• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

תג מחיר של הממשלה

לא ארגוני החברה האזרחית הם האיום על הממשלה, כי אם דמוקרטיה במהותה היא זו שנתפסת כעת כחותרת תחת שיטתה. דורית אברמוביץ' על הצעת החוק להגבלת מימון ארגונים
דורית אברמוביץ'

הצעות החוק שעברו אתמול בוועדת השרים להגבלת מימון לארגוני חברה אזרחית, הן קצהו הנמוך של מדרון חלקלק. ממשלת ישראל מנסה להפוך את המונח דמוקרטיה לפורמאלי וריק, כאשר כל ביקורת אזרחית – הכה הכרחית במשטר כמו זה בו אנו חיות וחיים – תיחסם. מה שמדאיג, אך אינו חדש, הוא ההתעלמות הנמשכת של הממשלה מקולות רמים הבוקעים מתוך העם – כי כפי שהמחאה החברתית של קיץ 2011 נתקלה בחומת סירוב של הממשלה, כך קיים הסיכון כי קולות המחאה שנשמעו אתמול מול מגמות החקיקה ייתקלו באותה התעלמות ממש. זוהי הלוא מטרתן של הצעות חוק אלה: להעלים מן העין הציבורית ובכלל מן העולם את כל אלה שחותרות וחותרים לחברה צודקת, משותפת, לא-מפלה, שוויונית.

דימוי: לא נסתום את הפה

אם הצעות החוק הללו יתקבלו, יישארו אוכלוסיות רבות ללא מענה. אם הצעות אנטי דמוקרטיות אלה יאושרו, תהא דרך להדיר עוד יותר את אלה שממילא מופלים. תארו איך ייראה עבורנו היום שאחרי. שערו בנפשכם/ן את הבוקר שלמחרת קבלת הצעות חוק האנטי-דמוקרטיות אלה, כאשר אוכלוסיות שלמות במדינה ייוותרו ללא קול.

אלו הצעות חוק שמכשירות את השרץ, זה שיש לכנותו בשם: חיסול סופי של דמוקרטיה בישראל. כי עקרונות דמוקרטיים מחייבים מבע ביקורתי כלפי מדיניות שלטונית, מחייבים חופש ביטוי אל מול גילויים של אפליה ואל מול היעדר שוויון, מחייבים חופש התארגנות במסגרות לא ממשלתיות כדי שתהא החירות להיאבק למען ומטעם אוכלוסיות מודרות, מחייבים קיומה של חברה אזרחית. כך, למשל, ארגונים הפועלים למען שוויון לערבים וערביות אזרחי ישראל בכל תחומי חייהם, עלולים למצוא את עצמם בלתי לגיטימיים, כי הרי עצם פעילותם יש בה כדי לסמן את האפליה המתמשכת כלפי 20 אחוז מאזרחיות ואזרחים.

זהו "תג מחיר" של ממשלה כלפי החברה. זהו "תג מחיר" של ממשלה נגד דמוקרטיה. זהו "תג מחיר" של הממשלה נגד אוכלוסייה רחבה. לא ארגוני החברה האזרחית הם האיום על הממשלה, כי אם דמוקרטיה במהותה ובערכיה היא זו שנתפסת כעת כחותרת תחת שיטתה. על כן חובתנו כארגוני חברה אזרחית לא לתת לרעה החולה והמאיימת הזאת לעבור, ולעשות ככל לאל ידנו כדי להבטיח שנוכל להמשיך לפעול, שנוכל להמשיך להיות, כדי שהחברה בה אנו חיים וחיות תהא בטוחה ומכבדת לכל.

הכותבת היא רכזת תקשורת בשותפות-שראקה

כנראה שיעניין אותך גם: