זו שאמורה לתת כתף

פרופ' אסתי שוהמי, נציבת התלונות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטה העברית, פשוט לא מבינה את החוק עליו היא אמונה. תגובה
אורטל בן דיין

פרשת ההטרדות המיניות באוניברסיטה העברית חזרה בשבוע שעבר לכותרות כמו לפי חוקיה הלא-כתובים של התקשורת: סילוף, מידע שגוי, הכפשות והצגה מגמתית במקום דיווחים ענייניים, תגובות של עורכי דין שמכתיבות את הרושם הכללי, ו"דיונים" עיתונאיים שמחליפים עובדות בדיעות. בימים הראשונים לסערה הנחתי שתחלוף במהרה. לא הגבתי כשעורך הדין של ד"ר גדעון ארן הכפיש אותי בניסיון לטשטש את מעשי מרשו, ושמרתי על שתיקה כשעיתונאים גיבו את דבריו. שמחתי כשמרצות ומרצים, פעילים ופעילות שונות טרחו להגיב ולנסות להאיר את הדברים באור נכון, והבלגתי כשגדודי טוקבקיסטים טינפו את שמי בכל רחבי הרשת, מגובים בתיאוריות קונספירציה ודיעות מוצקות.

מכיוון שבמסגרת הסכם הגישור שנחתם ביני ובין האוניברסיטה הודה ד"ר ארן שהטריד אותי והתנכל לי לאורך זמן ממושך וקיבל אחריות פומבית על מעשיו, הנחתי שכל עוד האוניברסיטה העברית עומדת מאחורי הסכם הגישור שעליו חתמה, מוטב לתת לסערה לחלוף. אולם בסוף השבוע פרסמה פרופ' אסתי שוהמי, נציבת התלונות למניעת הטרדה מינית שטיפלה בעניין מטעם האוניברסיטה, תגובה לפרשה. מכיוון שתגובתה רצופה שקרים, סילופים, חוסר הבנה של החוק ואף הפרה בוטה ופומבית שלו, הפכה התגובה להכרחית.

מכל המקומות, בחרה פרופ' שוהמי להגיב דווקא במגזין רשת זניח, וזאת בתשובה לטענה שהועלתה ע"י אנטוניה ימין, שדיווחה כי האוניברסיטה אינה מטפלת באופן ראוי בתלונות על הטרדות מיניות בין כתלי המוסד. את תגובתה פותחת פרופ' שוהמי בטענה שכל מקרה שמגיע אליה זוכה לטיפול נקי וללא ניסיונות לטאטא את הדברים. רגע לאחר מכן היא מבקשת לקבור את הפרשה המדוברת באמצעות הסטת הדיון לפרשה נפרדת תוך שהיא מכנה את אותה פרשה חמורה של אייל בן-ארי "הסיפור החם", כאילו כולנו סטטיסטים במערבון אמריקאי והיא הבמאית. כל זאת אולי היה נסלח אלמלא המשך התגובה היה רצף של סילופים, אי הבנת החוק והמקרה, והטעיות הנובעות מכך.

הסילוף הראשון של פרופ' שוהמי מגולם בטענתה שאמרתי שאיני מדברת על הטרדה מינית משום שמדובר על יחסים בהסכמה, בעוד שמעולם לא אמרתי דבר כזה ומעולם לא חתמתי על עדות שמציגה את הדברים כך. גם לו הייתי אומרת דבר כזה, החוק והפסיקה קובעים חד משמעית שהבנתה של מתלוננת אם מה שקרה לה הוא הטרדה מינית או לא אינה קובעת אם אכן היתה זו הטרדה מינית. נפגעות רבות מאוד משוכנעות שמה שעברו לא היה הטרדה מינית, כשלמעשה ההתנהגות הפוגענית מהווה עבירה על פי החוק. נפגעות נוטות להאשים את עצמן, להמעיט בחומרת הפגיעה בהן, לגונן על הפוגע, ולעתים קרובות הן אף לא מכירות את הגדרות החוק.

כך שגם אילו אמרתי את מה שלא אמרתי ופרופ' שוהמי מייחסת לי, היה עליה לברר אם התנהגותו של ארן מפרה חוק כלשהו. כאחראית על החוק במקום העבודה, על שוהמי לדעת שעל פי פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה, יחסי מין בין ממונה לכפיפה, גם כשהם מתקיימים ב"הסכמה" של הכפיפה, יכולים להיחשב כהטרדה מינית. יתרה מכך, על פי חוק העונשין, בהחלט ייתכן מצב שבו אשה "מסכימה" לקיים מגע מיני עם מי שהיא כפופה לו במקום העבודה, ובכל זאת המגע המיני הוא עבירה פלילית.

סעיף 346ב' קובע שמי שבועל אשה "תוך ניצול מרות בעבודה… דינו – מאסר שלוש שנים". העבירה נקראת "בעילה אסורה בהסכמה". התפיסה שיש יחסי מין שהתקיימו "בהסכמה" אך הם אסורים ופסולים משום שהושגו תוך ניצול יחסי מרות מעוגנת בחוק העונשין מאז קום המדינה. על פרופ' שוהמי היה לדעת זאת כדי שתוכל למלא את תפקידה, זאת גם אם הסטודנטית היושבת מולה אינה יודעת זאת. כך או כך, במקרה המדובר ההטרדות התקיימו בעיקר לאחר שהקשר הסתיים, כשד"ר ארן המשיך לפנות אלי בלשון מעליבה ומזלזלת, להתייחס לגופי, ללבושי ולהתנהגותי, להעיר הערות על המיניות שלי ולהציע לי הצעות מיניות, וזאת בניגוד לבקשותיי החוזרות והמפורשות. בכל המקרים הללו אין כל ספק שהתנהגותו עומדת בהגדרות החוק למניעת הטרדה מינית. בנוגע לכל אלה, שאלת ההסכמה כלל אינה רלבנטית, מכיוון שאין ספק שלא היתה הסכמה מצדי.

ניסיונה של פרופ' שוהמי להתנער מקיומה של הטרדה מינית תוך הסתמכות על העובדה שהיחסים התקיימו בהסכמה ועל כך שאני, לכאורה, לא ראיתי בהם הטרדה, נובע במקרה הטוב מאי הבנת החוק עליו היא מופקדת, ובמקרה הפחות טוב מנסיונות לטייח את רשלנותה. הסילוף השני של פרופ' שוהמי הוא טענתה שהיחסים היו "גלויים ופתוחים", זאת בניגוד לעובדה (הידועה לשוהמי) שהם כלל לא היו גלויים. גם כאן נדרש רק מעט היגיון כדי להבין כי לו היו היחסים גלויים הרי הפרשה כלל לא הייתה מתפוצצת.

הסילוף השלישי של פרופ' שוהמי הוא טענתה שפרטי הסכם הגישור היו חסויים. זו טענה תמוהה מאד לנוכח העובדה שבמסגרת ההסכם כונסו כל מרצי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לצורך הקראת מכתב של ד"ר ארן ובו הוא מקבל אחריות פומבית על מעשיו ומתנצל על הפגיעה בי. ע"פ דרישתי, אין בהסכם שום סעיף המדבר על חיסיון. למעשה, אם יש דבר חסוי בסיפור הזה, אלו רק שיחותי עם פרופ' שוהמי ועדויות שלא נכללו במסמך הסופי – בדיוק אותם דברים שאותם היא לכאורה חושפת, ושלגביהם היא אומרת דברי שקר.

כל הדברים שאמרתי לה בפגישותינו היו אמורים להישמר תחת חיסיון ולא להיחשף בתגובה פומבית של מי שאמורה לשמור על חיסיונם. גם כאן, אני מפנה את הנציבה למניעת הטרדה מינית לתקנות למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 סע' 6 (ה) שקובעות כי "לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו במהלך בירור התלונה". אני מפנה אותה גם לנוהל למניעת הטרדה מינית של האוניברסיטה, הקובע כי "רישומי הנציב הינם פנימיים ולא יועברו לאחרים". לפיכך, פרופ' שוהמי מועלת בתפקידה כאשר היא מתיימרת לצטט דברים שאמרתי לה בפגישותינו. מעילתה חמורה עוד יותר משום שהיא "מצטטת" דברים שלא אמרתי.

תפקיד נציבת הטרדות מיניות באוניברסיטה הוא תפקיד מורכב הדורש היכרות משפטית עם הצדדים החוקיים של הנושא, הבנה של המורכבות החברתית והלחץ בו נתונות סטודנטיות הנקלעות למצבים כאלו ויכולת לתת למתלוננות כתף תומכת ובו בזמן לטפל בתלונותיהן באופן ענייני. חוסר בקיאותה של פרופ' שוהמי בחוק והן תפקודה הלקוי ובעיות האמינות שהיא מגלה, מבהירים שאין לה יכולת לשמש בתפקיד. מה שפחות ברור הוא איזה מסר מבקשת האוניברסיטה העברית להעביר לנפגעות עתידיות כשהיא ממנה אדם חסר כל כישורים מתאימים לשמש ככתובת הראשונה עבורן.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. סטודנטית

  כל הכבוד לאורטל בן דיין שאינה נכנעת או שותקת אל מול האלימות המוסדית של האוניברסיטה העברית

 2. תלמידך משכבר

  על הביקורת.
  על האומץ.
  על ששיתפת מאז ועד היום.
  על שלא נכנעת לבריונות מכל סוג.
  על שאת מיישמת את מה שלימדת אותנו.
  יש עוד רבים, אבל את אלו אני חייב לכתוב.

 3. איריס חפץ

  ותודה לאורטל.
  שוהמי אכן מחוייבת לחסיון והדיווח שלה, בלי בכלל לנסות להסתיר את זה, על דברים שלכאורה מגישת תלונה מדווחת לה, הוא חמור מאוד.
  המסר הוא שנשים אחרות יכולות לשכוח מחסיון. אם האוניברסיטה באמת מתכוונת לטפל במקרים של הטרדה מינית באופן נקי וללא רבב, הרי שיש להשעות את פרופ' שוהמי מתפקידה לאלתר.
  אבל הצעד המתבקש הוא שאם פרופ' שוהמי רוצה לעמוד מאחורי הדרישה שהעמידה לעצמה, והיא טיפול באופן אובייקטיבי ונקי וללא רבב, הרי שהיא צריכה לפרוש מתפקידה בעצמה אחרי מה שעשתה.

 4. שושנה גבאי

  אחרי שגמרתי לשפשף את עיני בתדהמה בקוראי את רשימתה של פרופ' שוהמי ובה התייחסותה לפרשת הטרדתה של אורטל בן דיין על ידי גדעון ארן, לא נותר אלא להביע מחאה חריפה על התנהלותה של נציבת התלונות להטרדה מינית ולדרוש מהאוניברסיטה העברית למנות ללא דיחוי איש/ה בעל/ת כישורים הולמים יותר לתפקיד.

 5. שאול סלע

  כאשר מתקיים "ארוע תרבותי" לכבוד השקתו של ספר שירה חדש,לא מתקבל על הדעת שבפאנל יהיה נוכח מי שידוע כתוקף ומבזה נשים.
  את המאבק הפמיניסטי צריכות לנהל רק נשים,אבל מאבק שמטרתו אכיפת חרם על מי שפוגע בנשים הוא משותף לגברים ונשים.

  לדאבוני באופן "לא מעודן" ראיתי מלבד עירית לינור ופרופ שוהמי נשים שכיבדו בנוכחותן או בפוסטים שהן כתבו פגע רע שכל מי שמכבד/ת את עצמו/עצמה צריכים להתרחק ממנו

 6. דרור בל"ד

  יישר כח לעמידה האיתנה מול כוחות רודפי השררה והממון והכבוד והכיבודים.

  את זה מצאתי בשיטוטיי בפייסבוק:

  Roni Aloni-Sadovnik‎ בזמן הקרוב בכוונתי לתבוע תביעת רשלנות מקצועית את פרקליטות מחוז מרכז בגין "אונס" שני שביצעו נגד קטינה שהעזה להתלונן על אונס שעברה.הם כל כך היו להוטים לסגור את התיק מהר בעסקת טיעון הזויה,עד שלא בחלו בשיבוש הליכי חקירה, עבירות לכאורה על החוק ורמסו אותה עד עפר.השפילו אותה וגרמו לה לאבד כל אמון במערכת.עד כדי כך חמורה חוויתה…, עד שפנתה אלי בבקשה לא לטפל בכלל באנס שמרצה עבודות שירות,"הוא לא חשוב" אמרה לי.אלא שכרה את שירותי כדי לתבוע את הפרקליטות על מה שעשו לה.
  רוני אלוני סדובניק
  יום 03 דצמבר 2010‏ בשעה 09:22‏

  לרודפי שררה אלה, שאינם בוחלים בשום אמצעי כדי להנציח את שררתם, יש לדבר בשפתם. יש להלחם להם בכלים שלהם, ובבית המשפט – גם הוא שלהם.

 7. בת-חן

  סע' 4 (ב) לתקנות למניעת הטרדה מינית קובע "מעביד ימנה לאחראי, ככל שניתן, אדם המתאים למילוי תפקידיו של אחראי, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, מבחינת יחסי האנוש שלו וכן מבחינת בקיאותו בחוק, בתקנות אלה ובהוראות התקנון והסדר המשמעת החלים אצלו"
  כנראה שלא ניתן היה…

 8. סמדר לביא

  אורטל – תודה לך על שבימים קשים רגשית אלו, יש לך את האינטגריטי, החוסן, ובהירות המחשבה החדה, כדי לכתוב בצורה עובדתית יבשה ומרוחקת על הפגיעות החמורות החוזרות ונשנות של האוניברסיטה העברית בך. העובדות אותן את מציגה חושפות את הצורה בה מסרסרת נציבת התלונות בנושא הטרדה מינית בסטודנטיות המעיזות להתלונן עבור הקולגות הזכרים שלה. חזקי ואמצי!

 9. יסמין

  את שוכחת משום מה לציין את האלמנט העדתי שבתור אשה ומזרחית מאד חרה לי.
  אני אישה מהפרפריה שהתקדמתי בזכות כישורי וחורה לי שדברים מסיומים שאמרתמוצאיות אותי המזרחית כאישה קטנה…

 10. פמיניסטית אחרת

  שתעלה ותצליח ותגיע להיות מישהי שנצרבת בתודעה הקולקטיבית מעבר לזאת ששוחקת עד תום את הרווח הפוליטי שיצרה על ידי שימוש במערכת היחסים העגומה הזאת.
  נשים הן לא רק חלשות, הן לא רק מפותות, הן לא רק נגררות.
  נשים הן חזקות, נשים בוחרות ולא רק מגיבות.
  אני מרגישה מבוזה לא ע"י המרצה הסקסיסט אלא על ידיך, שבחרת לסיים את הסיפור עם 40,000 ש"ח. אני לא מאמינה שאישה חזקה ודעתנית כמוך יכולה הייתה רק להיות מנוצלת.
  נשים חזקות, התעוררו!!

 11. איריס חפץ

  מוזר שאת מבקשת מאורטל שתהיה כזו שיוזמת ולא כזו שמגיבה, כזו שלוקחת אחריות ולא כזו שמנוצלת, בזמן שאת עצמך מסתתרת מאחורי כינוי ולא מסוגלת אפילו לקחת אחריות על התגובה שלך ליוזמה של אורטל.
  מאוד יכול להיות למשל שאת המרצה המנצל עצמו, לא?
  לפני שאת מאחלת משהו לאחרות, למה לא להתחיל בעצמך?

 12. אלה

  אני לא מאמינה שאני רואה את זה רק עכשיו! אחרי מה שעברתי אצל פרופסור שוהמי כסטודנטית תמימה שהגישה תלונה וחשבה לתומה שהיא במקום טוב.
  ההתעללות שעברתי שם גרמה לי לעזוב את הלימודים, כי לא היה לי כח יותר להאבק במערכת אחרי תקיפה.
  מרגישה נורא. כל הכבוד לך אורטל. מזלינו שאת כאן.