• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הנה ימים

להדפיס על דף, להדביק, ולצאת – על מהפכה דרך השפה
תומר גרדי

1.

מה זה להיות אותנטי? לרוץ באמצע שדרות רוטשילד ולצעוק בעברית צברית אנא מן א-תחריר, אנא מן אלתחריר. אנא מן אחתחריר, אנא מן אלתחריר.

אנא מן אלתחריר, אנא מן אלתחריר. הייתי ממשיך את הפראפראזה בפרוזה על ארז ביטון, אלמלא היה גונב לי את הספר משורר אחד, מממשיכי דרכו. גם כן חבר. מדובר כאן, אני טוען באוזני הגנב, במקרה מובהק של אנטגוניזם אתנו-מעמדי. המזרחי שגונב לקיבוצניק ציפור מרוקאית. תִּמְבִּסֶרְת. חד-גדיא חד-גדיא. על חשבון הבריכת שחייה.

אחי התאום טבע בבריכה ההיא. היינו בני שש-עשרה. התגנבנו ליל קיץ אחד קיבוצי, זמרת צרצרים, ריח דשא קצור, ערימה של חבר'ה, כל הבולשיט הזה. ערן, קראו לו, כמוך. כמו גורים חלקים נאבקנו על שפת הבריכה, שיכורים מנעורים ומאהבת החיים ומוודקה שש-עשרה שקל עם מיץ תפוזים. אולי הייתי חזק ממנו ואולי חלקלק. מי יודע. פתח את הראש על דוכן קפיצה מבטון. צלל מטה מטה אטה אטה אחי, מותח פסים מתפשטים של אדום אל כחול קרקעית הבריכה. קפאתי, מביט בו, שוכב, פעור עיניים, ראש, פה. מבעבע נשימות אחרונות אל המים, שפניהם מפרידות ביננו לעד. ויבדל אלוהים. כמו בבריאה. ויקרא לרקיע שמים.

2.

הוראות שימוש: כאן. מורידים את הקובץ. יש בו מילים:

صحوة

סַחְוֶּה – התעוררות

تربية

תַרְבִיֶה – חינוך

شغل

שֻעְ'ל – עבודה

اخلاء

אִחְ'לַא – פינוי

رعاية

רֻעַאיַה – רווחה. בלי אנחה.

אפשר בשבלונות. מי שיש לו משהו כמו שבעים שקל יכול לקחת את הקובץ למקום שעושים בו חיתוך לייזר. אפשר גם להדפיס על נייר A3, להדביק על קרטון ולחתוך בסכין יפני סביב הקווים. אפשר גם בלי השבלונה. פשוט להדפיס על דף, להדביק, ולצאת. גם משה היה מגמגם. לכל איש יש שם שאותו הוא הוגה כאילו אין לו גחל בפה.

ל-ל-לא תר-תר-תרצח.

לל-לא תג-תג-תג-נוב.

לל-לל-ללא תענ-נ-ה ברעיך עד ש-ש-שקר.

לא תחמוד בית רעך.

رعاية

רֻעַאיַה – רווחה. בלי אנחה.

קח אותה ממני, ערן. יש לי בה אח מת.

קח אותה ממני. קח את הבריכה.

3.

חצי המלכות.

איזו בדיחה.

4.

ממשה סקאל דרך סטאטוס בפייסבוק למדתי על פול ואלרי. ‎אל תגיד שיורד גשם – הורד גשם, כתב. ולי, מעולם לא היה אח תאום. ולא שום אח שטבע בבריכה. שם ישבתי גם בכיתי בזכרני, לא יודע מה.

بيت

בַיִת – בית

مساو٥

מֻסַאוּה – שוויון

امل

אַמַל – תקווה

הנה ימים באים. נאום יהוה. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה. זרע אדם וזרע בהמה. והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרוס ולהאביד ולהרע כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע. נאום יהוה. הנה ימים באים.

حياة

חַיַאה – חיים.

כנראה שיעניין אותך גם: