שדות תעופה / ענבי תעייה / *

שלושה שירים מהספר החדש "התנגדות – אנתולוגיה לשירה" במדור השירה באסטה