• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

המרוקאים מצטרפים לגל המחאה

טיפול רפואי, תעסוקה, חינוך, דיור. המרוקאים יוצאים נגד השלטון המדכא ודורשים שינוי רחב בכל תחומי החיים