התעשייה האווירית והפרמדיק הערס

יוסי דהאן

בפורטל זכויות האדם של המרכז האקדמי למשפט ועסקים שבעריכת ד"ר גילה שטופלר, הופיעה לפני מספר ימים תביעה של מרכז תמורה והקשת הדמוקרטית המזרחית. עורכות הדין של מרכז תמורה, ד"ר יפעת ביטון ותמי קצביאן, הגישו תביעה בשם פרמדיק ממוצא מזרחי, בה נטען כי התובע הופלה בקבלה לעבודה בתעשייה האווירית בשל היותו מזרחי. לטענת התובע, אי העסקתו על ידי הנתבעת נבעה מסיבות גזעניות פסולות, נעשתה בחוסר תום לב ובניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וגרמה להשפלתו, לפגיעה בוטה בכבודו, ולפגיעה בחופש העיסוק שלו. לפיכך, תובע התובע סך של מאה אלף ש"ח פיצויים בגין אובדן הכנסה, נזק לא ממוני, פגיעה בכבוד ובחופש העיסוק שלו, ופיצויים עונשיים.

להלן המסכת העובדתית המעניינת כפי שהיא מופיעה בכתב התביעה:

1. הנתבעת מעסיקה פרמדיקים רבים במסגרת שירותי הרפואה הדחופה שהיא נותנת.

2. במהלך חודש יולי 2008, נודע למר …, חברו של התובע, אשר שימש כפרמדיק בחברת הבת של הנתבעת בתקופה הנדונה, כי התפנתה משרת פרמדיק באחת מהמרפאות המופעלות ומנוהלות על-ידי הנתבעת עצמה. מר … שמע על כך ממר רוני בר און, המשמש כאחראי מרפאות של הנתבעת, במהלך ביקורו של זה האחרון במרפאה באשדוד.

3. בתוך כך, מר בר-און עצמו תיאר בפני מר …, כי הוא מתקשה לאתר פרמדיק למשרה, וכן בקש ממנו כי יפנה בדחיפות לחבריו מהתחום, ויציע להם להגיש מועמדות למשרה זו.

4. בעקבות שיחה זו, מר …, אשר מכיר את התובע מזה שבע שנים במהלך תקופת התנדבותו במד"א, פנה לתובע והציע לו כי יגיש את מועמדותו למשרה. התובע הינו בעל ניסיון התנדבותי של 13 שנה במד"א אשדוד, ואוחז בתואר ראשון ברפואה דחופה מאוניברסיטת בן גוריון, על כן חשב לתומו חברו כי אך טבעי הוא כי הוא יהווה מועמד פוטנציאלי ומבטיח למשרה מעין זו.

5. על מנת לסבר את האוזן, יובהר כי ההכשרה של פרמדיקים בישראל מתבצעת כיום במסגרת של שלושה מסלולים עיקריים: קורס בבית הספר לפאראמדיקים במגן דוד אדום, הנמשך כשנה וחצי; קורס במסגרת צבאית, בבית הספר לרפואה צבאית (בה"ד 10), הנמשך כשנה וחצי;  ולימודים לתואר בוגר אוניברסיטה ברפואת חירום של אוניברסיטת בן גוריון, הנמשכים שלוש שנים תמימות, ובמסגרתם הסטודנטים והסטודנטיות עוברים הכשרה מעשית כפרמדיק של מגן דוד אדום. משכך, העובדה כי התובע עבר הכשרה לתפקיד פרמדיק במסגרת היסודית והמעמיקה מכל, וכן כי הוא בעל ניסיון התנדבותי ארוך שנים בתחום המבוקש, מעמידה אותו כמועמד מוביל לתפקיד פרמדיק במרפאות הנתבעת.

6. כך, בתוך שעה לערך, מן הרגע בו שוחח מר … עם מר בר-און ובהמשך עם התובע, העביר התובע את קורות חייו לידי מר …, על מנת שזה יעבירם לידי מר בר און.

7. מיד לאחר מכן מר בר און קיבל את קורות חייו של התובע מידו של מר …, וכשהבחין בשם המזרחי המתנוסס עליהם, הוא ציין לעברו של מר …: "מה זה השם הזה? מי זה הערס שהבאת לי לעבודה?". מר … היה מופתע עד מאד מתגובה בוטה זו, שניחוח כבד של גזענות מדיף ממנה, ולאורה עלו בו ספקות כבדים באשר למידת נכונותו של מר בר-און לבחון את מועמדותו של התובע למשרה, בשל שמו וזהותו המזרחיים.

8. חששות אלו התגלו כמוצדקים. מר בר און מעולם לא ניסה ליצור קשר עם התובע לאחר משלוח קורות החיים אליו בראשונה.

9. התובע, אשר טרם נודע לו על אמירותיו הגזעניות של מר בר און, המתין יומיים נוספים לאחר ששלח את קורות חייו בראשונה, ומשאיש לא יצר עמו קשר, התקשר אל מר בר און על מנת לברר היכן הדברים עומדים. בשיחה זו השיב מר בר און לתובע כי המשרה איננה אקטואלית עוד וכי אין לו כל צורך בפרמדיק.  התובע, אשר שלח את קורות חייו עוד באותו היום בו מר בר-און עדכן את מר … כי הוא זקוק לפרמדיק, הופתע מאד מתגובתו הנחרצת של מר בר-און, אולם לתומו, לא ייחס לכך חשיבות יתרה.

10. חלף חודש ימים, ולתובע נודע כי כי הנתבעת 1 עדיין תרה אחר פרמדיקים לסניפיה. כך, פנו אליו מספר עמיתים למקצוע וסיפרו לו כי ישנה משרת פרמדיק פנויה במרפאות הנתבעת 1. התובע  פנה לחברו מר … וזה אישר לו כי אכן עדיין קיימת משרה פנויה.

11. במהלך שיחה זו, מר … שפך את ליבו בפני התובע, וסיפר לו, על תגובתו הגזענית של מר בר-און כשקרא את קורות חייו. התובע, אשר חשב לתומו כי הקריטריונים לקבלה לעבודה ברפואת חירום הינם ידע מקצועי וניסיון, וכי גזענות בוטה ואיוולת מעין זו פסה זה מכבר מעולמנו, נפגע עד עמקי נשמתו לשמע הדברים.

12. על מנת לבחון האם אומנם באפליה פסולה מדובר, שלח התובע ביום ה-28.09.08 את קורות חייו בשנית. בזו הפעם, בחר לו התובע שם "מרוכך" יותר, בעל חזות "ישראלית כללית" וציין על קורות החיים ששלח את השם "…" תחת השם "…". ויודגש, כי למעט שינוי זה, קורות החיים "החדשים" אשר נשלחו למר בר-און היו זהים לחלוטין לקורות החיים שנשלחו אליו בשלהי חודש יולי 2008.

13. חלפו דקות ספורות בלבד מאז שלח התובע את קורות החיים בפקס, ומר בר-און התקשר אל התובע בשמו החדש, וסיפר לו בהתלהבות על המשרה המוצעת, וכן הציע לקיים עמו ראיון עבודה בהקדם האפשרי. השניים קבעו לקיים ראיון עבודה עוד באותו השבוע, מיד עם תום חג ראש השנה, ביום ה-2.10.08, בשעה 10:00.

14. בין הצדדים התנהלו שיחות טלפון נוספות, אשר חלקן תועדו על ידי התובע. שיחות אלו איששו באופן ודאי את חשדותיו של התובע כי הסיבה בגינה נבצר ממנו לנסות ולהתקבל למשרה, הינה בשל מניעים גזעניים פסולים. כך, במסגרת שיחת טלפון נוספת בין השניים, עימת התובע את מר בר-און עם התנהלותו המפלה. מר בר און לא הכחיש את הטענות האמורות וטען כי הוא איננו צריך לספק כל הסבר להשתלשלות האירועים המוזרה.

15. הנה כי כן, לאור מסכת האירועים המתוארת לעיל, אין כל ספק כי אי קבלתו של התובע למשרה המוצעת, נובעת ממניעים גזעניים וחשוכים, אשר אין להם כל מקום בחברה דמוקרטית מתוקנת. בענייננו מדובר היה בשני קורות חיים זהים לחלוטין, בהבדל קטן אחד – על אחד מקורות החיים התנוסס שם מזרחי מובהק. עובדה זו מעידה כאלף עדים כי אי זימונו של התובע לראיון עבודה בפעם הראשונה, נובע מטעמים גזעניים ומפלים, שאין להם דבר וחצי דבר עם כישוריו ויכולותיו המקצועיות.

פניות התובע

16. בעקבות התנהלות זו, שלחה ב"כ התובע, מכתב דרישה אל מנכ"ל הנתבעת 1, ביום ה-7.12.08. במכתב נפרשה בקצרה המסכת העובדתית המתוארת לעיל, וכן הועלה הרצון לנסות ולהגיע להסדר פשרה בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט.

מכתבו של התובע מיום 7.12.08, מצ"ב כנספח א' לכתב תביעה זה

17. ביום ה-17.12.08, התקבלה תשובה מטעם לשכת היועצת המשפטית של הנתבעת. תשובה זו היתה התשובה הטיפוסית והצפויה ממי שמבקשים להעניק כסות "מקצועית" להתנהגות מפלה. בתגובה נאמר כי העניין נבדק והסיבה לאי-קליטתו של התובע למשרת פרמדיק, נבעה משיקולים עניינים ולאחר שנערך תחקיר קצר על אודותיו. עוד יובהר, כי השתלשלות האירועים וחילופי הדברים בין התובע למר בר און שונה מהאמור במכתב, ותגובת הלשכה המשפטית איננה תואמת את שקרה בפועל.

לקריאת כתב התביעה כולו לחצו כאן.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. מאיר עמור

  בארצות-הברית שבאמריקה, הגזענות בין אפרו-אמריקאים ובין אמריקאים שאינם ממוצא אפריקאי מתוארת על ידי האדם ברחוב כגזענות בין "שחורים" ו"לבנים" .כנראה הגזענות בארה"ב נתפסת כגזענות בין "שחורים" ו"לבנים" מסיבה שניראית כל כך מובנת מאליה לאלה הרואים "שחור" ו"לבן" היכן שהם צריכים היון לראות דווקא דיכוי ארוך שנים. למרות מה שאנשים חושבים, אין שום דבר ברור מאליו בגוונים של העור שצריך לייחד להם את ההגדרה "שחור" ו"לבן". מהי מידת ה"לבנוניות" שהופכת ורוד ללבן? זה מה ששאל סטיב ביקו את השופט, בהיר העור מעין ורדרד, בעת משפטו בדרום אפריקה. עבור השופט, היה גוון עורו של ביקו בהיר מידי בשביל להיות "שחור פעיל" בתנועת השחרור של הקונגרס האפריקאי הלאומי. "שחורותו" של סטיב ביקו לא הייתה "שחורה" מספיק, מסתבר. מה שמלמד אנשים "לראות" בצבעים שכאלה זוהי פוליטיקה ארוכת שנים של ניצול, דיכוי, הכפפה, שליטה ופיקוח של פקחי כניסה לכל המקומות החברתיים כגון מקום עבודה, לימודים באוניברסיטה, נישואין או משהו אחר.

  אבל כל פעם אני תמה לדעת שלגזענות בישראל אין שם פרטי. האם מישהו יכול לסייע בידי ובידי התובע ולספר לנו מהו השם הפרטי של הגזענות בישראל? זו גזענות בין מי למי? ממש פלא לא מובן – גזענות אבסטרטקית. מה אומרים גזענים בישראל? איפה הם אומרים זאת? מתי? למי? באיזה מצבים? האם יש דוגמאות? ספרו לנו שנדע כאשר אנו נתקלים בהם בחיים.

 2. ג. אביבי

  המקרה הנ"ל הוא רק קצה הקרחון. למעשה שיטת המיונים והסלקציה בבחירת עובדים למקומות עבודה נגועה בגישה הזאת מראשית ימי המדינה ועד היום. מפליא הוא שרק אחרי 60 שנה מעז גורם כלשהו בצבוריות המזרחית להרים את הכפפה ולהאבק ע"פ חוק בגזענות הכ"כ קשה ומחליאה הזאת והכל כך ישראלית באופיה.

  בראבו על התביעה של מרכז תמורה ו"הקשת הדמוקרטית המזרחית". ישר כח לעו"ד של מרכז תמורה, דר' יפעת ביטון ותמי קצביאן, על שהגישו תביעה בשם הפרמדיק המזרחי כנגד אפליתו, הכל כך מוכרת במחוזותינו, בקבלה לעבודה בתעשייה האווירית בשל היותו מזרחי.

 3. אירית

  מפעל בעל מורשת נאצית מפוארת. אבל גם אם לא, עלו והצליחו

 4. ירון

  אני קורא את כל אשר אתה ושותפך כותבים ומעלים באתר.הרבה עוולות ואי צדק .חוסר שיויון מוחלט.קשרי הון-שילטון…ועוד.ושאלתי היא האם העט בו אתה כותב הוא כלי נכון להילחם בעוולות אלו ? אולי צריך רעיון יצירתי אחר "שיזעזע" אומות ? הדמוקרטייה בארצנו היא עטיפה של אריזה לא דמוקטית.ולכן השפה שאתה וידידך כותבים כנראה לא מובנת מספיק לבעלי ההשפעה בארצנו…..תמשיך לכתוב ואני ימשיך לחלום על היום בו יקום "רובין-הוד" וישנה כאן סידרי עולם……..וזה יהיה צודק גם מוסרית……."מלכות שמיים-ניתנת לאביונים" (תנ"ך)

 5. שרון

  והצליח לטפס מעלה מעלה בסולם החברתי כלכלי של ישראל.

  ובאמת, כולם תמיד נורא מתפלאים לגלות שאנחנו בעצם סתם טוניסאים.

 6. ניצן אביב

  תודה לד"ר יוסי דהאן על פרסום הידיעה על תביעתו של הפרמדיק נגד ה'תעשיה האוירית' בעילת אי קבלתו לראיון עבודה בגלל גזענות מחרידה, נפשעת ונתעבת.
  אני מאחל בכל לבי לפרמדיק שיזכה בתביעתו זו ושהדברים יפורסמו ברבים למען יראו וייראו.

 7. moti

  ידידי, לא צריך לחכות לרובין הוד. תשאל את כל הצרפתים שעלו על הבסטיליה. השינוי, או כל שינוי אמיתי ערכי צריך לבוא ממקומו הטבעי מלמטה כלומר מן העם, עד שיצבור כוחו לכדי שינוי ממעלה שלישית. העם יקבע, העם יחליט. לפעמים הקברניטים שלנו שוכחים זאת וחבל.

 8. עמית

  מצפים לעדכונים בפרשה

 9. דודו

  אני היום בן 60 לערך ומהנדס במקצועי, אני יליד מרוקו ועליתי לארץ בגיל שנתיים.
  משפחתי הקרובה מונה 8 אחים ואחיות ש"התמקמו טוב באמצע" ומצבם הכלכלי טוב.
  בגיל 16 כלומר לפני כ-44 שנים טענתי שיש קפוח ואפלייה במסלול ירוק דהיינו מאושר וחוקי ע"י
  המנהלים את המדינה, לא אשכח איך האחות שלי שלמדה בפנימיית מחוננים זוכרים מה זה?
  זה אותם תלמידים שהיה להם פוטנציאל לקבל תעודת בגרות, טענה שיש לי רגשי נחיתות, ברוב טפשותה
  היא לא הבינה את אשר אני הבינותי, היא פשוט למדה עם מזרחיים בפנימייה , אני למדתי עם תלמידים אשכנזים,
  אני יכולתי להרגיש את אשר היא לא הרגישה שם.
  זוכר את למודי בטכניון ומדי פעם נפגשנו אני וסטונדט ממוצא אשכנזי (ממוצא פולני )ואיך אמו חששה מהקשר, אגב אנו עד היום חברים.
  אני שמח שהיום לפחות אנחנו מבינים שכשמשתינים עלינו זה שתן ולא גשם.
  כל הכבוד לאלה שממשיכים לשאת את הדגל ולהלחם.

 10. צבי בן-דור

  מדובר בעצם במקרה נדיר שייך לתופעה לא נדירה בכלל. מה שנדיר הוא שלפנינו סיפור שבו במובהק אי אפשר לתת כל הסבר אחר להתנהגות המעסיק אלא ההסבר הגזעני. התופעת לא נדירה בכלל, כמובן. המעסיק הגזען כנראה לא לקח בעברו את הקורס הסודי שמלמדים באוניבריסיטאות בישראל: "איך לשמור על פחות מעשרה אחוז חברי סגל מזרחים לאורך שישים שנה".

 11. גל לוי

  איפה אתה דני זמיר? איפה יואל קורנבלום? איפה התגובות הפבלוביות שלכם עכשיו? אולי לא נעים לכם? אולי אתם רוצים להגיד לנו שזה מקרה יוצא דופן? שזה היוצא מהכלל? אולי עוד מישהו רוצה להגיד עוד פעם למאיר בביוף שהוא בודה את הגזענות ללא שם (אתה מאד צודק מאיר) ממוחו המזרחי הקודח?
  ובכלל יוסי, מה אתה מבלבל לנו את המוח עם הדברים האלה. עוד פעם אתה והדברים הלא חשובים באמת? עד מתי?

 12. ירדנה אלון

  והנה הפרדוכס הגדול, ראשית לכל לא נותנים לך עבודה,לא בגלל חוסר כישורים, אלא בגלל מוצא אתני .(או הפנקס בצבע הלא נכון, זוכרים את חברי ההסתדרות עם הפנקס האדום? וכל ההשלכות של החזקת הפנקס ההוא בארנק או בכיס החליפה או המכנסיים למי שלא הייתה חליפה.)אחר כך כשאתה לא מוצא עבודה ,והינך מובטל שמתדפק על שערי הביטוח הלאומי, אומרים לך שאתה פרזיט שחי על חשבון אחרים,וממציאים תילי תילים של תיאוריות פסאודו מדעיות על כך שהמזרחים הם בטלנים בגנים שלהם,והגדיל לעשות נהנתניהו (ושיטרית כמובן אותו מלכך פינכה ) שטען שהמובטלים ומקבלי הבטחת ההכנסה פשוט לא אוהבים לעבוד(פרזיטים כבר אמרנו?אמרנו),אולם כשאתה מתלונן ומלין כי לא חוסר הרצון שלך לעבוד אלא מוצאך האתני הוא זה שעומד בעוכרי הטיפוס שלך בסולם הכלכלי המעמדי, שולפים לך את המשפט "מי שרוצה יכול" ו-"גם אנחנו באנו בחוסר כל ועבדנו קשה והגענו"(נכון, באתם בחוסר כל,ועבדתם קשה ,אתם רק שוכחים שהמוצא האתני שלכם היה הנכס והמשאב הכי גדול שלכם ללא קשר למשאבים הרוחניים כגון: הכשרה,כישורים, או להשכלה או לרצון, וכמובן לקשרים החמולתיים שלכם בשל המוצא האתני הזהה,כי האחות של המכר סידרה לכם מישרה, כי הסבא שלך הכיר את הסבתא שלו שניהם באו מאותה עיירה או מאותו שטייטל או מאותו גטו או מאותו צריף במחנה הריכוז) כל הדברים האלה לא מוזכרים ,לא מדוברים כי מי יודה שהוא טיפס במעלה הסולם הכלכלי מעמדי אך ורק בזכות קשרים חמולתיים ולא בגלל כישורים,מי שיודה בזה צריך להודות בשורה כל כך ארוכה הן של דרכי פעולה,והן של צורות חשיבה כל כך מבישים שיעמידו אותו באור שלילי ויהרסו את הדימוי ה-"סוציאליסטי" או ה-"מצליחני" שהוא כל כך אוהב לטפח ולהתהדר בו ואחר כך ממרומי הסולם הכלכלי מעמדי להביט מגבוה על כל מי שהושלך למטה ושוכב מרוסק אברים,מלקט פרורי ארוחה ושברי קורת גג,וללעוג לו ולומר לו שהוא טפיל חברתי, או לומר לו בחיוך מבטל או בהנפת אצבע צרדה או בניפנוף יד מזלזל אחרי שבעטת בפרצופו או בישבנו והיפלת אותו מהסולם ש-"מי שרוצה יכול"
  תוך כדי כתיבת שורות אלה נזכרתי בשירו האלמותי של ג'ון לנון "גיבור מעמד הפועלים" אני מבקשת להקדיש אותו הן לאיש שנאבק עכשיו על כבודו ומשרתו ומאחלת שיזכה במשפט, הן לתמי ויפעת והן לכל הנאבקים עכשיו על מקום עבודתם באשר הוא,בגליל,בנגב,במשכנות העוני,

  Something you should know about Working Class Hero Lyrics

  Title: John Lennon – Working Class Hero lyrics

  Artist: John Lennon Lyrics

  Visitors: 44318 visitors have hited Working Class Hero Lyrics since May 27, 2008.

  Send "Working Class Hero" Ringtone to Mobile

  As soon as your born they make you feel small,
  By giving you no time instead of it all,
  Till the pain is so big you feel nothing at all,
  A working class hero is something to be,
  A working class hero is something to be.
  They hurt you at home and they hit you at school,
  They hate you if you're clever and they despise a fool,
  Till you're so fucking crazy you can't follow their rules,
  A working class hero is something to be,
  A working class hero is something to be.
  When they've tortured and scared you for twenty odd years,
  Then they expect you to pick a career,
  When you can't really function you're so full of fear,
  A working class hero is something to be,
  A working class hero is something to be.
  Keep you doped with religion and sex and TV,
  And you think you're so clever and classless and free,
  But you're still fucking peasents as far as I can see,
  A working class hero is something to be,
  A working class hero is something to be.
  There's room at the top they are telling you still,
  But first you must learn how to smile as you kill,
  If you want to be like the folks on the hill,
  A working class hero is something to be.
  A working class hero is something to be.
  If you want to be a hero well just follow me,
  If you want to be a hero well just follow me