• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

תמיכה בשביתת הסגל הזוטר

אם האקדמיה יקרה ללבכם, הרי תכירו בעיוות הבלתי-נסבל של האוניברסיטאות המסתמכות באופן גדל והולך על הסגל הזוטר אך נמנעות מלהסדיר את תנאי העסקתו. קריאה לסגל הבכיר
העוקץ

חברי וחברות הסגל האקדמי הבכיר,

עמיתינו בסגל הזוטר פתחו בשביתה, לאחר מאמצים רבים להגיע להסכם עם ראשי האוניברסיטאות במו"מ ולהביא לשיפור בתנאי העסקתם.

אנו קוראים לכם להביע תמיכה בסגל הזוטר השובת ולצרף את חתימתכם על מכתב תמיכה בסגל הזוטר, הקורא ליו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות, פרופ' רבקה כרמי, לפעול לאלתר לחידוש המו"מ עם הסגל הזוטר ולהפסקת השביתה.

אתם, שהאקדמיה יקרה ללבכם ושמכירים בעיוות הבלתי-נסבל, שבעטיו המערכת האקדמית נשענת במידה גדלה והולכת על הסגל הזוטר אך נמנעת מלהסדיר את תנאי העסקתו: אנא, קראו את ההסבר של ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטאות (על מה אנו נאבקים) על הרקע לשביתה, וצרפו את חתימתכם לקריאה ליו"ר ור"ה לחדש את המו"מ עם הסגל הזוטר ולהגיע עמו להסכם, בלי גרירת רגליים.

מרצות ומרצים מן הסגל הבכיר המעוניינים לחתום על המכתב לפרופ' רבקה כרמי, שלחו מייל לכתובת zutarsuport@gmail.com וציינו: שם מלא/תואר/חוג או מחלקה/מוסד אקדמי. הכוונה היא להגיש את המכתב החתום לפרופ' כרמי בהקדם האפשרי.

תודה,

ד"ר איריס אגמון, הפורום להגנת ההשכלה הציבורית

כנראה שיעניין אותך גם: