פרדוקס הקָרבּנוּת

אלמוג בהר

               

בהמשך לדברים שפירסמתי באתר העוקץ ובבלוג, "מפה ומשם, משם ומפה, ארץ ישראל והעלבון", ב-29.7.2009: וב-2.4.2009, "פרדוקס הייצוג (תגובה לתגובה לתגובה)":בתגובה לדבריו של אריה קיזל בבלוג שלו:       

            אריה קיזל כותב בבלוג שלו, בתגובה לפוסטים הקודמים שלי, כי קָרבּנוּת היא "מצב קיומי נרטיבי מזרחי", אשר לטענתו נפוץ "בעיקר בקרב אינטלקטואלים מזרחים". נדמה לי שקרבנות היא מצב מורכב ואמביוולנטי, יותר מן הדרך שבה היא מתוארת ומשמשת על-פי רוב בתרבות הישראלית (ומן האופן שבו היא מיוחסת למזרחיות); אנסה לבחון כאן, באופן ראשוני וכללי, כמה מיסודותיה, בהקשר יהודי, ישראלי, אשכנזי ומזרחי.

            מן ההקשר הנוצרי קיבלנו את המובן הישועי של הקרבן (קרבנות מוחלטת, קרבנות המצילה את האנושות, קרבנות כבחירה אלוהית, קרבנות כייעוד וכגבורה), וגם ראיה של היהודים כסוג של קרבן אלוהי (הנענש באופן נצחי על סירובו להכיר בישו). בתנ"ך הסתיימה ההיסטוריה היהודית בחורבן בית-המקדש (למעשה בהצהרת כורש ובבניית המקדש מחדש בימי עזרא ונחמיה), כאשר חורבן זה מכונן את היהודים כעם מפוזר בגלות, קרבן לחטאיו ולחטאי אבותיו, הממתין לבוא המשיח ולתיקון אלוהי של מצבו הקרבני.

            תודעה זאת, של קרבנות (שברקעה חורבן וחטא), התחדדה לאורך הדורות והמאות, ובמיוחד עם חורבן בית-המקדש השני, עם התחושה כי היהודים ממשיכים להיות נרדפים על-ידי אימפריות שונות ועמים גדולים מהם, והמשיכה ללוות את היהודים גם במאה העשרים, במידות משתנות, עם הבדלים בין חוויית החיים בארצות שונות, עם הבדלים בין החיים תחת הנצרות ותחת האיסלאם, בשל הבדלים עקרוניים ביחסי שתי דתות אלו ליהדות וליהודים, ועם הבדלים שנוצרו בשל עליית הגזענות המדעית באירופה המודרנית, והחיבור בינה לבין פרוייקטים לאומניים כגון הנאציזם.

            במובנים מסויימים הציונות היתה קשורה מלכתחילה גם לחווייה פנים-יהודית של קרבנות, ובחירה לתקנה באופן ארצי, דרך פרוייקט לאומי, במקום בגאולה אלוהית, אבל גם לחוויית שנאה עצמית יהודית, שביטאה מידה של אוטו-אנטישמיות, תיעוב של מצב החולשה והקרבנות, ותחושה כי אכן צדקה הנצרות באומרה כי פגם ביהודים הוא שגרם למצבם הנרדף (אך במקום לתקן מצב זה תיאולוגית בהתנצרות, בחרו הציונים לתקנו באמצעות חילון, אירופיזציה, התמערבות ולאומיות, בין השאר דרך תיקון הגוף היהודי החלש באמצעות ספורט ועבודת קרקע, ודרך תיקון את הגוף היהודי הקולקטיבי החלש באמצעות יצירת גוף לאומי שאינו מוכן להיות כנוע או ממתין לגאולה שמימית, וארגוני הגנה עצמית כמו-צבאיים).

            כלומר היהודים הציונים באירופה ויתרו על סוג ההפרדה המסורתי שהתקיים ביהדות בין החולשה הפיזית לבין חוזק רוחני, מוסרי ותיאולוגי, וזיהו בחולשה הגופנית של היהודי הגלותי גם חולשה רוחנית ומוסרית (ונשיות, המנוגדת לגבריות בה חשקו). שאיפות אלו מצטיירות היטב, באופן חזותי מובהק, כפי שהדגימו חוקרים שונים, בפוסטרים הציוניים הראשונים, למשל, ובסרטים הראשונים, בהם היהודים מקבלים תווי פנים אריים וגוף שרירי, ועוסקים בחקלאות, ספורט או משימות ביטחון; הספרות האשכנזית העברית (שצמחה בין השאר על רקע הספרות היידית), לעומת זאת, היתה מצויה פעמים רבות במקום האמביוולנטי שבין תשוקה זאת, ושנאת המצב היהודי הקיים, לבין אי היכולת לממש תשוקה זאת, וקרבה נפשית לחיי היהודי בשטעטל, על עומקם התרבותי, הרוחני וההיסטורי.

            כך הציונות חיפשה את היפוכו של היהודי הגלותי, השנוא עליה ועל האנטישמיות הקלאסית: כוח פיזי ומדיני, גוף שרירי, שזוף ו"גברי", הסרת הפאות, "חוצפה" כלפי אדם, מלכות ואלוהים, פיתוח יכולות של אלימות ומאבק. כך הציונות לעגה ליהודי ה"ישן" שלעגה לו הנצרות, לדיבורו הכנוע לפני השלטון, אפילו ללשונו ומבטאו וריקודיו והמוזיקה שלו (ולמזרחיותו, כיהודי מזרח-אירופי לא מערבי, ואחר-כך למזרחיותם של יהודי העולם המוסלמי), ופעמים רבות גם לחשיבותם של הספר וההשכלה בעולם היהודי הקלאסי (שנציגיו היו בחורי הישיבות והרבנים, שהלעג אליהם התמקד בפלפוליהם, בחוסר הקשר שלהם ל"מציאות" ולעבודות גופניות), עם תשוקה ל"תכלס" (ביידיש) ול"דוגרי" (בערבית, וראו למשל את דת העבודה של א.ד. גורדון).

            שיח ציוני שלכאורה אמור היה להיות אלטרנטיבי בתכלית לקרבנות היהודית המזרח-אירופית היה השיח החלוצי, שנבנה מולה כנגטיב; אבל למעשה הוא אימץ רבות מן השיח הקרבני (רק שנקט בלשון אחר: הקרבה), ודיבר על סבלם של החלוצים, ממי הם סובלים ולמען מי. השיח החלוצי, כמו השיח הקרבני שהתעצם בעקבות השואה, שימש אחר-כך גם כסוג של אופציה לכניסת המזרחים לשיח הישראלי (ופחות מכך הפלסטינים): האפשרות לדבר על מחתרות ציוניות במרוקו או בעיראק, האפשרות לדבר על ירוחם ואופקים לא כקרבנות של ממשלה שהתנכרה להם עדתית וביקשה לנצלם כלכלית, אלא כחלוצים ומפריחי שממה שויתרו על הנאות חומריות (שיח זה, שהשימוש בו היה נתון בויכוח בחוגים מזרחים, מצוי בכל מקרה בתוך הדיכוטומיות הישראליות, תוך צמצום מורכבות הסיפור).

            התהליכים האמביוולנטיים של הציונות ביחס לקרבנות, שקדמו לשואה (אבל שהיו קשורים כבר לעליית הלאומנות האירופית, הגזענות המדעית ותורות הגזע, שתרמו לדחיית היהודים, ושמצד שני אומצו על-ידי יהודים שלמדו "להכיר" בפגמיהם), הועצמו עם השואה. מצד אחד הוכח כי העם היהודי הוא אכן הקרבן הקולקטיבי והאולטימטיבי של העולם, או לפחות של העולם הנוצרי, ושל העולם האירופי המודרני; אך מצד שני הציונות צמחה כאמור מתוך תיעוב קרבנוּת זאת, ורצון לייצג ולייצר "יהודי חדש", אשר חלק ממאפייניו הם תיעוב מצב הקרבנוּת והקרבנוֹת עצמם, שתוארו כפאסיביים, רחוקים מן הגבורה היהודית החדשה, הולכים "כצאן לטבח", כאשר מי ששרדו את גיא ההריגה נותרו על-פי בן-גוריון כ"אבק אדם"; כך הציונות נעה באופן עמוק בין אידיאולוגיה אנטי-קרבנית, שביקשה לשנות את המצב היהודי, לבין שיח אשר התבסס על הקרבנות והשתמש בה, בבקשו להוכיח לעולם כי היהודים הם קרבנותיו הגדולים ביותר, כצידוק בסיסי למעשה הציוני ולצורך בו למרות מחיריו לאחרים.

            כך הוכנס השיח על קרבנות, והניסיון להוכיח מי הוא הקרבן הגדול ביותר, למרכז השיח הציוני, ובעקבות כך למרכז השיח הישראלי. בשל הסמיכות של השואה לאסון הפלסטיני, הנַכְּבָּה, היה חשוב לציונות להבהיר כי אסונה עולה עשרות מונים על אסון זה, ועל כן מצדיק את קיומו (אם כי מי שעוקב אחר העיתונות העברית בזמן המלחמה ב-48 יגלה השוואות רבות שערכו מנהיגים ציוניים, כגון גולדה מאיר, בין המצב בכפרים ובערים הערביות, שתושביהן גורשו, לבין מצבם של היהודים שגורשו ממזרח-אירופה מספר שנים קודם לכן).

            כדאי להבהיר עוד יותר עניין זה: לכאורה, מבחינה מוסרית, עצם קיומו של קרבן אחד אינו מבטל את קיומו של קרבן אחר, ויותר מכך, קיומו של קרבן "גדול" אינו מוכרח לבטל את קיומו של קרבן קטן ממנו. אבל למעשה בשיח הישראלי התפתח מאבק על עמדת הקרבן הראשי (אולי הייתי מגדיר זאת: תחרות טראגית על קרבנות), כאשר מאבק זה הפך במהירות לרב-כיווני: הוא הוליד, גם בשל היותו שיח דומיננטי בשיח המערבי בכלל, שיח פלסטיני שאימץ חלק ממושגי השואה, ושניסה להוכיח את גודל קרבנו במושגים שואתיים כקרבן אולטימטיבי, כדי להתחרות בקרבן היהודי.

            בנוסף לכך, בין קבוצות יהודיות שונות בארץ, בשל הקשר התודעתי שנוצר בין המעמד העדיף לו זכו יהודים אשכנזים בישראל לבין גודל הקרבן בשואה שקושר כמעט אך ורק לאשכנזים, והיה ברובו אשכנזי (וללא קשר ליחס הקשה לו זכו פליטי השואה בישראל מצד הממסד, וכן לחוסר הלגיטימציה לשמוע את סיפורם האישי, לפחות עד משפט אייכמן בשנות השישים), נוצר צורך להוכיח קרבנות גם מצד היהודים הלא אשכנזים: אם בהתפתחות טענות לגבי קיומה של שואה גם בקהילות מזרחיות וספרדיות (בחלק מהקהילות היו לכך הצדקות מלאות, כגון ביוון, בחלק פחות, כגון בצפון אפריקה, ובחלק ללא הצדקה מרובה, כגון בעיראק, וראו הספר "הרחק מהמסילה" של חנה יבלונקה); ואם בנרטיבים לגבי הסבל היהודי והקרבן בארצות המוצא, כחלק מן התפיסה הכללית של "משואה לתקומה"; במובנים רבים הדיבור על הסבל, על הקרבן, הוא שאיפשר להישמע במרחב הישראלי, הוא שאיפשר לגיטימציה קהילתית, כדרך מן הקרבן היהודי בדרך להקמת המדינה (חלק משיח זה התקיים גם דרך שיח קרבנות במלחמות ישראל, שיח קרבנות במחתרות ציוניות, וכן שיח קרבנות חלוציים).

            אפשר לומר את המובן מאליו: יש קרבנוֹת אמיתיים רבים בארץ הזאת; והמצב ביחס לקרבנוּת אינו מצב של או-או, או שאתה קרבן או שאתה מקרבן, אלא רבים מאיתנו בארץ, כפרטים וכחלקים מקולקטיבים, נמצאים במצבים מורכבים בהם הם גם וגם במידות שונות, גם קרבנות וגם מקרבנים; למרות הכאב להאשים קרבנות בהיותם גם מקרבנים, והטראגיות של מצב זה, לצערנו הוא מוכר לנו גם מתחומים אחרים (ולמשל מילדים מוכים ההופכים להורים מכים).

            נוסף לכך, למרות התחרות המוזרה על הקרבנות האולטימטיבית, אפשר לומר כי גם אם קרבנו של הקולקטיב המזרחי במאה העשרים היה קטן משל הקולקטיב האשכנזי והקולקטיב הפלסטיני במאה זאת, אין זה מבטל אותו, מה עוד שכל אחד מהמצבים הללו נגרם על-ידי גורמים אחרים בתוך קונטקסטים שונים, וגם המשכיות העוולות והאפשרויות לתיקון העוולות בהווה הן אחרות. כלומר, גודלו היחסי של הקרבן המזרחי אינו מבטל את האפשרות לתבוע את תיקונו, או לבוא בהאשמה למקרבנים, אך הוא גם אינו מבטל את השותפות של המזרחים, אומנם במידות שונות בתקופות שונות, בעוול שנעשה לפלסטינים על-ידי התנועה הציונית ומדינת ישראל (כאשר באופן טראגי מסתבר כי היותך קרבן אינה בהכרח מביאה אותך להזדהות עם קרבנותם של אחרים, ואפילו לא פוקחת עיניך בהכרח מעיוורון לקרבנם של אחרים; כך גם גברים מזרחים לא תמיד ישימו לב לפריבילגיות הנתונות בידם בחברה הישראלית כגברים וכיהודים, ונשים אשכנזיות לא תמיד תשמנה לב לפריבילגיות הנתונות בידן בחברה הישראלית כאשכנזיות וכיהודיות).

            ולמרות כל הדברים המובנים מאליהם הללו, בארץ טיעונים בנוסח: "לי לקחו את היידיש, אז מה אתה מדבר איתי על הערבית של סבותיך", או: "תראה את המצב בעזה / בדארפור, מה אתה מדבר איתי על באר-שבע", נשמעים טבעיים הרבה יותר, ומשכנעים הרבה יותר, מאשר האפשרות של קואליציה בין היידיש לערבית, בין עזה, דארפור ובאר-שבע.

            חִשבו על כך שתחרות הקרבנוּת הביאה לכך שהציון היחיד של ההיסטוריה או התרבות היהודית-אתיופית שהתקבל עד כה בארץ היה קשור לאסונם, יום זיכרון למסע דרך סודן לישראל על הנִספים הרבים שבו (שמאבק ארוך הביא לקביעתו); הרבה פחות סיכויי התקבלות היו לחג הסִיגְד היהודי-אתיופי, למשל, המצויין חמישים יום לאחר יום הכיפורים, ויכול היה לתרום תרומה רוחנית ייחודית לתרבות היהודית בכלל.

            על כן ניתן לומר כי באופן כללי קשה להבין את התרבות הישראלית ללא פלישת שיח הקרבנות לרוב תחומי החיים, לא רק בהקשר המזרחי; וכך חלק מן ההסבר לחוסר ההצלחה הטראגי להתקרב ליכולת להגיע להסדר עם הפלסטינים, קשור אולי בדואליות הישראלית בין ההימצאות בהווה בעמדת כוח אלימה, והאחריות לשימוש בכוח רב לאין שיעור ממה שהשתמש בו הצד השני, לבין תפיסה עצמית ישראלית שלנו כקרבנות (אולטימטיביים) וכנרדפים, אשר ממשיכה להצדיק כל מעשינו בהווה, בלי שיהיו העיניים פקוחות לראות קרבנם של אחרים (וכך אפשר לומר כיצד תחושת הקרבנות, אשר יש בה אמת, מצדיקה עוולות כלפי אחרים בשם הגנה עצמית ופחד קיומי; תודה ליובל עברי על הדגשה זאת).

            אבל משמעותו של שיח הקרבנוּת הישראלי, אשר היה נתון במידה רבה בידי האשכנזים, היה חוסר הלגיטימציה של ביטוי כל קרבנות אחרת, גם כיחידים אבל בעיקר כקולקטיבים: מזרחים ובני העשירונים התחתונים מבחינה סוציו-אקונומית המעידים על קרבנותם הם "מתבכיינים", בני תרבות ה"מגיע לי" וה"מסכנות", אשר לא היו "כמונו" בביצות של חדרה, בפלמ"ח, במלחמת העצמאות ובאשוויץ.

            חוסר הלגיטימציה לסבלם של אחרים קשור גם לעובדה שתחושת קרבנות מייצרת לעיתים גם קרבה בין הקרבנות, ויכולה לבנות קולקטיב סביב תחושת העוול, כפי שהקולקטיב העברי הקדום נבנה סביב העבדות במצרים, הקולקטיב היהודי המאוחר יותר סביב חורבן בית-המקדש, הקולקטיב הציוני סביב תחושת הדיכוי והדחייה באירופה, הקולקטיב הפלסטיני סביב הנכבה (תודה ליובל עברי על הערה זאת).

            איך אפשר להיחלץ ממצב תרבותי של דה-לגיטימציה תמידי של קרבנוּת חלק מהציבור (כחווייה וכעדות על המציאות), אשר אינו מאפשר מאבק נגד הגורמים הממשיכים לקרבנו? איך נחלצים משיח המקצין הכל לשאלות כגון: "האם הנכבה היתה שואה?", "האם הריסוס בדי.די.טי דומה לריסוסים שעברו יהודים באירופה במחנות ובגטאות?", "האם רמאללה / עזה הן גטו?". איך נחלצים גם ממצב בו פלסטינים ומזרחים נשאבים פעמים רבות, בשל הנוכחות הקיצונית של השואה בתודעה הישראלית והעולמית, לדיבור במונח שואתיים כמחאה על שיח זה, וכדרך להישמע, כאשר במובן מסויים, למרות עוצמתה של מחאה זו, יש בה גם השטחה רבה, עד כדי מחיקה, של ההיסטוריה שלהם, שהיא שונה, ואינה תמונת מראה של ההיסטוריה היהודית באירופה?

            במובן מסויים דווקא הדיבור של מי שנחשבים בחברה הישראלית "מצליחים" על הקרבן שלהם, במקום השתקת דיבור זה, יכול לשמש פתח ללגיטימציה לדיבור יותר רחב בנושא זה, כנגד השיתוק האוחז ברבים; בין השאר מכיוון שעל-פי רוב אנשים אלו, מזרחים שחדרו אל מעמד הביניים, משמשים דווקא כחלק ממנגנון ההסתרה וההסוואה של הדיכוי התרבותי והמעמדי של מזרחים בישראל, ופסילת עצם קיום הקטגוריה המזרחית (בגלל שהיא עדתית), כאשר הם נוטים לשווק עצמם ככאלו שטיפסו בעשר אצבעות, בזכות רצונם והתעקשותם, כמאיר שטרית, ומסמנים כך את שאר קהילתם כנחשלת ונכשלת מבחירה. השאלות הסטנדרטיות שאוהבת התקשורת הישראלית לשאול את ה"מצליחן" המזרחי כוללות את השאלה, "האם אתה בעצמך קופחת?" (כאשר הם רוצים קיפוח עם שמות, כסיפור אישי, ולא מתעניינים בשיטה, ובקיפוח ודיכוי מבניים, חסרי שמות פרטיים). דווקא הנכונות של מזרחים "מצליחים" להודות בקיפוח, ולא הסתרתו, יכולה לשחרר גם את מי שאינם נחשבים כ"מצליחים" בעיני עצמם ובעיני החברה, מן החיבור שבין היותך קרבן לבין היותך אדם חלש ונכשל, שדווקא הכשלון "מגיע לו", ואינו נתון לשינוי.

            כדאי להבין כי ההכרה בכך שאתה בן קבוצה חלשה, בן הקבוצה שהובסה היסטורית, שנדחקה ודוכאה, אינה הכרה פשוטה, לא למי שאינו "מצליח" בעיני עצמו והחברה, ולא למי שהוא "מצליח" (וחִשבו על הקושי של חלק מהנשים להגדיר את עצמן כ"פמניסטיות"). הרי לרבים מאיתנו, שהפנימו בילדותם חלק מן המבט הלועג למזרחיות, ושבשלבים שונים יחסם לתרבות המזרחית היה לפחות אמביוולנטי, הנכונות להגיד בפה מלא את שייכותם לקולקטיב המזרחי, לקולקטיב שנוצח, היתה קשה, והצטיירה פסיכולוגית כסוג של הכרה בנחיתות עצמית (והלא תבוסת הקולקטיב שלך מקרינה עליך), גם אם מתריסה או זמנית (עד לימוד מחודש של תרבותנו לפני תבוסתה, או גיוס הצדק לעמוד לצדנו, למרות תבוסתנו), ולא רק כשחרור מהמבט החיצוני הרואה אותך כנחות. והרי למה הובסנו, אם לא בשל כשלוננו שלנו, שואלים עצמם רבים, ומעדיפים להזדהות כיהודים או כישראלים, הנתפסים בעיניהם כמנצחים, ולא כמזרחים. כך המובס, פעמים רבות, רואה את מובסותו כפגם פנימי שלו ולא כפגם של אחרים שגרמו בחוסר צדק לתבוסתו, כבושה ולא כגאווה ולא כהתחלה של מאבק (וחשבו על השימוש בקטגוריית ה"דפוקים", על כפל המשמעות שלה, כמי שהם בפועל דפוקים, וכמי שנדפקו על-ידי אחרים, כנגד המזרחים ובהתרסה מצדם כנגד "דופקיהם").

            השפעתה של חוויית הקרבנות, דומני, היא כפולה, ואת זאת חשוב להדגיש: מצד אחד היא יכולה להוביל לייאוש, פסיביות, אשמה והאשמה עצמית (מה שבשיח הטיפולי מאופיין כמרכז שליטה חיצוני ואי לקיחת אחריות; במובנים רבים השיח הפסיכולוגי, בהיותו מרוכז ביחיד, מנסה על-פי רוב ללמד את המזרחי להסכין לחיים בחברה בה הוא חי, במקום לנהל מול החברה מאבק קולקטיבי-פוליטי בעל סיכויים מוגבלים וסיכונים רבים; בשיח הפופולרי ידובר על פטאליזם); אבל מצד שני, ואני יכול לומר כי אישית ראיתי זאת כמורה, יכול להיות לחוויית ותחושת הקרבנות גם אפקט משחרר, בו כל חוסר ההצלחה שלך, שנטית להאשים בו את עצמך, ולא איפשר לך לפעול, והיה מונח עליך כעול כבד, מוסר מעליך ומאפשר פעולה.

            כך למשל ילד בבית-ספר אשר חווה לאורך לימודיו את התחושה שהוא נכשל בלימודים בשל חוסר היכולת שלו, חוסר ההתאמה שלו לבית-הספר וחוסר ההשקעה שלו, ורואה ככישלונו האישי את מעברו בין בתי-ספר והקבצות (והרבה פעמים גם מאשים בכך את מזרחיותו – ורבים יאשרו לו כי זה אכן קשור להיותו "ערס" (ויאמר "אנחנו לא נועדנו ללימודים", וידגים זאת בדור הוריו אשר פעמים רבות גם הוא הונשר מן הלימודים, תוך אימוץ המזרחיות כמנוגדת להשכלה, כפי שהיא מוצגת בסטריאוטיפ המקובל בחברה)), כאשר אתה מראה לו את מערכת החינוך שויתרה עליו, את ההשקעה הנמוכה בחינוך באזור מגוריו, את גודל הכיתות שלא מאפשר השקעה שווה של מורים בכל תלמידיהם, את ההסללה להקבצות נמוכים ובתי-ספר מקצועיים של תלמידים מזרחים ותלמידים ממקומות מסויימים, את חוסר הנוכחות של תרבותו וזהותו בבית-הספר וחוויית הזרות והניכור שלו מול בית-הספר, את עיוורון מערכת החינוך לחוויה של הניסיון ללמוד בבית עני ללא מרחב פרטי, לעיתים הוא יחליט להיאבק בחזרה במערכת שקִרבנה אותו, לאחר שמצא את המקרבן, זיהה אותו כחיצוני לו, ושוב אינו מאשים רק את עצמו.

            במובן זה העניים הבטוחים שהעוני הוא באחריותם, שהוא ירושתם כמזרחים, שהוא נובע מכשלונם וכשלון הוריהם, עניים המקבלים את ססמאות החברה כאילו כל מי שמשקיע מצליח (ולכן מי שלא מצליח לא השקיע מספיק), ו"אין דבר העומד בפני הרצון", ומפרשים מתוכן את כשלונם, עניים אלו הם האינטרס של הכלכלה הקפיטליסטית, שהצליחה לטעת בהם את תודעת השווא של אשמתם. לעומת זאת ההתנגדות לססמאות אלו, והחיבור בין כלכלה למצבים פוליטיים, תרבותיים, מגדריים וגיאוגרפיים, והמעבר מתחושת אשמה למאבק על צדק, מאיימים על המערכת הקפיטליסטית.

            אין דברים אלו אומרים כי הדבר היחיד שקיים בעולם הוא אשמת המערכת (במקרה זה המדינה, או הכלכלה הקפיטליסטית) ולא אחריות אישית; דיכוטומיה זאת המועמדת מולנו חדשות לבקרים (כדי ש"נבחר" באיזה קוטב אנחנו מאמינים), מעמידה את הדברים על אפשרויות הקצה הללו ומבקשת להעלים את המורכבות שביניהם; זהו שיח קצוות דמיוניים, מנותק מן המציאות וספוג בכשלים פילוסופיים תיאורטיים בדרך המשגתו. תנועה מורכבת בין השניים, ללא דילמות או-או, מאפשרת להכיל את מורכבות החיים, ואת מורכבות ההתנגדות ל"גורל" האישי והקולקטיבי, אשר יכולה לנבוע מתוך שילוב של מציאת האשמים החיצוניים ואחריות אישית.

            כמובן שהקרבן המזרחי ה"מצביע" על אשמים, מאיים על מי שמזדהים עם מי שפגע במזרחים (למשל מנהיגי הציונות), ועל מי שמזהים עצמם כצאצאי הפוגעים; לכן דיבורם של מזרחים על קרבנותם נתפס על-ידי חלק מהאשכנזים כפוגע בהם באופן אישי, בקולקטיב שהם משתייכים לו, בזהותם, ובעובדת היותם בעצמם קרבנות. אין דבר יותר טבעי מבקשתם של רוב האנשים להתנער מאחריות ולא לחוש כמקרבנים, מה עוד שבמקביל גם הם חשים כאמור כקרבנות. אבל כדאי לשים לב כי מה שנדרש אינו רק שינוי העבר, כלומר הכרה בעוולות שנעשו בו, ושינוי הערכה כלפי חלק מגיבוריו, אלא שינוי ההווה והעתיד, כיוון שהעוול והדיכוי אינם מצויים רק בעבר, אלא ממשיכים את פעולתם בהווה (ובשל כך הקרבן המזרחי אינו מסמן רק את מקרבניו בעבר, אלא גם את מקרבניו בהווה, לפחדם של מי שהם בעלי פריבילגיות בהווה, וחשים כי ההאשמה כלפי המקרבן פונה כלפיהם); על כן הצורך לפעול ביחס לעוול ולדיכוי הוא דחוף, ואי אפשר לוותר עליו רק בשל הקושי להודות באשמה, או חוסר הרצון לצבוע חלק מאבות הציונות וראשי המדינה בעבר ובהווה כעושי עוולות בשגגה ושלא בשגגה.

            כמו כן צריך להיזהר ולבחון היטב האם הטיעונים לגבי העבר, וחוסר הרצון להכיר בקרבן המזרחי או בממסד הישראלי המקרבן, אינם נובעים גם הם מן ההווה: מחוסר הרצון של חלקים בחברה הישראלית לוותר על פריבילגיות הנתונות להם בהווה, ושהם חוששים שהן תפגענה אם יהיה צורך לשנות את מצבם של אלו שיש להם אינטרס להיאבק בהווה.

            במובן זה, וזה אולי העיקר בסופו של דבר, מאיר עמור הגיב בצדק על דברי הקודמים באתר "העוקץ", ואחריו גם משה קריף, כי העיקר הוא המאבק. יש לחשוב על המעבר מתחושת האשמה העצמית אל שחרור עצמי וקולקטיבי ממנה, ואל מאבק פעיל למען צדק אישי וקולקטיבי, בניסיון לשנות את המציאות. אחרי שניסינו לתאר את המציאות, את הפרדוקסים שבייצוגה ובדיבור עליה (למשל בשיח הקרבנות), צריך לגייס כוחות התנגדות לשנותה. ובמובן זה התשובה העקרונית ביותר לכותבי המאמרים שעליהם הגבתי היא ביחס לכך, ולא ביחס להסכמה איזה סופר יכול לייצג איזו חוויה: האם אתם איתנו כעת במאבק לשינוי?

            ממצב בו הקרבן נאלץ להתבייש (פעמים רבות בבדידות) בקורבניותו (כפי שאנחנו מכירים גם ממצבן של נשים תחת דיכוי וניצול), דרך חשיפה, אנחנו צריכים להגיע למצב של כוח התנגדות קולקטיבי, הנובע מהצלחתו, שאינה פשוטה כלל וכלל, של הקרבן להאמין בצדקתו.

            לסיום, מספר הערות אחרונות, שלושת הראשונות שבהן באשר לטענה כי הכרחי כור היתוך לשם סולידריות בחברה הישראלית, וכי פעילים מזרחים הם שמחריבים בשנים האחרונות סולידריות זאת, בשל ביקורתם על כור ההיתוך:

1.       מעולם לא היתה בישראל סולידריות אמיתית, כללית, של כלל החברה הישראלית והיחסים בין הממשלה לאזרחים, אלא אם כן מישהו טוען שאפשר לקרוא סולידריות למצב בו השלטון, וקבוצת מיעוט (אתנית, מעמדית וגיאוגרפית) מדכאים את רוב אזרחי המדינה, ברמות שונות, מבחינה כלכלית, תרבותית ופוליטית, ומבקשים מהם לשתוק בשם אחדות האומה, והמלחמה הקודמת או הבאה (מתי היתה אותה סולידריות שחלק מהאנשים מדמיינים אותה? לפני שהמזרחים והפלסטינים התחילו לדבר (או נכון יותר, כמובן, להישמע), בתקופת "ארץ ישראל הישנה והטובה"? בשנות החמישים? בשנות השבעים? אולי השמונים?).

2.       סולידריות תהיה אפשרית דווקא על-ידי כך שהמדינה, המערכת הכלכלית, התקשורת וכל מערכות החברה יפסיקו לפגוע כלכלית, תרבותית ופוליטית בקבוצות שונות (כלומר כאשר תשתנה המדיניות הכלכלית הניאו-ליברלית, השובניזם התרבותי מצד מערכות המדינה ועוד), ויתחילו לתקן באמת לפחות חלק מחוסר השוויון הקיצוני במדינה; וכאשר יהיה עניין לקבוצות השונות להכיר זאת את זאת, וכאשר הכרות זאת תהיה חלק מן המטרות של מערכות החינוך והתקשורת (ולא מדיניות "הפרד ומשול", ומדיניות החומות, של ימינו, בה המרכז בעל הפריבילגיות מנסה לפצל בין קבוצות שונות בעלות פחות פריבילגיות, בטענה שהן מתקיימות זאת על חשבון זאת, או שמאבקן יבטל גם את הפריבילגיות הספורות שהן כבר מחזיקות בהן).

3.       מי שבאמת טוען שחייבים כור היתוך לשם סולידריות, אבל מתגונן ומסביר כי אין הוא אומר זאת דווקא כיוון שהוא אשכנזי – יכול להוכיח את אמיתות טענתו בכך שיאבק למען כור היתוך מזרחי (אם כי רוב הפעילים המזרחים לא תומכים בכור היתוך מזרחי, ומבקשים שתהיה תרומה אשכנזית לתרבות בארץ).

4.       טענתו של קיזל על ה"ישראליות המוכחשת" של המזרחים היא מוזרה, לאור כך שברור לכולנו שהמזרחיות היא יצירת המפגש בין הישראליות לבין קהילות יהודיות שונות מן העולם המוסלמי, הערבי והעות'מאני; ובמובן זה, ולאור פעילותינו בתוך המרחב הישראלי למען שינויו, יחסנו לישראליות זאת הוא כמובן אמביוולנטי, ודבר זה מתבטא בחלק גדול מן הכתיבה המזרחית בארץ. טענה זאת היא המשך לשיח קצוות, בו צריך לבחור בין ישראליות לאי-ישראליות, ובו אי-ישראליות מוסקת מיד מביקורת על הישראליות ופירוט התרבות הערבית והמזרחית בזהותנו, כאילו אין אפשרות מורכבת של מפגש ביניהן.

5.       באחת התגובות שנכתבו לדברי הקודמים, טען אחד הטוקבקיסטים שכנראה אין סופרים מזרחים רבים מוכשרים כמו עמוס עוז, ועל-כן הגיוני שעמוס עוז יהיה הסופר אשר הצליח לתאר בצורה הטובה ביותר את "העלבון המזרחי". כהוכחה לכך הוא הצביע על כך שאני לא הצעתי סופרים או יצירות ספרות אלטרנטיביות ל"פה ושם בארץ ישראל", שיצליחו טוב יותר לטעמי לבטא את "העלבון המזרחי". אבל הסיבה הפשוטה לכך שלא הבאתי יצירות אלטרנטיביות היתה שאיני מקבל את הקטגוריה של טאוב, "העלבון המזרחי". אם הטוקבקיסט מבקש להתחיל להכיר את הספרות והחוויה המזרחית בישראל, הייתי מציע לו להתחיל מלקרוא, בלי להפריד בין פרוזה, שירה ועיון, ביצירות רבות ושונות, אשר על כמה מהן כתבתי, ואליהן אני יכול להפנות (אך אמליץ לו לא לעצור רק בהן, ולהמשיך ולקרוא):

http://www.notes.co.il/almog/archive.asp?cat=2587

http://www.notes.co.il/almog/archive.asp?cat=2634

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=610989&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContrassID=0

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=719865&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContrassID=0

http://www.haaretz.com/hasite/objects/pages/PrintArticle.jhtml?itemNo=898324

http://www.haaretz.com/hasite/spages/1086619.html

6.       הייתי מציע לו לקרוא גם בספריהם של מי שהם "מעורבים", חצי אשכנזים חצי מזרחים, כמו ספר השירים "אני סימון נחמיאס" של איתן נחמיאס גלס (וכאן כדי לענות לשאלת מי שהצהיר כי הוא עצמו מעורב, ועל-כן עם איזה צד עליו להזדהות, אומר כ"מעורב" בעצמי, שיש כאן שאלה של חוויית החיים שלו, של מבט הסביבה עליו ובחירותיו הפוליטיות והתרבותיות – ובאופן ראשוני אשאל אותו, במצב הנתון בישראל, תרבותית, כלכלית ופוליטית, עם איזה צד הוא מוכן להיאבק?); וגם בספריהם של אשכנזים שבחרו להיות חלק מן המאבק המזרחי, כמו "מנוחשלים ולא נחשלים" של שלמה סבירסקי (כפי שאמר אלי חמו, "פנתרים שחורים זאת לא עדה, זאת תודעה", ובמובן עמוק זה גם אשכנזים יכולים להיות שותפים למאבק, בחלקים עמם הם מזדהים). 

7.       בתגובה לדבריו של אחד הטוקבקיסטים, אשר ציטט מתוך מאמר שנכתב ב"עיתון אחר" בראשית שנות השמונים, ואומר בעצם את רוב מה שאני ביקשתי להגיד כאן: שמחתי מאוד על הפניה חשובה זאת, וכמובן שאני בעד המשכיות של שושלת ביקורתית מזרחית, והרי לא כל אחד מאיתנו ממציא את עצמו, ולא כל אחד הוא אברהם הפותח שושלת חדשה ב"לך לך", ועיקר כוחה של ביקורת שכזאת הוא ביכולתה להיבנות בתוכה; שושלת ביקורת זאת כמובן חייבת לשוב ל"עיתון אחר", וכמובן שעוד קודם לכן, להד המזרח ולאפיקים, ולכותבים כמו אליהו אלישר, שמעון בלס ואחרים, ולקינות של רדאעי על המעברות, וכמובן: לא רק לכתיבה בארץ, ולא רק בעברית.

לקריאה נוספת על שיח הקרבנות כאפשרות כמעט יחידה להתקבלות בחברה הישראלית, בהקשר של יהודי אתיופיה בישראל:

http://www.haaretz.com/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?itemNo=920993&contrassID=2&subContrassID=5&sbSubContrassID=0

http://www.iaej.co.il/newsite/Data/UploadedFiles/SitePages/607-sFileRedir.pdf

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
תגיות:
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. סמדר לביא

  אלמוג יקר – תודה לך, במיוחד על הפוסט הזה – ועל השניים הקודמים. חזק וברוך.

 2. נחום

  תודה על פיתוח הרעיון, איך הגענו למצב הזה, איך יוצאים ממנו, איך נעים ממנו למאבק.

 3. משה

  מתוך פרוטוקול של ישיבה מיוחדת של הסוכנות היהודית בהשתתפות דוד בן-גוריון, בה סקר ראש מחלקת הקליטה ברגינסקי את פריסת העולים עד 1956 (הישיבה התקיימה ב-10 בדצמבר באותה שנה):

  "ב-27 החודשים האחרונים עלו 85 אלף מצפון אפריקה ו-85% מהם הופנו לאזורי פיתוח שהם מחוץ לרצועת גדרה-נהריה, אלה הופנו למקומות כגון: באר שבע, דימונה, אילת, אופקים, עזתה, קריית גת, קריית שמונה, בצת וחצור. לגבי העלייה הפולנית הדבר שונה. בחודשיים האחרונים עלו מפולין יותר מאלפיים איש. חלקם הוכנסו למקומות ריקים שהיו בתוך הרצועה (גדרה-נהריה), משום שנשארו דירות פנויות ויכולנו להשתמש בהם, ואנו נשלח את הפולנים גם לזכרון יעקב, לבנימינה, כי את הפולנים לא נוכל לשלוח לבדונים וצריפונים, להם אנחנו צריכים שיכון המתקבל על הדעת."

 4. איריס חפץ

  חשוב כמקום להפנות אליו.
  מקווה שיום אחד נוכל בקדמה לסרוק את עיתון אחר ולהעלות אותו, כדי שנוכל כולנו להשכיל ממנו ומפרסומים אחרים טרם עידן האינטרנט.

 5. מאיר עמור

  אלמוג תודה רבה. המאמרים שלך מאירי עיניים. ברכות. אני בטוח שאלה שהיו מעורבים ב"עיתון אחר" מודים לך מאוד. מאיר עמור

 6. שירה אוחיון

  כל הכבוד על הרשימה המרשימה.
  שתי הערות: כמו שאמרת הכי חשוב הוא המאבק. לא לשקוע בייאוש ולהרים ידיים. בתחילת שנות התשעים היתה תנועה של שחרור קולקטיבי גדול עם הקמת עמותת קדמה והקשת הדמוקרטית המזרחית, אבל "כישלון" התנועות הללו להביא את השינוי המיוחל ברמה הארצית גרם להרבה מהאינטלקטואלים להיעלם מהזירה הפוליטית חזרה לזירה האמנותית או האקדמית. לדעתי הסיבה לכך היא אותה סיבה שהצבעת עליה, הפחד מפני הכשלון הקולקטיבי שעלול לחבל בדימוי העצמי של אותם אינטלקטואלים, שאכן מרביתם מוכשרים ומוצלחים והגיעו לאן שהגיעו , למרות המסלול השונה שהתוותה לנו המזרחים כחוטבי עצים ושואבי מים. עד כדי כך גבר חשש זה שאנשים התנערו כמעט לחלוטין מההגדרה העצמית המזרחית שעוצבה בקדמה ובקשת בשנות התשעים והחלו לפעול תחת הגדרות אחרות: חברתי, פוסט קולוניאלי וכו`. מעטים מוכנים למשל להתראיין או לכתוב תחת ההגדרה העצמית "מזרחי/ת".
  אני חושבת שעלינו כקולקטיב לקחת אחריות, להסתכל לכישלון בעיניים ולשאול מה גרם לכשלוננו להקים רשת חינוך ארצית שתשנה את מערכת ההסללה והתיעול שיצר עבורנו הממסד האשכנזי? מה גרם לכשלון בג"ץ הקרקעות ולהתפרקות הקולקטיב הנפלא הזה שהחל את דרכו עם הבטחה גדולה לשינוי החברה הישראלית? מה חלקנו בדיכוי המזרחים ושאר הקבוצות המוחלשות בחברה? האם מזרחים בעמדות מפתח פוליטיות כלכליות ותרבותיות שונים בהתנהגותם מאשכנזים?
  ובעיקר מדוע כשלנו בהעמדת מנהיגות ראויה לקהילות שלנו?
  ועוד שאלה האם "הכישלון" הוא באמת כישלון? האם המאבק המזרחי שראשיתו עוד טרם קום המדינה נחל כישלון או שיש הצלחות?
  אני חושבת שגם פה המציאות מורכבת. בפני הדור המזרחי הצעיר יש הרבה יותר אפשרויות שלא היו לנו, אם זה לימודים על תכנים מזרחים באוניברסיטה, פתיחות גדולה יותר בתחום המוזיקה לימודי קולנוע ואמנות פלאסטית שעבור רבים מאיתנו נתפסו כמותרות. יש להם הרבה יותר דמויות ומודלים לחיקוי, ובסך הכל השיח על קבוצות מוחלשות בחברה ועל ה "אשכנזים" חלחל ואומץ אפילו ע"י הממסד.
  תכנית הלימודים ה"חלוצית" של קדמה והפדגוגיה הביקורתית קנו להם מקום של כבוד בבתי ספר רבים ובסמינרים למורים, ולאחרונה נודע לי שבימים אלו יושב צוות היגוי על תכנית הלימודים באזרחות ושוקל לאמץ את תכנית הלימודים שגיבשנו בקדמה ת"א לחטיבות הביניים.גם העשייה הרבה בתחום הפיוט והמוסיקה האנדלוסית , השירה המזרחית, וכל שאר סוגי האמנויות משנה לחלוטין את המפה התרבותית פה בארץ , למרות שעדיין אין הכרה ממסדית לפעולות אלו.
  אני חושבת שכדאי לנו ללמוד מהשמאל הגרמני ולעבור משיח של קרבנות ומקרבנים לשיח של אחריות, ריפוי ותיקון ולא של תחושות אשמה מצד אחד וקרבנות אולטימטיבית מצד שני כי כמו שהראית כולנו במידה זו או אחרת גם קרבנות וגם מקרבנים. וגם השיח החברתי במדינה השתנה לא מעט בזכותנו. כשדיברנו בשנות התשעים נגד ההפרטה, נגד השתלטות בעלי ההון על נכסי המדינה הציבור הישראלי לא היה בשל לקלוט ולהבין על מה אנחנו מדברים. היום השיח הזה הוא נחלת הכלל. למעשה עיצובה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מהותית ולא פורמלית היא בעיקר בזכות המאבק המזרחי והפלסטיני והפמיניסטי.
  חייבים לקחת אחריות כוללת על כל מה שנעשה בחברה הישראלית (לא רק בקהילות הישראליות) ולתבוע שינוי. זו חובתנו כאזרחים וכבני אנוש. רק נציגי הקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית שלא חברו לממסד לחגיגת עגל הזהב והשחיתות, יוכלו לחולל את השינוי, כי למרבה הצער, מעט מאד אשכנזים הצליחו להיפטר מרגשות האשם ובעיקר מההכרה שיצטרכו לוותר על המקום הפריבילגי שלהם ועל הדימוי העצמי שלהם כיפי בלורית, מלח הארץ, מצליחנים ושאר תארים שהעניקו לעצמם, ולעבור לתיקון פשעי העבר וההווה, לא רק כלפי הפלסטינים ובע"ח, אלא גם כלפי המזרחים והאתיופים.
  גדי טאוב עוד תקוע בעמדה של לחשוב שהוא עיתונאי וסופר כי הוא מוצלח וחכם (ולא בגלל שהוא אשכנזי) ושעמוס עוז הוכתר לנסיך הכתר של הספרות הישראלית בזכות ולא בחסד. וכתיבה של אינטלקטואלים מזרחים כמוך ואחרים להבדיל מרדידותם ושטחיות של עוז וטאוב מאיימת ומערערת את כל עולמם ובעיקר מעמד היתר שלהם מן היסוד. יישר כוח.

 7. שאול

  1. הצלחה של מזרחים רבים כמו משפחתי להגיע למעמד הבינוני,להתחתן עם אשכנזים ו"להסתדר" היא מבלבלת. יש נטיה ללכת שבי אחרי "ההצלחה" ולשחק לידיו של השלטון. הדברים לא נעשים בזדון אלא בתום לב מהסיבה שרוצים להעצים את ההורים שידעו לנוט ספינה בים סוער.

  נכון שההורים או הסבים היו גדולים וענקים אבל באותה מידה השלטון היה ועודנו מושחת,מרושע ורקוב.

  2. מנסים למכור את הכזב שקלמן קצנלסון הגזען היה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. בסופו קלמן קצנסון שכתב את הספר "המהפכה האשכנזית" הגיע להוצאת ספרים שהוציאה את הספר ולמפיצים שהפיצו אותו. היה קהל עויין למזרחים שהתעניין במשנתו החולנית וגזענות בוטה היתה גם היתה ולבן גוריון היה ממה לפחד.

 8. משה

  תחשבו על זה היסטורית, אם הספר "המהפכה האשכנזית" היה יוצא לאור בתפוצה רחבה ולא מורד מהמדפים "בזמן", יכול להיות שעוד היו התארגנויות ממסדיות קיצוניות יותר כלפיי מזרחים, מעבר לכל מה שקרה עד עכשיו…

  לכו תדעו, בהיסטוריה של מערב אירופה, הספר "מיין קמפף" חולל המון דרמות.

  זה מפחיד לחשוב על זה.

 9. צבי

  אלמוג יקר,
  אני עוקב בענין רב אחרי מאמריך האחרונים (ביניהם זה שנכתב עם יובל עברי). גם זה האחרון הוא מענין מאוד. יש הרבה מה לומר עליו (ביחוד בענין הנצרות). אבל רציתי לשאול: מדוע מצאת לנכון להפוך את קיזל לאדם בר-שיח?

 10. ג. אביבי
  יפה הזכיר אלמוג בהר את הקרבנות האשכנזית ואת הניסיון הנואל לשלול טענת קורבנות מצד המזרחים והפלסטינים.
  הטענה שמעלים תועמלני הציונות הלבנבנה, כגון א.קיזל, כאילו השיח המזרחי מחבל בסולידאריות, מעיד קודם כל על הפחד בו שרויה האליטה הציונית מפני ניפוץ המיתוסים המזויפים של הציונות. הסולידאריות הישראלית גם לדעתי אף פעם לא הייתה דו-כיוונית (אלא רק מצד המזרחים כלפי האשכנזים והממסד).
  אם הסולידאריות הזאת תובעת מהמזרחים אזרחי ישראל לא להקשיב לנרטיב שלהם אלא לשיח של מיעוט אחר שמכחיש את זה שלהם, יש כאן דרישה מהרוב להסכים לחיות בשקר ולהסכים בשתיקתו לפשעים שבוצעו נגדו. הסולידאריות ala קיזל et טאוב דורשת ממני לא לדעת על חטיפת ילדי תימן, על הקרנות הרנטגן הקטלניות נגד ילדי המרוקאים, לא לדעת על מדיניות האכלוס שהשליכה את המזרחים לעוני ונחשלות, לא לדעת על מדיניות ההסללה בחינוך שנועדה לעשות את רוב המזרחים עובדי כפיים מעטי הכנסה ע"מ שתפקידים בכירים ומתגמלים יאוישו עד כמה שאפשר ע"י אשכנזים. היא דורשת ממני לא לדעת מאום על יחס מנהיגי הציונות מראשיתה כלפי המזרחים כפי שמתמצה בפרשת העבדתם, ניצולם ונישולם של התימנים בכנרת. הסולידאריות הזאת דורשת מן המזרחים מחיקה עצמית מרצון ובעיקר להסכים שהם וצאצאיהם נועדו להיות נחותים לאשכנזים במדרג החברתי כאן.
 11. שאול

  עוד לפני 67 פמפמו לנו את הראש ושטפו לנו את המח ב"מסך הברזל" ,"שלח את עמי", "יהודי ברית המועצות". אלה שניסו לחטוף מטוס הוצגו כגיבורים "נפתחו השערים" וטראחחחח קיבלנו בפרצוף את השפלת חיינו. מי שהתבוסס בוץ המשיך להתבוסס, והרוסים קיבלו דירות חינם ומכוניות חינם. לי אמרו בפרוש כתלמיד "אני לא מוכן לתקן את העוול שנעשה לכם במחיר של יהודים שלא יירצו לעלות" . זוהי נשמת אפה של הציונות: להעלות יהודי מרוסיה בכל מחיר גם על חשבון מצוקתו וסיבלו של יהודי מזרחי.

  עכשיו אנחנו תקועים עם בעיה חברתית חדשה. נוכרי מחבר המדינות שירצה להתחתן עם יהודיה שלא מהעליה לא תהיה לא בעיה. אם הבחור והבחורה הם מחבר המדינות גם לא תהיה בעיה, לא משנה מה דתם. אם נוכריה תרצה להינשא ליהודי שירצה לשמור על המסורת תהינה הרבה בעיות.

  באים הציונים ורוצים לבצע גיורים פוליטים המוניים. דת ישראל אינה נמצאת בידי מדינת ישראל והתנועה הציונית ואסור שתימצא בידם. לי ברור כיהודי שבנושא עדין של הצטרפות ליהדות לא אתן יד לבזיון הזה ולשמחתינו גם החרדים חושבים כך

 12. איתי

  הרגוני נא הרוג אבל לא הצלחתי להבין מדוע לטאוב-עוז או כל אשכנזי אחר אסור להביע דעתו על כל עניין ודבר כולל המזרחים.
  מאמריו של אלמוג בנויםי לתלפיות מחודדים, מעמיקים, מבהיריםו כל מה שתרצו, אבל מה הקשר בין קרבנות של מאן דהוא לזכותו של מישהו אחר לדבר על כך.

 13. רננה

  גם אני רוצה להודות לך על המאמרים האחרונים בהעוקץ, נראה לי שהם המשך ישיר של חלומות באספמיה שפירסמת בספר "תהודות זהות" לפני כמה שנים, כמו אז גם עכשו כתיבתך תופסת את המציאות על מורכבותה, כנה, מעוררת השראה ומעודדת לפעולה.
  ולגב התגובה בנושא קלמן קצנלסון אני חושבת שחבל שלא פורסם הספר וזכה לתפוצה רחבה כך הגזענות היתה מקבלת מימד חד משמעי וברור גם למזרחים עצמם וגם לאשכנזים שהיו נאלצים להביט על עצמם במראה, אם לא בדור הקודם אז בדור הזה. הספר היה יכול לעורר מלחמת מעמדות ולכן הורד מן המדפים.