• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

לא על חשבון התושבים

כאשר בוחנים את ההכרזה על הגנים הלאומיים במזרח ירושלים לא ניתן להתעלם מהשיקולים הפוליטיים והפגיעה בתושבים. יונתן מזרחי על הנזק המתמשך של רשות הטבע והגנים
יונתן מזרחי

מאז הקמתה של רשות הטבע והגנים (רט"ג) ועד היום הוכרזו מספר גנים לאומיים בירושלים: גן לאומי "סובב חומות ירושלים" הכולל את השטח שמסביב לחומות העיר העתיקה, שטחים מהכפר סילוואן והר ציון. גן לאומי "עמק צורים" הכולל אדמות משכונה סוואנה שבמזח ירושלים. הגן הלאומי המתוכנן "מורדות הר הצופים" הכולל מאות דונמים של אדמות הכפרים עיסאוויה וא-טור. בעוד שבשטחים עירוניים הקשר של התושבים הוא עם העירייה המקומית, הכרזה על אדמות כגן לאומי מעניקה סמכות וכוח יוצא דופן לרשות הטבע והגנים.

הכרזה על גנים לאומיים נועדה להגן על אתרים ושטחים ייחודיים מפני פיתוח עירוני וממשלתי. אין ספק כי ישנם אתרים היסטוריים משמעותיים בשטחה של העיר העתיקה וסביבותיה: האתר הארכיאולוגי "עיר דוד" טומן בחובו שרידים מראשיתה של ירושלים, הר ציון מייצג מסורות דתיות שונות, וחומות העיר העתיקה הן אחד מסמלי ההיכר של ירושלים. אולם נדמה שלצד החשיבות ההיסטורית של העתיקות שנמצאים בחלק משטחי הגנים הלאומיים, ישנם שני משתנים אשר הרשויות מתעלמים מהם: מגוריהם של אלפי תושבים בשטחי הגנים הלאומיים והשיקולים המקצועיים המתלווים להכרזה על גנים לאומיים ככאלה במזרח ירושלים.

כאשר בוחנים את הסיבות להכרזה על הגנים הלאומיים שהוזכרו מעלה, מגלים שלא אינטרס ההגנה על העתיקות עומד במרכז השיקולים. כך למשל, למרות שאין אתרי עתיקות בעלי משמעות יוצאת דופן ב"עמק צורים" וב"מורדות הר הצופים", השטחים הוכרזו או נמצאים בתהליכי הכרזה של גן לאומי. בתוך העיר העתיקה, שבשטחה עיקר עתיקות העיר, לא הוכרז גן לאומי, ולמרות זאת העתיקות מוגנות ונשמרות על ידי גופי אכיפה שונים כדוגמת רשות העתיקות, עירית ירושלים ואחרים. בעיר העתיקה חיים כ-40,000 תושבים ומגיעים מיליוני מבקרים כל שנה, והנה – חוסר הנוכחות של רט"ג לא גרם להרס השרידים או מנע את שימורם.

מנגד, האתר הארכיאולוגי "עיר דוד" כולל שרידים מימי ראשית ירושלים כעיר כנענית (המאות ה-17-18 לפנה"ס), עדויות על ירושלים של ממלכת יהודה (המאות ה-8-7 לפנה"ס), ושרידים מהתקופה ההלניסטית, הרומית, הביזנטית והערבית. חשיבותו של האתר הארכיאולוגי ברורה לכל, אולם לצד אתר העתיקות חיים כיום אלפים מתושבי סילוואן – אדמותיהם ובתיהם של התושבים נמצאים בשטח הגן הלאומי והאחריות עליו בידי רט"ג. כך נוצר מצב שבמקום שהתושבים ישאו ויתנו עם העירייה על פיתוח כפרם עליהם להתמודד עם גוף ממשלתי שהאינטרס שלו אינו צרכי התושבים, אלא הגן הלאומי.

כאשר בוחנים את ההכרזה על הגנים הלאומיים במזרח ירושלים לא ניתן להתעלם מהשיקולים הפוליטיים והפגיעה בתושבים. מאות דונמים מאדמות התושבים נלקחים לטובת הגנים הלאומיים ומונעים בנייה. במקרה של האתר "עיר דוד", פעמים רבות האתרים הארכיאולוגיים משמשים עילה ואמצעי למנוע מהתושבים להתפתח כאשר התושב נאלץ להתמודד עם גוף ביורוקרטי שאינו ערוך ואינו מעוניין לדאוג לצרכיו. מנגד אנו רואים שבאתר העתיקות החשוב ביותר בירושלים – העיר העתיקה – האכיפה וההגנה על העתיקות נעשים ללא התערבות רט"ג.

במצב הפוליטי-חברתי של מזרח ירושלים, הפעילות של גוף כרט"ג לא רק שאינה מועילה לתושבים, אלא גם אינה תמיד נחוצה על מנת להגן על העתיקות. הגיע הזמן שמדינת ישראל תחזיר לתושבים מאות דונמים חסרי חשיבות היסטורית שנלקחו מהם תחת ההכרזה "גן לאומי" ובמקביל ייבנה מנגנון שבו העתיקות נשמרות לצד דאגה לתושבי העיר. צמצום שטחי הגנים הלאומיים במזרח ירושלים אינו רק אינטרס פוליטי של החפצים בעתיד טוב יותר לעיר, אלא גם אינטרס להגן על שרידי העבר. נדמה שההגנה צריכה להגיע בין השאר מפני רט"ג – ולא על ידי רט"ג.

הכותב הוא ארכיאולוג ופעיל בארגון עמק שווה – העוסק במקומה של הארכיאולוגיה בסכסוך הפוליטי

כנראה שיעניין אותך גם: