• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

האנשים השקופים של הנגב

דו"ח חדש של פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי חושף: תת-ייצוג לערבים בשירות המדינה במחוז דרום, שירותים ממשלתיים מקרטעים בעיירות הבדואיות, ובמשרדי הממשלה בבאר שבע – שם יש רק שני שלטים בשפה הערבית
מיכל רותם וחיה נח

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי פירסם, זו השנה השנייה ברציפות, דו"ח שעוסק בגזענות ובאפליה המבנית כלפי הערבים הבדואים החיים בנגב. בין היתר בוחן הדו"ח את יישומו של עקרון הייצוג ההולם של עובדים ערבים בשירות המדינה במחוז הדרום, את השילוט במשרדי הממשלה השונים במחוז ואת רמת הנגישות והזמינות של שירותי הממשלה השונים בעיירות.

על מנת להבטיח ייצוג הולם של אזרחי ישראל הערבים במגזר הציבורי התקבלה על ידי ממשלת ישראל החלטה מס' 2759 ב-11 בנובמבר 2007. על פי ההחלטה, עד סוף 2012 יהוו בני האוכלוסיות הללו לפחות עשרה אחוזים מן המועסקים בשירות המדינה (ראוי לציין שהיעד נקבע תחילה לשנת 2010 ונדחה מאחר ומשרדי הממשלה לא עמדו ביעד זה).

מספר העובדים הערבים במחוז דרום במשרדי הממשלה השונים וביחידות הסמך, נכון ל-17 במרץ 2011, הוא 197 עובדים – רק 3.7% מסך העובדים במחוז כולו העומד על 5,217 עובדים. מתוך 17 משרדי ממשלה המעסיקים עובדים במחוז, בשבעה משרדי ממשלה כלל לא מועסקים עובדים ערבים. 22.3% מן העובדים הללו נמנים על הדרג המנהלי, ולמעשה רק פרומיל מהאוכלוסייה מועסק בשירות המדינה. תמונת המצב במדינה כולה עגומה לא פחות, שכן מן הדו"ח עולה כי נכון ל-31 בדצמבר 2009, רק 6.97% מן המועסקים בשירות המדינה הם ערבים.

שני השלטים היחידים בערבית במשרדי הממשלה בבאר שבע: הוועדה לפיקוח על בנייה של משרד הפנים (העוסקת בהריסת בתיהם של תושבי הנגב הבדואים) ומינהל הסדר המקרקעין (בו רושמים הבדואים את תביעות הבעלות על הקרקע). צילום: מתוך הדו"ח

ממצאי הדו"ח בנוגע לשירותי הממשלה הניתנים בעיירות הבדואיות בנגב מעידים גם כן על מצבם העגום. בעיר רהט, בה מתגוררים כ-50 אלף תושבים, המצב טוב יחסית לעיירות הבדואיות האחרות: פועלים בה סניף דואר, אשנב תעסוקה וסניף של משרד הפנים, וכן עומד לרשות התושבים סניף ביטוח לאומי שפעיל פעמיים בשבוע. בששת העיירות הבדואיות האחרות השירותים חלקיים ולרוב לא ניתנים כלל: אמנם יש בכולן סניפי דואר פעילים, אך באף אחת מהן אין אשנבי תעסוקה, אין סניף של משרד הפנים ורק לכסייפה מגיעה פעמיים בשבוע ניידת שירות של ביטוח לאומי.

תמונת המצב שחושף הדו"ח עגומה, שכן על אף שהערבים הבדואים מהווים כ-30% מאוכלוסיית הנגב – סף ה-10% מועסקים שקבעה הממשלה אינו קרוב למימוש. כך, גם מצב השירותים הממשלתיים והעסקיים הניתנים בעיירות הבדואיות השונות המונות אלפי ואף עשרות אלפי תושבים מצוי בשפל המדרגה. על אף החלטות ממשלה שונות שתפקידן להנגיש שירותים לאוכלוסייה ולהעלות את אחוז המועסקים הערבים, לא ניכרים צעדים ומאמצים אמיתיים לשיפור המצב.

הקליקו על התמונה להגדלה

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי קורא לממשלת ישראל לנקוט בצעדים שונים לשילובה של אוכלוסיית הערבים בנגב בשירות המדינה, להגדיל את מספר המועסקים ולהנגיש את השירותים הממשלתיים לתושבי העיירות. על מנת לשלב את אוכלוסייה זו במקום להדירה, יש לפתוח בצעדים אמיתיים המבוססים על רצון אמיתי לשינוי המצב ולהתחיל בקיום החלטות הממשלה השונות.

כנראה שיעניין אותך גם: