ספרה של גלית סעדה-אופיר ז"ל

יוזמי ויוזמות הפרויקט

לידיעת כל שוחרי הדיון האינטלקטואלי בארץ ובמיוחד אלו המתעניינים בפוטנציאל האקטיביזם בארגוני החברה האזרחית: ספרה של ד"ר גלית סעדה-אופיר (ז"ל)

האוניברסיטה העברית כזירה אקטיביסטית:

מבט על יחסי מדינה וחברה אזרחית באמצעות ניתוח פעילות סטודנטים

עומד לצאת לאור בהוצאת רסלינג בתוך מספר חודשים.

אנו מבקשים להשלים את מימון הוצאות ההפקה באמצעות מכירה מוקדמת במחיר

מאה שקלים לבעלי הכנסה יציבה ו- 50 שקלים למחוסריה.

הספר, תוצר עיבודו של הדוקטורט של גלית שזכה לשבחים רבים, עתיד להיות מרתק במספר אופנים. אנו מצרפים את חוות דעתה של ד"ר פנינה מוצפי-הלר על הספר, לאחר הפרטים הטכניים.

אלו המעוניינים להצטרף למפעל החשוב הזה להנצחת פועלה האינטלקטואלי של החוקרת מתבקשים לשלוח שם, כתובת וסלולרי לתבת הדואר האלקטרוני

Activism_Galit@walla.com

וכן להעביר תשלום לפקודת משה אופיר 

בנק הפועלים  (12)  סניף הגבעה הצרפתית (784) מס. חשבון 473714

פרטים נוספים בטלפון 0546754732

משה ישלח קבלה למשלמים לפי הפרטים שיופיעו באי-מייל

להלן חוות דעתה של ד"ר פנינה מוצפי-הלר על הספר:

ישבתי בימים האחרונים וקראתי את עבודת הדוקטוראט של גלית ואת המאמרים שהיא הספיקה לפרסם בקריירה הקצרה שלה. הייתי שמחה לו הייתי צריכה לקרוא מאמרים אלה כדי לכתוב חוות דעת מקצועית הממליצה על קבלתה של גלית למשרה אקדמית או לקידום. העבודה שלה הדהימה אותי בעומק ובאיכות שלה. האמביציה שלה היא נפלאה. היא כותבת דוקטוראט שבו היא לא רק דנה באופן אינטלגנטי ונוקב בלקאן, אלתוסר, גרמשי, ז'זיק, אגמבן וקריסטבה היא מציעה מושגים חדשים והסבר חלופי הממלא את החללים בסינטזה המדהימה שהיא עושה להוגים מרכזיים אלה. עומק הניתוח שלה והחיבורים החדשים שהיא עושה בין תיאוריות מופשטות למציאות של פעולה קונקרטית ושל תיעוד אתנוגרפי הם מעל לרמה של כל מה שקראתי עד כה—לא רק בעבודתם של תלמידי דוקטוראט אלא של קולגות, של אנשי מקצוע בתחום. הנה ציטוט קצר שבו היא מתארת את הטענה המרכזית של עבודת המחקר שלה בדוקטוראט שעסקה באקטיביזם של סטודנטים באוניברסיטה העיברית.

טענתי המרכזית [נוגעת ב] כינון המוסד האוניברסיטאי כזירה של חברה אזרחית. בניגוד לשיח הדומיננטי, שמציג את החברה האזרחית כזירה שמאפשרת את מימוש עקרון החירות בשל היותה אוטונומית מן המדינה או מכל גורם שלטוני אחר, טענתי היא כי החברה האזרחית מעוצבת דווקא מתוך כפיפות למערכי עוצמה שונים. טענה זו מתכתבת עם טענתו של הגל כי החברה האזרחית מתהווה באופן דיאלקטי מן המדינה והמשפחה. …אבחן את הלגיטימיות המוסרית של תהליך הכפיפות הוולונטרית למערכי עוצמה שונים באמצעות פעילות בחברה האזרחית. השאלה שניצבת במרכז דיון זה היא, מהי הלגיטימיות המוסרית של תהליך כינון זהות באמצעות כפיפות וולונטרית למערך עוצמה כלשהו, שאינו מאפשר כפיפות וולונטרית למערכי עוצמה חלופיים, ובאופן זה מגביל את מימוש הזכות לחירות באופן אוניברסאלי.

היא גאה בכך שאת החדשנות התיאורטית שהיא מפתחת כבר בשלב של עבודת הדוקטוראט שלה היא עושה מתוך המיקום הספציפי שלה כאקדמאית מזרחית.

היא כותבת:

למרות הדומיננטיות הגוברת של הפרדיגמה הפסיכו פוליטית בתחומי דעת שונים, תיאורטיים במהותם, והאטרקטיביות של הניתוח החלופי שהיא מציעה למתח שבין הסדר החברתי והאוטונומיה של הסובייקט, עד כה לא נערך כל דיון משמעותי בדבר הרלוונטיות של הפרדיגמה למחקר הסוציולוגי והאנתרופולוגי ולא נבחנה התאמתה לעבודת מחקר אתנוגראפית. כמו כן, פרדיגמה זו התעצבה במסגרת שיח מערבי על ידי הוגים מערביים, ולא במסגרת הגות ומחקר מן המזרח התיכון על ידי חוקרים מקומיים. כך שעבודת מחקר זו מהווה ניסיון ראשון לקיים דיאלוג בין הפרדיגמה הפסיכו פוליטית לבין עריכת מחקר אתנוגראפי בישראל, וזאת על ידי חוקרת מקומית בעלת זהות מזרחית.

גלית הספיקה בקריירה המאוד קצרה שלה לעצב מודל של כתיבה שהוא תיאורטי ומתחכם אך קשר בטבורו לזהות ולפעילות החברתית המודעת שלה.

גלית מדברת על עצמה כ"יהודיה ממוצא מזרחי, ממעמד ראשוני נמוך, סטודנטית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה" והיא מדגישה את חשיבותו של מערך זהויות זה בעבודתה. כך היא מסבירה את מיקומה בדוקטוראט:

מערך הסטאטוסים שלי כיהודיה ממוצא מזרחי, ממעמד ראשוני נמוך וסטודנטית לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה השפיע בצורה גלויה וסמויה על ההתנהלות שלי במוסד לאורך השנים. במקביל ללימודים הפורמאליים מצאתי עצמי, החל מן השנה השנייה של לימודי התואר הראשון, מעורבת בפעילות סטודנטים חוץ קוריקולארית. זירת הפעולה הראשונה שלי הייתה תוכנית פעילי ציבור, שפעלה ביחידה למעורבות חברתית. התוכנית קיבלה לשורותיה סטודנטים שגדלו בשכונות וישובים מוחלשים ברחבי הארץ, והעניקה להם מלגת לימודים. הסטודנטים בתוכנית עברו ימי עיון וסדנאות שעסקו בפערים החברתיים והכלכליים בישראל ופעלו בפרויקטים של ההעצמה, שהיו מכוונים בעיקר עבור ילדים ובני נוער מאזורים מוחלשים בירושלים וסביבתה. הפעילות בתוכנית והחשיפה לפעילות בעלת אופי דומה שנערכה ביחידה למעורבות חברתית ובית הלל הפכו אותי במהלך השנים לחלק מקהילת סטודנטים, שמעורבת בפעילות בעלת אופי סוציאליסטי ומעורה בשיח המזרחי החדש בתוך הקמפוס ומחוצה לו. שיח זה והפעילות האזרחית הנגזרת ממנו מבקשים לחשוף את הקשר שבין זהות ומעמד ואת ההשלכות של קשר זה על המתרחש בחברה ובמדינה בישראל. הפעילות האזרחית שנובעת משיח זה משלבת בין מאבק נגד תהליכי הכפפה על בסיס כלכלי, אתני ולאומי ופרקטיקות של העצמת קבוצות מוכפפות.

הפעילות בזירות אלה והחשיפה ארוכת השנים לפעילויות סטודנטים אחרות באוניברסיטה, שלעיתים לקחתי בהן חלק לרוב באופן אקראי ומזדמן, עוררו בי את הרצון לערוך מחקר סוציולוגי ואנתרופולוגי על אודות הזירה.

אבל היא הולכת הרבה מעבר לכך.

גלית  מייצגת בעבודתה האקדמית שנקטעה באיבה שלב חדש של כתיבה ושל אפיסטמולוגיה היוצאת מתוך המיקום המזרחי אך אינה מוגדרת על ידי השיח המקומי. כתיבה תיאורטית עשירה יצירתית המציבה אלטרנטיבה לתיאוריה שנכתבת במערב. גלית מתחילה באומץ ובתעוזה לא רגילים לפתח ז'אנר אקדמי ביקורתי מזרחי עצמאי. ככותבת מזרחית, היא מבהירה, היא נמשכת לנושאים האלה של כוח ושל שוליות ושל הדרה ובעיקר—של כתיבה מתוך הפרספקטיבה של הסובייקטים בעצמם.

וכך—הופכת גלית בעצמה לביטוי, לעדות של הדור החדש של אקדמיה מזרחית מתוחכמת, שיודעת לא רק להשתמש בתיאוריות על החיבורים בין מערכות של עוצמה והפעולה של הפרט אלא לפתח תיאוריה מתוך עמדה מקומית ביקורתית, חדשה, יצירתית.

אנא התגייסותכם לטובת הוצאתו לאור של הדיון הנדיר הזה. אל תדחו את משלוח האי-מייל הזה! הספר הזה יהיה מקור גאווה לכולנו!

כאמור: שלחו את הפרטים שלכם לכתובת Activism_Galit@walla.com

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.