פרסום במסווה זמן תוכניתי

תוכניות הרשות השנייה משלבות קדימונים אינסופיים לתוכניות אחרות, בניגוד לכללים המחייבים בעניין מכסות תוכן שיווקי ו"זמן לא תוכניתי". תגובות הרשות לפנייה בנושא מתעקשות שלקדימונים יש ערך
אלעד מן

כפי שידוע ודאי היטב לכל צופה טלוויזיה סביר, כמו גם לאנשים האמונים על הרגולציה ברשות השנייה, רווחת בימינו התופעה של קידום תכנים שונים המשודרים על-ידי הזכיינים, באמצעות אייטמים המקדמים אותם והמשובצים בתוכניות הבוקר של הזכיינים השונים, ללא יוצא מן הכלל. מנהג רווח זה, אשר התגבר בשנים האחרונות עד כדי השתלטות מלאה על רוב תכני תוכניות הבוקר, מעלה את החשש כי לכל הפחות יש בו טעם לפגם שלא לדבר על הפרה מפורשת של כללי הרשות השנייה בכל הנוגע לשיבוץ "זמן לא תוכניתי"  כהגדרתו בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

ככל שהדברים אמורים באשר לבדיקות ראשוניות שנעשו, ניכר כי מתקיימת פעילות קידום ענפה במסווה של זמן תוכניתי, בעוד שבעצם כל תכליתם של האייטמים האמורים הוא לקדם תוכניות המשובצות בזמני צפייה בהם שיעור הצפייה גבוה יותר ומתקיימת לגביהם תחרות רבה יותר בין הזכיינים השונים. כך למעשה, הופכות תוכניות הבוקר לכלי ריק, פרומו מתמשך אחד, וזאת בניגוד לתכלית הרגולציה ותוך פגיעה משמעותית בצופים. למעשה, מדובר במחזור בוטה של תוכן, אשר במקרים רבים מוטלים מראש איכותו ושיבוצו במדרג הסוגה בספק.

לוגו הרשות השנייה. יח"צ

כפי שעולה מתכלית כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שידור תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה), התשנ"ב-1992, ראוי היה בעינינו כי תבחן הרשות השנייה את מדיניותה ואת יישום הכללים בהתאמות הנחוצות גם לגבי אותם מקרים בהם בוחר זכיין לקדם תוכן המשודר בשעה אחרת באמצעות אייטמים המשובצים בתוכניות הבוקר – זמן תוכניתי לכאורה.

ואכן – לאחרונה פנתה "הצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת" למנכ"ל הרשות השנייה בנושא זה וביקשה כי ככל שיימצא ממש בתלונתה זו, תפעיל הרשות את סמכותה ותאכוף את הכללים הנוגעים למגבלות שיבוץ "זמן לא תוכניתי" גם על פעולות קידום המתבצעות לכאורה במסגרת זמן כזה. למרבה הצער, הרשות נקטה בתשובה לפנייה ראשונית זו גישה מיתממת ומתחמקת שעיקרה היה להלין על כך שלא צורפו דוגמאות ספציפיות למכתב. עוד נאמר במכתב התשובה מטעמה כי לכאורה "אזכור" של תכנית אחת במסגרת תכנית אחרת של אותו זכיין אינה בגדר של הפרת הכללים.

בפנייה נוספת שהועברה לרשות נטען, פורט והוסבר בהרחבה כדי להקל על הרשות לטפל בתלונה,  מה שברור, נהיר וידוע לכל ינוקא הצופה בשידורי הערוץ השני ובשידורי ערוץ 10. שוב גרסנו כי אין ספק שהתופעה של קידום תכנים שונים המשודרים על-ידי הזכיינים, באמצעות אייטמים המקדמים אותם והמשובצים בתוכניות הבוקר מטעמם, הינה ללא יוצא מן הכלל תופעה בולטת ורווחת. לצורך הדוגמה הפרטנית צוינו, למשל, תכנית הבוקר של "קשת" המוגשת על-ידי טלי מורנו ודן שילון והעוסקת בחלקים נרחבים וניכרים ממנה בקידום תוכניות ומשדרים אחרים של אותה זכיינית כגון "האח הגדול", "מאסטר שף", "כוכב נולד", "עושים כבוד", "אל תפיל את המיליון", "פלפלים צהובים" ועוד רבים וטובים אחרים. כך נכון לציין גם את תוכנית הבוקר של הזכיינית "רשת" בכל הנוגע לתוכניות כגון "רוקדים עם כוכבים", "כלבוטק", "המרוץ למיליון", "שחקו אותה בגדול", "אחד נגד מאה", "אחד העם 101" ורבות אחרות, וגם את תכנית הבוקר של ערוץ 10 ("העולם הבוקר") בכל הנוגע לתוכניות כגון "היפה והחנון", "הישרדות" ואחרות.

פרסומת רוסית מתחילת המאה ה-20 לטבק. תוכן שיווקי לא מכובס. צילום: cc by- paukrus

עוד הודגש – שלא כמשתמע ממכתב התשובה של הרשות, כי לא מדובר באזכור גרידא של תכנית אחת במסגרת תכנית אחרת, אלא עיסוק נרחב המקדם באופן מודגש ומוצהר את אותה תכנית והכל כקדימון בלתי נגמר ככיסוי כוזב של תכנית אחרת.  לעמדתנו, לא זו בלבד שהדבר סותר את כללי הרשות בדבר "זמן לא תוכניתי", אלא שעולה החשש כי תכנית הבוקר משמשת מסווה ומסווגת שלא באופן שבו הייתה צריכה להיות מסווגת – בהתאם לכללים המחייבים בעניין מכסות תוכן מסוגים שונים הנכללות בלוח השידורים המאושר. ככל שמעוניינות הזכייניות להקדיש את מירב ומיטב זמנה של תכנית הבוקר לשידור תכניות לוויין לאלו המשודרות בפריים טיים, יואילו אלה ויציגו אותם באופן ההולם, בין אם מדובר על תכניות נלוות ל"אח הגדול", "מאסטר שף", רוקדים עם כוכבים ורבות אחרות, אשר כמנהג הזכייניות נסחטות עד תום ומוזרקות אל ורידי הציבור בכל שעת שידור אפשרית, בפורמטים שונים ובאריזות משתנות.

על אף  הדרישה לקבלת עמדת הרשות לעניין הדוגמאות הספציפיות שאוזכרו לעיל, התייחסות כזו לא התקבלה. במקומה נתקבלה תשובה נוספת המייחסת לאייטמים אלו חשיבות תוכניתית ועוד נטען שם כי על פי בדיקות מדגמיות שביצעה הרשות לא עולה היקפם של אייטמים אלו על חמישה אחוזים מזמן השידור. בניגוד לעמדה זו של הרשות – אנו סוברים כי כל אותם אייטמים בתוכניות הבוקר ובתוכניות אחרות העוסקות בקידום תוכן כלשהו של הזכיין  צריכים להיחשב כ"זמן לא תוכניתי", אלא אם תוגש בקשה מסודרת לשינוי סיווגן בהתאם לכללים המחייבים. עוד יש לתמוה נוכח תשובתה של הרשות כי שלאייטמים השקולים לקדימונים יש ערך תוכניתי, מדוע הזכיינים השונים מוצאים לנכון לקדם ולסקר רק תוכניות "בעלות ערך" המופקות על ידם ולא על-ידי זכיינים אחרים.

אופן הצגת הדברים מטעם הרשות, לפיו "לצד אייטמים בנושאים שונים בתוכנית הבוקר, נמצא לעיתים גם אייטם הקשור לתוכנית זו או אחרת של אותו זכיין" חוטא לעובדות באופן משמעותי לטעמנו. לעמדתנו, הרי שמדובר בעיסוק נרחב, ארוך בזמן ורב תדירות. לעיתים מגדיל הזכיין לעשות ומשדר קטע מתוכנית אחרת תוך שהמגיש/ה מכריז /ה לפני שידורו כי "הערב ישודר פרק נוסף בסדרה/תוכנית…" ובלא עיסוק נוסף באותה תוכנית. הדבר שקול לחלוטין לקדימון המשודר ברצועות מקבץ הזמן הלא תוכניתי והרשות לא העמידה כלל נימוקים מדוע לא להתייחס אליו ככזה.

באשר לבדיקה המדגמית שנזכרה בתשובתה השנייה של הרשות, ועל אף שנתונים חלקיים שבידינו, מראים ומצביעים על מציאות אחרת לחלוטין, אשר בעת הצורך תוצג לערכאות המוסמכות, נתבקשה הרשות בהקדם את מלוא נתוני הבדיקה וממצאיה, לרבות תאריכים ושעות בה בוצעה, מהות הבדיקה והנושאים שנבדקו, התוכניות שנסרקו, אופן ביצוע הבדיקה ועריכתה, פרטיה המתודולוגיים וכל פרט רלוונטי אחר הקשור בה.

סיכומו של דבר הוא כי הרשות נתבקשה לשקול את עמדתה בנושא שוב ולהתייחס נקודתית לדוגמאות, לטענות ולטיעונים הספציפיים שהובאו בפניה. ככל שלא תעשה כן, נדמה כי לא יהיה מנוס מהעמדת העניין לפרשנותו של מי שאמון על הביקורת השיפוטית על זרועות שונות של הרשות המבצעת – בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק.

עו"ד אלעד מן הוא ממייסדיי "מן-ברק עורכי דין ונוטריון" העוסק במשפט מסחרי-בינלאומי. כמו כן משמש כיועצה המשפטי של "הצלחה – התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת" (ע"ר) שעיקר עיסוקה באכיפה אזרחית ועידוד רגולציה יעילה בתחומי הכלכלה והחברה בישראל

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. מאור

  אח"כ מגיעות תוכניות הלייפסטייל= פרסומת כמעט-ישירה למוצרים
  אחריהן תוכניות בישול= פרסום לכלי מטבח, מוצרי בישול וכו'
  ערוץ 24 = קדימון לשידורי קשת

  ואני עדיין הופך בדעתי, מה מקדמות תוכניות שעת השיא עצמן.
  עולם כמנהגו נוהג.
  קטע ב-"עין השביעית" בנושא מלפני שנתיים
  http://www.the7eye.org.il/articles/Pages/280409_Good_morning_and_good_evening.aspx

  אולי כשמספיק אזרחים חושבים (ובעלי אמצעים)יפסיקו לצפות במקבילות הטלויזיוניות האלו לחוברות מבצעים המפרסמים יקבלו שכל ויעמידו את הזכיינים במקומם.