החרפה של "מעריב"

שמוליק דוד

הקרן החדשה לישראל ושורה של ארגונים הפעילים בתחום זכויות האדם ושירותים חברתיים בישראל,  הנתמכים על-ידי הקרן, הושמצו בקטע של כתבה מפרי עטו של של בן כספית בכותרת "הקרן מכה שנית", שפורסמה ביום 5/3/10 ב"מעריב" (הקרן מכה שנית 1ו-2) .

הכתבה רצופה הטעיות, ורחוקה מהאמת כרחוק מזרח ממערב.

א.      בניגוד למה שמצטט כספית מפי גורם עלום, בפני הועדה בראשות שופט  בית המשפט העליון לשעבר גולדברג להסדרת ההתישבות הבדואית בנגב לא הופיעו  12 ארגונים קואליציות והתארגנויות הנתמכות או נעזרות על-ידי הקרן, כי אם 15 כאלה. בניגוד לנטען, לא הופיעו בועדה 14 ארגונים, כי אם לפחות 20 ארגונים.   

ב.      הטענה שצוטטה לפיה "רוב הגופים הקשורים לקרן החדשה שהופיעו בפני הועדה לא היו בקיאים בנושא הבדואים" נטולת בסיס. הארגונים הפעילים בנושא הבדואי ואשר הופיעו מול ועדת גולדברג, כולם בלי יוצא מהכלל עוסקים בקידום זכויות אדם ואזרח, וזכויות הציבור הערבי בישראל בפרט, והבדואים בנגב במיוחד. עבור חלקם, זהו הנושא העיקרי בו הם עוסקים. הם בקיאים בנושא, כל אחד מזויתו. רבים מהארגונים הללו מוכרים על-ידי רשויות השלטון והמערכת המשפטית והתכנונית, וחלקם מייצגים את הציבור הבדואי בפני הרשויות, מסייעים לרשויות במגעיהן עם הקהילה ואחדים אף עוזרים במילוי פונקציות שלטוניות, כגון חינוך. הנסיון להדביק להם כינויים כגון "עמותות קיקיוניות" ולטעון כי "חלקם גופים שלא קשורים לנושא הבדואים" – כל מטרתו להכפיש.

ג.       המקור העלום של כספית טוען ביחס לארגונים כי "מטרת בואם לועדה מעלה סימני שאלה, בעיקר לנוכח הקשר שלהם לקרן החדשה". הטענה מופרכת: עמותות אלה עוסקות ב"נושא הבדואי" משך שנים, רובן באינטנסיביות, חלקן מהלך יותר מעשור. רובן עתרו בנושא לבג"צ, פרסמו דוח"ות, ו/או היו מעורבות בו באופן פעיל באופנים אחרים. הטענה כאילו הציגו בועדה שלא מתוך מעורבות בקידום זכויות האזרחים הבדואים, כי אם מטעם אחר – מעליבה וחסרת יסוד.

ד.      המקור העלום מתייחס למסמך "פוסט ציוני (או אנטי ציוני)" כביכול עליו חתמו חמישה פרופסורים ודוקטורים אשר "קשורים במישרין" לקרן. מדובר ככל הידוע בגילוי דעת פומבי שנמסר לועדת גולדברג, עליו חתומים 35 מומחים ישראלים מהשורה הראשונה בתחומי הגיאוגרפיה, התכנון, המשפט ועוד. המסמך ממליץ המלצות שונות ביחס להסדרת ההתיישבות הבדואית, ובין השאר קורא להקמת מנגנון הסדרה ממלכתי המאפשר הכרה בחלק מתביעות הקהילה הבדואית לקרקע. כספית לא טרח לצטט ולו שורה מגילוי הדעת להוכחת טענתו, אף שהוא מופיע באינטרנט, והסתפק בקביעה מכלילה מפי גורם עלום. הוא לא ציין את שמות המרצים ולא הבהיר מה זיקתם לקרן. אין דבר במסמך שניתן להגדירו "פוסט ציוני".

ה.      לפי המקור העלום, המסמך עליו חתמו החוקרים ה"קשורים" כביכול לקרן קבע כי "כל הנגב שייך לבדואים וצריך לתת להם את כל האדמות שהם דורשים". בפועל המסמך קבע כי יש לקבוע מנגנון פורמלי להסדרת התביעות של הבדואים באדמותיהם, כך שניתן יהיה לבחון לא רק ראיות משפטיות כי אם גם ראיות היסטוריות. המלצה זו אף אומצה על-ידי ועדת גולדברג. זאת ועוד, ועדת גולדברג קבעה כי תביעות הבדואים בנגב הן ל- 592,000 דונם בלבד, שהם כ- 4.5% בלבד משטח נפת באר שבע, שהיא הנפה המרכזית במחוז הדרום. כלומר, לא מדובר ב"כל הנגב", אלא בשיעור שולי משטחו. יצוין כי 28.6% מתושבי הנפה הם ערבים.

ו.        לפי המקור שמצטט כספית, רוב הארגונים שהופיעו בפני הועדה הציגו "דעות קיצוניות בשאלת הבדואים ונגד מדינת ישראל". אף שהפרוטוקולים של הועדה פורסמו באינטרנט כספית אינו מביא בדל ראיה להוכחת הטענה. לפי המקור העלום, הקשר של הקרן לארגונים ולאנשים אלו "מעיד שמדובר בגוף פוליטי ולא חברתי, כפי שהקרן מעידה על עצמה". ואולם, הקרן מקדמת באמצעות מענקים וסיוע יוזמות לשינוי חברתי, כגון חקיקה ושינוי מדיניות, כפי שעולה ממסמכיה ומאתר האינטרנט שלה. טיעוני כספית, שאינם נתמכים בראיות, נטולי בסיס, ומיועדים אך ורק לאישוש טענתו המופרכת לפיה ארגונים נתמכי הקרן "חותרים תחת אושיות קיומה של המדינה".   

בהתייחס לפעולתו של כספית:

·        כספית מצטט מכתב מאת גורם אנונימי. הוא אינו מציין שטרח ובדק את הנטען. זאת, אף שהמידע הרלוונטי זמין ברובו ברשת האינטרנט. מהסילופים הכלולים בכתבה ניתן ללמוד שלא אימת את ה"עובדות", אלא הסתפק בציטוט השמצה ששוגרה אליו.

·        כספית אינו מזכיר את שמות העמותות והחוקרים שהשמיץ ולא טרח לבקש מהן תגובה. קבלת תגובה מתחייבת לפי "תקנון האתיקה של מקצוע העיתונות".

·        בניגוד למה שקורא נבון עשוי להבין, הכתבה לא הוצגה בפני הקרן טרם פרסומה. כספית קבל מהקרן תשובה כללית לשאלה כללית, המוצגת באופן מטעה כאילו היא תגובת הקרן לכתוב.

ב-29 לינואר 2010 פרסם כספית כתבה בדבר "תחקיר אם תרצו", שפרסמה תנועת סטודנטים ימנית רדיקלית. בכך השיק קמפיין הסתה מתוזמר, המתבסס על נתונים מסולפים ומעוותים.

במאמר הנוכחי ממשיך כספית במתקפה נגד הקרן, ומוסיף להתעלם בשיטתיות מהאמת.

זאת ועוד: במאמר הנוכחי של כספית נחשפות כוונותיו. המתקפה שהוא מוביל מכוונת לא רק נגד עמדות ארגונים ביחס לדו"ח גולדסטון. זהו נסיון להשתיק שורה ארוכה של ארגונים הפעילים לקידום זכויות האדם, הן בישראל והן בשטחים, הן בנוגע לזכויות הבדואים, והן באשר לזכויותיהן של נשים ולסוגיות נוספות.  מדובר במתקפה כוללת על זכויות האדם –  ועל הדמוקרטיה המאפשרת לארגוני זכויות להתבטא. 

הקרן החדשה לישראל גאה בפעילותה לטובת האזרחים בקהילה הבדואית בנגב ותפעל להרחבתה ולהעצמתה.

אנו תובעים ממערכת מעריב להשעות את כספית ולברר את הטענות נגדו.

למועצת העיתונות תוגש בקרוב תלונה נגדו ונגד "מעריב" שנתן להשמצות במה.

הבהרה לעניין הקרן והארגונים:

חלק מהביקורת הנוגעת ל"ארגונים הקשורים לקרן" אינה מביאה בחשבון את אופי הזיקה.  הקרן הנה גורם מממן ומסייע: הארגונים הנתמכים על-ידה במגוון אופנים רשומים ופועלים לפי חוק, ומבוקרים כדין. הם מובלים בידי הנהלות עצמאיות הקובעות את דרכם. הקרן מממנת פרויקטים שהם מציעים ומסייעת להם במגוון ערוצים ובמגוון רמות.

הקרן דוגלת בחופש ההתאגדות, ואינה שואפת להנחות ולפקח על הארגונים. היא אינה אחראית –ואינה יכולה או רוצה להיות אחראית – לכלל פעולותיהם ולכל העמדות שהם מביעים.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
תגיות:
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. רון בוכבוט

  הגיע הזמן שמישהו יתעמת עם העיתונאי המעאפן הזה. זה לא סתם עיתונאי, זה עיתונאי חצר…

 2. חנה ק

  למה הקרן החדשה לא תובעת דיבה? יש כאן חומרים מצוינים לכך?

 3. איזי גור

  מה אתם רוצים מבן כספית.ליצור הזה יש עמדות פוליטיות,חברתיות וכלכליות. העובדה שהן עמדות אנטי חברתיות ואנטי אנשיות, לו זו בלבד שאינה פוגעת כהוא זה השכרו ובמעמדו בעיתון , העפך הוא. עמדותיו מתאימות מאוד לבעלי העיתון ולמה דהם מייצגים.
  אי לכך, זה המצב. למי שאוהב את מעריב, את גספית ואת עמדותיהם, לא חשוב שהוא מעוות קצת,מסלף קצת, מעלים קצת ומטנף קצת. ומי שמבין מהו מעריב ומי הוא כספית,ינהג כמו השיירה שעוברת למרות הנביחות.

 4. א.ש.ל

  בן כספית, כהרגלו, קורא מכתבים אנונימיים, דוחו"ת הזויים ושקריים, ומביא אותם כאילו היו אמת צרופה. למי שעדיין מאמין לבן כספית כעיתונאי, כדאי להזכיר את סרטה של ענת גורן שנעשה במהלך מערכת הבחירות של 2006. כשגורן מצלמת במטה הבחירות של הליכוד, אומר לה דובר מערכת הבחירות (נדמה לי שזה היה גדעון סער) את עמדות הליכוד ביחס לאולמרט, המועמד של קדימה לראשות הממשלה. מיד אחר כך סער מדליק את הרדיו, ובן כספית מדקלם, מלה במלה את לשון ההודעה שהעביר לו גדעון סער. כל זאת כמובן באצטלה של פרשן אובייקטיבי ועיותנאי מקצועי. למחרת כתב אהוד אשרי ז"ל בביקורת הטלוויזיה שאם הוא היה בן כספית הוא היה מתאבד, או לפחות פורש מהמקצוע.

  במעריב של יום שישי (5.3.2010), בהמשך להשתלחות בקרן החדשה בנושא הבדואים, כספית מתחיל, הפעם בזהירות יחסית, נושא חדש: נשים בצבא. וכך הוא כותב: "קיימת פעילות מתוחכמת, רבת שנים ומגובה על ידי החלטות או"ם וארגונים בינלאומיים, שמטרתה להחליש את צה"ל דרך החדרת ערך השוויון הוחלט לנשים". יש במשפט הזה כל כך הרבה שקרים ושטויות, שקשה להתחיל אפילו לפרט ולהסביר. אבל כספית, כאמור, קונה את מה שמוכרים לו ומעביר את זה הלאה במעריב, כאילו זאת היתה אמת לאמיתה, שמייצגת את הצבא ועמדתו. השאלה היא, אם כן, למי אנחנו מאמינים (לא לבן כספית), ולמי בן כספית מאמין. וגם – לאן התדרדר מקצוע העיתונאות?

 5. חסיה חומסקי פורת

  הבעיה היא שבן כספית מפרסם במעריב, אם אני לא טועה "העיתון של המדינה", ואילו אתה מפרסם בהעוקץ, כלומר לחברים ויודעי ח"ן בלבד.
  חוץ מזה, כפי שאמרו כבר לפניי, בן כספית הוא בן כספית.

 6. נפתלי אור-נר

  היה צריך להיות הפוך. קודם לפעול נגד היצור השטחי והמגמתי הזה, ורק אח"כ לפרסם מאמר בעניין. בנוסף, פעולות נגדו תפנה את הזרקור וטענות הענייניות העולות במאמר זה

 7. עמנואל

  "מדובר כאמור בחלק קטן מאוד מהחומר החדש שזרם וזורם כל הזמן. זאת, בלי לגעת בחומר נפץ הטמון בפרק אחר של פעילות הקרן החדשה לישראל ופרופ` נעמי חזן, ועוסק במעורבותם בצה"ל. גם על העיניין הזה רובץ דוח עב כרס, שהכניה קבוצה של קצינים ישראלים אשר עקבה אחר החדירה של האירגונים הללו לתוך צה"ל באמתלה של "ג`נדר מיינסטרימינג" (מדיניות ציבורית המבחינה בין המגדרים).

  על פי התיאוריה הזו קיימת פעילות מתוחכמת, רבת שנים ומגובה על ידי החלטות או"ם וארגונים בינלאומיים, שמטרתה להחליש את צה"ל דרך החדרת ערך השיוויון המוחלט לנשים"

  איזה חומר הזייתי הבן אדם הזה לקח?!

 8. נעמה

  מדוע הקרן לא תובעת אותו ואת עתונו על לשון הרע? הרי יש כל-כך הרבה עורכי-דין מבריקים הפעילים בתחומי זכויות האדם ולא חסרים כאלה ודאי גם בקרן החדשה. מדוע אין הם יוצאים במתקפת-נגד ובתביה משפטית?. מעניין מה מרוויח כספית מהשתלחותו הלוהטת בקרן. מה מובטח לו?. מקום במשרד החוץ?ליד שולחן הממשלה?

 9. tal

  ופה החשיבות שלה

 10. רמי יובל

  לפני שנים לא רבות כספית ועיתונו המצטיין מעריב יצאו בפירסום ענקי אודות שופט בית המשפט העליון שכביכול ביצע פשעים איומים כלפי אחד אוחנה סוחר סמים מורשע. הפרסום התגלה כחסר שחר ומיוסד על רמאויות ומזמכים מזוייפים שכספית הסתמך עיהם ללא בדיקה נאותה. אחרי פיאסקו רבתי כזה היה על כספית לעזוב את העיתונאות לאנשים יותר אמינים ורציניים, אבל הוא המשיך לייצר סקופים ודרמות ולהביע את דעותיו החשוכות בכל המרץ הנרמז בשמו. הפעם שוב חצה קווים אדומים ואני מאמין שהגיע הזמן לעצור אותו. עמותות שונות העושות עבודת קודש בנסיון להגן על זכויות האזרחים הבדואים ובמקום לקבל דברי שבח ועידור כספית ועיתונו משמיצים אותם ומפיצים נגדם שנאה צריכים לתבוע את עלבונם ולהשתיק אותו אחת ולתמיד.

 11. שמעון

  צריך עיתונאי אמיץ שיתקוף את הקרן החדשה לישראל(לפלסטין)
  הם שונאי ישראל ועוכרי ישראל.
  בן כספית יישר כח המשך בדרכך

 12. לא מאמינה (לכספית)

  הראה לי מי תומכייך ואראה לך מי אתה
  תודה למגיב מס` 13, שהראה לנו בדיוק מי הקהל עבורו כותב בן כספית, אשר לא נותן לעובדות לבלבל אותו (גם אם היה טורח לבדוק אותן). אני מפסיקה את המנוי שלי למעריב, קוראת לכולם להחרים כתב ועיתון שלא יודעים לעסוק בעיתונאות אלא רק בתעמולה.

 13. דוקטורנט, אונ` ת"א

  תנועת "אם תרצו" היא תנועת מרכז. בשימושכם בתואר "תנועת ימין רדיקלית", לא רק שחשפתם את הטייתכם הפוליטית הקיצונית כשלעצמה, אלא אף טענתם דבר אי-אמת גלוי:
  אדרבא, אנא הציגו ולו נקודה אחת במצע ובעקרונות ואף בפרקטיקה של "אם תרצו" המשייכים אותם לימין.
  מצפה לתשובה.

 14. שור

  שנים סיפרו ל נו ארגוני הקרן שחופש הביטוי הוא בסיס לדמוקרטיה, ועוד מיני דיבורים על תקשורת שהיא המראה של החברה.

  והופלה,,, תחקיר אחד קטן על הקרן וכל הערכים נזרקו לפח האשפה ורוצים לסתום לתקשורת את הפה.
  צביעות בהתגלמותה.

  שור

 15. יוסי אמיתי

  תנועת "אם תרצו" היא בכלל תנועת מרכז, אז איך זה שה`סמולנים` מתייגים אותה כתנועת ימין? – שואל / מיתמם "דוקטוראנט מאוניברסיטת תל אביב" (מה דעתך, דוקטוראנט יקר, לחתום על תגובתך בשמך המלא והרשמי? או שמא זה קצת גדול עליך?). והוא זורק אתגר למתייגים למיניהם: "הציגו ולו נקודה אחת במצע ובעקרונות, ואף בפרקטיקה של `אם תרצו`, המשייכת אותה לימין".
  אני מתכבד להרים את הכפפה, כי, כדברי חז"לינו, "בדידי הווה עובדה". ומעשה שהיה כך היה:
  ב-25 בספטמבר 2008 פירסם מנהיג התנועה, רונן שובל, מאמר ב"הארץ", בו הלין על כך שהפגנת המילואימניקים בעקבות מלחמת לבנון השניה, שתבעה את הדחתו של ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט, נכשלה משום ש"במקום לנהל מאבק קונצפטואלי ניהלנו מאבק אישי". ומהי הקונצפציה אשר לדעתו ראוי היה למקד בה את המאבק? (הקונצפציה היא כי) "הרעיון שהטכנולוגיה מייתרת את הגיאוגרפיה והטופוגרפיה – הוא שנכשל". כדי לא להותיר מקום לספק, הוסיף המנהיג: "רעיונות כמו ההתכנסות, יוזמת ז`נבה והיוזמה הסעודית ממשיכים באותה תפיסה שגויה. שורש הבעייה הוא הקונצפציה הרווחת בממסד הפוליטי-המדיני-הבטחוני, שניתן לגונן על גוש דן ללא קיר המגן של יהודה ושומרון".
  על כך, ועל דברים אחרים שנכללו במאמרו הנ"ל של רונן שובל, הגבתי במאמר באתר "על צד שמאל" (20 באוקטובר 2008), בו כתבתי בין הייתר: "ובכן, יצא המרצע מן השק: לא מחאת מילואימניקים תמימה נגד כשלי מלחמת לבנון השניה וההנהגה האחראית להם, אלא מהלך שהוסווה היטב, שכוונתו הייתה להביא להדחתו של ראש הממשלה אולמרט דווקא משום ש"חטא" בהרהורי כפירה על סיום הכיבוש ועל שלום ישראלי-פלסטיני".
  אם, לאחר כל זאת, ועוד פרקטיקות רבות מסוג זה, עדיין מתעקש ה`דוקטוראנט` להגדיר את `אם תרצו` כתנועת מרכז, אוכל רק לומר: עם מרכז כזה, אנחנו לא זקוקים לימין.