אם רק נכלא אותם

מדינת ישראל מנסה לחוקק חוק שיפגע בעיקר בניצולי הדיקטטורה האכזרית באריתריאה וטבח העם בדרפור. סיגל רוזן על הצעת החוק למניעת הסתננות ובורותם של מקבלי ההחלטות
סיגל רוזן

בתחילת החודש זחל לישראל מסיני אדם, אחד מניצולי רצח העם בדרפור. את הדרך מסודן, למצרים ומשם לסיני דווקא עשה על שתי רגליו הבריאות לאחר ששילם 300 דולר למבריח שהבטיח לקחתו לישראל. כשהגיע לסיני, דרשו המבריחים סכום דמיוני שלא עלה בידו להשיג. אדם מצביע על גופו הפגוע ומספר לבית הדין בכלא "סהרונים" שעל הגבול:

הייתי קשור בשרשרות ברזל במשך שלושה חודשים… המבריחים גם שרפו אותי. הם שפכו עלי דלק והדליקו אותי. נשארו לי כוויות קשות בכל הגוף. על מנת שלא אשרף לחלוטין, הבדואים שפכו מים וכך כיבו אותי. הם הצמידו לגופי ברזל חם… מהשריפה נגרם לי נזק לאוזניים, חלק מהאוזניים נתלשו… בסופו של דבר לא הצלחתי להשיג כסף והבדואים ראו שגם לאחר עינויים קשים אני לא משיג כסף והם החליטו לשחרר אותי. אני לא יכולתי ללכת ולכן נאלצתי לזחול מהמחנה שלהם עד לגבול. זחלתי בערך כחצי קילומטר עד שהגעתי לגבול עם ישראל.

לאור מצבו הקשה של הפליט, החליט דיין בית הדין להורות על שחרורו תוך יומיים, מיד לאחר שישלים את הבדיקות הנדרשות. בהחלט ייתכן שלו התמהמהו המבריחים בשחרורו של אדם משביו, על פי חוקי מדינת ישראל כבר היה נגזר עליו לבלות את שארית חייו בכלא הישראלי. בימים אלו דנה כנסת ישראל בהצעת החוק למניעת הסתננות, שאם חלילה תעבור תמנע את שחרורם של פליטי רצח העם בדרפור – רק משום שמוצאם ממדינה בה על פי חוות דעתם של גורמי הביטחון מתבצעת פעילות העלולה לסכן את בטחון ישראל. זאת, גם אם קיימות נסיבות הומניטאריות מיוחדות כמו במקרה של אדם, המצדיקות את השחרור, ואין כל עדות לכך שמבקש המקלט עצמו היה מעורב בפעילות ביטחונית.

לו היה אדם מגיע לישראל עם ילדיו, הרי שעל פי הצעת החוק גם ילדיו היו מבלים את שארית חייהם בכלא, רק משום שניסו להימלט מטבח העם בדרפור. לא כל ה"מסתננים" יבלו את שארית חייהם בכלא: החוק יאפשר לבית הדין, לאחר שלוש שנות מעצר מינהלי, לשקול את שחרורם של אלו שאינם נתיני מדינת אויב ואשר לא הגיעו ממקום בו מתבצעת פעילות שעלולה לסכן את ביטחוננו.

תכנונו של הכלא על גבול מצרים, בו מתכוונת מדינת ישראל להחזיק את כל חבריו של אדם ובני משפחותיהם שעוד עלולים להגיע אלינו מהמדבר, הושלם באחרונה. לטענת משרד האוצר בוועדת הפנים, בנייתו תעלה לקופת המדינה 400 מיליון שקל ואילו הפעלתו לכליאתם של 10,000 מבקשי מקלט על ילדיהם, תעלה מדי שנה 400 מיליון שקל נוספים. על פי נתונים ישנים שקיבלנו משב"ס, כליאת אדם בישראל עולה לקופת המדינה 200 שקל ליום. חישוב זריז יעלה שאם תהין מדינת ישראל לכלוא, במקרים מסוימים לתקופות ארוכות, ילדים בתנאים הקשים בהם מוחזקים בישראל אסירים פליליים, הרי שהחזקת המתקן תעלה כפול: 730 מיליון שקל לשנה. זאת, עוד בטרם חישבנו את השירותים המיוחדים בתחום החינוך והבריאות שיידרשו לגידולם של תינוקות וילדים בכלא.

מקבלי ההחלטות מתעלמים מנתונים אלו מתוך מחשבה שזה לא יקרה: "הרי 99.9% מהם הנם מסתנני עבודה. אם רק נכלא אותם מספיק זמן כדי שיבינו שלא יוכלו לעבוד בישראל, הם יתחננו לחזור למולדתם", שמענו אותם פעם אחר פעם מסבירים לתקשורת ולוועדות הכנסת השונות.

על פי נתוני רשות ההגירה שהוצגו ב-31.10 על ידי ראש אגף זרים, יוסי אדלשטיין, בוועדת הכנסת לעובדים זרים, 97% מה"מסתננים" לישראל הנם אזרחי אריתריאה, מדינה שאחוז ההכרה בנמלטים ממנה כפליטים הנו מהגבוהים בעולם (88% בממוצע), וסודן (אשר בה נמצא חבל דרפור). דו"ח זכויות האדם אחרון של משרד המדינה האמריקאי מפרט על פני 34 עמודים את הפרות זכויות האדם הקשות באריתריאה, ביניהן: "הרג על ידי כוחות הביטחון, הכאת ועינויי אסירים המסתיימים לעתים במוות, עינוי עריקים משירות לאומי, תנאי מעצר קשים ומסכני חיים, כולל מעצרים שרירותיים של עריקים ובני משפחותיהם".

מבצע מעצר פליטים, 2009. צילום: ניר לנדאו / activestills.com

בתי משפט ברחבי העולם קבעו שגברים שיצאו מאריתריאה ללא היתר בגילאים 12 עד 57 ונשים שיצאו מגיל 12 עד 47, יירדפו על רקע דעה פוליטית מיוחסת וזאת משום שנמלטו משירות צבאי שתחילתו במועד בלתי ידוע, לעתים כשהם נחטפים מבית הספר, ואשר פעמים רבות אינו מסתיים לעולם.

לישראל מוצאים את דרכם גם מעטים מקרב ניצולי רצח העם בדרפור שגדודי ג'נג'וויד פשטו על כפריהם, הציתו אותם באש, אנסו ורצחו את כל תושביהם והותירו אותם בחוסר כל. הם נדדו ממחנה עקורים אחד לשני אך גם שם לא מצאו ביטחון, ובסופו של דבר הצליחו לעשות את הבלתי אפשרי כמעט ולמצוא את דרכם לכאן.

לא אתעכב על הקורות את הפליטים במחנות העינויים של המבריחים במדבר סיני, מחנות בהם מוחזקים, מעונים, נאנסים ונרצחים אריתראים רבים ולעתים אף סודנים, משום שהתקשורת עסקה בהם רבות באחרונה. ניתן להניח שאדם שניצל גם מתופת מחנות העינויים במדבר, לא על נקלה יסיק שמאמציו וסבלותיו היו לשווא.

האם אלו הם האנשים ש"יתחננו לחזור למולדתם" רק משום שמדינת ישראל תכלא אותם ולא תאפשר להם לעבוד בה?

לפני 64 שנים הוקמה מדינת ישראל והיוותה מקלט לפליטי השואה. ארבע שנים מאוחר יותר, הייתה המדינה הצעירה מעורבת בניסוחה של האמנה בדבר מעמדם של פליטים, חתמה עליה בזריזות ואף אשררה אותה. אמנת הפליטים חוגגת 60 שנה להיווסדה ומדינת ישראל טרם חוקקה חוק המסדיר את הוראות האמנה במערכת חוקיה. כל ניסיון שלנו, ארגוני זכויות האדם, ושל חברי כנסת מודאגים לחוקק חוקים כאלו, נכשל כישלון גורף.

עתה מנסה מדינת ישראל לחוקק חוק שעל פיה נתוניה המעודכנים, 97% מהנופלים ברשתו יהיו ניצולי הדיקטטורה האכזרית באריתריאה וטבח העם בדרפור, חוק שלא ישיג את תכליתו המוצהרת אך יוסיף חטא כבד על פשעיה הרבים של מדינת ישראל כנגד האמנה אותה קידמה.

הכותבת היא רכזת פעילות ציבורית במוקד סיוע לעובדים זרים

כנראה שיעניין אותך גם: