דע מה שתשיב לאנטישמי

יורם שורק

הגמל הוא בהמה שעירה ומדובללת, הליכתה מקרטעת,היא משמיעה קולות נחרה גסים ואין פלא שהגויים לא אוהבים אותה. אם יש דבר שהעולם הנאור, שמיצגיו הם כתבי טלוויזיה אירופאים, מתעב יותר מגמלים הרי אלו רוכבי גמלים.  כך מקבלת  אירופה את חכמת הדורות של העם היהודי כפי שהיא מובאת במסכת קידושין " אבא גוריון איש ציידן אומר משום אבא שאול לא ילמד אדם את בנו חמר  גמל (מגדל גמלים, י.ש.) ספן ספר קדר רועה וחנווני שאומנותן אומנות ליסטין".  לרוע המזל חושבים הגויים שאנחנו, הצברים החמודים והעוקצניים רוכבים על גמלים ולכן הם לא אוהבים אותנו ומתעקשים לנזוף בנו בכל פעם שאנחנו הורגים ילדים בעזה או גוזלים אדמה בבלעין. אם נשכנע אותם שאדמת בלעין המופקעת לא תשמש, חלילה, לגידול גמלים אלא למסלולי סקי ו "למרכזי אופנה מובילים" הם יפסיקו למרר את חיינו. טוב עושה משרד ההסברה, לכן, כשהוא פותח באופנסיבה אנטי-גמלית שמנתקת כל קשר בינינו המככבים "כמעט בכל ענפי המדע, הטכנולוגיה, הכלכלה והתרבות"  לחיה המאוסה. ובכל זאת לא מזניח משרד ההסברה גם את אותם בודדים שאינם אוהבים אונו מסיבות אחרות ובראשן הבעיה הפלסטינית.

בפרק "מיתוס מול מציאות" באתר משרד ההסברה טורחים לתקוף את התעמולה האנטישמית מכמה וכמה חזיתות.

קודם כל הטיעון המוכר והאהוב “אין עם פלסטיני” זוכה לשדרוג. גולדה דור 3 מתנסחת הרבה יותר בזהירות ונשמעת כך "אף מדינה ערבית או פלסטינית לא ישבה מעולם בארץ ישראל" . טיעון נכון ומודולרי להפליא. לו רק היו לצרפת מוחות הסברה כמו אלה שלנו הייתה בעיית אלז'יר נפתרת בטיעון המחץ  "אף מדינה ערבית או אלז'יראית לא ישבה מעולם באלז'יר" וכמובן שאילו השכילו האנגלים לתפוס את הפטנט הייתה הסיסמה "אף מדינה קנייתית או שחורה לא ישבה מעולם בקניה" גורמת לילידים לשכוח מעצמאות  ולהניף בשמחה את ה”יוניון ג'ק” עד עצם היום הזה.  למזלם של אינספור עמים  הגויים מאירופה הפסידו את רוב שטח היבשה של כדור הארץ משום שלרשות מומחי ההסברה של המעצמות לא עמד המוח היהודי. אבל יש לחשוש שמא הטיעונים שלנו מסובכים מידי עבור אנגלים לאחר כמה כוסיות ג'ין או צרפתים הלומי בוז'ולה ולכן מסברנו המצויינים לא נחים על זרי הדפנה ומשפיעים עלינו עוד אמרי חכמה. הנה יצירת מופת המובאת כלשונה (גם אם ימחק אתר "מסבירים" מהשרת הממשלתי יש לשמר את הטקסט למען הדורות הבאים) “ערביי ישראל שלפני מלחמת השחרור (1948) התיישבו בארץ כפליטים שעזבו את מדינות ערב. שנית, נטישה מוקדמת של ההנהגה הפלסטינית כבר ב- 1947 הביאה לקריסת מורל הציבור הפלסטיני וגרמה לעזיבה ולנטישת בתיהם. המושל הבריטי האיץ במיעוט היהודי והערבי להתפנות מערים מעורבות. היהודים סירבו ונשארו, הערבים נענו ונטשו. כי הדיון התמידי בסוגיית הפליטים הפלסטינים דוחק את העובדה ש- 820,000 יהודים נמלטו ו/או גורשו ממדינות מוסלמיות/ערביות והפכו גם הם לפליטים."

במבט ראשון לפנינו משפט תמוה חסר סימוכין אבל בכל קריאה נוספת של הטקסט מתגלה פן נוסף של גאונות הסברתית. אם נחבר את הסעיף הזה לקודמו המזכיר כי בארץ ישראל לא הייתה מדינה ערבית מעולם נקבל כי ה"לא מדינה " הזו הייתה מוקפת ב"מדינות ערב" מהן ברחו פליטים. מה גרם לפלסטינים להימלט כפליטים מארצות ערב לכאן ואיזו עדות היסטורית יש לתנועת פליטים כזו?  זוהי חכמת המסביר: להשאיר משהו לדמיון. היו פליטים מארצות ערב לא"י: עובדה, כך כתוב בפירוש באתר משרד ההסברה ואם לא הייתה תנועת פליטים כזו מן  הראוי היה שתהיה והסיבה היחידה לכך שאין שמץ עדות היסטורית לכך היא שאבות הפלסטינים וכותבי קורות העתים לא גלשו לאתר משרד ההסברה (ואין הסבר להימנעות כזו אלא אנטישמיות). אבל אסור לשמור את כל הביצים בסל אחד ומשרד ההסברה מקפיד לתת גם לקולוניאליסטים נתח באשמה, הנה האשם האמיתי בבעיית הפליטים "המושל הבריטי". הגאונות היא בפרטים: מי שהאיץ ביהודים ובערבים גם יחד לעזוב לא היה הנציב העליון, אדם בעל שם פרטי ושם משפחה שדבריו מתועדים אלא "מושל בריטי" עלום שאף אנטישמי לא יוכל לחלוק על קריאתו. זו יתרונה המובהק של דמות  פיקטיבית: אי אפשר לשלול ממנה דבר.

אסטרטג הסברה חכם יודע מתי ראוי לשנות טקטיקה וכך עושה גם ממשלתנו. הסיפור על ארץ שוממה שהופרחה בידי החלוצים מיצה את עצמו ולכן נזנח בלי סנטימנטים. הארץ שהייתה מדבר שומם הופכת למקבילה העותמנית של מערב אירופה – ארץ מקלט להמוני פליטים. עוד מיתוס שנשבר הוא על העם ואשר כדברי מגילת העצמאות "שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית" . אחינו בני עדות המזרח, כך מלמד משרד ההסברה אינם אלא פליטים כלומר שבארצות מוצאם הם היו תושבים של קבע ולא "גולים". צריך הרבה תעוזה ודמיון כדי לקחת את עמדות הפוסט-ציונים המשוקצים, לקבל אותם ולהפוך אותן לחרב פיפיות בשרות ההסברה.

לאחר שמומחי הסברה הביסו את הטענות בדבר פליטים או עם פלסטיני הם מסתערים על הדמוגרפיה והמיתוס בדבר רוב פלסטיני בא"י מופרך כך

"זוהי טענה מופרכת מיסודה. … כל תחזיות הממסד הדמוגרפי במאה השנים האחרונות ניבאו רוב לערבים בין הים לירדן, אך התנפצו שוב ושוב. זאת, מכיוון שהמעיטו בהערכת הפריון היהודי, האדירו את הערכת הפריון הערבי, התעלמו ממאזן ההגירה השלילי הערבי ומפוטנציאל העלייה. “

הגוי, כך מבינים המסבירים, הוא אדם פשוט, המסביר הישראלי פוגש בו בדרכו מבית המרזח לדיר החזירים כשמוחו אפוף אדי יי"ש ועלינו לנצל בחכמה את רפיון שכלו לטובתנו. עברו כשתי דקות מאז הסברנו לו (באותו עמוד אינטרנט עצמו) שאנו מדינה מתקדמת, חילונית וש"מרבית נשותינו לא חובשות דבר על ראשן". נשים קרייריסטיות ושוות זכויות נוטות שלא להעמיד צאצאים רבים . איך התעצם פתאום "הפריון היהודי"?  ואיך זה שמאותה ארץ דמוקרטית פורחת שבסעיף הקודם פליטים ערבים נהרו אליה נוצר מאזן הגירה ערבי שלילי? והרי כל צרות הפלסטינים אינן אלא "אמירות תקשורתיות היוצאות נגד הדיכוי ואי הצדק לכאורה". אז זהו שבדיוק לשם כך טורח האתר להזכיר שוב ושוב את זוכי פרסי נובל שלנו: הדמוגרפיה הציונית, כמוה כמבנה הריבוזום היא עניין מסובך מדי להבנת "גויישע קאפ": מספיק שמר סמית ידע שטובי המוחות בדקו את העניין והבינו שהכול בסדר: הפריון היהודי עולה למרות שמעמד האישה איתן וערבים מהגרים מארץ זבת חלב ודבש שמעניקה להם מלוא חופניים שוויון.

אם כל העובדות ההיסטוריות, הכלכליות והדמוגרפיות לצידנו איך זה שבכל זאת לא אוהבים אותנו בעולם? אתר משרד ההסברה לא מציין את הסיבה במפורש אבל מבין השורות עולה כי אנחנו אשמים. הישראלי הממוצע עוסק רוב זמנו בגלישה ב"אתר סקי בהר החרמון " (המקום הראשון המוזכר באור נופי הארץ) והוא מוריד מרגליו את המגלשיים רק כדי לנסוע על פסי הרכבת "המרשתים את הארץ לאורכה ולרוחבה" בדרכו ל לטיסה הלוקחת אותו לטקס הענקת פרסי נובל. אנא אזרחים יקרים: בין הסללום לפגישה  עם מלך שבדיה מצאו כמה דקות לשנן את דפי ההסברה שמנסחים לנו מנהיגנו.

(הערה: המשפטים המודגשים הם מובאות מאתר משרד התפוצות וההסברה)

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
תגיות:
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. רוני

  נהנתי מהניתוח המדוייק, כמעט כמו שנהנתי מהפרסומת עם הגמל!
  גמלים, אני אומרת לכם!

 2. איזי גור

  היה נחמד מאוד אילו יכולנו להגיב בפיליטונים סרקסטיים על תוכניות והישגי ממשלת מדינת היהודים, כפי שהם באים לידי ביטויים גאוניים ובפרט בזמן האחרון.
  בנאומו של מנכ"ל משרד התיירות בכנס הארצי של ארגון מורי הדרך בישראל הוא דיבר בהתלהבות על התוכנית להכשיר מאות מסבירים שיישלחו לחו"ל. נאום זה נישא יומיים לאחר שמעללייו של השר שלו בביקוריו בחו"ל נחשפו באמצעי התקשורת בעולם ןובארץ.
  למסבירים שיישלחו לתורכיה יוסבר כי לא זו בלבד שסגן שר החוץ לא ניסה להראות לשגריר מאיפה עושה הדג פיפי. ההיפך הגמור- זו הייתה מחוות כבוד מיוחדת של ירידה צורך עלייה.
  אלה שיישלחו לכאן ולשם כדי להסביר שיש בידנו זכות חוקית על קובור איבכרים איסחק ויעגוב, קבר סית מרים ומקמאם יוסף, יצמןידו בצילומים אוטנטיים של הקושאן שנחתם על ידי הריבונו בכל הזמנים ובכל המצבים, החל ממעמד ברית בין הבתרים , דרך מעמד ההר שירה ברקים ועלה בעשן וכלה בכרית אבן שעליה הניח יעגוב איבן איסחק את ראשו.
  ולאוסטרלים יוסבר כי רק בגלל הסימפטיה העמוקה שאנו רוחשים להם, השתמשו בדרכונים שלהם.
  ואם רשות ההסברה, התיירות, החוץ, וןהאיוולת תבקש עוד יש באמתחתי הצעות הסבהרה כהנה.
  מכל. מקום, ההצעיה הרצינית המעשית שיש עמי לכל מי שחפץ חיים הנהו . קום והגר לך לקנדה , לארה"ב, לאוסטרליה , לניו זילנד, ובעצם לכל מדינה שעדיין מוכנה לקבל אותך. לו יכולתי לא הייצתי מסתפק רק בלהציע. את ילדי ונכדי אני מכין לכך בכל ההחלטיות. עדיף שיחיו שם מאשר יתפוצצו כאן באיזה אטובוס , או יהפכו לאבק כאשר לגמד מטהרן תהיה ה פ צ צ ה –
  טפו, טינופת

 3. אילן גור

  פעם היה לנו מינהל הסברה שישב במשרד ראש הממשלה. עכשיו, כנראה נוכח אי יכולתנו להסביר (ולא פחות – עודף שרים) – קם לו משרד ההסברה ושוב הוא מתאמץ להסביר.
  אלא שלא צריך להיות נביא כדי להבין שההסברה תיפול שוב על אוזניים אטומות (כי כל הגויים הרי נגדנו). והנה כבר הסברנו משהו חשוב: העולם כולו נגדנו.
  ושבחים על הדברים הבהירים.

 4. ניצן אביב

  ניתוח מזהיר, הומוריסטי ומשעשע לעילא של אתר "מסבירים" – העילג-ההיתולי-המסלף ביודעין והראוי לכל גינוי ולשימצה.

 5. בני

  האמת בתור מישהו שהיה משוכנע לפני כן שהקמפיין של משרד ההסברה אווילי, אני עכשיו מבין שגם מתנגדיו לא מסוגלים להסביר את עצמם בדרך אפקטיבית מול מי שנדרש שכנוע.

 6. אמיר פכר-אריה

  הטרוף הולך ומשתלט על הארץ / מדינה שלנו
  זה לא מצחיק זה מפחיד.

 7. מישל

  עוד בטרם ניכנס לשאלות על אמת בפרסום, דומני כי צפייה בסרטוני משרד ההסברה בעיקר מייצרת אצלי כעס על בזבוז נפשע של כספי ציבור. ועוד דבר, אם משרד ממשלתי חושב שנדרשים סרטונים ברמה כל כך נמוכה – עלבון צורב לאינטיליגנציה – כדי להסביר לישראלי הממוצע על מצבו (כפי שהמשרד רואה אותו), זה לא מעיד קצת על עצמנו?

 8. קינן

  הערבים הצליחו לכבוש כמה ישובים יהודיים במלחמת העצמאות.
  כל ישוב יהודי שנכבש על-ידם נהרס או הועלה באש, ותושביו נרצחו, גורשו או נלקחו בשבי.
  כזה היה גורלם של שלושת ישובי גוש עציון, וכן הכפר נוה-יעקב, הרובע היהודי בירושלים העתיקה, שכונת שמעון הצדיק (שייח` ג`ראח), הישוב עטרות, המושבה משמר הירדן (שנפלה בידי הסורים) ועוד.
  נקל לשער מה היה עולה בגורלם של יהודי ארץ ישראל אילו ניצחו במלחמה הערבים.

 9. ג. אביבי

  פעם הם ניפקו לנו סיפורים באין ספור, ש"ערביי א"י" שמעו בקולות מנהיגיהם / מנהיגי ערב (מי בדיוק?) ונטשו את פלסטין מרצונם ב48. כל ישראלי ששייך לרוב שטוף המוח מאמין לזה עד עמקי נשמתו. כאשר קברניטי התעמולה שמו לב שחוץ מהישראלים אף אחד בעולם לא מאמין לסיפורי ההבל והכזבים הם החליטו לנפק שקר חדש אך דומה (עקרון הרציפות…).

 10. איזי גור

  מדי פעם מופיע הטענה שהעולם כולו נגדנו וכי תמיד היה כזה.
  האם זה נכון?
  נכון הוא שבעבר, לאחר הולדת הנצרות, היתה הדת החדשה וראשיה נגד היהודים מגיוון שעצם העובדה שהם, שמהם יצא הגואל והמשיח, אינם מקבלים עליהם את עובדת משיחיותו ואת תורתו, סימן הוא שאו שאינו הגואל, או שהם , היהודים, טועים .
  ברור מאליו במה בחרו המאמינים החדשים. מכאן הרדיפות וההתנכלויות בהן רצופה ההיסטוריה הנוצרית,
  אלא שיום אחד השתנתה דעת העולם . והשינוי הגיע ללידי מעשה ואפילו פעמיים. פעם ראשונה כאשר נציגי האומות הצביעו עבור הקמת מדינה יהודית עצמאית ובשנייה, כאשר מחאו כף לנצחונם של היהןדים על צבאוות אויביהם במלחמת 1967.
  הרוח האנטי ישראלית הרווחת היום בעולם הנה תוצאה של א. הכיבוש הנמשך. ב.ההתעללות בפלשתינים ג. הישיבה בגולן. ד.השטויות ומעשי האווילות שהימין ה פ ט ר י ו ט י ממציא מדי פעם.
  אז מה התמה שאפילו כאשר עובדה היא שהחמאס והחיבאללה הם האשמים בהתקפות על ישרל, אומר העולם- ולפחות רבים בו- זה מגיע לכם הישראלים.
  אם היינו נוהגים בתבונה וללא התלהמות משיחית כפי שהוצע לא אחת על ידי רבים וטובים חכמים ונבונים. בוודאי שהיינו תמהים לגלות שלפתע לא כל העוחלם נגדנו. אבל לנוכח עמדתויו הפוליטיטת של רוב העם היושב בציון – אין סיכוי!!

 11. אליקו

  מהות המאמר מאד חשובה לדעתי, וגם סגנון הכתיבה היה מאד משעשע.

  אבל….

  הסגנון של המאמר פוגע בסופו של דבר במהות. אם מטרת הכותב היא להראות שהמסבירנים שלנו אינם עושים את מלאכתם אלא עושים ההיפך, הוא לא הצליח לעשות זאת!

  וזאת למה?

  כי כולנו בני-אדם ואם תוקפים אותנו, לא משנה מה, אנו כמעט תמיד נגן על עמדתינו ולא ניסוג (מוכר לכם?) ואז המטרה לא הושגה!

  אז מה אתה מציע?

  ניתן היה להסביר מבלי לגחך את הצד השני, שהטיעונים המופיעים באתר ההסברה פוגעים במטרה של ממשלת ישראל ועושים את ההיפך… (מוכר?)

  ניתן היה להסביר שהצגת טיעונים לא אמינים כנגד הצד השני גורמת לחוסר אמון של המסבירן בשותפות למטרה

  ניהן היה לומר שבאופן מהותי, קשה מאד לשווק לעולם שהכיבוש הישראלי מוצדק…

  ואז אולי יחשבו שאם אי אפשר לשווק זאת (סגנון) אולי ישנו את המהות…