ראו הוזהרתם

ארגון אנטי דמוקרטי אינו מסוגל לנהל מאבק העונה על צרכיהם האמיתים של הפועלים. אלי אמינוב מציע לשקול שוב את שיתוף הפעולה עם מהלכיה האחרונים של ההסתדרות
אלי אמינוב

מזכ"ל ההסתדרות עופר עיני הכריז על סכסוך עבודה במשק, הכולל אפשרות לשביתה כללית במטרה מוצהרת להקטין את מספר העובדים המועסקים דרך חברות קבלן ולמען העסקה ישירה. אולם נראה כי הסיבה המרכזית להכרזתו של עיני היא פעילותו של ארגון כוח לעובדים, הנלחם תקופה ארוכה בחברות הקבלן ופועל לארגון עובדיהן.

כוח לעובדים אינו דורש את "צמצום ממדי התופעה", אלא תובע את חיסולן של חברות הקבלן המוגדרות בפי פעילותיו כ"פשע מאורגן". ולמרות זאת, הארגון הודיע על תמיכה בהסתדרות והצטרפות למאבק. עד כמה ניתן להאמין בכנות המאבק של ההסתדרות והעומדים בראשה? ייתכן שיש צורך להזהיר את ארגון העובדים העצמאי וועדי העובדים שהצטרפו אליו שמדובר בסך הכל בניסיון לקדם את עופר עיני במהלך פוליטי ציני, ולצפות כי בשלב מתקדם יותר של המאבק תפנה הנהגת ההסתדרות נגדם. ניתוח ההיסטוריה של פעולות ההסתדרות עד כה ואופי הנהגתה תומכים במסקנה זו.

הפגנה של כוח לעובדים. הכל או לא כלום

דוגמה טרייה היא שביתתם של עובדי חיפה כימיקלים צפון, שתבעו הסכם עבודה קיבוצי חדש וביטול חלוקת עובדי המפעל לארבעה מעמדות משנה, האמורים להתחרות אלה מול אלה. הפיצול "היצירתי" בוצע בתמיכת ההסתדרות החדשה, והתירוץ: צורך כביכול לשמור על מעמדם של עובדים ותיקים. כך נוצרו במפעל עובדי דור א' (כמאה עובדים), עובדי דור ב' (כ-150 עובדים), 130 עובדים בחוזים אישיים ולמעלה מ-150 עובדי קבלן שתנאי עבודתם גרועים ביותר.

לשביתה קדמה שביתת אזהרה של שמונה שעות במרץ השנה, כשהתברר שההסתדרות עומדת לחתום עם ההנהלה הסכם המנוגד לדרישות ועד העובדים הנבחר ובוחריו. במהלך השביתה התקימה אסיפה כללית של העובדים ובהחלטה פה אחד של 200 עובדים הוחלט לעזוב את ההסתדרות ולהצטרף לכוח לעובדים. צעד זה עורר את קצפה של הנהגת ההסתדרות, שפעלה בכל כוחה למנוע גילויי תמיכה וסולידריות מצד ועדי עובדים בצפון שהזדהו עם המאבק ותמכו בו. 11 ועדי עובדים, מהגדולים ביותר בצפון, תמכו בשובתים של חיפה כימיקלים צפון. אך הנהגת ההסתדרות לחצה, איימה ותבעה מראשי הוועדים להמנע מסולידריות עם הפועלים השובתים.

ללא שכר, חייהם של השובתים היו קשים ביותר. כוח לעובדים וארגונים נוספים החלו במבצעי התרמה לגיום תמיכה כספית בשובתים, כאשר גם את המהלך החשוב הזה ניסו אנשי ההסתדרות להכשיל! לפני שבוע נחתם סופסוף ההסכם הקיבוצי בין ההנהלה לעובדים, תוך הישגים משמעותיים לוועד ולארגון העובדים.

ברור לחלוטין מה הניע את ההנהלה של חיפה כימיקלים לנסות לשבור בכל מחיר את השביתה ולשמור על ההפרדה בין קבוצות העובדים המאפשרת לדחוק כלפי מטה את שכרם, לצורך שיפור שורת הרווח. אולם מדוע שיתפה ההסתדרות החדשה פעולה עם מטרות ההנהלה בהתלהבות רבה כל כך? איך ייתכן שארגון המתיימר לארגן פועלים וליצגם מול מעבידיהם, לא זו בלבד שאינו עושה זאת אלא אף משתף פעולה עם המעבידים והממשלה בנסיונות לדכא את דרישתם של העובדים? לכאורה ההסתדרות החדשה, שחדלה להיות גם המעביד הגדול בכלכלה הישראלית, שוב אינה אמורה לפעול כמו שפעלה בעבר, הן במעביד והן כמייצגת עובדים.

כרזה של ההסתדרות. מטרת העל היתה לתמוך בקולוניזציה היהודית

כדי להבין את מהלכיה של ההסתדרות חשוב לחזור ולבחון את מבנה ההסתדרות, ההיסטוריה שלה ומקומה במערכת השלטונית. "הסתדרות העובדים העברים בארץ ישראל" קמה לפני 91 שנה כמכשיר שמטרתו המרכזית היתה לפעול נגד מעמד הפועלים. באותם ימים, הרוב הגדול של מעמד הפועלים בפלשתינה (א"י) המנדטורית היה ערבי. ההסתדרות גייסה לשורותיה רק מהגרים יהודים, ואף לרגע לא היתה אמורה להציג אחדות פועלית בפני המעסיקים. מטרת העל שלה – כפי שגם רשום בתקנון משנת היסוד – היתה לתמוך בקולוניזציה הציונית.

לאורך כל תקופת "המדינה שבדרך" פעלה ההסתדרות לעידוד בעלי ההון היהודים, איפשרה להם לשלם שכר נמוך לערבים במקרים שבהם לא היו יהודים כדי לתפוס את מקומם, ובמקביל דרשה את סילוקם המלא של הערבים משוק העבודה כדי להחליפם במהגרים יהודים ממזרח אירופה. כאשר פרצה, בשנת 1936, שביתה כללית של ערביי פלסטינה שהיתה חלק מהמרד בשלטון הקולוניאלי והושפעה מאוד מיחס המעסיקים היהודים וארגון העובדים היהודי, מילאה ההסתדרות בשמחה תפקיד של שוברת שביתה, ומיהרה להציע עובדים יהודים כחלופה לעובדים הערבים השובתים.

האידיאולוגיה והפרקטיקה השלטת בהסתדרות לא השתנתה גם לאחר הקמת המדינה. עד 1966 לא איפשרה ההסתדרות לעובדים ערבים אזרחי המדינה להצטרף לשורותיה, ובזאת בגבירה את הלחץ גם על שכר העבודה של הפועלים היהודים, שעתה הצטרפו אליהם גם המוני מהגרים מארצות ערביות, שמראש תוכננו כתחליף לפועלים הפלסטינים הזולים שגורשו משטחי 1948. ההסתדרות כבר הפכה בשלב זה לחלק ממנגנון המדינה, אותו מנגנון שטיפח את הקפיטליזם הישראלי החדש. שוב ושוב פעלה ההסתדרות נגד עובדים שניסו לשפר את מצבם מול בעלי הון ישראלים. היא שברה באלימות את שביתת הימאים ב-1951, בשנות השישים ריסקה את ועדי הפעולה שניסו להפוך את ההסתדרות למכשיר של העובדים, ובסוף שנות השישים, יצאה נגד שביתת עובדי התפעול בנמלים, כאשר הוועד ניסה ליצג במאבק את בוחריו ולא את הנהגת ההסתדרות.

עופר עיני. עיני. ההחלטות יורדות מלמעלה למטה

הפרטת מפעליה של ההסתדרות ושינוי שמה ל"הסתדרות החדשה" ב1994 על ידי חיים רמון ועמיר פרץ לא שינו את אופיה האנטי דמוקרטי. עד היום, לפועלים אין שום אפשרות להשפיע על מהלכיה של ההסתדרות. תכונה זו נשמרת הודות למבנה ההסתדרות, שאינה בנויה מלמטה למעלה כמו רוב האיגודים המקצועיים בעולם, אלא כברית של מפלגות. הבחירות אינן מתתבצעות על ידי פועלים הבוחרים את נציגיהם הישירים. בבחירות חברי ההסתדרות בוחרים בנציגי מפלגות להנהלה, ונציגים אלה בוחרים את יו"ר ההסתדרות. מערכת זו איננה ניתנת להחלפה על ידי העובדים או ועדיהם הנבחרים, וההחלטות יורדות מלמעלה למטה.

מעצם הגדרתו, ארגון אנטי דמוקרטי כזה אינו מסוגל ואף אינו מעוניין לנהל מאבק העונה על צרכיהם האמיתים של הפועלים כפי שאלה באים לידי ביטוי באסיפות הכלליות של העובדים. רק ארגון עובדים דמוקרטי יכול למלא תפקידים כאלה. לאור עברה האנטי פועלי של ההסתדרות ומנהיגיה, על כוח לעובדים לשקול היטב את שיתוף הפעולה עמה. מאחר שמטרתנו היא חיסול חברות הקבלן ולא רק צמצום מספרן, יש לנקוט זהירות מרבית בתמיכה במהלכי ההסתדרות ולבקר בגלוי כל ניסיון להגביל או לבלום את המאבק בנושא זה.

הכותב הוא פעיל בסניף הירושלמי של כוח לעובדים

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.