• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

משאל של איזה עם?

הרעיון של משאל עם מקובל בכמה מדינות כחלק מזכותו של עם לקביעת עתידו. רק בישראל התקבל הרעיון התמוה שלא תושבי השטח שנכבש יכריעו את גורלם, אלא אזרחי המדינה הכובשת
אייל גרוס

החקיקה שקיבלה הכנסת, שעל פיה ידרוש הסכם בדבר נסיגה משטח עליו הוחל החוק הישראלי אישור על ידי משאל עם, היא בעייתית מבחינות רבות. אך יותר מכל דבר אחר, ממחישה הצעת החוק עד כמה הופנמה בישראל שלילת הזכויות של האוכלוסייה הערבית שחיה תחת שלטון הכיבוש הישראלי.

אף כי החוק מוגבל (לפחות בשלב זה) לשטחים עליהם הוחל החוק הישראלי, ולכן מבחינה מעשית רלבנטי רק לירושלים המזרחית ולרמת הגולן, הרי שהקביעה שאזרחי ישראל הם שיצביעו על עתיד שטחים אלו, ולא תושביהם שנכבשו על ידי ישראל, מעקרת את הטענה הדמוקרטית שלכאורה ביסוד משאל העם.

כאשר התקיים דיון בקנדה לגבי עתידה של קוויבק, היו אלו תושביה של קוויבק (ולא אזרחי קנדה ככלל) שהצביעו במשאל עם על השאלה האם להיות עצמאים או להמשיך ולהיות חלק מקנדה. באופן דומה, תושבי מזרח טימור (ולא אזרחי אינדונזיה שכבשה אותה) הם שהצביעו במשאל עם על השאלה האם להיות חלק מאינדונזיה או להתנתק ממנה; תושבי צפון-אירלנד אישרו את ההסכם שהגדיר את עתידם וקבע את היחסים המורכבים בינם לבין בריטניה ואירלנד. במקרה אחרון זה גם תושבי אירלנד הצביעו במשאל עם מקביל, בגלל הצורך לתקן את חוקת אירלנד כדי להתאימה להסכם, אך לא תושבי בריטניה ששולטת בצפון-אירלנד.

שלט תעמולה לקראת משאל העם באירלנד

הרעיון של משאל עם מקובל, אם כן, בכמה מדינות כחלק מזכותו של עם להגדרה עצמית ולקביעת עתידו. רק בישראל התקבל עתה בחקיקה הרעיון התמוה שלא תושבי השטח שנכבש ונשלט על ידי ישראל יכריעו את עתידם, אלא אזרחי מדינת ישראל.

תפיסה מהותית של דמוקרטיה והגדרה עצמית דורשת שתושבי השטחים הכבושים הם שיכריעו את עתידם. את עתיד רמת הגולן צריכים להכריע תושביו שמצאו את עצמם תחת שלטון ישראל אחרי 1967, ואת אותו עקרון יש להחיל על ירושלים המזרחית ועל תושבי השטחים הכבושים בכלל. אך בישראל התקבל הרעיון המוזר שהעם שיכול להכריע האם תושבי שטחים שנכבשו על ידי ישראל וחיים תחת שלטון ישראלי בניגוד לרצונם, ימשיכו לחיות תחת כיבוש ישראלי הוא העם הישראלי השולט בהם, ולא תושבי שטחים אלו עצמם. וזאת, כביכול בשם הדמוקרטיה. בהתחשב בתפיסה הישראלית הכוללת השוללת את הזכויות של האוכלוסייה הערבית ובפרט הפלסטינית, זה אולי לא מפתיע.

פרופ' אייל גרוס הוא מרצה למשפט חוקתי ומשפט בינלאומי באוניברסיטת תל-אביב

כנראה שיעניין אותך גם: