החוק הרע הזה

"איני מבין מדוע אתם סבורים כי בהצעת החוק יש סיכון לעיתונות החופשית" – תכתובת בין מנכ"ל "קשב" יזהר באר לח"כ מאיר שטרית על התיקון לחוק לשון הרע, המתייחס לתקשורת כאל אויב שיש למגרו
יזהר באר

הדברים המובאים כאן מציגים את השיח המתנהל בימים אלה בין המחוקקים לבין נציגי החברה האזרחית על דמותה של הדמוקרטיה ושל החברה בישראל, על רקע הצעות החוק החדשות העולות חדשות לבקרים. לקראת ההצבעה בקריאה ראשונה בכנסת על התיקון לחוק לשון הרע, פנתה עמותת קשב לכל המחוקקים בכנסת בקריאה לעצור את החוק המאיים, לדעתה, על עצם קיומה של עיתונות חופשית בישראל. התכתובת ביני לבין ח"כ מאיר שטרית, שר המשפטים לשעבר ומי שיזם תיקון לחוק לשון הרע שבו תקרת הפיצוי ללא הוכחת נזק גבוהה עוד יותר מאשר בהצעת התיקון לחוק הנוכחית, מדגימה מדוע עלינו לדאוג. וגם מסבירים למה עו"ד ישראל פרי, שהורשע בגניבת מיליונים מניצולי שואה, לא היה מובא כלל לדין אילו התיקון לחוק לשון הרע היה מתקבל בכנסת הקודמת.

7 בנובמבר 2011

לכבוד חה"כ מאיר שטרית,

הנדון: הצבעתך בנושא התיקון לחוק לשון הרע

הצעת התיקון לחוק לשון הרע אשר עומדת לעלות להצבעה בקריאה ראשונה, מבקשת להגדיל באופן משמעותי את הפיצויים המגיעים לאדם הנפגע מפרסום אשר מוגדר ככזה, וזאת מבלי שיידרש להוכיח כי הוא גרם לו נזק כלשהו. הצעת החוק אינה מבוססת על בדיקה עובדתית ולא על בחינה של משמעויותיה הציבורית הרחבות.

משמעות ההצעה הזו, אם תתקבל, היא מרחיקת לכת והרסנית. שינוי החוק הקיים עלול לגרום לכך שכלי תקשורת ועיתונאים יירתעו מלפרסם דברי ביקורת על השלטון, וכי די יהיה באיום בתביעת דיבה על מנת למנוע פרסומו של תחקיר עיתונאי.

אין חולק על כך כי שמו הטוב של אדם הוא אחד מנכסיו החשובים ביותר של כל אזרח, ועל כן הוא ראוי להגנה של מערכת אכיפת החוק. עם זאת, ההעלאה הדרקונית של סכומי הפיצוי עלולה להביא, הלכה למעשה, לגוויעתה של העיתונות החוקרת בישראל.

משטר מתוקן צריך לעשות ככל שביכולתו על מנת לחזק את כוחם של התקשורת ושל הביקורת, ולהתייחס אליהם כאל אבני היסוד המבטיחים חשיפה של שחיתויות ומחדלים, ובכלל, את קיומה של חברה חופשית. בישראל של השנים האחרונות, כך נראה, מעדיף הממסד להתייחס לתקשורת ולביקורת עיתונאית כאל אויב שצריך למגרו.

יש לראות את העלאת הצעות התיקון לחוק בהקשר הרחב של התרחבות הצעדים הפרלמנטריים הפוגעים בחופש העיתונות ובערכי יסוד של חופש הביטוי. בין הצעות החוק שהתקבלו ואלה אשר נמצאות עדיין בבחינה יש להזכיר את החוק המציע כי גם פרסום לשון הרע נגד המדינה יחויב בפיצוי, חוק הנאמנות, חוק ועדות הקבלה, חוק איסור הטלת חרם, ועוד רבות אחרות.

"קשב" קורא לך להתנגד לתיקון המוצע לחוק לשון הרע, ולהציב קו אדום ברור בפני הניסיונות החוזרים והנשנים לפגוע בחופש הביטוי ובאופיה הדמוקרטי של המדינה.

בכבוד רב,

יזהר באר, מנכ"ל קשב

***

לכבוד יזהר באר, מנכ"ל קשב

תודה על האי-מייל.

איני מבין מדוע אתם סבורים כי בהצעת החוק יש סיכון לעיתונות החופשית. אני בעד עיתונות חופשית ובעד חופש דיבור מלא.

כמובן שאין זה מצדיק מתן חופש לכתוב דברי שקר בעיתונות. אחת מאבני היסוד של העיתונות צריכה להיות דיווח אמת. לא בישול חדשות, לא פגיעה בשמו הטוב של אדם על ידי פרסום דברי דיבה שקריים.

עיתונאי אמיתי אין לו כל חשש מחוק זה כי הוא לא יכתוב דברי שקר. לכן איני מבין על מה אתם מלינים. הרי החוק שאני מציע הוא רק הגדלת תקרת הקנס ל-300,000 שקל, במקום תקרה של 50,000 שקל הקיימת היום בחוק שאני חוקקתי לפני כ-15 שנים. עובדה היא שלמרות שהחוק המקורי קיים תקופה ארוכה לא שמעתי על פגיעה כלשהי בחופש העיתונות ושום עיתון לא נסגר או נפגע.

על כן נראה לי, עם כל הכבוד, שאתם נוקטים עמדה לא נכונה ואני מציע לכם לשקול שוב את עמדתכם.

בברכה,

מאיר שטרית

***

9 בנובמבר 2011

לכבוד חה"כ מאיר שטרית,

תודה רבה על תגובתך. יחד עם זאת טענותיך לא משיבות, לצערי, לעיקר הבעייתיות הגלומה בהצעת התיקון לחוק. אני אומר זאת גם כעיתונאי לשעבר, וגם כמי שנפגע בעבר באופן אישי מפרסומים לא מדויקים בתקשורת – אין תחליף לעבודת העיתונות החופשית על אף חסרונותיה, כשליה, אי-דיוקיה ועצלותה, ואף לפעמים כוונותיה ומניעיה, שאותם יש לבקר ועם תוצאותיהם יש להתמודד. לשם כך, עוסקת עמותת קשב שאותה אני מנהל, בביקורת תקשורת מתמשכת במטרה לשפר את הסיקור התקשורתי למען יהיה יותר אמין, מקצועי, מדויק, הוגן, ופחות מתלהם.

אלא שבעוד שביקורת זו נועדה לשפר ולחזק את התקשורת ואת מקצועיותה, משמעותה של הצעת התיקון לחוק, אם תתקבל, היא כשפיכת התינוק עם המים; כלומר, היא עלולה לגזור דין מוות על התקשורת החופשית בישראל ולהנחית מכה כואבת (נוספת) לדמוקרטיה ולחופש הביטוי בישראל.

אם ניכנס במעט לעובי הקורה, בתי המשפט מוסמכים לפסוק גם היום, ואף פוסקים בפועל, פיצויים גבוהים על פי אומדן והערכה שעה שהם משתכנעים שנגרם נזק מפרסומי דיבה, גם במקרים שלא עלה בידי התובע להוכיח את היקפו. הצעת החוק הנוכחית, שמבקשת להטיל פיצוי עונשי בסכומי עתק תטיל מורא על עיתונאים, עורכים ובעיקר מו"לים, שימנעו מלהסתכן עוד בתחקירים, בפרסומים ובביקורת, שעלולים למוטט אותם מבחינה כלכלית בסופו של יום.

ככל שנביט סביבנו נמצא כי מתרבים המקרים של בעלי אמצעים שתובעים או מאיימים בתביעות דיבה מופרכות או קלושות, ובדרך זו מטילים אימה על כל מי שמבקש למתוח עליהם ביקורת או לחשוף התנהלות כושלת ואף פלילית. בעוד שבארה"ב נרתמו מחוקקים כדי לבלום תופעה זו, עומדת הכנסת לעודד אותה באמצעות הצעות החוק הזו, שהיא מעין "מהפכה חוקתית" חפוזה, שנעשית ללא חשיבה ובדיקה ראויים.

דווקא מכיוון שחברי הכנסת נהנים מחסינות ומחופש ביטוי מוחלט כמעט ההגינות מחייבת אותם למשנה זהירות בטרם יתנו ידם להטלת מגבלות כה דרמטיות על השתתפות האזרחים בשיח הציבורי.

האגודה לזכויות האזרח הציגה מסמך מפורט המנתח את השלכות הצעת התיקון בחוק, שיש לקרוא בעיון.

דוגמא אחת שמוצגת שם מדברת בעד עצמה: בשנת 2008 הרשיע בית משפט את עו"ד ישראל פרי בהונאה וגניבה מלקוחות של תכנית "הפנסיה הגרמנית". ההרשעה שמה קץ לסדרה של התדיינויות סרק סבוכות ויקרות שניהל פרי נגד כל מי שהעז לפרסם טענות בעניין זה – נגד עיתונים ונגד אזרחים מן השורה. לפחות באחת מההתדיינויות הללו חויב אחד מקרבנותיו הקשישים של פרי, לפצות אותו בגין לשון הרע לאחר שהתפרץ עליו בקריאות "שקרן ורמאי". כל הנתבעים של פרי נאלצו להשקיע ממון רב בהגנה מפני התביעות והועמדו בסיכון של תשלום פיצויים בסכומים ניכרים. רק מקץ שנים, לאחר שהורשע, ניתן היה לקבוע שפרי עשה שימוש בתביעות דיבה חסרות ידיים ורגליים כדי להשתיק את הביקורת נגדו. ספק אם התנהלותו של פרי הייתה נחשפת אילולא הפרסומים והביקורת, שקדמו לחקירת המשטרה בעניינו.

שווה בנפשך כיצד ייראו פני הדברים במציאות שבה יתקבל ויאושר התיקון המוצע בחוק לשון הרע.

בכל אופן, אודה לך מאד אם תוכל לשקול שנית את החלטתך לתמוך בהצעת התיקון לחוק הנדונה.

בכבוד רב,

יזהר באר

***

לכבוד יזהר באר,

צר לי, אך איני מסכים עמך.

הרי גם היום איש אינו עומד בפני בעליי השררה להגיש תביעות של מיליונים נגד התקשורת, ראה אדלסון מול ערוץ 10. התיקון שלי נועד לתת תשובה לאדם הפשוט שאין לו צבא של עורכי דין או משופע באמצעים כדי להגן על כבודו. וגם על פי הצעתי הפיצוי המוצע הוא תקרה, ולא רצפה, כפי שאפשר להבין מדבריך. עדיין השופט, גם במקרה זה הוא המחליט על גובה הפיצוי.

איני יכול להבין למה אתה סבור שצריך להגן על מי שכותב דברי שקר על אדם ופוגע בשמו הטוב.

ההגנה הדרושה היא רק אחת – שהעיתונאי יכתוב רק אמת.

בברכה,

ח"כ מאיר שטרית

***

לכבוד חה"כ שטרית,

ועדיין נותרת אימת הדין ופיצוי העתק כחרב המתהפכת מעל ראשו של מבקש האמת והמשכיל בעת ההיא ידום. אבוי לנו מן היום הזה.

בברכה,

יזהר באר

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. בעד חופש דיבור מלא

  מבן גוריון ועד נתניהו ראשי היישוב והממשלה שיקרו לנו. "ההיסטוריה לא נגמרה עדיין", אמר בן גוריון לחיים גורי. כשהסתכל סביבו ראה גורי על שולחנו של בן גוריון פסוק מספר שמות: 'לא אגרשנו מפניך בשנה אחת… מעט מעט אגרשנו מפניך, עד אשר תפרה ונחלת את הארץ'.
  אבל בפומבי לא הופיע כשונא ערבים

  מיקרופון פתוח גילה את הסוד: גם ידידי ישראל סרקוזי, מרקל ואובמה רואים בנתניהו שקרן… מזל שהתיקון לחוק לשון הרע, גם אם יעבור, לא יגביל את הדיווחים ממקורות זרים.

  משה נגבי כתב מאמר בכותרת "הרוצחים עדיין חופשיים ומאושרים". במאמר הוא מאשים את 'רבני בשטחים' וגם קצת את נתניהו בהסתה לרצח רבין. האם ה"תיקון" לחוק היה מונע את פרסום המאמר? האם "הארץ" היה נסגר, לאחר פרסום כמה מאמרים 'אסורים'?

  כמה מאמרים 'אסורים' תסבול הדמוקרטיה היהודית? וכמה 'הסתות-של-שלום' בעד פינוי השטחים היא תמנע?

  נראה שמטרת "התיקון" היא לאפשר את המשך שליטת סרבני השלום בעם.

 2. בימים טרופים אלה

  רק בשעות ערב מאוחרות מתפרסמות תגובותי באתר "הארץ". להלן שתי תגובות 'מסוכנות' למאמרו של משה נגבי: הרוצחים עדיין חופשיים ומאושרים
  http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1562804
  מי ישפוט את האשמים?
  אכן "רצח כזה חייב להיות מגובה", ובין מגבי הרצח של יצחק רבין היה גם בנימין נתניהו. צודק נגבי: "רבני השטחים" לא שילמו על ההסתה לרצח רבין שום מחיר. גם ביובי לא! אבל אנו, הציבור, ממשיכים לשלם את המחיר, בריבית דריבית.

  ישראל ב‫-GUINESS Book of Records‬

  יצחק שמיר היה לר"מ שנים אחרי שפקד לרצוח את מתווך האו"ם Folke Bernadotte ובנימין נתניהו היה ר"מ אחרי שהסית נגד רה"מ יצחק רבין ז"ל.

  ישראל היא המדינה ה י ח י ד ה בעולם בה ישב על כס רה"מ אדם שהורה לרצוח שליח או"ם. ועוד שיא יש לישראל: "על כסאו של רבין יושב בנימין נתניהו, שבעומדו בראש האופוזיציה הבטיח לחסל את הסכם אוסלו. הבטיח וקיים". כך כתב עקיבא אלדר, וצדק.

  עכשיו נחכה לחוק החדש שיכבס את השקר ויביס את האמת.

 3. בבקשה עזרה לרענון הזכרון

  הקשר בין אשתו רות שהיתה היחצנית של חוצה ישראל ובינו שפעל לכאורה בניגוד אינטרסים כשר התחבורה לקידום העניין? זה אני שמבלבל או שבאמת היה משהו כזה? אשמח לקרוא ברשת עוד פרטים.

 4. בואו להפגין היום ה- 11.11.11

  חייבים לעצור את אלימות הימין! היום הוא ה- 11.11.11. נצא לעצרת מחאה נגד אלימות הימין בענתות, ההתנחלות ש"התיישבה" על אדמת ענאתה, גוזלת באופן שיטתי אדמות פלסטיניות ומטילה טרור על סביבתה, בעזרת המערכת שנותנת לה גיבוי מלא. כמו בקיצוני שבמאחזים, גם בענתות ישנו גרעין גדול של פורעים אלימים שסבורים שהם מעל לחוק.

 5. פריץ היקה(הצפונבוני)

  ח"'כ מאיר שטרית לא עונה להשגותיו של יזהר באר גם המצב הנוכחי אינו תקין ובעלי שררה מאימים בתביעות דיבה על נושאים שהם בגדר חופש הבעת דעה. גם החוק הקים מטרתו להגן על בעלי אמצעים ואנשי ציבור מפני ביקורת לגיטימית. ומה זה בכלל,,לשון הרע נגד המדינה" זה חוק פשיסטי פשוטו כמשמעו העושה פלסתר את החופש להבעת דעה. הכות לבקר באופן חפשי את פעילות הממסד השלטונ המשים עצמו כ,,מדינה" היא זכות יסוד במשטר דמוקרטי תקין.