• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

דיוגנס שלנו ברחוב

שיר לסוף השבוע של מדור השירה "באסטה"
נעם לוי
Diogenes Seeks a True Man, Caesar van Everdingen, 1652

ישיבתו פצע פתוח על

שפת המדרכה המתעקלת

בחצי חיוך מונליזה חמקני

של העוברים והשבים

בתצוגה המתחלפת

בבואת גבו הנשקפת מחזית

בנק שקופה למחצה

היא שלט אין-כניסה

ואין-מוצא

כל כספו ישים למשמרת

מעל המרצפות במקום היחידי

בו כל דכפין ייתי ויזרוק – הרוב

פוסחים גם על הסעיף

הזה לא-צריך

כי אין טעם לנסות להזיזו מדעתו

לא עשו אותו אתמול ובטח

לא באצבע שאת כל שאר

היד שאינה נפשטת

לא ייקח

וממילא כל דבר חפץ הכי חדש הופך

תמיד בקרבתו לפסולת שאפילו

הוא לא יטרח למחזר:

מחר למשל

גם אם לא ישאלו אותו לא יענה

שתיקתו סייג בלי חוכמה

אנחנו נעשה חסד עם האור

נניח לו להמשיך להתנקז

באין מפריע לחור השחור

של פתח-פח האשפה

תגיות:
כנראה שיעניין אותך גם: