• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

היכן גנו של דוד המלך?

יונתן מזרחי

                  לאחרונה הופיעו בעיתונים שונים ("הארץ", ג`רוסלם פוסט ועוד) מאמרים על חשיבותו הארכיאולוגית של שכונת הבוסתן במזרח ירושלים כצידוק להרס הבתים בה. רוב בתי השכונה, שנמצאת למרגלות האתר הארכיאולוגי "עיר דוד", נבנו במהלך 40 השנים האחרונות ללא אישורי בניה. בשנת 2005 ניסתה עירית ירושלים להרוס 88 מבתי השכונה ובעקבות לחץ בינלאומי ומקומי נסוגה מהחלטתה.

            המצדדים בהריסה טוענים שבנוסף להיות הבתים לא חוקיים (כמו רבים מהבתים במזרח ירושלים) המקום חשוב מבחינה היסטורית. לטענתם זהו המקום המזוהה כ"גן המלך" שמופיע במקרא בספרים: מלאכים, קהלת ונחמיה. למען העבר וחשיבותו ההסיטורית של המקום יש צורך להרוס את בתי השכונה ולהפוך את המקום לחלק מאתרי התיירות של האזור. חשוב לציין שהשכונה אינה חלק משטח הגן הלאומי "סובב חומות ירושלים" הכולל גם את האתר "עיר דוד".

            סיפורה של שכונת הבוסתן במזרח ירושלים, הוא המשך ישיר לתפיסה שהממצא הארכיאולוגי באתר "עיר דוד" שייך למלך דוד. האתר הארכיאולוגי הנמצא במדרון מעל לשכונת הבוסתן ומוכר בשם "עיר דוד" טומן בחובו שכבות ארכיאולוגיות מראשית ייסודה של העיר ירושלים לפני כ 4000 שנה-תקופה המזוהה על ידי היסטוריונים כתקופה הכנענית ועד המאה ה 21 לספירה. באתר נמצאו שרידים ארכאולוגים בני 5000 שנה ויותר המספרים על עשרות שכבות חיים, תרבויות ועמים שחיו במקום. חשיבותה הראשונה במעלה של "עיר דוד" ביכולתה ללמד אותנו על הקמת העיר והתפתחותה.

מתוך עשרות השכבות הארכיאולוגיות שנמצאו באתר, לא נמצא אף עדות לנוכחתו של מלך יהודה או מלך אחר שחיי באתר. אין זה אומר שאף מלך לא חיי בירושלים, אבל נדמה שיש בעובדה זו להעיד שהארכיאולוגיה לא נועדה, ואין בכוחה להוכיח נוכחות של מלכים מסוימים. החיפוש אחרי מיקומו של "גן המלך" קשה לא פחות ויתכן שאף בלתי אפשרי. איש אינו יודע היכן היה "גן המלך"-אתר שהממצא העיקרי שלו הוא גן עצים שהתכלו ולא נראה שיהיה קל לבצע מחקר ארכיאולוגי רציני שיעסוק בנושא ויצליח להוכיח את מיקום הימצאו.

במהלך המאה העשרים, התגבשה ההכרה בקרב רוב הארכיאולוגים בארץ ובעולם שהארכיאולוגיה אינה אמצעי להוכחת או הפרכת התנ"ך. אלו הם שני תחומי מחקר שונים שאחד עוסק בלימוד התרבות החומרית בעבר- ארכיאולוגיה והשני בחקר המקרא על רבדיו השונים.

החיפוש אחר מקומות שבהם התרחשו סיפורי התנ"ך גובל לפעמים בהרפתקאנות, סקרנות, רומנטיקה ואמונה. כל זה חשוב מאוד, אבל מכן ועד להצהרה שלשכונת הבוסתן יש חשיבות היסטורית וארכיאולוגית עצומה, הדרך רחוקה. שכונת הבוסתן לא נמצאת בתחומו של אף גן לאומי. עדויות למציאתו של "גן המלך" במקום, הם לבטח לא עדויות ארכיאולוגיות. ואל לה למדינה לטעון שהרס הבתים נעשה בשם המחקר הארכיאולוגי. לא לשם כך קיימת הארכיאולוגיה וחשיבות חקר העבר לעולם אינה יכולה לבוא על חשבון החיים בהווה.

  • הכותב הוא ארכיאולוג וממיסדי הסיור הארכיאולוגי "משילוח לסילוואן" – www.alt-arch.org

כנראה שיעניין אותך גם: