הדרך אל חוף מבטחים

אין די בהדבקת טלאים על שיטה שפשטה את הרגל – נדרש אומץ ציבורי כדי לומר כי הגיעה העת לשינוי המדיניות מן היסוד. נאומו של יוסי יונה במסיבת העיתונאים של צוות המומחים (האמיתיים)
יוסי יונה

אנחנו נמצאים בשלב מכריע בדרכה של המחאה, ומציגים היום בפני הציבור הרחב מתווה מעשי לשינוי יסודי של החברה בישראל. מתווה הנדרש לשם תיקון תחלואיה המבניים והעמוקים. בניגוד לוועדת טרכטנברג, שהמלצותיה נכתבו בעיקר על-ידי כלכלנים, המלצותינו נכתבו על ידי אנשי ונשות מקצוע הנמנים על מגוון רחב של תחומי עיסוק. המלצות אלה נכתבו מתוך דיאלוג מתמשך עם הציבור, מתוך דחיפות רבה ומתוך מחויבות אזרחית עמוקה, והן מבוססות על ראייה אינטגרטיבית של המציאות החברתית-כלכלית. תיקון תחלואיה של החברה, אנו קובעים, אינו יכול להישען על פתרונות נקודתיים וזמניים; תיקון זה דורש טיפול רב-תחומי וארוך טווח.

עבודתנו נעשתה בהשראתה של מחאת האוהלים ואנחנו ממשיכים לפעול בשירותה. אנחנו פועלים בהשראתם של הצעירות והצעירים שעשו את הבלתי ייאומן: הם העירו את הציבור מהתרדמה הדוגמטית שבה היה שרוי זה עשרות שנים. הם הפיחו בו רוח של תקווה, התקווה שניתן לשנות את המצב.

לפני פרוץ המחאה, רובו המכריע של הציבור היה חסר אונים, מיואש, מתוסכל. הוא קיבל את הדין. הוא ראה כיצד החברה שלנו הפכה לזירה שבה מתקיימת מלחמת הישרדות אכזרית של מחוסרי דיור, של זוגות צעירים, של אמהות חד-הוריות ושל עובדי חברות כוח אדם ואמר – אין מה לעשות. הוא ראה כיצד מעמד הביניים הולך וקורס ושרבים מבנותיו ובניו נופלים לצד הדרך, ואמר – כול אחד לגורלו.

המחאה שינתה גישה זו מן היסוד. למול עינינו הולך ומתגבש אתוס אזרחי חדש ומעורר תקווה. אתוס זה חוצה גבולות סקטוריאליים, מחנות אידיאולוגיים וחלוקות לאומיות. הציבור רוצה חברה מתוקנת; הוא רוצה מדינת רווחה צודקת וסולידארית; הוא תובע לחדש את האמנה החברתית בין המדינה לבין אזרחיה, והיא כוללת את תיקון האפליה המתמשכת של אזרחי ישראל הערבים ושל הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

הדו"חות שכתבנו גובשו על רקע צמיחתו של אתוס אזרחי זה. הם מספקים הן תיאור עגום של הנזקים העצומים שהותירה אחריה המדיניות הניאו-ליברלית שאומצה על-ידי ממשלות ישראל בעשורים האחרונים, והן מתווה מעשי לשיקומם של נזקים אלה.

מסיבת העיתונאים של צוות ספיבק-יונה ב"בית העם", 27.09.11. צילום: אורן זיו / activestills.org

בשנת 1983 כתבה ועדה ציבורית בארה"ב דו"ח שנשא את הכותרת "אומה בסכנה" – A nation at Risk. הדו"ח עסק במערכת החינוך האמריקאית. כך סיכמו מחברי הדו"ח את דבריהם: "לו המצב הגרוע אליה נקלעה החברה האמריקאית היה נגרם על ידי מדינה זרה, היינו רואים זאת כאקט מלחמתי מצדה. אבל אנחנו לא יכולים להטיל את האשמה על כוח זר; אנחנו בעצמנו אחראים למצב הזה". זהו גם המצב בישראל. התחלואים החברתיים העמוקים ממנה סובלת החברה שלנו הם פועל יוצא של מדיניות ממשלתית מתמשכת, מדיניות שמהווה סיכון אמיתי לעתידה של החברה שלנו ולחוסנה הפנימי.

יש להדגיש, לא מדובר על גורמי טבע ולא על אילוצי הכלכלה העולמית, אלא על מדיניות הממשלה בעשרים השנים האחרונות ובעיקר בעשר השנים האחרונות. הממשלה התנערה מאחריותה לחברה. היא קיצצה את המסים הישירים, בעיקר על העשירים, ובעקבות זאת קיצצה את השירותים הציבוריים – את השאר היא הפקירה לכוחות השוק וגם אז נמנעה מלאכוף עליהם רגולציה משמעותית.

כמו יתר אזרחי המדינה, עקבנו בתקווה מהולה בחשש אחר עבודתה של ועדת טרכטנברג. עם פרסום המלצות הוועדה, התפוגגה התקווה והתממש החשש. המלצות הוועדה אינן נושאת בחובן בשורה של ממש. חשיבותן העיקרית היא בכך שגם הן מזהות את המקור לתחלואיה של החברה הישראלית במדיניות הממשלה: דו"ח ועדת טרכטנברג מציין שהמדיניות הניאו-ליברלית של ישראל "גלשה מעבר לרצוי".

אך בבואה של ועדת טרכטנברג להתמודד עם כשליה של המדיניות הממשלתית, היא מגלה אזלת יד ורושמת כישלון מוסרי מהדהד. אין די בהדבקת טלאים על שיטה שפשטה את הרגל; נדרש אומץ ציבורי כדי לומר כי הגיעה העת לשינוי המדיניות מן היסוד. נדרש אומץ ציבורי כדי להתנער מקלישאות חבוטות ולהודות שהשוק אינו יכול לספק פתרון לתחלואיה של החברה בישראל. את המאבק ביוקר המחייה לא ניתן לנהל, כפי שהמלצות ועדת טרכטנברג מציעות, באמצעות הפרטה נוספת ותחרות גוברת; את המאבק בחוסר דיור לא ניתן לנהל באמצעות הפרטה בלתי-מבוקרת של משאבי הקרקע של ישראל; את המאבק למען שוויון הזדמנויות בחינוך לא ניתן לנהל, כפי שאנחנו מראים, באמצעות הפרטתו. לא ניתן לקיים מאבק על כבודו של העובד באמצעות פגיעה בעבודה המאורגנת. צעדים הם מקור הבעיה ולכן הם רק יגבירו את אי-השוויון ויאיצו את הפגיעה בשירותים החברתיים.

הקפאה של תהליכי ההפרטה: במקום לספק לחולה עוד מן הווירוס שהוא-הוא הסיבה למחלתו, יש לדחות בשתי ידיים את המודל הניאו-ליברלי השואף להחדיר את היגיון של השוק ואת התחרותיות לכל תחומי החיים. אנחנו קוראים לפיכך, כפי שמומלץ בדו"ח של הצוות למינהל ציבורי, להקפאת כל תהליכי ההפרטה של משאבי הציבור ונכסיו וכן של השירותים החברתיים המסופקים על ידי המדינה.

שובה של המדינה: הדוחות כוללים שורת המלצות מעשיות הקוראות לשובה של המדינה. אנו קוראים לה לשאת באחריות מחודשת לגורלם של אזרחיה. אנחנו קוראים לשיקומו של המגזר הציבורי, שהפך בעשרות השנים האחרונות לגוף מצומק ומדולדל אברים. לשם כך אנו ממליצים לנקוט בשלושה צעדים משלימים: ראשית כל, יש לבטל את "כלל ההוצאה" הקובע מתווה יורד למשקלה של המדינה בתוצר ולאמץ במקומו מתווה המחייב גידול הדרגתי בהקצאה של תקציבי הממשלה לשירותים חברתיים, כפי שמקובל במדינות מפותחות. שנית, יש לבטל את התקציב הדו-שנתי המונע אף הוא גידול בהוצאות הממשלה. כן, אנו קוראים לפתיחת הקציב של 2012; ושלישית, יש לבטל את חוק ההסדרים, שבאמצעותו מחבלת הממשלה ביוזמות חוק חברתיות (ראו חוק חינוך חובה לגיל הרך וחוק הדיור הציבורי). רק צעדים אלה יאפשרו את סלילתה של דרך חדשה בהיסטוריה החברתית של ישראל. פרופ' טרכטנברג יודע – אם מגבלות אלו לא יוסרו, לא יהיה ניתן לעשות היסטוריה.

רשת ביטחון סוציאלי: בניגוד לתפיסה המנחה את המלצותיה של ועדת טרכטנברג, הציבור הרחב דורש אמנה חברתית שאינה רואה בצדק חברתי הסדר המתבסס על זיקה בין התרומה של היחיד לבין התגמול המגיע לו. זהו מתכון לקפיטליזם חסר רסן. האמנה החברתית שאותה דורש הציבור מחייבת את שיקומה של רשת ביטחון סוציאלי לכלל אזרחי המדינה; העם רוצה מדינת רווחה – לא חוזה עסקי בין המדינה לאזרחיה.

חוק יסוד זכויות חברתיות: אנו קוראים לעיגונה של רשת ביטחון זו בחוק יסוד: זכויות חברתיות. אלו הן זכויות מוקנות – inalienable rights; הן אינן מותנות בתרומה של הפרט ובמאמץ שלו. מחאת האוהלים מלמדת על תחילתו של שינוי דרמטי בתפיסת הציבור את מושג האזרח. האזרח אינו זה שמעייניו נתונים לקידום האינטרסים הצרים שלו בלבד, אלא גם לקידומו של טוב משותף. תפיסה זו רואה באזרח כמי שנושא באחריות על חייו, וכמי שלוקח חלק כשותף פעיל בעיצוב פניה של החברה ובקביעת סדרי העדיפויות שלה. לכן אנו ממליצים לייסד פורום הידברות קבוע בין הממשלה, המגזר הפרטי, האיגודים המקצועיים וארגוני החברה האזרחית.

עצמאותו של השלטון המקומי והעצמת האזרח: תפיסה זו מחייבת גם שינוי יסודי של יחסי הגומלין בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, שינוי הכולל בין היתר העברת סמכויות לשלטון המקומי ויצירת מנגנונים המבטיחים השתתפות משמעותית של הציבור בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות לחיי היום-יום שלו.

תפקידם של מנהיגים, כפי שקבע אפלטון, הוא להוביל את ספינתם במים סוערים. והנה ספינתנו מחוררת, מפרשיה בלויים, קרקעיתה רקובה והחוף אינו נראה באופק. אתם, מובילות ומובילי המחאה, בהשמיעכם את הקריאה לצדק חברתי היצבתם בפני קברניטי המדינה מצפן מוסרי ברור. בתחושה של ענווה, כמשרתי הציבור, אנו מפקידים בידיכם, ובידיו של הציבור הרחב שנענה לקריאתכם, את הדוחות של צוותי המומחים. אנו מאמינים ומקווים שיש בהם על מנת לסייע בניווטה של החברה הישראלית לחוף מבטחים.

לקריאת תגובת המומחים בנושא דיור לדו"ח טרכטנברג

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. צדק חברתי ושלום צודק

  שלום צודק וצדק חברתי קשורים זה בזה. בלי האחד לא ייתכן השני. זה קשר גורדי.

 2. טלי

  מתוך צוות המומחים הזה חייבת לקום מפלגה מהפכנית!

 3. לטלי - נו יאאלה

  החזית הדמוקרטית לשלום ולשיוויון מספיק מהפכנית לדעתי. לא צריך לפלג את השמאל – יש דרך – וצריך ללכת בה ביחד!

 4. אשר עידן

  הגיע הזמן להגיד ליוסי יונה את האמת בפרצוף: אתה הולך בדרכם הנלוזה של שלמה הילל, שחל, ושושנה ארבלי אלמוזלינו. תסתכל בתמונה הנלווית למאמרך. אתה יושב כקישוט מזרחי בקבוצה של 4 אשכנזים, שמעולם לא ילחמו בשביל מסעודה משדרות ופטימה מרהט. בדיוק כמו בימי מנהלי המעברות האפלים של מפא"י. למד ממאיר עמור שאומר: ישראל זקוקה למהפכה שמבוססת על שלוש רפורמות: רפורמה אגררית (שדפני וספיבק לא יעזו לדבר עליה, כי היא פוגעת באדמות של קיבוצי העבודה ומר"ץ), רפורמה בהשכלה הגבוהה שיצרה מפלצת בדמות 92 % פרופסורים אשכנזים, ורפורמה בשכר (שפרופסור לא יקבל יותר מ50% מעוזר הוראה או מרצה מן החוץ, שמנהל מחלקה בבית חולים לא יקבל יותר מפי 3 ממתמחה)

 5. תמה ונבוך

  זכותו של פרופסור יונה לקרוא לשינוי כלכלי רדיקלי, כולל שינוי התקציב, מדיניות מיסוי והענקת שרותי רווחה מפליגים לכל אזרח. רק ששינוי רדיקלי כזה, ראוי שיאושר ע"י כל העם בבחירות לכנסת, ולא רק על ידי 3 חבר'ה שנטעו אוהלים ברוטשילד ומינו את עצמם למנהיגי המחאה, למרות שלא נבחרו לתפקיד זה על ידי אף אחד.
  פרופסור יונה טוען (ואולי בצדק) ש "הציבור רוצה חברה מתוקנת; הוא רוצה מדינת רווחה צודקת וסולידארית; הוא תובע לחדש את האמנה החברתית בין המדינה לבין אזרחיה, והיא כוללת את תיקון האפליה המתמשכת של אזרחי ישראל הערבים ושל הפריפריה החברתית והגיאוגרפית."
  אז אם זה מה שרוצה הציבור זה מה שהוא יצביע בבחירות ברוב גדול.
  תחי הדמוקרטיה!!!

 6. עודד

  מאמר מעולה!
  מאחל לכולנו שהנהגת המחאה תדע להפוך את חמשת הדרישות לססמאות קליטות הניתנות לנשיאה על דגלי המחאה ותצא אתם להפגנות נחושות עד שיישומו במלואן. הסיסמא "העם דורש צדק חברתי" היא כללית מדי ולדעתי סיימה את ימיה ככותרת. חמשת הדגלים המונפים כאן הם בהחלט ברי מימוש ואסור לוותר על ישומם! מיותר יהיה לעסוק בנושאים אחרים שכן אם רק דרישות אלה יתמלאו השאר כבר יקרה מאליו.
  יוסי תודה ושנה טובה.

 7. אבנר

  זו לא הפעם הראשונה שעידן מתגולל על פרופסור יונה מעל עמודי העוקץ. ואני לא מבין למה פרופסור יונה לא קולט את הרמז. למה הוא לא זורק לעידן איזה עצם. באמת, למה הוא לא מאפשר לעידן לעמוד בראש איזה וועדת מומחים המסייעת למחאה, נניח הוועדה לעתידנות. מה, זה לא חלשוב? אני מתחנן בפני יונה לעשות את המחווה הזאת ולפטור אותנו מהיללות המביכותשל עידן, מתסכוליו ומצרות העין שלו. אה, הגוגל מספר לנו שעידן מלמד בבר אילן, אוניברסיטת תל אביב, ובאוניברסיטה הפתוחה המנוהלות ומאוישות ברוב אשכנזי. על אף עובדה זאת, לא ראינו שעידן מתכוון לפרוש ממוסדות אלה. לכן הצעת, חפש מקום ראוי יותר לטיפול בתיסכולייך כמו ספת פסכולוגושחרר אותנו מהם.

 8. אשר עידן

  אבנר, הרי יכולתי כמוך לכתוב בעילום שם. אבל בכל הערותי בהעוקץ אני נותן את שמי המלא. כי אני לא מתבייש להגיד שאני מקנא. אני מקנא בזה שאני מרוויח פי 3 כסף מיוסי יונה, ואני מקנא שמצפוני טהור. אבל הכי חשוב: כשמיליונים ילדים וילדות של מסעודה משכונה ד' בבאר שבע ומרהט (קורבנות המוסדות הקולוניאליים, אוניברסיטת בן גוריון ובי"ח סורוקה), יקנאו. אז תפרוץ מהפכה כמו בלוב, מצריים, ותוניסייה (מולדתי הרוחנית), היכן שהתחילה המהפכה הגדולה של המאה ה21. יש לי אסטרטגיה מדוייקת להדבקת מיליונים בקנאה, כדלק של המהפכה

 9. Sam

  Please do not censure.
  Dr. Idan,
  I also think this all 'movement' thing is fake. Not only Yona, but even the j14 title is a fraud, it was stolen from the NYC movement we see emerging now which had their first main event on June 14 this year, a month earlier than the BS fables of the ashkenazi fantasy web of lies.
  It is obviously fake due to the de-facto law of the land of Neo-Khazaria which allows only ashkenazis, the privileged, the freedom of expression to claim being a victim.
  The de-facto law of the land of Neo-Khazaria punishes harshly, silences, destroy the lives, of anyone else, any real victim, with a claim of being a victim, be that a Mizrahi, Palestinian, Christian or other "other".
  Every 'judge' in Neo-Khazaria is self-programmed for self-benefit to produce a verdict of the sort: "You are not allowed to claim to be a victim! only the privileged on this land are allowed to be a victim! so how can you try and cheat the court, and game the law, and claim to be a victim yourself when you are obviously of a different genetic stock! Which you can't hide or change ever! For the crime of trying to pretend to be a victim I'm sentencing you to: harsh scorn, institutional ridicule, character assassination, universal de-legitimization, economic impoverishment and corporal punishment. Much sever punishments will be happily and sadistically inflicted upon you if you'll keep on saying that ashkenazis are criminally assaulting you for doing nothing to them!"

  If I was an ashkenazi grand poobah I would crackdown immediately and heavily on anyone who would expose my plans and actions to the wide public. It would harm business, the efficiency of our ever privatized 'state of Israel' endeavor will be damaged. If one Margalit Sanani, or Asher Idan, is 'allowed' their freedom of speech thingy, it could cause the 'needed' herd of Mizrahi slaves fostered for the grand show, lead by The Yona of Hemlin to flock out of the shooting scene.
  We welcome all of you dear serfs to: the ashkenazi revolution.

  The motive is clear: they have to stage some supposed economic protest movement in israhell to deceitfully deflect the world public opinion from the bunch of greenspan-maydoff-bernanke-friedman-fisher type of ashkenazis who are actually responsible for the misery of millions around the world (starting with the American People), being given the full confidence in holding the wheel.
  Everybody knows people.
  Everybody knows.
  Everybody knows the ship is sinking.
  Everybody knows the captain lied.

  So people wake up! They need this theatrical stunt of a protest movement as another criminal manipulation to save their fat cats arsses! They are in a desperate need for even an hollow public relations photographs of even a fraudulent protest movement.

  This World Declaration of Liberation from Criminal ashkenazi Israel is only a drop in an ocean:
  http://www.youtube.com/watch?v=fkp95ePFy5Y
  Everybody knows people.
  Everybody knows.
  I see now people in israel exectly like as the people of the criminal soviet union before the noisy collapse: the whole world knows what's going on inside but the citizens have no clue due to the information walls and manipulations of the regime.

  We, The Israelites, the loyal Mizrahis, know that God closes on every criminal at the end. Those who gave up that belief of our Yahud mothers and fathers and alighned themselves with these powers of darkness smashing the ten commandments in our faces for around a century now are destined to go down the drain with them.

  I think our dear fathers and mothers have fallen to the claws of psychopathic, deadly, evil and greedy money junkies, swindlers. We got to get us out of there.