המלחמה החשאית של ישראל ברשע – מעזה לדובאי ובחזרה

יזהר באר

 

פעם בשביל להתנקש בחייו של  ערבי חשוב לא צריך היה להרים לאוויר מזל"ט מתוחכם או להפעיל יחידה של 11 מופלאים בבגדי טניס, שיודעת משהו על מנעולים ובתי מלון. די היה לשלוח שני בחורים נחושים, עם חזות מזרחית וניסיון קודם, על חמורים מעבר לקווי האויב, כדי לנסות לשנות את ההיסטוריה. אבל לשר ההיסטוריה יש לפעמים דרכים חמקמקות וערמומיות להגיד את דברו, כפי שיתבהר להלן.

ב-30 בספטמבר התכנסה התנועה הלאומית הפלסטינית ובחרה במנהיג שיוביל את המאבק בישראל. המנהיג הנבחר היה נתון במעקב שירותי המודיעין הישראליים זמן רב ובתקשורת התרבו פרסומים ששרטטו את דיוקנו הדמוני. התיק שלו במודיעין הלך ותפח עד שבסוף הקיץ הוחלט לחסלו.

לא מדובר בערפאת. גם לא בשייח' אחמד יאסין. אף לא בח'אלד משעל, בפתחי שקאקי, או במחמוד אל-מבחוח. היעד להתנקשות היה המופתי הגדול, חאג' אמין אל חוסייני. המהלכים המתוארים כאן התרחשו בימיה הראשונים של המדינה, בעיצומה של מלחמת העצמאות.

 חאג' אמין אל-חוסייני

לאחר בחירתו פתח המופתי במאמץ לכונן את המוסדות והארגונים הלאומיים הפלסטיניים ובמקביל הקים יחידות לוחמות וניהל רכישות נשק. הידידות שהפגין כלפי היטלר בתקופת השואה סייעה להחלטה לגזור את דינו למוות. באגף המודיעין של המטכ"ל, שזה עתה קם, הועידו למשימה שניים מיוצאי האצ"ל, ילידי עיראק, שחזותם ודיבורם היה כשל ערבים מבטן ומלידה. ההתנקשות במנהיג התנועה הלאומית הפלסטינית אמורה היתה להיות ה"אופוס מגנום" – היצירה הגדולה של המודיעין הצבאי באותה שנה ושל מפקדו השאפתן, איסר בארי ("איסר הגדול").

אבל נעזוב לרגע את תכנית ההתנקשות במופתי – עוד נחזור אליה – כדי לעקוב אחר הסתעפות אחרת שיצאה מאותה צומת דרכים, שבו פעלו במרץ רב אותם שחקנים עצמם. שכן עורמת ההיסטוריה או הכאוס הפנטסטי של אירועים שאין לכאורה קשר ביניהם, מחבר את גיבורי הפרשה הזאת לשתי פרשיות אחרות שהטביעו חותם בתהליך עיצובה של המדינה. כמו שכבר אמר מישהו, כל חוקר ראוי לשמו מבין בוודאי כי אין להיסטוריה התחלה. יחל הסיפור באשר יחל, תמיד יש גיבורים קודמים וטרגדיות קודמות.

בארי

איסר בארי, כמו אנשי מודיעין אחרים מתקופת טרום המדינה, התקשה לעשות את המעבר החד והפתאומי מימי המזרח הפרוע של המחתרות למציאות של מדינה מסודרת, בעוד מסביב משתוללת מלחמה עקובה מדם. וכך כבר ביום מינויו לתפקיד ראש המודיעין הצבאי הוא עמד במרכזה של פרשה דרמטית, ששחקניה הראשיים יהיו מעורבים בעתיד בפרשיות חמורות נוספות, שבכולן התבלטו כשלים חמורים בדרכי הפעלת הכוח של המדינה הצעירה. חוסר אחריות, פזיזות ונמהרות, שחצנות, קוצר רואי ואצבע קלה על ההדק – היו קווי המתאר של רבים מהמבצעים החשאיים שיזמו ראשי המודיעין באותה תקופה.

 מגייסם ומפעילם של שני אנשי האצ"ל שנבחרו למשימת ההתנקשות במופתי, היה רב סרן דוד קרון מקיבוץ כפר מנחם, אף הוא  כוכב עולה באגף המודיעין הצבאי, שהיה פקודו של בארי. ב-30 ביוני 1948 עמדו איסר בארי, דוד קרון וקצין מודיעין נוסף, שאף הוא עוד עתיד לעלות לגדולה במסגרת המודיעין הצבאי, לסבך ולהסתבך בפרשה אחרת ("עסק הביש"), בנימין גיבלי, בהרכב של בית משפט שדה שדן למוות את סרן מאיר טוביאנסקי, מהנדס יהודי מירושלים, שהואשם בריגול לטובת הבריטים והערבים. עמדו, ולא ישבו, מכיוון שמשפט השדה החפוז שנערך לטוביאנסקי התקיים בעמידה, על מפתנו של בית ערבי נטוש בכפר בית ג'יז, בסמוך לקיבוץ הראל, כיום, בעיצומה של מלחמת העצמאות. הנאשם הוצא להורג באותו יום בידי כיתת יורים של צה"ל ונקבר בחשאי. לאחר המלחמה מינה בן גוריון ועדת בדיקה שטיהרה את שמו של טוביאנסקי מכל אשמה.

איסר בארי, ראש המודיעין הצבאי, סולק, בסופו של דבר, מן הצבא, אך לא בגלל חלקו בהוצאה להורג הפזיזה של טובאינסקי. בארי נשפט וסולק מהצבא בגלל פרשה אחרת; רצח של מודיע, ערבי- ישראלי, שנחשד בכוונה לחצות את הקווים. בארי הורה לעצור לחקירה את המודיע, עלי קסאם, שמו, ואחרי שגופתו נקובת כדורים התגלתה באקראי ביערות הכרמל, התברר שהוא הוצא להורג ללא משפט בפקודת בארי. בלחצם של שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה, הפצ"ר, הרמטכ"ל ושר הביטחון החליט בן גוריון על הקמת ועדת בירור ואח"כ הורה לרמטכ"ל לסלק את בארי מהצבא, אם כי, כפי שציין ביומנו "אין לעשות זאת בלי משפט".  קשה להאמין היום, אבל ראש הממשלה הורה להעמיד לדין את ראש המודיעין הצבאי שלו בגלל הריגת ערבי, סתם ערבי  – בעיצומה של מלחמת העצמאות. במכתב לרמטכ"ל כתב בן גוריון "בלי מסירת מקרה כזה למשפט – יהא משום חיפוי מצד הממשלה, ודוגמא רעה לצבא, ונוסף לכל יטענו שרק חיילים וקצינים נמוכים נמסרים לדין".

איסר בארי: כוכב עולה

כבוד למדינה שהרכינה שלטה

משפטו של בארי נערך בינואר 1949 בדלתיים סגורות, בפני בית דין צבאי מיוחד. בית הדין קיבל את טענת הפצ"ר – כי במדינה מתוקנת לא מוציאים להורג אדם אלא לפי פסק דין בר תוקף של בית משפט מוסמך. מפרוטוקול המשפט: חריגות מנוהג זה אפשר היה להסביר במציאותו של שלטון זר, אף כי גם בימי המחתרת "מקובל היה… למנות בית דין מיוחד" במקרים כאלה; אולם מרגע שקמה המדינה, "הרי שהחוק הנו מעל לשיקוליו של כל אדם יחיד, יהיה זה בתפקיד הנעלה והאחראי ביותר ויהיה זה אפילו כלפי האדם הבזוי, הנקלה והמזיק ביותר."

בבית הדין הצבאי פרש בארי את נסיבות המעשה ולקח על עצמו אחריות מלאה. בין השאר, טען כי כמפקד, העומד בעת מלחמה בראש המודיעין הצבאי, סמכותו אינה נופלת מסמכות מפקד אחר בדרגתו, החייב להחליט על דעת עצמו החלטות הקובעות את גורל חייהם של הסרים לפקודתו. החזית שלו היא חזית המודיעין, ולא תמיד הוא יכול להיזקק לבית דין, המתנהל בכבדות ולפי כללים שאינם הולמים תנאי מלחמה. עוד טען, כי שירות המודיעין פועל מעצם בריאתו בניגוד לחוק; שירות מודיעין, שיקפיד על החוק, יחדל למלא את תפקידו. להוכחת דבריו הביא בארי דוגמאות מפעולות שירותי המודיעין, שבהן החוק וגם המצפון עמדו בסתירה לצורך בהחלטה מהירה ופסקנית ובביצועה המיידי, כאשר על כפות המאזנים נשקלים זה כנגד זה חיי היחיד ובטחון המדינה. טענותיו של בארי מעניינות. לא פחות מרתקות תשובותיהם של שלושת הקצינים שישבו בהרכב בית הדין הצבאי. בפסק הדין העריכו השופטים את עקרונותיו של בארי ואת מניעיו המצפוניים – אך קבעו כי אין במדינה גוף או יחיד שהם מעל לחוק. לפיכך חרף התנאים המיוחדים, שבהם פועל שירות המודיעין, וחרף מצב המלחמה, שבו נתונה ישראל, אין להעניש עבריין – וודאי לא בעונש מוות – אלא בכוחו של פסק דין של בית משפט שהוקם כחוק. השופטים קבעו שבפקודה להרוג את עלי קסאם חרג בארי מסמכותו ללא הצדקה; אולם בהתחשב ב "עברו, מסירותו, שרותו ותפקידיו", וכן בתקופה ובנסיבות שבהן נעשתה העברה – "תקופת מהפכה לאומית וזמן מעבר ממחתרת לחיי מדינה תקינים" – גזר בית הדין הצבאי פה אחד על בארי "הורדה ממילוי תפקיד בלי הורדה בדרגה".

 בארי נחשב אדם חזק, הוגן וישר בדרך כלל, שלא התחמק מאחריות ולאחר מות טוביאנסקי אף אומרים שהתייסר בחרטה.  אבל כל אלה עמדו בסתירה למעשיו. ב- 1964 יציע ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול בכנסת, שההסבר למעשיו של בארי הוא "אולי נושא לחקירה נפשית".  זהו כמובן לא ההסבר להתנהלותם השערורייתית של שירותי המודיעין באותם שנים. שהרי מי שהנהיגו את המודיעין אחרי בארי הסתבכו בפרשות קשות לא פחות.

לאחר הדחתו מהצבא, בלחצו של היועץ המשפטי לממשלה הראשון, יעקב שמשון שפירא, הועמד בארי למשפט אזרחי גם על חלקו בפרשת טוביאנסקי. בארי הורשע בהריגה ונידון לתקופת מאסר של יום אחד, "מזריחת השמש עד שקיעתה". לפני שהתחיל בריצוי עונשו הוא נחון בידי הנשיא חיים וייצמן בהסתמך על המלצת הרמטכ"ל – וכך הוא לא נאלץ לבלות ולו שעה אחת בכלא. במשך תשע שנים נוספות חי בארי כאזרח מן השורה, שרוי בדיכאון ובצער עד שמת ב- 30 בינואר 1958. התהילה, שוב הסתבר, היא לפעמים סיכום כל אי ההבנות, המצטלבות סביב שם אחד.

שבתי טבת מעיר בספרו על פרשת טוביאנסקי כי חבר הכנסת יזהר הררי מהמפלגה הפרוגרסיבית אמר לימים: "בארי הורד מתפקידו על הריגת ערבי…חשבתי שזה רק לתפארתה של מדינת ישראל שבעצם ימי הקרבות, על ידי משפט צבאי, בהתאם לחוק, הורד אדם בדרגת סגן אלוף… ודווקא בגלל הריגת ערבי, ולא בגלל טוביאנסקי…"

בעקבות זיכוי טוביאנסקי  כתב אלתרמן הנרעש ב"טור השביעי":

הכבוד למדינה שהרכינה שלטה

לא רבות כמותה תעשינה –

וכבוד (זאת נזכורה!) לראש ממשלתה

שגזר: לעין כל, מבעוד קרב, נרשיענה.

חרף כל אסטרטגיה וכל שיקולים,

מבלי שהות, הוא ציוה אותה ברך לכרוע !

והיה זה אחד מימיו הגדולים,

הצורמים את אנשי המקצוע…" (נתן אלתרמן, "אלמנת הבוגד").

היועץ המשפטי יחליט

קברניטיה של מדינת ישראל שזה קמה מצאו את עוז הרוח והחזון להתייצב בצומת דרכים היסטורית ולנעוץ תמרור הכוונה לדורות הבאים; הם ניסו להגדיר נורמות ראויות למדינה דמוקרטית, בעלת מוסדות תקינים הפועלים על פי משפט העמים. בצומת הדרכים הזה ניסו האבות המייסדים לעצב את פרצופה של המדינה בהבנה גדולה ובחרדה עמוקה ממה שיכולים לעולל לה, בהמשך, האנשים המצוינים המופקדים על הביטחון, אם רק תותר הרצועה.

תרומתו של היועץ המשפטי לממשלה הראשון בהתגייסותו התקיפה למען העמדתו לדין של ראש המודיעין הצבאי, לחיזוק מעמדה העצמאי של מערכת המשפט בישראל ולחיזוקה של פרקליטות המדינה כמוסד עצמאי, חקוקה בספר תולדות המדינה. המרחק בין יעקב שמשון שפירא ליעקב נאמן דומה, מן הסתם, למרחק שבין דוד בן גוריון לבין בנימין נתניהו, אבל כמו אז בימיה הראשונים של המדינה,  גם היום פרשנים וכתבי חצר קושרים זרי תהילה לכוכבי הביטחון וראש המוסד  לתפקידים מיוחדים צובר תהילה באמצעות מומחיותו המפורסמת בהפרדת ראשים של ערבים מגופם (לפי מקורות זרים ומקומיים).

פחות מעשרים שנה אחרי שיכתוב על "אלמנת הבוגד" יאבד גם אלתרמן, המצפן והמצפון של האומה, את הצפון ויסחף בזרם הגועש של המשיחיות הלאומית החדשה. ענק הרוח יהפוך בערוב ימיו לעוד עסקן בתנועת נאמני ארץ ישראל השלמה. נבזויות העתיד לא ירעישו עוד את אמות הסיפים. השלטון היהודי שנפרש בשטחים שנכבשו ב 67' ירגיל את הציבור ואת קברניטי הדור הבא לעכל בהדרגה נורמות חדשות באשר לעליונות החוק ומשפט העמים ודור האינתיפאדות כבר יתקשה להצמיח מקרבו מורי דרך ממלכתיים, שיהיו מסוגלים לכופף את ראשה של המדינה בפני שלטון החוק. הקווים האדומים שיצק יעקב שמשון שפירא, שקבעו כי במדינה מתוקנת אין מוציאים להורג אדם ללא פסק דין של בית משפט מוסמך, ישטפו בנהרות של דם. את דינם של מאות המוצאים להורג, המחוסלים הממוקדים בשנים שיעברו, לא יגזור שום פורום שיכול להזכיר במשהו בית משפט.

לפני שנים אחדות ראיינתי בנושא זה את מאיר עמית, שהיה בשנות ה-60 ראש אמ"ן וראש המוסד.  עמית תקף בשצף קצף את פרקטיקת החיסולים וטען כי אחד מהצעדים הראשונים שנקט בכניסתו לתפקיד ראש המוסד היה להפסיק מיד את מדיניות ההתנקשויות, שירש מקודמיו, שהיתה מדיניות חסרת אחריות, בלתי יעילה ומיותרת, כדבריו.

מאחורי מדיניות ההתנקשויות עומדת גישה פילוסופית שנובעת, במידה רבה, ממנטליות המצור הישראלית. השחקן החלש בשכונה חייב להתנהג כבריון על מנת לצרוב בתודעה של האויב את האמונה שהוא משוגע; בלתי אחראי למעשיו. אבל האסטרטגיה הזאת יכולה להצליח יותר מדי – מי שמאמץ לו משנה כזו מאמץ גם את סתירותיה והוא עלול להישאר לבסוף משוגע באמת. אולי לזה התכוון אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, שהתלונן לאחר פרישתו מניהול המועצה לביטחון לאומי על הקלות הבלתי נסבלת שבה מתקבלות כיום הכרעות גורליות.

האקדח שלא ירה

התכנית להתנקשות במופתי בשלהי מלחמת העצמאות היתה פשטנית, נואלת ונטולת סיכויי מילוט למבצעיה. המחסלים היו שני לוחמי אצ"ל, לשעבר, תושבי ירושלים, דויד יעקובי ז"ל  ונסים בן דוד. עד למסירת העדות המופיעה כאן,  הם נצרו את הסיפור בליבם.

עד שנעצר בידי הבריטים והוגלה למחנה המעצר גילגיל בקניה, צבר יעקובי ("שאול", בכינויו המחתרתי),  ניסיון מבצעי רב באצ"ל. הוא פיקד על יחידת  החבלה של הארגון, שהחדירה את כדי החלב עם חומר הנפץ למלון המלך דויד בירושלים, ב-22 ביוני 1946 והספיק להתנקש בחיי שני שוטרים בריטיים.

בצילום: יעקובי (מימין) ובן דוד.  היינו אידיאליסטים

על תכנית ההתנקשות במופתי העיד: "ביקשו מאתנו שנתנדב למשימה, למרות שסיכויי ההימלטות היו אפסיים.  קיבלנו ציוד למשימה: שני אקדחי שטייר וכמה מאות כדורים. ביום שנקבע לצאתנו היה עלינו להגיע לאזור אשקלון, לקבל חמורים ותלבושות הערביות ולהסתנן לעזה יחד עם זרם הפליטים. הבנו שמדובר, בעצם, במשימת התאבדות. "

 על השאלה מדוע בכל זאת הסכימו לצאת לפעולה, ענה:

"היינו אידיאליסטים".

    בן דוד (מימין) ויעקובי.  כמעט צדו דג שמן

באתי לדובב את נסים בן דוד, חברו למשימה, בביתו בירושלים. חלונות דירתו, הסמוכה לכיכר צרפת, משקיפים על מלון המלך דוד שפוצץ יעקובי, על בית ראש הממשלה ועל הכיכר הקטנה, המשמשת בעשרות השנים האחרונות זירת הפגנות של ימין ושמאל.

"את חושבת שכבר אפשר לספר?", שאל נסים בן דוד והעיף מבט מהוסס לעבר שלי, אשתו. "אני חושבת שכן", ענתה, "כולם כבר מתו, המופתי, לסקוב, קרון וגם  יעקובי. רק אתה נשארת".

בן דוד אישר את גרסתו של יעקובי: "הוזמנו לפגישה במשרדו של רס"ן דוד קרון במודיעין הצבאי ביפו, שסיפר לנו על התכנית. קרון אמר לנו שהממשלה שהמופתי מקים בעזה ("ממשלת כל פלסטין". י.ב), תפריע למדינת ישראל. הוא אמר שעפ"י התכנית יכינו לנו חמורים, בגדי פליטים ונשק. היה עלינו להסתנן עם הפליטים הרבים מהדרום לעזה ולהגיע באחד מימי השישי אל המסגד המרכזי בעזה שם התפלל המופתי ולחסל אותו בירי מקרוב, בזמן התפילה. הוא ביקש שנתנדב למשימה, למרות שלא היה סיכוי שנחזור ממנה חיים. שאלנו אותו אם ניתן יהיה להיעזר באחד הסוכנים של המודיעין שלנו בעזה לחילוץ. הוא ענה: 'תסדרו בעצמכם. תתערבבו בין המתפללים'".

האם חיסול המופתי יכול היה לשנות, לדעתך, את ההיסטוריה? שאלתי.

"בספק", ענה. מה הוא יודע, הוא לא היסטוריון ולא פילוסוף.

אקדח השטייר שהופיע במערכה הראשונה לא ירה עד המערכה האחרונה. ההתנקשות במופתי נועדה להתבצע בסוכות, אבל ב- 15 באוקטובר יצא צה"ל למתקפה מכרעת בנגב, במסגרת מבצע "יואב".  המתקפה סיימה את הנוכחות קצרת הימים של "ממשלת כל פלסטין" בעזה, וחבריה נמלטו לקהיר, דבר שהתברר כראשית הסוף של הגוף הלאומי הפלסטיני העליון. המופתי הועבר לקהיר והושם במעצר בית על ידי השלטונות המצריים, שלא שבעו נחת ממדיניותו העצמאית מדי. הטרף כבר לא היה זמין. את השאר עשתה ההיסטוריה.

נסים בן דוד, שהקים אחרי המלחמה מאפיה גדולה ומצליחה בירושלים, חי את ימי זקנתו בירושלים. דוד יעקובי כמעט הודר לחלוטין מספר קורות העתים של המחתרות בגלל השינוי שעבר לאחר מלחמת העצמאות. בניגוד למרבית חבריו מהאצ"ל שהצטרפו לאחר הקמת המדינה לתנועת החירות הוא עזב את מחנה הימין, הצטרף למפא"י, ניהל סניפים של קופת חולים הכללית בירושלים והפך חסיד נלהב של תהליך השלום עם הפלסטינים. לפני שנפטר הוריש את אקדח השטייר שקיבל למשימת ההתנקשות במופתי לבתו.

אקדח השטייר שלא ירה (צילום: יזהר באר)

תוצאות מלחמת העצמאות והנכבה הפלסטינית עמעמו את קרנו של חאג' אמין אל חוסייני והוא לא השפיע עוד על התנועה הלאומית הפלסטינית. המופתי מת בלבנון ב- 1974, בגיל 77,  מוות טבעי בהחלט, כשהוא מבוגר בעשר שנים מהשייח' אחמד יאסין, בעת שחוסל ב- 2004, מבוגר אף מערפאת במותו. הוא חי עשרים ושמונה שנים יותר ממחמוד אל מבחוח, שחוסל עכשיו בדובאי. הוא מת עזוב, בזוי ודחוי על ידי בני עמו שלו. האיום שישראל חששה מפניו התפוגג ללא ההתנקשות, שהיתה מנציחה אותו כשאהיד, שיצמיח דורות של ממשיכי דרך שישבעו בשמו ובשם אל הנקמות. אותו רגע היסטורי בשנת 1948 שבו ישראל לא התנקשה בחייו של מנהיג הפלסטינים נותן לנו הזדמנות מיוחדת במינה להתבונן בתוצאותיו של מעשה שלא התרחש. בלשון הצבאית והעיתונאית של היום היינו אומרים: "המודיעין נכשל!", אבל  ההתפוגגות הטבעית של המופתי מהתודעה הפלסטינית יצרה חלל של קרוב לעשרים שנה עד שאת מרכז הזירה הפלסטינית תפסו מנהיגים חדשים. ערפאת, יאסין, שקאקי, אבו ג'יהאד, אבו איאד, עיאש, רנטיסי, שחאדה, משעל… שהעמידו איומים חדשים-ישנים בפני מקבלי ההחלטות במדינת ישראל ותכניות חיסול חדשות צצו ועלו. דיוקנם, כדמונים בני דמותו של המופתי המת, נצבעו, מדי יום, בצבעים של דם על ידי דוברי ממשלה, פוליטיקאים ומומחים מהאקדמיה ומהתקשורת. "ממנטו מורי" – אמרו להם; זכרו את יום המוות הקרב. מאז שנת 2,000 עד סוף שנת 2008 התנקשה ישראל בחייהם של 387 פלסטיניים בשטחים (לפי נתוני בצלם), מרביתם "בכירים", שהוחלפו תוך זמן קצר על ידי אחרים. יותר מ-150 עוברי אורח ששהו בקרבתם נהרגו אף הם.

המוציאים לפועל העיקריים היו צה"ל והשב"כ. המוסד התמקד בתקופה הזו במטרות "איכותיות" מעבר לגבול; כמו במשעל ובמורנייה וכמו באל-מבחוח (לפי מקורות זרים, כבר אמרנו?).

הבטן הרכה של הפלסטינים

ג., הוא פנסיונר של המוסד, ששירת בארגון בשנות השמונים, כשצה"ל, אמ"ן והמוסד עשו ככל העולה על רוחם בלבנון, וחיסולים והתנקשויות היו פרקטיקה יומיומית. מרבית ההתנקשויות בלבנון בוצעו אז בידי השב"כ, הוא אומר. כאז כן עתה, אחד הגיבורים הסמויים של עלילות הימים ההם היה מאיר דגן, שפיקד על דרום לבנון מאז 1980. ג. מספר על הרבה התנקשויות שביצעה ישראל ולא פורסמו עד היום. עדותו שופכת אור על תהליך קבלת ההחלטות בנושא הזה.

"לתקופה של החיסולים בשנות ה- 70 קראו אצלנו במוסד בזלזול 'התקופה הרומנטית'. זאת היתה ההתייחסות. בכלל, כל סיפור ההתנקשויות הוא תיאטרון אבסורד וקרקס. בנאליזציה של מדיניות לכאורה. בניגוד למה שרבים חושבים בטעות, בעניין הזה  אין תהליכים כל כך מסודרים".

"המטרה העיקרית של מדיניות ההתנקשויות היא  הענשה והרתעה ולאו דווקא צורך ביטחוני מיידי. בד"כ לא פוגעים בנציגי מדינות, כי זה מסוכן ומחוץ לכללי המשחק. אבל בפלסטינים מתנקשים, בעיקר כיוון שזה קל.  הם הבטן הרכה. הדינמיקה של החיסולים מתחילה בבחירת היעד להתנקשות: מתגבש 'כתב אישום', מחליטים על חיסול, מוציאים 'צי"ח' (ציון ידיעות חיונית. י.ב), ואז מפעילים נוהל מבצעי לאיתור הזדמנות לחיסול המבוקש. בפועל התנקשנו במאות פלסטינים, אבל מאות אחרים, לא פחות חשובים מאלה שהוצאנו להורג, לא נפגעו, כיוון שהם היו פחות נגישים. אין לעניין הזה סוף. כשמתחילים בחיסולים קשה לשים לכך גבול."

"לעניין הסמלי יש חשיבות רבה", הוא מוסיף. "ניהלנו עשר שנים מרדף אחרי נאצים. השגנו את אייכמן ובנינו סביבו את הסמל. למה לא המשכנו לרדוף אחרי עוד נאצים בכירים – היו הרבה כאלה, לא פחות חשובים? כיוון שאי אפשר להשקיע מאמץ במרדפים אינסופיים. צריך לשים לזה גבול מתישהו."

"השאלה המרכזית נשארת ערכית. מדינת ישראל לא מפעילה עונש מוות גם כלפי הטרוריסטים הגרועים ביותר, שנמצאים בבתי הכלא שלה, משתי סיבות: הסיבה המוסרית וההשלכות שיש לכך, המדיניות, המשפטיות והאחרות. אבל היא מפעילה הוצאות להורג ללא משפט באמצעות חיסולים והתנקשויות. בשני המקרים השאלות הן אותן שאלות ערכיות. מדוע במקרה השני ישראל מפעילה עונש מוות? התשובה הכמעט יחידה לכך היא פשוטה – משום שזה כל כך קל. יש הזדמנות ומנצלים אותה. יש כמובן עוד סיבות, כמו לבדוק ולהוכיח יכולת מבצעית, לנסות אמצעים חדשים (כמו הניסיון להרעיל את ח'אלד משעל בירדן),  לעודד את המוראל הציבורי וגם את המוראל הפנים ארגוני, אך אלו סיבות משניות."

ג. טוען כי להרכב הפרסונאלי של המערכת הפוליטית והביטחונית יש חשיבות מכרעת. "פרס ורבין, למשל, כשהיו ראשי ממשלה, לא היו קונים המלצות של ראש המוסד לבצע התנקשויות בתחומי מדינות ערביות שמקיימות עם ישראל קשרים. הם היו זורקים אותו מכל המדרגות. גם שמיר היה זהיר מאד. נתניהו היה מספיק טיפש כדי לתת לדני יתום אישור לחסל את משעל על אדמת ירדן ואנחנו מכירים את התוצאות."

הרומנטיקה של המלחמה ברשע

עד היום לא התקיים בישראל דיון ציבורי של ממש על המשמעויות המשפטיות, המדיניות והערכיות של מדיניות ההתנקשות, על האפקטיביות שלה ועל המחיר שאנו משלמים בגינה. בית המשפט העליון, שנדרש לסוגיה ב"בג"צ החיסולים" אישר ב-2006 את השימוש בה במקרים מיוחדים של "פצצה מתקתקת". מרגע זה ואילך קיבלו קברניטי הביטחון את הסמכות הבעייתית לגזור את דינם של בני אדם, גם אם הם הבזויים, הנקלים והמזיקים ביותר. האבות המייסדים של מערכת המשפט שהעמידו את ראש המודיעין הצבאי לדין בעיצומה של מלחמת העצמאות על הריגת ערבי, נכשלו במשימתם לנעוץ תמרור הכוונה לדורות הבאים. בשנתיים הראשונות מאז החלטת בג"צ הרגה ישראל בפעולות התנקשות בגדה ובעזה עוד כ-40 פלסטינים שהוגדרו "פצצות מתקתקות". נראה כי יש ביכולת המסתורית הזאת לקפד חייו של אדם המוגדר אויב קסם שמקשה על מקבלי ההחלטות להניח הזדמנות הנקרית בידם להפגין את הלהטוטים המיוחדים של  השירותים החשאיים. אך האם לא מדובר רק באחיזת עיניים של חוסן וביטחון, שהציבור מוכן בכל פעם מחדש ליפול ברשתה?

הרומנטיקה של המלחמה, אמר פעם פילוסוף המלחמה, לידל הארט, מולידה רק אשליות והונאה עצמית. אשליה אחת החוזרת ונשנית בהיסטוריה, הוסיף, היא לראות באויב הנוכחי משהו שונה במהותו, כלומר מרושע יותר, מכל האויבים של העבר. למרות שמאז ימי המופתי חאג' אמין אל חוסייני התנקשה ישראל במאות מאויביה המרושעים והבכירים ביותר, כפי שצוירו בנרטיב הישראלי, נדמה כי פניו של "הרשע" לא השתנו. ואולי ההתמכרות הזאת לחיסול הרשע היא בעצם עבודה זרה, שפירושה הדחף להיות משוחד מכוח סיפוק, שאולי אינו שלם, אבל הוא קרוב ומיידי?

* פרק מתוך הרשימה הנ"ל פורסם במוסף "הארץ", יום שישי, 5.3.2010

יזהר באר הוא מנכ"ל קשב- מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. יואל קורנבלום

  ראשית יש לציין שאין שום דבר המקשר בין ישראל לחיסול מבחוח בדובאי. הייתי מצפה ממשהו כמו כותב הפוסט שהוא "מנכ"ל קשב- מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל" לפי דבריו להיות זהיר יותר בהצהרותיו ובהשלכות הנובעות מדבריו. עד כמה שידוע לנו יתכן שהחיסול נעשה על יד המדינות המוסלמיות (הלא דמוקרטיות) בנסיון להרוג שתי ציפורים במכה אחת. אולי מבחוח היווה סיכון למישהו בדיקטטורות המוסלמיות ועדיף לסלקו ומה יותר טוב מאשר להאשים את ישראל בעניין ועובדה כמה מדינות כבר נמנעו בהצבעה נגד ישראל וגם היחסים בין ישראל וכמה מדינות נעכרו בגלל החיסול. אבל כאמור אין שום דבר שמקשר את ישראל לחיסול של מבחוח בדובאי.

  בקשר לכל הסיפור הארוך המובא בפוסט על השירותים החשאיים של ישראל ופעילותם לא ברורה מה מטרת כותב הפוסט ומה הוא מנסה לחדש לנו. האם זה חדש עבורו שכך פועלים השירותים החשאיים של כל מדינות העולם? האם זה חדש עבורו שיש שירותים חשאיים לכל מדינות העולם כדי לנסות לפתור בעיות בצורה מהירה וחלקה שבצורה אחרת אי אפשר לפתור? האם זה שונה מפעילותם של הדיקטטורים הערביים אתם יש לנו מלחמה מתמשכת? מה היה קורה למשל לו משהו היה הורג את היטלר לפני התחלת מלחמת העולם השניה? האם זה לא היה מונע את המלחמה? האם יתכן שלו זה קרה היה היום קם איזה עיתונאי, נאמר שבדי, שהוא במקרה גם המנכ"ל של "מרכז להגנת ההדמוקרטיה בשבדיה" וכותב מאמר ארוך על כמה חבל שרצחו את היטלר שיכול היה להביא שלום לעולם וכן הלאה שטויות ללא גבול?

  בנוסף נראה לי שהכותב משתמש בתובנות של היום כדי לנתח מצבים שהיו לפני שבעים או שמונים שנה. עדיף היה כמובן לנרמל את התופעה לתקופה בה הם קרו ולא לספר לנו על מה שהיה לפני זמן רב מבלי להסביר את המצב ששרר אז. השיטה הזאת, כלומה להוציא דברים מהקשרם, מאד מקובלת בין דמאגוגים שונים וגם בין עיתונאים שונים ומסתמכת כמובן על זכרונו הקצר של הציבור ועל חוסר הזמן של רוב הציבור להתעמק או לחקור בעניין. מאד מצער לקרוא שמנכ"ל "מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל" לפי דבריו משתמש בשיטות של דמאגוג מצוי שממש אין לו שום חיבה לדמוקרטיה.

  אנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשאול את הכותב שהוא גם המנכ"ל של האירגון אם הוא או אירגונו מקבל תמיכה כספית או אחרת ממדינות או מגופים מחוץ למדינת ישראל ומי הן אותם המדינות או הגופים וכמה הוא מקבל? האם הוא מקבל משכורת כדי להיות מנכ"ל של אירגונו? אם אכן הוא מקבל תמיכה כנ"ל האם ידוע לו שהכסף לא בא ממדינות מוסלמיות במטרה להחליש ולהכפיש את מדינת ישראל אפילו אם הכסף ניתן לו באמצעות גוף שלישי לא מוסלמי? האם ידוע לו שסכום דומה עובר לאירגונים מקבילים במדינות המוסלמיות כדי לפתח ולשמור על הדמוקרטיה במדינות המוסלמיות? כמובן שיש עוד הרבה שאלות לשאול את המנכ"ל אבל אחכה לכמה תשובות ממנו בעניין.

 2. תוהה

  מקריאת המאמר הבנתי שחג` אמין אל מוסייני נפטר בשיבה רעה בלי שהצליח להקים את מדינת פלסטין השלימה מבלי שמדינת ישראל ליכלכה את ידיה ברציחתו הלא חוקית. אבל חוסייני, וכן מבחוח ורובם ככולם של ה"מחוסלים" עסקו בלחימה אקטיבית נגד מדינת היהודים הלא חוקית לדידם, דרך הריגה או רצח של חיילים, אזרחים, ישראלים ויהודים. ה"חיסולים" הם מלחמת הנגד הרשמית של המדינה. לא הבנתי מן המאמר יותר מאשר זאת, שבן גוריון ושפירא היו מורים על לכידתם של טרוריסטים שהם בחזקת חשודים ברצו שביצעו ומעמידים אותם לדין.יש לנו שתי דוגמאות: אחמד יאסין וברגותי. האם זה מעשי?

 3. רחלי

  מאמר מעולה. תודה שטרחת וכתבת. בהערכה רבה, רחלי מרחב

 4. מישהי

  הוא חשוב במיוחד כשרואים איך דיני המלחמה וההקפדה על קיומם הדרדרו כל כך עד להתקפה הרצחנית על עזה

 5. Reuven

  A groping article !

  One point was clearly left out: the murder / killings perpetrated by the Israeli `Experts` prompted many killings of Jews in almost every corner of the world.
  But why should those `Experts` and their commanders be considered with diaspora Jews ????

 6. שרית

  הרלוונטיות שלו גדולה מתמיד בהתחשב בהדרדרות דיני המלחמה בהתקפה הרצחנית על עזה.
  נראה שככל שהמדינה מתבססת וצוברת כוח ונשק, היא בתחושה מתגברת של איום קיומי ומספרת לעצמה שהיא לא יכולה ל`הרשות` לעצמה חוקים דמוקרטים.

 7. אירית

  חסרה התייחסות בגובה העיניים, אחד לאחד, על שיתוף הפעולה המוחלט ומקיר לקיר של ישראלים כולל "שמאלנים וסמולנים" עם מנטליות זו שמיוחסת לאנשי קהיליית המודיעין, כאילו הם איזה קבוצה מתוחמת וקטנה.
  מניסיון אישי, המנטליות של נצלנות, "הפעלה" ומניפולציות היא לחם חוק בחברה הישראלית, וכולם מגייסים ומפעילים מישהו בשביל משהו, בתקווה שהם יגזרו לעצמם קופון. מערך החיסולים הוא בעצם ראש חץ של פאלאנקס צבאי המסתמך על תשתיות רחבות מאד, אזרחיות, כדי להרים הפקות "רומנטיות" כאלה. כמובן, במס\גרת זו חוסר האמון ומטליות "המפעיל-מופעל" היא המאפיינת את האינטימיות הישראליות, כולל ביחסי זוגיות, קהילה ומשפחה. תשתית הריגול של ישראל היא רחבה יותר, וחבל שיזהר באר מסתתר מאחורי איזה "הם" נוח, כמו מאיר עמית או בארי כאילו סביבו אין תופעות כאלה.
  גם כאשר ייעלם אחרון המחבלים הערבים וישרור שלום מקיר לקיר, אי אפשר היה למגר את הנזקים שנגרמו למרקם החברתי והמשפחתי בישראל, שמתנהג כמו ספר של גון לה קארה], כולם מרמים ו"מפעילים". חבל גם שהמאמר החשוב הזה מעקר את המדרג הכלכלי חברתי שהולם והולך לפי מדרג הפיקוד בהיררכיות החיסולים למיניהם. כלומר, זהו המדרג החברתי היחידי בישראל הקובע את המעמד הכלכלי ולמרבה הצער גם את המעמד האינטלקטואלי, תרבותי, רוחני ומשפטי וכמובן פוליטי בישראל. מדרג זה לא פסח על החוגים שיזהר באר משתכשך בהם…

 8. יואל קורנבלום

  ראשית יש לציין שאין שום דבר המקשר בין ישראל לחיסול מבחוח בדובאי. הייתי מצפה ממשהו כמו כותב הפוסט שהוא "מנכ"ל קשב- מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל" לפי דבריו להיות זהיר יותר בהצהרותיו ובהשלכות הנובעות מדבריו. עד כמה שידוע לנו יתכן שהחיסול נעשה על יד המדינות המוסלמיות (הלא דמוקרטיות) בנסיון להרוג שתי ציפורים במכה אחת. אולי מבחוח היווה סיכון למישהו בדיקטטורות המוסלמיות ועדיף לסלקו ומה יותר טוב מאשר להאשים את ישראל בעניין ועובדה כמה מדינות כבר נמנעו בהצבעה נגד ישראל וגם היחסים בין ישראל וכמה מדינות נעכרו בגלל החיסול. אבל כאמור אין שום דבר שמקשר את ישראל לחיסול של מבחוח בדובאי.

  בקשר לכל הסיפור הארוך המובא בפוסט על השירותים החשאיים של ישראל ופעילותם לא ברורה מה מטרת כותב הפוסט ומה הוא מנסה לחדש לנו. האם זה חדש עבורו שכך פועלים השירותים החשאיים של כל מדינות העולם? האם זה חדש עבורו שיש שירותים חשאיים לכל מדינות העולם כדי לנסות לפתור בעיות בצורה מהירה וחלקה שבצורה אחרת אי אפשר לפתור? האם זה שונה מפעילותם של הדיקטטורים הערביים אתם יש לנו מלחמה מתמשכת? מה היה קורה למשל לו משהו היה הורג את היטלר לפני התחלת מלחמת העולם השניה? האם זה לא היה מונע את המלחמה? האם יתכן שלו זה קרה היה היום קם איזה עיתונאי, נאמר שבדי, שהוא במקרה גם המנכ"ל של "מרכז להגנת ההדמוקרטיה בשבדיה" וכותב מאמר ארוך על כמה חבל שרצחו את היטלר שיכול היה להביא שלום לעולם וכן הלאה שטויות ללא גבול?

  בנוסף נראה לי שהכותב משתמש בתובנות של היום כדי לנתח מצבים שהיו לפני שיבעים או שמונים שנה. עדיף היה כמובן לנרמל את התופעה לתקופה בה הם קרו ולא לספר לנו על מה שהיה לפני זמן רב מבלי להסביר את המצב ששרר אז. השיטה הזאת, כלומה להוציא דברים מהקשרם, מאד מקובלת בין דמאגוגים שונים וגם בין עיתונאים שונים ומסתמכת כמובן על זכרונו הקצר של הציבור ועל חוסר הזמן של רוב הציבור להתעמק או לחקור בעניין. מאד מצער לקרוא שמנכ"ל "מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל" לפי דבריו משתמש בשיטות של דמאגוג מצוי שממש אין לו שום חיבה לדמוקרטיה.

  אנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשאול את הכותב שהוא גם המנכ"ל של האירגון אם הוא או אירגונו מקבל תמיכה כספית או אחרת ממדינות או מגופים מחוץ למדינת ישראל ומי הן אותם המדינות או הגופים וכמה הוא מקבל? האם הוא מקבל משכורת כדי להיות מנכ"ל של אירגונו? אם אכן הוא מקבל תמיכה כנ"ל האם ידוע לו שהכסף לא בא ממדינות מוסלמיות במטרה להחליש ולהכפיש את מדינת ישראל אפילו אם הכסף ניתן לו באמצעות גוף שלישי לא מוסלמי? האם ידוע לו שסכום דומה עובר לאירגונים מקבילים במדינות המוסלמיות כדי לפתח ולשמור על הדמוקרטיה במדינות המוסלמיות? כמובן שיש עוד הרבה שאלות לשאול את המנכ"ל אבל אחכה לכמה תשובות ממנו בעניין.

 9. מילואימניק-רוצח ממלחמת עזה

  אני מאחל ליום שבו קהיליית המודיעין ושירותי הביטחון יפעלו, כמו הערבים, לפי אמנות בינ"ל, פרקטיקות דיני המלחמה ופילוסופיות המוסר הנאורות.

  חמש דקות לאחר מכן, גפנכם ותאנתכם בשייח` מוניס תהפוך לעיי חורבות.

 10. נתן.

  מהו הסרגל המוסרי שלפיו אדם שעוסק בטרור ורוצח אנשים למחיתו זכאי לחסינות על חייו ואין רשות לפגוע בו?

 11. מאור מלחי

  אם צה"ל והשב"כ מוכנים להפסיק לנסות לחסל/לאסור אדם תמורת התחייבותו להפסיק לעסוק בטרור, אולי אין באמת "התמכרות" לעיניין?