתחילים לעבוד למען בניית חזית השמאל שאנחנו רוצים. למרות זאת, חברתנו, נורית חג`אג`, נבחרה למקום השישי ברשימה. מועמדותה של נורית, הידועה בעיקר בשל פעילותה רבת השנים במסגרת הקשת הדמוקרטית המזרחית, בשל תרומתה להעצמת נשים ולהשמעת קולן גם באחוזות גבריות מובהקות כמו שאלת הפתרון המדיני וסיום הכיבוש, היא מועמדות של תקווה, מועמדות המבשרת על כוונות ההתפתחות של החזית, על הרצון לפנות לקהלים אליהם לא הצליחה להגיע עד כה. מועמדותה של נורית חג`אג` היא אות לבאות, סיבה טובה נוספת להצטרף למאמץ הבנייה של חזית השמאל, של הכוח השמאלי הפלורליסטי שעתיד לשנות מהיסוד את סדר היום החברתי והמדיני בישראל.

מבט על רשימת עשרת המועמדים של חד"ש יכול לתת תמונה לא רעה של ההרכב הנוכחי של החזית, על סוגי הפעילות המקבלים בה ייצוג:

§         ח"כ מוחמד ברכה, תושב שפרעם, יו"ר חד"ש, ונציגה בכנסת מאז 1999. בכנסת ה-17 היה ברכה סגן יו"ר הכנסת וחבר בוועדות הכספים, הכנסת ופניות הציבור. יו"ר עמית של השדולה למאבק בתוכנית ויסקונסין.

§         ח"כ ד"ר חנא סוויד, תושב עילבון, יו"ר סיעת חד"ש בכנסת, נבחר לכנסת לראשונה ב-2006. היה חבר בועדת הכלכלה ועמד לצד ח"כ הרב מלכיאור בראשות השדולה למען דו-קיום ערבי יהודי. סוויד, הנושא דוקטורט בתכנון עירוני, הוא מייסד המכון הערבי לתכנון אלטרנטיבי ועמד בראש מועצת עילבון.

§         ח"כ ד"ר דב חנין, תושב תל אביב, יו"ר עמית של השדולה הסביבתית חברתית והשדולה לזכויות האדם. חנין, נבחר לכנסת ב-2006 והנהיג את מהפכת החקיקה הסביבתית בכנסת. הוא הח"כ היהודי היחיד שיצא נגד מלחמת לבנון השנייה, מיומה הראשון.

§         ד"ר עפו אגבארייה, תושב אום אלפחם, רופא ופעיל חברתי, ניהל בשנים האחרונות, לצד ח"כ חנין, את פרוייקט "ההתחברות לאום אלפאחם" כתגובה לקריאות הגזעניות להתנתק מעירו.

§         עאידה סלימאן-תומא, תושבת עכו, פעילה פמיניסטית ומנכ"לית עמותת "נשים נגד אלימות" הנאבקת להעצמת הנשים הערביות, פעילה המעורבת בתנועות הנשים לשלום ובפורום החברתי של הים התיכון.

§         נורית חג`אג`, תושבת חולון, פעילה חברתית ומנהלת הקשת הדמוקרטית המזרחית, הפועלת לקידום שיח שוויוני חדש בחברה הישראלית, ובמיוחד כלפי יהודי המזרח וארצות ערב. חברה בהתחברות-תראבוט.

§         דח`יל חאמד, תושב נצרת, מזכיר חד"ש נצרת, העיר המונהגת על ידי החזית זה 32 שנה, פעיל למען השלום ושינוי חברתי.

§         ד"ר עבד אללה אבו מערוף, תושב ירקא, חבר וועדת היוזמה הדרוזית, המנהיגה את מאבק האזרחים הדרוזים לשוויון, ומעניקה תמיכה לסרבני מצפון דרוזים.

§         פדרו גולדפרב, תושב קיבוץ ניר יצחק בנגב המערבי. מורה להיסטוריה ואזרחות, פעיל שלום, ודובר עקבי בעד השלום ונגד העמקת המצור וההתקפות על רצועת עזה.

§         מהא אלנקיב, תושבת לוד, פעילה בעמותת סינגור קהילתי, הפועלת לקידום ומימוש זכויות חברתיות, לצמצום פערים, וליצירת סולידריות קהילתית והעצמה בשכונות מצוקה.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. בובליל

  בוודאי שאצביע חד"ש. אני לא רואה אופציה אחרת בנוף הפוליטי הנוכחי.
  מרצ? הם ביזו את עצמם פעם אחר פעם בתמיכה מדיניות המלחמה, ולמעשה גם לא עשו הרבה בנושאים אותם הם שואפים לקדם – חברה וסביבה.
  עבודה? אל תצחיקו אותי. מפלגה ששותפה לריסוק מעמד העובדים הישראלי ולדרדור החברה אל השפל העמוק ביותר שבו היא היתה.
  ירוקים\תנועה ירוקה? כל הכבוד לדאגה לאנרגיה מתחדשת, מכוניות חשמליות וחסכון במים, אבל מדוע אין להם דעה על 500 איש הרוגים בעזה וקסאמים על באר שבע?

 2. גיל

  הקמתם אתר לתפארת המתקרא סוציאל דמוקרטי והנה התעוררנו הכוקר לגלות במיטתנו את חד"ש החדשה . יש גבול לטמטום שאחז בחלקנו כאשר קוראים באתר נקראים לתמוך כנופייה השהשתלטה על המפלגה הקומוניסטית ז"ל (אשר ראשיה חתומים על מגילת העצמאות של ישראל) וסדר היום שלה הינו ערבי טהור עם הקישוט התורן של הזוי בודד יהודי.העיתוי של מתן הבמה לחררדו הינו אומלל לאחר שהתבשרנו הבוקר על תקיפת קטיושות שפגעה בבית אבות בנהריה – פשע נתעב מהפצצת כית הספר בעזה שבו מסתתרים אנשי חמאס.אולי תואילו להסביר לרפה שכל כמותי את האגנדה הסוציאל דמוקרטית של חד"ש?

 3. תומך חד"ש

  חררדו, אני תומך חד"ש, אבל צריך להודות על האמת, כאשר סוויד נאבק כמעט ורק על מדינה לפלסטינאים ועל קידום הפלסטינאים "הישראלים", הוא עושה זאת מסיבות מגזריות צרות ואין בכל כל תרומה למגזר היהודי.
  המגזריות של הפלסטינאים "הישראלים", באה לידי ביטוי בכך שבכל מאבק של ישראל עם ערבים, הם תומכים אוטומטית בערבים ובכל מעשיהם ומאשימים בעיקר את ישראל והיהודים.
  אין ביניהם כמעט פציפיסטים ושואפי שלום אמיתיים, אלא רק מקדמי המגזר והלאום שלהם. זו לא חוכמה לתקוף את הצד השני, כל לאומני יעשה זאת, האומץ הפציפיסטי הוא לבקר את הצד שלך.
  בהפגנות האחרונות היה ראוי שיעמדו בראשם יהודים עם שלטים נגד פעולות צה"ל ופלסטינאים ישראלים עם שלטים נגד פעולות החמאס, זו הייתה פעולת שלום אמיתית, בה היהודים מבקרים את הצד שלהם והפלסטינאים מבקרים את הצד שלהם, וזאת במקום המצב הנוכחי בו בהפגנות היהודים מבקרים את הצד שלהם והפלסטינאים מבקרים את הצד…של היהודים.

 4. איזי גור

  .א…מדוע לא שמעתי את תגובת חדש ונציגיה על תוקפנות החמאס כלפי הישובים הישראליים.
  ב. האם ראשי ונציגי חדש כמוסלמים תומכים במדיניות הדתית הקובעת שעל האיסלאם לשלוט בעולם וגי מי שאינו מקבל עליו את מצוות הדת (העדות) יהיה חייב בעול מסים ככופר.
  ג. האם מוכן החמאס (וגרורותיו) לקבל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית סוברנית ומה הם תנאיו לכך
  4. האם מוכן החמאס להפסיק את ירי הטילים והפצמר"ים על הישובים הישראליים ומהם התנאים לכך.
  אני משוכנע שרוב (אם לא כל) תושבי ישראל יהיו מעוניינים לדעת את התשובות הגלויות לשאלות הנ"ל.
  אבל חוץ מזה אני רוחש הערכה כנה לחברי הכנסת הערביים ולמאבקם בעוולות מהם סובלים שולחיהם.

 5. איל

  כמתבונן מהחוץ על המערכת הפוליטית קשה לי לראות את חד"ש כגוף שיסחןף אחריו את השמאל. חד"ש נתפשת הרבה בגלל חברי הכנסת שלה כמפלגה ערבית עם כמה יהודים תמהונים שמתעסקת בעיקר בנושא הערבי ישראלי (או הפלסתינאי-ישראלי) ותמיד מציגה עמדה חד צדדית לטובת הערבים המדוכאים. אפילו אם זו לא כוונת חבריה זו הדימוי שיש למפלגה זו בקרב מרבית היהודים.
  נקודה שניה היא שחלק משמעותי מהאנשים שמחזיקים בעמדות שמאליות וסוציאליסטיות (היהודים) תופשים את עצמם גם כציונים כלומר כאלו שרוצים לשמר בצורה כזאת או אחרת צביון ישראלי-יהודי למדינה הכוונה לשפה שבה מדברים לחיבור לחגים ,להיסטוריה היהודית (גם בארץ וגם בגלות) ולעובדה שהם רוצים מדינה שתייצג בעיקר את הלאום שלהם. רובם מוכנים לתת זכויות מופלגות למיעוט הערבי אבל לא היו רוצים שאותו מיעוט ישנה את צביונה של המדינה באופן משמעותי.
  הנקודה השלישית שאליה דווקא מתייחס חיררדו היא שגם ערבים ישראלים חיזקו בשנים האחרונות את שאיפתם הלאומית וייחסם לעמדה זו מובילה גם היא את דפוסי הצבעתם.
  לדידי משלוש נקודות אלו עולה מסקנה שניתן להבחין בה במציאות האלקטורלית ב-30 השנים האחרונות בהם מתבצע בפועל תהליך של ניאו-ליברליזם קיצוני והיא שמצד אחד ערבים עוזבים את חד"ש כפי שצויין ומצד שני חד"ש עם האג'נדה הרב תרבותית לא קורצת מספיק למרבית ה"שמאל" היהודי.
  דעתי היא שהדרך היחידה לשינוי צריכה כזאת מאופיינת במטרות שונות מאלו של ח"דש. רק מפלגה שמובלת ע"י יהודים עם מצע שעיקרו סוציאליסטי ושם דגש על אופי יהודי-ישראלי תוכל לייצג אלטרנטיבה לשלטון הנוכחי – לליכוד/קדימה/עבודה שמצעם החברתי הינו להלכה קפיטליסטי.
  אני בטוח שבמפלגת שלטון כזו הזכויות התרבותיות של ערביי ישראל ישמרו טוב יותר וזכויותיהם הלאומיות יתמלאו במדינה הפלסטינית שתקום לצד ישראל.

 6. מה זה משנה

  הצילו

 7. שור

  נקווה שאכן שערביי ארץ ישראל לא ירקדו הפעם על הגגות וינהגו בשפיות.

 8. לדמוקרטיה בארץ הזאת

  יש מקום לשיפורים ויש מקום לביקורת אבל… קודם צריך להכנס פנימה. אין היום שום אופציה פוליטית אחרת למי שמאמין שרק פתרון שוויוני ליהודים וערבים יוציא אותנו מהטינופת הנוכחית. אין מי שיכול להתמודד באופן שווה והוגן עם לאומנות יהודית (ממר"ץ והלאה) ועם לאומנות ערבית (בל"ד והלאה). אני איתכם, מקווה שהרבה תל אביבים שתמכו בדב חנין לעיריה יבינו שהוא גם הנציג שלנו בכנסת. נמאס מהמלחמות והחזירויות מכל הסוגים בארץ הזאת.

 9. חררדו לייבנר

  לגיל,
  למרות שלא פנית אליי, – הנה תשובתו של מוחמד ברכה השבוע להצעות מגונות מצד דובר חמאס מעבר הגבול הצפוני:
  http://news.walla.co.il/?w=/1/1411741

  הלינק הזה הוא גם ראשית התשובה לשאלה הראשונה של איזי גור, "מדוע לא שמעתי?" – כנראה הבעיה היא בשמיעה שלך.
  יו"ר חד"ש מוחמד ברכה לא הפסיק לבקר בחריפות את תנועת חמאס בשנים האחרונות, מבלי להפסיק לבקר לרגע את מדיניות ישראל ולהטיל עליה את עיקר האחריות בתור הכוח החזק והכובש. סיעת חד"ש אפילו ביקרה ביקור הזדהות אצל ראש עיריית שדרות הקודם באחד מסיבובי הקסאמים הקודמים. זה שאמצעי התקשורת העבריים מצניעים עד כדי העלמה כל פעולה כזאת מצביע על בעיה חמורה של החברה הישראלית-יהודית. מעבר לזה, מי שרוצה ומוכן להקשיב מצליח גם לשמוע את הקולות האלה כאשר מסיבה זו או אחרת הם עוברים את חומות הצנזורה הלא-רשמית שאמצעי התקשורת מטילים על דברי הח"כים הערביים.

  לאיזי גור:
  2) אתה באמת לא יודע שחד"ש היא תנועה חילונית המשותפת לאנשים ממוצא מוסלמי, נוצרי ויהודי ודרוזי? יש אמנם בחד"ש אנשים דתיים ושומרי מסורת, אבל פוליטית זו תנועה חילונית שמתנגדת לכל כפייה דתית.

  שאלות לחמאס? – זה באמת לא אני הכתובת……..

 10. חררדו לייבנר

  לתומך חד"ש:
  סוויד נאבק רק על מדינה פלסטינית ועל קידום הפלסטינים הישראליים? לא נכון.
  אבל, ראשית, אני חושב ששני המאבקים האלה הם אינטרס עליון גם של היהודים הישראליים, אז אם עמדותיו ופעולותיו של סוויד בשני המאבקים האלה מתאימות אז הוא נאבק למען קידום הישראלים היהודים.
  שנית, זה לא נכון עובדתית. חנא סוויד משתתף בכנסת בדיונים ובהצבעות גם בנושאים אחרים וככל הידוע לי עמדותיו תמיד מתקדמות ותואמות את מצע חד"ש הכללי. שלישית, הגיוני וסביר שנציג של מיעוט לאומי הנתון בקיפוח ובדיכוי ישים בראש ענייניו את ענייני הציבור ששלח אותו. רביעית, סוויד הוא איש תכנון וסביבה מובהק אשר היה מעורב בעבר במאבקים תכנוניים באזורים עירוניים יהודיים כמו למשל התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. כך שלהאשים אותו במגזריות צרה זו האשמת שווא.
  הייתי מסכים להצעותיך לגבי אופי ההפגנות, ברמה העקרונית על הפרטים היינו מדברים, לו היינו במציאות סימטרית ומאוזנת. אבל, זה לא המצב ולכן אין מקום לצפות למיצגי סימטריה.

  לאיל:
  צביון ישראלי-יהודי למדינה? למה לא?, בודאי כן בתחומים כמו שפה, חגים, מסורת, תרבות, סמלים. זה גם לא צריך להפריע למדינה להיות, בו בזמן, גם קצת יותר ערבית וידידותית לאזרחיה הערביים באותם תחומים: שפה, חגים, תרבות, סמלים.
  אבל, במה שאנחנו חלוקים לחלוטין זה ביחס לטענה שלך שמתחייבת שליטה או הובלה יהודית. למה? אם בארה"ב נשברת סופית תפיסת העליונות הלבנה, למה לדמיין אצלנו אלטרנטיבה שמאלית שנושאת בקרבה את אותה תפיסה גזענית חשוכה? אם יהודים הובילו תנועות שמאל ברחבי העולם הלא-יהודי, למה שערבים לא יובילו תנועות שמאל בישראל?

 11. מיכאל

  אתה מתלהם כאילו העוקץ אתר של כהנא.

  חד"ש היא אופציה לחלוטין ראויה , השמאל החדש לא תומך בהפצצות ומלחמות , תתרגל.

 12. ירדנה אלון

  שיהיה לכם בהצלחה, למרות שכאקו – פמיניסטית אני מתכוונת להצביע לירוקים.

 13. אורי

  סוציאליסטי בניחוח קומוניסטי -כלומר ממש רציני ולא סתם הצהרתי .
  דב חנין עם קשת דמוקרטית ואפילו מאבק בוויסקונסין, נשמע לעניין ואפילו יש אחת חג'אג

  אבל לאחד כמוני שעדיין לא מוכן בקולו שלו לשלוח חכ"ים לא יהודיים לכנסת ישראל
  זה לא יעבוד , תקראו לי גזען ,או איך שאתם רוצים , זה לא ישנה את המציאות שאין שום סיבה שהקול שלי יילך לחברי כנסת שהציונות עבורם היא בעיה קיומית .

  מדינת ישראל קמה על בסיס גזעני ואני מעוניין שהיא תישאר ככה.

  זו האמת למרות שהיא קשה.

 14. מה זה משנה

  אין סיבה לשלב יהודים בסנאט האמריקאי. הם יהודים, לא? שילחו לישראל. יש להם את המדינה שלהם. אם הם רואים בעיה בזה שאנחנו מתפללים לישו והולכים לכנסיה ביום ראשון שילכו לחפש. אמריקה לאמריקאים!

 15. אהרון תמוז

  אמרתי לו שאצביע חד"ש

  למרות שאני חולק על המפלגה בנושא הישראלי-פלסטיני

 16. איציק ניסני

  אין,מזמן ,חד"ש מאז הליכתו של שמש העמים

  תרגום הפעילות של חד"ש זהה לפעילות של כל הפעילויות של המפלגות הלא ציוניות ובקושי אזרחיות .
  בכנסת אין ולא היתה חזית אזרחית אחידה עקבית מדינית חברתית ובטח שזו לא הובלה בידי חדש

  פעילות "סבלנית "שמנסה להיות עמוקה ובעלת משמעות אסטרטגית תורגמה להפגנות עם דגל אשף

  מהלכים של אחדות ושותפות שיתרמו לבנייתו של שמאל עקבי, מדיני וחברתי הפכה ל הסתה סמויה בכנסת ניצול כל כלי בדמוקרטיה בכל מקום וזמן כולל מכללות ואוניברסיטאות .

  מעולם לא הצטרפו לשום שדולה כולל שדולות לביטול חוק ההסדרים או נכים .

  מה ששלי יחימוביץ' עשתה לבדה בקדנציה שלה וגם נראתה ציונית כשרה כל מפלגות הערביות לא עשו .

  הפוליטיקה הערבית הכוללת חמישית מאזרחי ישראל חד"ש מנצלת יפה את עקרונות השלטון למשטר חד"ש מי ישורנו .

  חד"ש אינה כיום תנועה המונית השורשים העמוקים שלה יבשו במותו ובחשיפת מעשיו של החבר סטאלין =שמש העמים

  הציבור היהודי מסכים שמעולם לא הצליחה חד"ש להפוך לבית פוליטי משמעותי. חלק מהסיבות לקושי הזה נעוצות בהחלט בתפקיד של הסכסוך הלאומי שהביא את הערבים ובראשם המנהיגות בעיקר ועדת המעקב ומטיפים מאום אל פחם שתפשו פיקוד והובילו להקצנה לאומית כתשובה לבעיות האזרחיות האמיתיות.

  חדש מנצל עצמאות פוליטית לברית פוסט ציונית.ו יש סימנים לכך שמתפתח כעת תהליך שיביא להמשך ההקצנה

  . דמיינו לרגע חזית שמאל בבחירות הבאות, נניח בעוד שנתיים-שלוש או ארבע שנים, שכוללת לצד מק"י וותיקי חד"ש, גם את התחברות-תראבוט, מסגרת ירוקה-אדומה, התארגנות ערבית-שמאלית צעירה, התארגנות פמיניסטית, מסגרת מזרחית רדיקלית, קבוצה דתית הדוגלת בצדק ושוויון ועוד. אם תצליח חדש להפוך את הגיוון בשמאל הלא-ממסדי במקום פילוג והפרדה למקור של שותפות בין שונים והתחזקות.
  יעשה משהו משמעותי באמת לבניית הכוח הפוליטי הערבי שיגרום להקצנה ולפרץ שנאה פי כמה מהצד השני.

  מעולם לא היתה מעורבות של חדש במאבקים חברתיים מלמטה, שנים זוהי מפלגה ששכחה את ייעודה המקורי האזרחי והפכה במשך השנים למפלגה שזנחה לגמרי פעילות עמוקה, עקבית ומתמשכת,

  הסיסמא החדשה " ההתכוונות חשובה " לחד"ש נועדה לצרף כמה שיותר יהודים על משקל ללכת עם להרגיש בלי .
  הצבתה של נורית חג'אג', , מיישמת את הסיסמא הזו.

  מוחמד ברכה לא הצטרף בתחילת השנה לפעילות של גדעון סער להעביר הכספי פנסיה לאפיק בטוח מה שלא הצליח …אבל מפרסם המאמר מניר יצחק מנסה כיום לנכס ללו מאבק זה.

  ח"כ חנא סוויד לא הצליח לגיס את ועדת המעקב שירות אזרחי דמוקרטי ויוצא ידי חובה בקריאה רפה על מאבקו בתחום זה נזהר כמובן שועדת המעקב לא תוקיע אותו

  הפעיל היחידי בחדש הינו ח"כ חנין שהעלה קרנה בזכות יושרו מקצועיתו יכולתו ח"כ ד"ר דב חנין, תושב תל אביב, יו"ר עמית של השדולה הסביבתית חברתית והשדולה לזכויות האדם. חנין, נבחר לכנסת ב-2006 והנהיג את מהפכת החקיקה הסביבתית בכנסת.

 17. דרור ניסן

  ראויי שחד"ש תשאל עצמה כיצד החרתה-החזיקה אחריי לאומן ובדלן (וגנב), כמו עזמי בשארה, שיצא מקרבה (אני עוד זוכר אותו סוחב את התיק לתופיק טובי), וקם עליה לכלותה. מדוע נגררה עימו לתחרות פרועה והרסנית מי פטריוט פלסטיני יותר גדול ומי יכרסם את הריבונות היהודית יותר מהר?
  לו אבו-אמין (תופיק זיאד ז"ל), היה עוד בחיים, הוא היה אוכל את החריין הזה לארוחת בוקר בלי מלח, אבל ברכה העדיף להתחרות איתו במקום לקום עליו.

  כיצד זה הישגו של דב ו"עיר לכולנו" בתל-אביב והמומנטום שנוצר, לא סייעו למינוף השותפות היהודית-ערבית?

  חד"ש, באורח יחסי היא עדיין אופציה מרוסנת ואחראית, אולם היא חייבת לעבור תהליכים של עידכון וריענון. זה לא ממש קורה לפי שעה. מאחל להם הצלחה. אני כשלעצמי אתמוך במרצ בראשות חיים אורון.

 18. תומך חד"ש

  חררדו, אפילו אם אין סימטריה עדיין תושבי מדינת ישראל נפגעים מהקאסמים שהחמאס שולח במכוון ליישובים אזרחיים (ולא נגיד רק לבסיסי צבא או לריכוזי כוח צבאיים). הפגנה בה ישנה הכרה של הפלסטינאים הישראלים בעוול שהחמאס הרצחני מבצע כלפי תושבי ישראל ולא רק בעוול בו צה"ל הרצחני מבצע כלפי האוכלוסייה הפלסטינאית, הוא נחוץ והכרחי. הפלסטינאים הישראלים צריכים להחזיק שלטים נגד פעולות החמאס והיהודים צריכים להחזיק שלטים נגד צה"ל. הבעיה היא שהפלסטינאים הישראלים באופן פבלובי לא מסוגלים לבקר שום פעולה של הצד שלהם.
  בכלל, למה חמאס לא מפסיק את ירי הקאסמים על אזרחים תמימים במקום לכוון את הירי שלו רק על חיילים?

 19. יוסי לוס

  אני מאוד מעריך הצבעה ירוקה. היא חשובה מאין כמותה. אבל אני מציע לך שתחשבי פעם נוספת לפני שאת מצביעה לירוקים. מדובר בעיקר במפלגה של אנשי עסקים שמשתמשת בדימוי הענק עליה של מפלגת הירוקים האקטיביסטית בגרמניה.
  יצא לי פעם אחת להיתקל בפאר ויסנר בתפקידו כסגן ראש עיריית ת"א. ישבתי במשרדו עם עו"ד ושתי סטודנטיות במסגרת מאבק נגד הקלות לא חוקיות שהעירייה מעניקה בעצימת עיניים ליזמים עשירים כקורח אשר בונים ביפו בניגוד להיתרים שניתנו להם ובניגוד לתב"ע. ויסנר אמר לנו שהוא רוצה למצוא פשרה בינינו לבין אותו יזם בעוד שאנו הסברנו לו שהבעיה שלנו היא עם העירייה שפועלת בניגוד למנהל תקין ופוגעת באינטרסים של התושבים הקיימים לטובת אינטרסים של היזם. הוא הבטיח לנו שהוא לצידנו ושהוא יצביע בועדה המקומית לתכנון ובנייה נגד ההטבות הלא חוקיות ליזמים. את יודעת מה קרה? הוא כלל לא נכח בישיבה. זו הדרך שלו לחמוק ממצבים לא נוחים. אילו הוא היה באמת תומך בנו והוא באמת לא יכול היה להיות נוכח בישיבה הוא היה מודיענו ומטקס יחד אתנו עצה מה לעשות. הוא פשוט שם זין עלינו. שלחתי לו מייל כועס לאחר מכן, כמו גם לחברי הירוקים האחרים במועצה. אף אחד או אחת לא טרח לענות לי. למרות שאמרתי לו במפורש שהירוקים זו בהחלט אופציה מבחינתי בבחירות לעירייה. זה היה בטרם עיר לכולנו נוסדה.
  מסקנתי היא שהוא פשוט שיקר לנו במצח נחושה. מדובר בפוליטיקאי מהסוג הגרוע ביותר שנתלה על אילנות גבוהים. שמחתי לשמוע שהוקמה תנועה ירוקה חדשה שדומה שהיא מהווה חלופה ראויה ל"ירוקים" שהם בעיקר ירוקים מרוב דולרים ולא מרוב עצים.
  בברכה
  ושהסיוט בדרום ייגמר ושסיוט נוסף בצפון לא יתחיל.
  יוסי

 20. יוסי ברנע

  ימין ושמאל מדברים על קטגוריות " יהודי" ו"ערבי", ציונים מדברים על מדינה " יהודית דמוקרטית" והתוקפים אותם משמאל מדברים על "מדינה דמוקרטית של כל אזרחיה". אבל לא ימין וגם לאט שמאל מדברים על זהות על לכל האזרחים
  -זהות ישראלית המשותפת לכל האזרחים השווים הן בפני החוק והן מבחינת הזדמנויותיהם.
  מפליא כי השמאל המדבר נגד " תקרת הזכוכית" הקיימת למגזרים שונים, לא מאמץ את הלאומיות האזרחית הישראלית, שמדינת ישראל טרם הכירה בה. ולא רק זאת, אלא שהפרקליטות טענה נגד עמותת " אני ישראלי"( ולמען השקיפות אציין שאני אחד העותרים וחבר בעמותה זו), שעמותה זו אף "חותרת תחת יסודות המדינה".
  אז איפה המסר הנאור של השמאל ביחס לסוגיה הלאומית? היכול להיות שמאל חסר זהות לאומית אזרחית?

 21. ירדנה אלון

  יוסי לוס שלום
  ראשית תודה על האנקדוטה שמסרת זוהי אינפורמציה חשובה ביותר לציבור הרחב,יחד עם זאת רציתי להפיס את דעתך ולומר שלא התכוונתי דווקא למפלגתו של פאר ויסנר שכן בבחירות הבאות עלינו לטובה/לרעה תלוי בעיני המתבונן ישנן עוד שתיים שלוש מפלגות שגוונן ירוק וטרם החלטתי למי מהן להצביע,אז קודם כל יש מבחר ובשביל לעשות סלקציה צריך שתהיה קולקציה.עכשיו משהבאת לתשומת ליבי אנקדוטה זאת אקח אותה בחשבון בבואי לשקול למי מהמפלגות הירוקות אצביע.

 22. יוסי לוס

  לטעמי לפחות דב חנין וחנא סוויד עושים את החיבור החשוב מכולם בין עניינים ירוקים לעניינים חברתיים.
  יש הרבה אי הבנה בנוגע לעניינים ירוקים הן מהצד השמאלי והן מהצד הימני. וחנין וסוויד הם הבחירה הראויה בעניין זה שכן לב ליבו של העניין הירוק הוא הבנה שצמיחה כלכלית פיננסית אינסופית היא בלתי אפשרית פיזית, ולכן יש לה מחירים חברתיים ומוסריים קשים ביותר. ואת זה חנין וסוויד מבינים היטב. מה שאי אפשר להגיד על "הירוקים". ייתכן שאפשר להגיד זאת על התנועה הירוקה החדשה. אינני מכיר אותם. הסיבה שבגללה אני אצביע חד"ש היא גם בזכות החיבור הין הירוק לאדום, אך במידה רבה בזכות שתי הנשים החדשות ברשימה ובעיקר נורית חג'אג'. אני מקווה שברשימה לבחירות הבאות, יהיו נשים (ערביות ויהודיות) במקומות גבוהים יותר.

 23. דן

  המאמר ארוך והתגובות ידועות מראש – אבל הרבה יותר מעניין לקיים לרגע דיון פנימי בקרב האנשים שבשבילם חד"ש היא בהחלט אופציה. ולדעתי, אם זו המטרה, אז היית צריך להקדיש את רוב רובו של המאמר לנושא של ייצוג נשים.

  אנשי חד"ש ביצעו תיקון חלקי בנושא, ויש לתת להם קרדיט לפחות על כך. הועידה שלהם (או המועצה, או איך שלא נקרא הגוף הבוחר) העדיפה למחזר את הרשימה מהבחירות הקודמות, ולא להכניס אף אחת מהנשים (המכובדות והראויות!) באף אחד מארבעת המקומות הראשונים. ועכשיו באה הועדה המסדרת, ושמה שתי נשים (מכובדות! וראויות!) במקום החמישי והשישי. הבעייה היא שזה כמעט נראה מעליב, כשהסקרים נותנים לחד"ש 4 מנדטים.

  זו גם יריה ברגליים: אם חד"ש היתה הולכת על צעד אמיץ באמת, ובוחרת אשה בתור מספר 2, זה כשלעצמו היה מייצר תהודה, ופותח לה פתח להרבה מאוד קהלים חדשים, בוודאי בשמאל היהודי. אגב, זה גם היה מעניק לחד"ש לא מעט סיקור תקשורתי והתעניינות, לא שזה העיקר. לדעתי אשה בתור מספר 2 היתה יכולה להפוך גם את המקום השישי לריאלי, ואז היה מקום גם לגברים הוותיקים מהבחירות הקודמות.

  עכשיו הדילמה שלי, בתור מי שהצביע חד"ש בעבר (ואז עבר לעלה ירוק, ולבושתי הרבה לעמיר פרץ) ושקל להצביע חד"ש שוב: האם לעשות "דווקא", ולהראות לגווארדיה הוותיקה בחד"ש שעל אי-שילוב נשים משלמים בקלפי? או דווקא "להתחבר", כמו שאתה מציע, ולעזור לתהליכים ולכוונות להבשיל עד הבחירות הבאות??

 24. דן

  בועידה (או שהם קוראים לזה מועצה?) שבחרה את המקומות הראשונים ברשימה – זו שלא מצאה לנכון לשבץ אף אשה באף אחד מארבעת המקומות הראשונים והריאליים – השתתפו גם נציגי תראבוט/התחברות.

  מעניין אותי לשאול – מה אתם הצבעתם? תמכתם באחת הנשים? לאיזו, ולאיזה מקום?

  האמת, אם הייתם מודיעים מראש שאתם אוספים מתפקדים, מתוך כוונה להכריח את חד"ש להכניס אשה ערבייה למקום 2, הייתי שוקל ברצינות להתפקד דרככם.

 25. יוסי לוס

  אתה צודק מאה אחוז בביקורת על ייצוג הנשים והיתה לי הזדמנות עם חברים וחברות נוספים להציג ביקורת זו בפני חנא סוויד ודב חנין לפני הבחירות הקודמות. אני חושב שמתוך כבוד והערכה לעאידה סלימן-תומא ולנורית חג'אג' המצוינות שנמצאות במקומות 5 ו-6 צריך להצביע חד"ש. לא להצביע חד"ש כדי להבהיר למועצת חד"ש שהם צריכים להציב נשים במקומות ראשונים משמע להמעיט מדעתן של המועמדות הנוכחיות. לא רק החזית בחרה להציב אותן שם אלא הן בחרו להיות שם. אילו הן היו חושבות שהמועמדות שלהן לא ריאלית והן מהוות עלה תאנה, ואילו הן לא היו סומכות על הגברים שניצבים לפניהן ברשימה, אני סמוך ובטוח שהן לא היו מציגות את המועמדות שלהן לכנסת. כדאי לכבד את שיקול הדעת שלהן, בלי שום קשר להחלטות החזית, הועדה, המועצה או מי שזה לא יהיה. הן בחרו בעצמן והן מצוינות ולכן צריך להצביע להן.

  אני נוטה להאמין שהמצב ישתפר והייצוג הנשי ילך יגדל, בעיקר אם שתי נשים אלה ייכנסו לכנסת ויראו לגברים שיושבים שם מה ההבדל בין פוליטיקה גברית שוביניסטית לבין פוליטיקה גברית פמיניסטית לבין פוליטיקה נשית פמיניסטית.

 26. נפתלי אור-נר

  כל הביקורת על חד"ש מתגמדת לנוכח תמיכת מר"צ ביציאה לפעולה בעזה. בכך הוכיחה היא כי אין היא מקומם של אלו הרואים את הפתרון לסכסוך בחתירה לפשרה מדינית היסטורית מול הפלשתינאים. דרך פוליטית זו מחייבת אומץ לב ציבורי. מר"צ נכשלת בכך פעם אחר פעם.

 27. חררדו לייבנר

  נציגי התחברות-תראבוט תמכו במועצת חד"ש במועמדות של עאידה תומא סלימאן למקום ריאלי ברשימה.
  אנחנו לא פוקדים אנשים למען הצבעה מסוימת או בשביל להשפיע בנקודת זמן מסוימת. אנחנו בהחלט מזמינים להצטרף אלינו את מי שמסכימים לעקרונות שלנו ומעוניינים לקחת חלק בעיצוב של חזית השמאל אשר תהיה אלטרנטיבה פוליטית כוללת ועקבית. זה לא יקרה ביום אחד, בהצבעה אחת וגם לא בשנה אחת. זה כן יקרה אם מספיק אנשים יעבדו ביחד בשביל זה.

 28. קים שר

  גילוי דעת בנושא מצבה של הדמוקרטיה במדינת ישראל.
  סיפור שקרה באמת.
  ביום שישי בבוקר ה9/1 פתחתי עמדה לחלוקת פליירים של המפלגה בה אני חבר (חד"ש) בשכונת פלורנטין. אני ושני פעילים נוספים חילקנו לעוברים ושבים פליירים, בנימוס ובשקט כנהוג לעשות ערב בחירות לכנסת ישראל.
  הרחוב היה די רדום ולא חשבנו שנמשוך תשומת לב. טעינו.
  הגיע הבריון השכונתי – שומר ישראל – והחל בליווי קללות, קריאות נאצה ואמירות גזעניות להדוף אותנו בכוח זרועו אל מחוץ לשכונה. "לכו מפה יא מזדיינים בתחת! לא רוצים אתכם פה יא בוגדים! לכו לשינקין איפה שכל ההומואים שלכם נמצאים! כאן אתם לא רצויים!".
  אנו, למודי תוקפנות ואיבה בקרב עמנו שלנו, לא הגבנו והמשכנו לעמוד על זכותנו הדמוקרטית, הלא היא לחלק פליירים פוליטיים ערב הבחירות לכנסת. מה גם שדווקא שכונת פלורנטין היא מעוז שמאל ידוע ובבחירות המוניציפאליות דב חנין זכה לתמיכה גורפת בקרב תושבי השכונה (למעלה מ90% מתושבי השכונה הצביעו עבור דב חנין לראשות העירייה)- כך שלא ייחסנו חשיבות לטענותיו של הבריון ש"אנחנו לא רצויים בשכונה".
  הבריון, כשחש שאנו לא מתכוונים ללכת בעקבות איומיו (לדוגמא: "אני אפתח לכם את הפרצוף עם לום ברזל"), קרא לחבריו הבריונים.
  בינתיים הגיעו לעמדה שלנו עוד שני פעילי חד"ש שהביאו עמם דוכן ופליירים נוספים, אך במקום להמשיך ולחלק פליירים לעוברים ושבים נאלצנו להגן על זכותנו לעמוד במקום ציבורי מכיוון שחבורת הבריונים החלה סוגרת עלינו בליווי קהל של תושבים סקרנים ובעל בית קפה שהטיח בנו: "תעופו מפה! תלכו למקום אחר! אתם פוגעים לי בעסקים!".
  אנו ניסינו להציג לחבורה בצורה דמוקרטית (דיבור?) את זכותנו לחלק פליירים, זכותנו להציג ולהשמיע דעה אחרת משלהם, ואת היותנו ישראלים ופטריוטים בדיוק כמוהם (רק בעלי דעות שונות משלהם).
  אך, כפי שאטען בהמשך, כשיש מלחמה אז על הדמוקרטיה לזוז הצידה ולא להפריע לקול הלאומי (הנשמע לעיתים קרובות בתקשורת ובקרב הציבור הישראלי כלאומני).
  וכך היה – תחילה דחפו הבריונים, לאחר מכן העיפו לנו את הפליירים מהידיים, בעטו בדוכן והפילו אותו ולאחר מכן אף הכו באגרופים בפעילים שניסו לעמוד איתן על זכותם הדמוקרטית.(אני אישית ספגתי רק מהלומות קלות, ניסיון לכיבוי סיגריה על עיני תוך כדי "אני יזיין אותך יא הומו עוכר ישראל! לך לעזה אל החברים שלך מהחמאס!" וקריאות נאצה מסוגים שונים ומעוררי מחשבה). ניסיונות דיבור עלו בתוהו. "אנחנו גם נגד החמאס." "בואו תקימו דוכן של ליברמן כאן לידנו." "שירתנו בצבא." – שום דבר לא עזר, הבריונים חיפשו מכות (למה "החיילים נלחמים בעזה כדי להגן עליכם ואתם מחלקים את הזבל הזה!").
  פקח תנועה שעבר בסביבה ראה את המהומה והתקשר למשטרה.
  לא עברה דקה וכבר חנו ברחוב שלוש ניידות משטרה וניידת של זיהוי פלילי עם בלש וצלם.
  השוטרים, והדבר בלבל אותי מאוד, ניגשו בנחישות אלינו (פעילי חד"ש) ביקשו מאיתנו תעודות זהות ולקחו את האחראים, אלון-לי (רכז השטח של סניף ת"א) ושירלי (מתאמת חוגי בית) הצידה לבירור. ממני אישית לקחו פעמיים (שני שוטרים שונים) את תעודת הזהות ורשמו את פרטי האישיים. מאף אחד מהתוקפים לא נלקח תעודת הזהות. הבלש מהזיהוי הפלילי צילם תמונות רבות של מי שלבש חולצה של חד"ש ולא צילם אף לא תמונה אחת של אחד מהתוקפים. לאחר מכן הגיע קצין משטרה, שכנראה היה בעמדה הבחירה ביותר, ואמר לנו שזאת "הפגנה לא חוקית ועלינו להתפזר." טענותינו בדבר האלימות שהופנתה כלפינו וזכותנו לחלק פליירים במקום ציבורי לא נענו והתחושה מהשוטרים היתה שאנחנו עבריינים. לעומת זאת, הטחותיהם של הבריונים כלפי השוטרים "הם רוצים להרוס לנו את השכונה! הם נגד מדינת ישראל! תעצרו אותם!" נענו בהקשבה מצדם של השוטרים. (נשמע הזוי, לא?).
  לבסוף, לאחר שהשוטרים פיזרו את הקהל ואת הבריונים (שהחלו אט אט להיעלם מחשש לחשיפת מעשיהם הפליליים), פנה אלינו קצין המשטרה בתקיפות: "יאללה. את מי הכו? שיסע עכשיו עם הניידת ויגיש תלונה בתחנה. נו יאללה… איפה מי שתקף?… לא רוצה להגיש תלונה – לך הביתה."
  הלכנו הביתה… התוקפים כבר נעלמו, השוטרים טענו שזאת הפגנה לא חוקית ושעלינו להודיע להם 10 ימים מראש על פעילות כזאת בשכונה, והצלם מהזיהוי הפלילי המשיך לקחת תמונות שלנו. תאמינו לי, הרגשה לא נעימה ביום שישי בבוקר – להיות מצולם על ידי שוטר מהזיהוי הפלילי. נסעתי על האופניים הביתה, מושפל ומבולבל.
  רק לאחר שהגעתי הביתה, התחלתי לעכל מה קרה שם ואת מימדי האי צדק שהופעל נגדנו.
  התקשרתי לאלון-לי (שנסע עם השוטרים לתחנת המשטרה להגיש תלונה נגד התוקפים) ושאלתי אותו מה קורה. הוא אמר לי שהוא התקשר לח"כ דב חנין אשר נפגש עוד באותו היום עם ראש מרחב מרכז והגיש תלונה נגד משטרת ישראל. סיכמנו שניפגש ביום ראשון להערכת מצב והמשך עבודה. ניתקתי. ולפני כניסת השבת, לאחר שבוע עמוס בעבודה נותרתי בבדידות של דעותי השונות והלא מקובלות, בייאוש של חוסר הקבלה וההסכמה עם דעותיי ועם התחושה הקשה שבעת מלחמה בישראל אין מקום לדמוקרטיה – לא של מעשים ולא של ערכים. בישראל בעת מלחמה הקולקטיבציה הלאומית חזקה מכל ערך אחר, והדרך מכאן לעליית כוחה של מפלגת "ישראל ביתנו" קצרה, ודעותיו של ליברמן כלגיטימיות והגיוניות כבר נשמעות בקרב בני עמנו, ומיושמות בקרבנו הלכה למעשה. והדרך מכאן לפשיזם קצרה…
  כל כך קצרה היא הדרך…

 29. דן

  סיבה מעניינת וטובה בכל זאת להצביע להם.

  אבל אם ככה, אולי כדאי שהנשים שנבחרו ישכנעו אותנו שכדאי להצביע חד"ש. האם נורית חג'אג' קוראת העוקץ? אשמח לשמוע את ההסבר שלך, ואני מאמין שבאתר העוקץ ישמחו לתת לך את הבמה.

 30. יוסי לוס

  אחד מהפעילים צריך לעמוד בצד עם מצלמה ולתעד.
  אולי אותם בריונים היו בעצם אנשי משטרה בעצמם.

 31. נירית בתפקיד מחיית המתים (או המתות..)

  הייתי רוצה לשמוע את דעתה של הנציגות הפמניסטית מזרחית של חד"ש על ניצול נשים באקדמיה, ואם האג'נדה הקומוניסטית לא מאפשרת שיח זהויות שכזה, תקום נורית חג'אג' הנכבדת ותאמר את דעתה בעניין.

  מצביעת חד"ש בפוטנציה או לא מצביעה בכלל..

 32. אייל

  תקרת הזכוכית עוד רחוקה מאוד מערביי ישראל. ברק אובאמה אינו דוגמא כלל שכן הוא מזדהה באופן מלא עם ערכיה הלבנים והקפיטליסטים של ארה"ב ומציג את עצמו כאמריקאי לבן שבמקרה נולד לצבע עור שחור. ערביי ישראל לא בדיוק מזדהים עם ערכיה הישראלים-יהודיים של המדינה ורצים אולי לשנות אותה. אולי כדאי שתתחילו עם הנהגה מזרחית או אולי רוסית לפני שתנסו לקפוץ למיים עם מועמדים ערביים.
  מאחל לכם באמת הצלחה כי אתם רוצים עולם טוב יותר.