• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

מי מרוויח מהפנסיה שלכם/ן?

מיזם חדש קורא תיגר על קרנות הפנסיה הקיימות, ומבקש להקים אלטרנטיבה חברתית שתקצץ בדמי הניהול ותפעל בשקיפות. זאת ועוד במהדורה השבועית של חדשות הירקון 70
הירקון 70