• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

חופש אקדמי ומכחישי שואה

אורי וייס

 

בויכוח מהן גבולות החופש האקדמי בישראל, נלקח כמובן מאליו שאת החופש האקדמי של מכחישי שואה יש להגביל. רשימה זו רוצה לקרוא תיגר על אותו מובן מאליו ולטעון שיש להכיר בחופש אקדמי גם של מכחישי שואה.

ג'ון סטיוארט מיל הגן בספרו "על החירות" על חופש הביטוי. הוא טען, שאלמלא היה מותר להציב סימן שאלה סביב תורת ניוטון, הרי שהאנושות לא הייתה יכולה לחוש בטוחה אפילו בה. היו שראו באמירתו זו של ניוטון כבישור הטענה החשובה של פופר שתיאוריה היא מדעית אם היא ברת הפרכה באופן פרקטי. דווקא כשאנו מגבילים את ההיתר להכחיש טענה אמיתית אנחנו למעשה פועלים נגד השכנוע בה ונגד ידיעתה. כך גם, לדעתי, איסור על הכחשת שואה דווקא יפגע בסופו של חשבון בהנחלת זכר השואה. דברים אמורים בעיקר בטווח הארוך. לכן, דווקא מי שרוצה שהאמת תיוודע ותצוף גם בעוד מאה שנה צריך לתמוך בהתרת חופש ביטוי וחופש אקדמי למכחישי שואה.

שוו בנפשכם, מה יחשבו הבריות בעוד מאה שנים על השואה, אם ייאסר להכחיש את השואה. יהיו, כמובן, מי שיטענו שבשואה לא נרצחו מיליונים, אלא מספר הרבה הרבה יותר קטן. אחת מדרכי השכנוע שלהם יהיה לטעון, שאיננו יכולים לדעת שהשואה התרחשה, שכן נאסר להפריך את הטענה שהשואה התרחשה. הם יטענו שאדם רציונלי לא יאמין ששואה התרחשה לפני למעלה מ-160 שנה בהתחשב בכך שהיה אסור לטעון שהיא לא התרחשה, ובהתחשב בכך שהטענה שהשואה התרחשה היתה לאו ברת הפרכה. הם יטענו, שלא ניתנה הזדמנות לצד האחר להשמיע את טענותיו, ולכן האיסור על הכחשת שואה לא נתן צ'אנס לאמת להיות מושגת. אפשר מאוד שהרבה מאוד אנשים יסברו שהשואה היא סתם מיתוס שביקורת עליו צונזרה, ולכן בלתי סביר לרחוש לו אמון.

טיעון נגזר לכך יהיה שלא סתם אסרו לדבר על השואה. הרי כולם יודעים, שכאשר אוסרים לדבר נגד טענה כלשהי, אנשים מטילים בה ספק, ולכן אלמלא היו ראיות טובות להפריך את התחוללות השואה, לא היו אוסרים להכחיש את השואה. מכך שהיהודים תמכו באיסור על הכחשת השואה, יילמד, שהיה להם מה להסתיר.

מעבר לכך, האיסור החוקי על הכחשת השואה שבא לרסן את מכחישי השואה, דווקא מגביר את עוצמת המגאפון שלהם. משפטים נגד מכחישי שואה הופכים לחגיגה מיותרת של מכחישי שואה. איסור על הכחשת שואה הופך את המכחישים ליותר אפקטיביים.

ולכן, דווקא מי שרוצה להגן על הנחלת זכר השואה צריך לתמוך בחופש ביטוי למכחישי שואה. זאת לאו דווקא מתוך גישה ליברלית של שמירת האוטונומיה של הדובר. מתן חופש ביטוי לדובר הוא מכניזם להצפת האמת על השטח. מתן חופש ביטוי למכחישי שואה יסייע ליותר אנשים לדעת גם בעוד מאה שנה, שהשואה התרחשה. למעשה ההכחשה הכי מסוכנת של השואה היא לאסור על אנשים להכחיש את השואה.

הכותב הוא עמית מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית

כנראה שיעניין אותך גם: