הפרטת מרכזי הטיפול בנפגעי סמים - יומן מאבק

שי כהן

עובדי ומטופלי המרכזים לטיפול במתדון וסבוטקס נמצאים בעיצומו של מאבק כנגד הפרטה דווקאית ומזיקה במיוחד, שמוביל משרד הבריאות ככפוי שד (השד להלן: משרד האוצר). במסגרת איגוד עובדי המרכזים ב"כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי" ובסיוע האגודה לזכויות האזרח וגופים נוספים מתנהל קרב אמיתי על שירות ציבורי מורכב, הנוגע לשלום הציבור כמו גם לאחת האוכלוסיות הפגועות במדינה. המאבק מתנהל במקביל במישור הארגוני, בחזיתות משפטיות ובעבודה ציבורית יומיומית על דעת הקהל ומקבלי החלטות במעגלים שונים. העשייה האינטנסיבית לעתים מקשה על עצירה להתבוננות ושיתוף – לכן אני עוצר לרגע, בנקודה ראשונה המסמנת מעבר בין שלבים במאבק, כדי לנסות ולספר.

עובדי המרכזים אשר מטפלים באלפי נפגעי סמים ב-12 מרכזי טיפול ברחבי ישראל, נמצאים בסכסוך עבודה כנגד משרד הבריאות בשל כוונתו להעביר את הפעלת מרכזי הטיפול בהתמכרויות לקבלנים עם כוונות רווח. עובדי המרכזים המאוגדים בכוח לעובדים מתכוננים לכל צעד שיידרש לרבות שביתה, וכבר בשבוע הקרוב יפתחו לראשונה בעיצומים שיקיפו את כל המרכזים בארץ.

בתנאי המכרז שפרסם משרד הבריאות אין שום הבטחה לשמירה על המשך ההעסקה ותנאי ההעסקה של העובדים במרכזים, חלקם בעלי וותק של עשרות שנים, כך שהמכרז עלול לגרום לפיטוריהם של עובדי המרכזים ומכאן לפגיעה באיכות וביציבות הטיפול הניתן למטופלים. תנאי המכרז יפגעו במטופלים ובאיכות הטיפול בשל תקצוב חסר ושינויים דראסטיים בהיקף ותמהיל הטיפול. הפגיעה תחשוף אותם חזרה לחזרה לסמי רחוב, לעבריינות, ולחשיפתם לסיכוני בריאות וחיים. ומכאן פגיעה בבריאות הציבור וביטחונו!

ניכר במכרז שהוכן ברשלנות ולחץ זמן בשל לחצים דורסניים של משרד האוצר והחשב במשרד; המכרז פורסם ללא מסמך מדיניות שלם ומחייב המאפשר פיקוח ואכיפה סבירים על שירות רגיש זה, המכרז רצוף בטעויות וסתירות ואינו מכיל תנאים מינימאליים עד כדי כך שהוא פתוח אף לבעלי הרשעות קודמות בכלל ובתחום הסמים ודיני העבודה בפרט. מאמצי משרד הבריאות להשלים את החסר לאור הערותינו נראים כושלים לא פחות. המכרז נדחה כבר פעמיים ומסמכים שמחוברים בחיפזון וללא כיסוי מקצועי סביר מצורפים בכל פעם, בעוד מעמדם ביחס להתקשרות עם מי שיזכו בו אינם ברורים כלל.

הפעולה כנגד המכרז החלה בהתארגנות העובדים – אשר מינו ועד זמני והטילו עליו גם לבחון לאיזה ארגון עובדים ניתן להצטרף כדי לקדם את מאבקם. לאחר מספר שיחות שערכו עמי כחבר הנהגת כוח לעובדים החליטו העובדים להצטרף לכח לעובדים ולהקים במסגרת ארגון העובדים הדמוקרטי את סניף עובדי מרכזי המתדון שלנו. חברי הוועד הזמני בליווי שלי ושל חברי ירון דישון מכוח לעובדים, החלו להוביל את המאבק במגוון רבדים.

מיד עם ההתארגנות התחלנו בגיבוש מעגל של תומכים מקרב אנשי מקצוע והציבור הרחב, דרך עצומה החובקת כבר למעלה מאלף חותמים, וחשיפת הנושא בתקשורת כפי שניתן לקרוא כאן בעיתון וכאן במהדורת מבט. הביטויים הציבוריים של המאבק היוו בסיס גם לקשר מתמשך והופעה בוועדת המשנה למלחמה בנגע הסמים בכנסת – בראשות ח"כ מוחמד ברכה, ולהתכתבות ופגישות עם בכירי משרד הבריאות.

הליקויים הרבים במכרז והפגיעה הוודאית בזכויות מטופלים ואיכות השירות הובילה אותנו, משלב מוקדם, לשתף את המטופלים במצב ובהשלכותיו על עתידם. שיתפנו את המטופלים בהסברה רגישה ועדינה במרכזים ובפרסומים בעברית, ערבית ורוסית שחולקו למטופלים, והזמנו אותם להתעניין ולפעול. ואכן – בפעילות השטח, ובעיקר בשתי הפגנות גדולות מול משרד הבריאות, ראינו אוטובוסים עמוסים עובדים ומטופלים יחד, מגיעים לירושלים במפגן חזק ומרגש של סולידאריות ושותפות, וזועקים "לא מרוויחים על חשבון החלשים".

כבר עם הודעת משרד הבריאות על פרסום המכרז בחודש יוני, הכריזו העובדים בגיבוי כוח לעובדים על סכסוך עבודה כנגד משרד הבריאות. בכנס עובדים ראשון שנערך ב-1.6 החליטו העובדים להימנע מפגיעה בטיפול למכורים ככל שניתן, אך לצאת לצעדים ארגוניים ככל שידרשו לשם ביטול הגזירה. אולם, מראשית הדרך היה ברור, לאור ניסיונות קודמים של מאבק בשינויים מבניים בשירות הציבורי, והן מתוך המחויבות להביא את קולם של המטופלים ולפעול להגנתם, כי מהלך משפטי במסלול מנהלי-בג"ץ יהיה חיוני להשלמת התמונה.

האגודה לזכויות האזרח התגייסה למשימה, עקב פניותינו לעו"ד דורי ספיבק ולרכז הבריאות באגודה, רמי אדוט, בהובלתה של עו"ד מיכל פינצ'וק (שילדה בשעה טובה בינתיים) ובהמשך עבודה של עו"ד משכית בנדל ושאר צוות האגודה. בשעות אלו ממש מסתיימת הכנת עתירה מנומקת ותקדימית לעצירת ההליך. במקביל נפתח הליך משפטי שיזמה מפעילת המרכזים כיום "האגודה לשירותי בריאות הציבור" הדורשת את ביטולו מנימוקים אחרים. בכוח לעובדים אנחנו מתכוננים להליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה ככל שאלו יידרשו לאחר תוצאות ההליכים המנהליים.

במחקר לביסוס העתירה זכינו לקחת חלק בדרך ייחודית של גיבוש צוותי הכנה מקרב העובדים וליווי מחקרי של ההכנות באגודה לזכויות האזרח. יחד גילינו אסמכתאות לכך שהמכרז מתוקצב באופן הפסדי ביחס למלוא הדרישות לכוח אדם המגולמות בו. כמו כן, מצאנו רקע מחקרי על כך שבארה"ב נרשם קשר מובהק בין בעלות למטרות רווח לפגיעה בנגישות לטיפול וסיום טיפול בטרם עת מסיבות כלכליות. ומעל לכל, גילינו שנראה שכל העיסוק הנפרד במכורים לסמים הוא כפי הנראה מחטף של משרד הבריאות בעוד השירותים הללו נכללים בשירותי בריאות הנפש השייכים לתוספת השלישית לחוק הבריאות הממלכתי והיו צריכים להיות מוסדרים יחד עם שאר שירותי בריאות הנפש בתהליך החקיקה היסודי המתנהל כיום בכנסת בנושא זה.

לעתירה שתוגש השבוע יצטרפו כנראה גם "רופאים לזכויות אדם" ומטופלים מהמרכזים. אנו צופים דיון נוסף ומרתק בשאלות של גבולות ההפרטה – כזה שיכול גם לבלום את המהלך הבעייתי הנוכחי וגם לאפשר דיון בשאלות עקרוניות כמו אחריות המדינה לשירות ללא אפליה בין חולה לחולה, המידה בה ניתן להטיל השתתפות על חולים קשי יום הנגבית על ידי מפעיל פרטי ואודות ההבדלים בין מלכ"רים לגופים למטרות רווח במתן שירותים באחריות ותקצוב המדינה.

אז איפה אנחנו היום? הדרישות להבהרות ותיקונים שלנו, של האגודה לזכויות האזרח ושל מציעים במכרז כבר הביאו, כאמור, לשתי דחיות במועד המכרז, ולהארכת החוזה עם המפעיל הנוכחי עד דצמבר 2010. אנחת הרווחה החלקית הזו תשמש אותנו להתארגנות לעתירה ולפעולה ציבורית נמרצת אף יותר, בלא שנעצור את מהלכי סכסוך העבודה עליהם החליטו העובדים – כבר בשבוע הקרוב יערכו עיצומים במרכזים ברחבי הארץ. העובדים והמטופלים לא ישקטו על שמריהם באורכה הקצרה הזו אלא ישתמשו בה לפרק חדש, והלוואי שיכלול סיום חיובי של המאבק החשוב הזה. מטופלי המרכזים ועובדיהם זקוקים לכם. כל התגייסות תתקבל בברכה גדולה. שי כהן הוא חבר הנהגת כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי,

Shay.haifa@gmail.com

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
תגיות:
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. שמוליק

  וכך גם העדכון. אם יש עניינים ספציפיים ש"הציבור" יכול להצטרף אליהם, תפרסם. ננסה להגיע.

 2. חנה קים

  סגן שר הבריאות שהוא למעשה שר הבריאות, יעקב ליצמן, אוהב לעזור לחברים שלו. קבוצה שלכם חייבת להיפגש איתו. קשה לו לומר לא לחובשי כיפות שחורות. צריך להיות ציניים עד הסוף במאבק הזה. לאחר שמשרד הרווחה כבר הפריט את עצמו לדעת, ואין כמעט הוסטלים לאוכלוסיה מיוחדת שאיננה מנוהלת על ידי גופים פרטיים למטרות רווח – משרד הבריאות הוא הבא בתור. תלחצו על ליצמן בדרך שהוא מכיר – דרך חברים ודרך קשרים אישיים. במדינת הפרוטקציה והמושחתת שלנו אף דרך אחרת איננה אפקטיבית.

 3. יעל קונש

  ישר כוח לעובדים במרכזי המתדון ולמלווים המסורים שי כהן וירון דישון שעוושים עבודה כלכך חשובה בבלימת ההפרטה בכלל והפרטה שפוגעת באוכלוסיות החלשות ביותר בפרט.

 4. אזולאי דוד

  כמי שהיה שותף לעשייה עם שי כהן וירון דישון, לא יודע מה היה קורה לו לא הצטרפנו אליכם למאבקינו, בזכותכם אנו רואים סיכוי לשנות ולנצח במאבק למען חברה הוגנת ובריאה,
  אותי מפחיד לחשוב מה יהיה אם לא……………..
  ההפרטת מכורים / סכנה לאומית

 5. נעה

  עד כמה נמוך הממשלה שאמורה לדאוג לנו אמורה לרדת? משרד הרווחה ומשרד הבריאות שכחו כבר ממזמן עבור מי הם קיימים. העובדים בחרו בדרך הנכונה להאבק בצעדים דורסניים ונוראיים אלו – הם חברו יחדיו והתאגדו כגוף אחד.
  תמשיכו להאבק – כוח לעובדים!

 6. רתם

  ישראל מנסה להעביר כנראה את החלשים והפגועים לתחתיות, כמו מה שאפשר לקרוא בספר " בורדינג הום" בתרגומו של רמי סערי לעברית. מי שיעמוד לו כוחו לקרוא, יוכח לאן ישראל שואפת בהתמדה.
  הרבה בהצלחה במאבק לעובדים ולמטופלים.

 7. נפתלי אור-נר

  וכי לא ברור לכל התמימים כי המדינה זקוקה לכסף ע,מ לשופכו בשטחים בטיפוח המתנחלים, בגזל אדמות הפלשתינאים, ובהחזקת צבא אדיר לקיומו של הכיבוש?

 8. יוסי

  בשנים האחרונות אנו עדים למדיניות של הוצאת מכרזים מעוותים ומוזרים בתחום הטיפול במכורים. המכרזים מתגלים כמוטים ומכוונים. לא ניתן להתעלם מהרושם שתוצאות המכרזים ידועים מראש.
  נראה שהגיע הזמן לבדוק את כל מדיניות הטיפול במכורים במשרד הרווחה ומשרד הבריאות. הגיע הזמן שמבקר המדינה יבדוק את פקידי המשרדים העושים בו כבתוך שלהם.