• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

רוברט קנדי והמלחמה בפשע המאורגן

אירית יער אדלבאום

בפוסט הקצר הזה אני מבקשת להעלות תהיה וגם משאלה, בקשר להיעדר התייחסות שיטתית ורצינית לנושא הפשע המאורגן בישראל, מצד כותבים בצד השמאלי של המפה, ובעיקר הרדיקלי-פרוגרסיבי. המשאלה, כמובן, שפוסט זה, ומגמות אחרות, יגרמו לשינוי ולגיבוש אגנדה ברורה בנושא זה, שמעמידה את המלחמה בפשע המאורגן בארץ ובכלל במקום טוב בראש הטבלא.

במשך הזמן והשוטטות באתרי תקשורת מן הצד השמאלי (ובכלל), קיבלתי תגובה די אחידה לשאלות בנושא זה. האחת היתה בעצם סוג של הכחשה, כלומר, הנושא הוא "נון אייטם" והעלאתו עצמה נגועה בפוליטיזציה ימנית אולי מעין ניסיון להסיח הדעת הציבורית מנושאים הנחשבים יותר חשובים (כיבוש, סכסוך וכיוצב). תגובה שניה היא התנגדות לעיסוק במסגרת גישה ליבראלית כללית לנושא אכיפת חוק, והתנגדות לסדר יום של  LAW AND ORDER המזוהה גם כן עם אגנדה ימנית.

בעיני שתי הגישות שגויות, ראשית, אין ספק כבר שישראל היא מדינה מושחתת מאד, ושורת האישומים של השנים האחרונות מבססת חשד סביר שזו אחת הבעיות הקשות ביותר כאן. שנית, אין כל קשר בין מגמות "חוק וסדר" א-לה ג'וליאני ובין התמודדות נגד פשע מאורגן. לא מדובר כאן בשאלה של נוכחות שוטרים, הגברת החסינות לשוטרים, החמרת ענישה וכיוצב, אלא בהיערכות נגד משרתי ציבור בכירים וסורחים. אך בעיקר חסרה מוטיבציה נהירה ופרואקטיבית לגבש קמפיין יצירתי סביב הנושא. לשם כך אני מביאה תזכורת קצרה לאופן שבו התייחס רוברט קנדי, התובע הכללי הנודע, ואחיו של JFK (וביחד עם אחיו) לפשע המאורגן, כהשראה שמדובר בנושא המשתלב ותומך במגמות שמאל כלליות ופרוגרסיביות חברתית. קנדי, או האחים קנדי, הציבו את הלחימה בפשע המאורגן לצד וביחד עם האכיפה של "זכויות האזרח" בנושא של השחורים ובכלל באיים השמרניים של ארצות הברית. קנדי ראה באכיפת החוק, כשלעצמה, ועל הגורמים החזקים והאלימים במדינה במיוחד, "עסקה אחת", הן בנושא הפשיעה והשחיתות והן
בנושא של התעלמות מחקיקה למען זכויות אזרח.
  ואכן, שחיתות שלטונית, שהיא המשמעות האמיתית של פשע מאורגן (לעומת פשע אחר), חותרת במישרין תחת עצם הרעיון של "שלטון החוק" אשר כבר אבד בים של מלל ומאבקים אחרים. ללא שלטון חוק, אין ממילא דמוקרטיה, והויכוח הפוליטי המדיני הופך מיותר ולא רלוונטי. כמו כן, פשע מאורגן הוא פשע נגד נכסי הציבור ונגד העקרון של שלטון ציבור בממשלה (ולא להיפך), כלומר הוא פועל נגד עקרון הייצוג בבסיסו. ולכן, כדאי אולי להתעכב קצת על ההגדרה של המונח. נוצר גם קושי מסויים וטשטוש מושגים לא מקרי, כאשר "משפחות פשע" ו"ארגון פשע" נכנסו במקום הדיון הנקי ב"פשע מאורגן". משפחת פשע, אפשר משמעותה משפחה העוסקת בפשע שאינו מאורגן, וגם ארגון פשע, לכאורה יכול לחמוק מן המונח שבו אני מנסה לדון. פשע מאורגן  יוחד מקצועית לתופעה של פשע השלוב בשלטון ובגופים שלטוניים, אם בכך שמדובר בעיקר בגזילת נכסי ציבור (לדוגמא, הטיית מכרזים ציבוריים לטובת עבריין מסויים, בניגוד לטובת הציבור, דבר שהוא בבחינת מכת מדינה בישראל), או שחלק מן הפשיעה כרוכה בשותפות פעילה מצד פקידי ציבור או משרתי ציבור. במצב כזה, איש הציבור (או הפקיד, או השופט או השוטר) מועל בתפקידו הציבורי, בבטחון הציבור ובנכסי הציבור בכך שהוא מאפשר, מעלים עין, או משתתף בביצוע פשע, במקום לבצע את עבודתו.

איפשור פשיעה אלימה, חותר תחת אמון הציבור במערכות, ושוב, מערער על עצם השלטת החוק ומוסדות המדינה הנבחרים. במצבים קיצוניים, עוברת השליטה בפועל לידי ברוני פשע ו"בובותיהם" בשלטון, ומכאן שנוצרת אוליגרכיה המוסווית במצג ובמוסדות שהם
לכאורה מתפקדים, אך למעשה הם הסוואה לשלטון בריונות וכוח.

לא זו אף זו, אלא ששלטון ארגוני פשע שונה וגרוע מהותית מסוגי עריצות אחרים, שחלקם לפחות מתאפיין בהגברת הבטחון האישי של האזרח, אם כי במחיר של הכחדת זכויות פוליטיות או דתיות או אחרות, של קבוצות יריבות.
  פשע מאורגן בעת שלנו, בעיית העבדות המודרנית
בנוסף לדברים הברורים מאליהם לעיל, כדאי לבחון מה סוגי הפשיעה החותרים תחת חירויות בסיסיות, כגון סחר בבני אדם (לצרכי מין ועבודת כפייה אחרת), סחר "שחור"  בנשק, ועוד. הפשע המאורגן שלוב אם כן בתעשיה הולכת וגוברת של עבדות לבנה (כולל לאחרונה הנושא המדאיג מאד של סחר באיברים), וגם סחר בנשק לאזורים בהם מוטל אמברגו. (מלחמות אזרחים, דיכוי, וכיוצב). זהו אינטרס נוסף שיש לתת עליו את הדעת בטיפול בפשע המאורגן, שהוא היום בינלאומי ווגלובאלי, ויש לו גם זרועות "לובי" חזקות לבלימת יוזמות חקיקה או שיתופי פעולה שיזיקו לפעולת הארגונים הללו.
מעבר לכך, קשה להבין כיצד ניתן לטפל למשל בנושא "קלאסי" וחשוב חברתית כמו סחר בנשים או בילדים, מבלי לבחון זאת בהקשר של פשיעה מאורגנת, השולחת זרועות לשלטון המרכזי עצמו.
נושא זה משיק בצורה משמעותית לצד "הסוציאליסטי" של המפה הפוליטית, שכן פשע מאורגן מחייב מצע של היעדר זכויות עובדים משמעותיות (או שהוא נכנס ומשתלב בארגוני עובדים, בעיה שהיתה מוכרת בארצות הברית ויתכן שגם בישראל, ופגעה מאד בהתפתחות התקינה של הסוציאליזם בישראל. כאשר איגודי עובדים הופכים קן לפשיעה, נוצר הרקע לפגיעה במעמד הקיבוצי של העובדים במקום לפעול לניקוי האורוות. בנוסף
לכך, אין משמעות לאיגוד עובדים ולהגנה על זכויות עובדים אם מתבצעת השתלטות של ארגון פשע, כפי שאין משמעות לכל מוסד שלטוני אחר, בין אם עיריה או מחלקה ממשלתית, אם היא עובדת למעשה עבור ברון פשע). היעדר בטחון סוציאלי הוא מצע נוח לפשיעה מאורגנת המתבססת על נואשות ועבדות.

המקרה הישראלי
  במידה ויתקיים כאמור דיון משמעותי ועמוק בשילוב האגנדה של מיגור הפשע המאורגן, בגופי שמאל, גופי חשיבה ומרכזי סיוע משפטי ייעודיים, אפשר יהיה לדון בנושאים הספציפיים לישראל בתחום זה. אפשר למנות כבר חלק מהם. פשע מאורגן וזיקתו למיליטריזציה בישראל (זיקות מסחריות עם יצוא הנשק וארגוני מודיעין) ; פשע מאורגן וסחר בילדים ונשים למין (כולל פורנוגרפיה מסחרית); השלטון המקומי; מערכי גבייה; וכמובן, שאלת השאלות, שאין לי עליה תשובה כלשהי, האם הגיע מצב הפשע המאורגן לישראל לדרגה "האדומה", כלומר, האם מערכת המשפט נגועה בצורה כלשהי גם כן. לפי מדדים אובייקטיביים, השתלטות על פונקציות שיטור ושיפוט נחשבות לחמורות ביותר, אף מעבר להשתלטות על מערכות פוליטיות בכירות (מרכזי מפלגות או נבחר כזה או אחר).
ברור שאין מוטיבציה לעסוק בנושא זה, בעיקר משום שהמורשת היפה של קנדי נותרה נגועה גם בסופו המר של רוברט קנדי, וגם אחיו. רבים מהחוקרים הסולידיים מאוששים את הסברה שידו של הפשע המאורגן היתה בהתנקשויות אלה, אולי ביחד עם גורמים נוספים שחברו אליהם, בעיקר גורמי ימין כלכליים וצבאיים-פוליטיים.

הפשע המאורגן הותיר שורה של "סימני אזהרה", פוליטיקאים אהודים שנרצחו, תעשיינים, עיתונאים, ואנשי חוק. לא באתי להציע כאן במה לחשיפת ארגוני פשע ספציפיים, אלא במה לדיון שיטתי-ערכי בתופעה עצמה, ואיך היא משתלבת בהיערכות בעלת מאפייני שמאל, הן ברמה המדינית, הכלכלית והחברתית כמובן.
לקריאה נוספת -פרופסור מנחם אמיר, על פשע מאורגן.

לבסוף, הערה בשולי הדיון
  בשנות התשעים נערך דיון אינטנסיבי באיחוד האירופאי על תאים פוליטיים מחתרתיים שהוקמו ונתמכו על ידי נאט"ו מאז מלחמת העולם השניה, כחלק מן המלחמה הקרה. בכמה מקרים באירופה, התפתחו תאים מחתרתיים אלה לכדי בעיה של אכיפת חוק ופשיעה
מאורגנת. תאים אלה פעלו למעשה באמצעות ארגוני פשיעה מקומיים, לבצע מדיניות של סיכול ההתפשטות הקומוניסטית, ובמקרים רבים "יצאו משליטה", כלומר חתרו תחת סדרי השלטון והמשפט של אותן מדינות. המקרה המפורסם יותר התרחש באיטליה (אפרופו הרצח של אלדו מורו, פרשת קוסיגה וכולי), כאשר התא נחשף כארגון משולב של פעילות בטחונית מטעם נאטו ביחד עם ארגוני פשע אלימים מאד. יתכן ויש גם לתופעה זו רלוונטיות כלשהי למצב החוקי בישראל.

תגיות:
כנראה שיעניין אותך גם: