כסות לפעולת גזל שלטונית

אומרים לך שהעניים לא משלמים מיסים? משקרים לך. בין היתר, משמעותן של הגזרות החדשות היא כי העניים ביותר ישלמו כ-2.5 אחוזים נוספים מהכנסתם, ואילו העשירים – רק כחצי אחוז. ממשלת ישראל מכריזה על שלב חדש במלחמה כנגד אזרחיה העניים
עוז גורה ודותן לשם

ברוב של 20 כנגד 9 שרים אישרה אתמול (ב') ממשלת ישראל את הגזרות הכלכליות אותן הניחו על שולחנה ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר-האוצר יובל שטייניץ. בישיבה צייר מר נתניהו בפני השרים תמונת-מצב קודרת לפיה מדינת ישראל ניצבת בפתחה של "מלחמת עולם כלכלית". כפי שתיאר זאת רה"מ באוזני השרים, הורדת דירוג האשראי של מדינות מערב אירופה, ההאטה הצפויה בצמיחה העולמית והתרחבות הגירעון בישראל – כל אלה מחייבים פעולה נחושה של הממשלה; פעולה זו, בדמות שורה של העלאות מיסים וקיצוצים בהוצאות הממשלה, תוארה על ידי נתניהו כ"אחראית", "מדודה" ו"מאוזנת". בחינת השפעתן של שתי הגזירות הראשונות שהוטלו על ידי הממשלה מגלה כי מילים אלה משמשות ככסות לפעולת גזל. בפועל, ממשלת ישראל לוקחת מן העניים ונותנת לעשירים.

נתניהו. איור: cc by-boris.rasin

ביולי 2011 פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת דו"ח שהוכן על ידי אילנית בר בו מוצגת "בחינת עשירוני מס לפי עשירוני הכנסה. "על בסיס הנתונים המופיעים בדו"ח נבחן את השפעת שתי הגזרות הכלכליות: העלאת המע"מ ב-1 אחוז והעלאת מיסי הקניה על סיגריות בכ-3-2 שקלים לחפיסה שהוטלו לאחרונה.

מר נתניהו מדבר רבות על "אחריות", על "הוגנות", על "איזון" ועל "הכרח", ואוהב לצייר עצמו כאבי האומה המשול לראש משק בית המנהל את האחוזה המשפחתית באחריות ומפגין דאגה כנה לבני ביתו. עם זאת, כפי שהנתונים מראים, בלקסיקון של ממשלת ישראל 'ניהול משק בית אחראי ומאוזן' משמעותו לאתר את בן המשפחה החלש ביותר ולהכריח אותו לשלם יותר מכולם.

גזירה ראשונה: מע"מ

על פניו, נדמה כי כולנו נתחלק באופן שווה בנטל המס החדש – מחירם של כל המוצרים גדל באחוז אחד, וכך כולנו נשלם קצת יותר על הדברים שקנינו עד כה. בפועל, העניים ביותר משלמים אחוז גבוה פי שלושה מהכנסתם  מן האחוז אותו משלמים העשירים. על פי נתוני הדו"ח, בשנת 2009 שילמו משקי הבית העניים ביותר (אלה הנמצאים בעשירון ההכנסה הנמוך ביותר), כ-27 אחוזים מהכנסתם נטו על תשלומי מע"מ. לשם השוואה, העשירים (אלו הנמצאים בעשירון ההכנסה הגבוה ביותר) שילמו באותה שנה כ-8 אחוזים בלבד מההכנסה נטו שלהם על תשלומי מע"מ. את הפער נוהגים הכלכלנים ליחס לשוני בדפוסי הצריכה של העניים ביותר ושל העשירים. לטענתם, העניים ביותר מוציאים את מרב הכנסתם על מזון וקורת גג בעוד העשירים אינם מוציאים את כל הכנסתם, אלא משתמשים בעודף ההכנסה לחיסכון. אם כן, יש לשאול את כלכלני האוצר מדוע מנסה ממשלת ישראל לכסות את הגירעון בתקציב המדינה באמצעות מס המושתת בראש ובראשונה על אלה שידם אינה משגת לחסוך.

מחישוב שערכנו עולה, כי משמעות העלאת שיעור המע"מ ב אחוז אחד (מ-16% ל-17%) היא שהעניים ביותר נאלצים לוותר  על כ-1.7 אחוזים נוספים מהכנסתם. חישוב דומה עבור העשירים מלמד כי הם יוותרו על כ-0.5 אחוז בלבד מההכנסה שלהם. במילים אחרות, הנתונים מלמדים כי התוכנית הכלכלית של נתניהו ושטייניץ לסגירת הגרעון בתקציב המדינה היא כדלקמן: העניים ישלמו באחוזי הכנסה קרוב לפי 3 (!) מהעשירים. ככה מאזנים תקציב בישראל.

גזירה שנייה: העלאת מסי קניה על סיגריות

למיסוי העניים בשיעור העולה על פי שלושה מזה שהוטל על העשירים הצטרף צעד נוסף שאין לתארו אלא כנבזי – העלאת מס הקנייה על סיגריות. אומנם זה נכון שסיגריות הורגות ועדיף שכולם יחדלו מלעשן, יפה שעה אחת קודם; אבל זו אינה השאלה. השאלה היא ממי גובה הממשלה את הכסף על מנת לסתום את החור שנפער בתקציב; והתשובה לשאלה חד-משמעית: מהעניים.

כפי שמראה מחקרה של הגב' בר, על כל שקל שהעשירים שילמו לקופת המדינה בגין רכישת סיגריות בשנת 2009 – העניים ביותר שילמו שני שקלים! אין דרך יפה לאמר זאת. השלב הראשון עליו החליטה ממשלת ישראל בהיערכותה ל"מלחמת העולם הכלכלית" הוא גביית שני שקלים מן העני על כל שקל שייגבה מן העשיר.

אין להקל ראש בהכנסות המדינה ממיסוי סיגריות. ב-2009 עמדו אלה על יותר מ-4.1 מיליארד שקלים, והיות והעניים מעשנים יותר מהעשירים, כמעל לחצי מיליארד מתוכם שילמו העניים ביותר. מסי הקניה על סיגריות ששילמו משקי הבית העניים ביותר היוו כ-7% מהכנסתם בנטו, בעוד עבור משקי בית מן העשירון העליון היוו תשלומי המס כ-0.35%. פי עשרים, לא פחות. עכשיו מעוניינת הממשלה להעלות את המיסוי הזה עוד יותר. את כלכלני האוצר יש לשאול מה בדיוק "מדוד" בתוכניתם החדשה.

עניים משלמים מיסים, והרבה

כפי שמלמד התרשים שלהלן, משקי הבית העניים ביותר בישראל משלמים יותר משליש מהכנסתם במיסים עקיפים. בפעם הבאה שאומרים לכם שהעניים אינם משלמים מיסים, תדעו שמשקרים לכם; אבל גם זה לא מספיק – שכן החל מהשבוע הבא, וכפי שהצגנו מעלה, העניים ישלמו אף יותר. המיסים החדשים שהוטלו עליהם שקולים למעל לשניים וחצי אחוז מהכנסתם בנטו. לשם ההשוואה, העשירים ישלמו תוספת של כחצי אחוז בלבד; פער של פי חמישה!

אם כן, באצטלה של "מלחמת עולם כלכלית" בוחרת ממשלת ישראל להלחם בענייה, משל היו אויב אותו יש להדביר. איננו מוצאים דרך אחרת לתאר זאת, אלא כמערכה כלכלית רחבה כנגד העניים בישראל.

בפוסט שנכתב בעקבות הפינוי האלים של "מגדל צדק" מתארת חנה קים כיצד מה שהיא מכנה "מליציות ההון-שלטון" מגרשת יהודים מבתיהם, ללא בג"צ ובצלם, מעברו המערבי של הקו הירוק. קים כותבת את הדברים הבאים:

היום, במלאת שבעה למותו של משה סילמן המנוח, יום לאחר הטלת הגזירות החדשות, ארבעה ימים לפני העלאת המע"מ וקיצוץ נוסף של התקציבים הציבוריים – היום כבר ברור שמדובר בשלב נוסף של מלחמת אזרחים: מליציות ההון-שלטון בהנהגת נתניהו נגד מרבית תושבי מדינת ישראל.

מן הצד האחד עומדים נציגי הקואליציה של נתניהו, חבריו הטייקונים השולטים על ערוצי התקשורת, שוק המזון, הבנקים וגם חלק מהתנועה הקיבוצית והרוב המכריע של המתנחלים. מן הצד השני זה את, אתה ואני.

את הפוסט שלה חותמת קים בקריאה הבאה, אליה אנו מבקשים לצרף את קולנו:

זה ייקח זמן, זה יהיה כואב ומתיש, אבל זה יגיע ברגע שבו לא נפנה את היאוש כלפי עצמנו, אלא נצא איתו לרחובות, וננסה כל יום לתרום את חלקנו להעצמת המחאה. בדרך של שיתופי פעולה, בדרך לא אלימה, כדי שאף אחד, אף אחד לא יסתום לנו את הפה וקהלנו יהיה רב יותר, עממי יותר… הייאוש הוא מצרך זול וקל להשגה. אסור לשקוע בו.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. א.ב.

  האם המס על סיגרים גם הועלה? האם יש הבדל באחוזי המס?

 2. אסף

  ברור שיש בעיה בדיווחי ההכנסה בעשירון התחתון, וסביר שגם בשני והשלישי. בעשירון התחתון יש פער גדול בין ההכנסה המדווחת להוצאה המדווחת. לפי המחקר המצוטט כאן, ההוצאות של העשירון התחתון גדולות פי שתיים וחצי מהכנסותיו. לכן, מיסים עקיפים המוטלים לפי גודל הצריכה נראים כמו אחוז עצום מההכנסה. כדי להימנע מהבעיה הזו הייתם צריכים דווקא להימנע משימוש בעשירון התחתון, ולא להסתמך רק עליו. עשירונים 2 ו 3 גם הם עניים מאד, וגם הם יכולים לספר את הסיפור שלכם, גם אם הוא יצא פחות דרמטי. בניגוד לנקודה הבאה – היה קל מאד להימנע מהמכשול הזה.

  נקודה נוספת היא העלמת מס. האופן שבו חושבו המיסים הישירים שמשלם כל עשירון במחקר המצוטט הוא לפי סקרי הוצאות משק הבית, וחישוב המס הישיר שמשק הבית היה אמור לשלם על הצריכה הזו – לא לפי המס ששולם בפועל. כיוון שכמעט כל העשירון התחתון, וחלק משמעותי מהעשירונים הנמוכים בכלל, הם ערבים וחרדים, קיים חשש יותר מסביר שהם לא משלמים בפועל את כל מה שהחישוב לפי הצריכה שלהם אומר שהם משלמים. בוודאי – יכול להיות שזה גם כך בעשירונים אחרים, אבל גם אז התוצאה של זה תהיה החלשה של המסקנות שלכם.

  ברור שיש מידה של אמת בפוסט הזה (בייחוד בנושא הסיגריות), אבל אפשר וצריך היה להיות הרבה יותר זהירים.

 3. דוב

  מהי אותה "מלחמת עולם" איך ולמה נקלענו אליה.
  על כך אף אחד לא מדבר, לא נתניהו לא חסידי "הכלכלה" לא "המחאה החברתית" ולא "הסוציאל דמוקרטים". כולם מתווכחים רק מי ישלם את המחיר.

  ובכן "הכלכלה" אם נקרא לילד בשמו היא השיטה הקפיטליסטית. ומדוע היא נמצאת במלחמת עולם?
  הרי מלחמת עולם צבאית אין, גם מטאור לא פגע והשמיד מחצית מכדור הארץ ("דוקא לאלו "הכלכלה" אולי מצפה כדי לצאת מהמשבר).
  להיפך, מעולם לא היה לקפיטליזם תנאים יותר אופטימליים לפעולתו מאשר כיום. "הסוציאליזם" חוסל וכל העולם כמעט פועל עפ"י תכתיבי הבנק העולמי וקרן המטבע כדי לאפשר השקעות נושאות רווחים בכל פינה של כדור הארץ.
  מסתבר שדוקא פעולתו המשוחררת מכבלים של "השוק החופשי" הניאו ליברלי טומן בחובו את המשבר שמתגלה עכשיו במלוא תוקפו.

  המניע של הפעילות הכלכלית הקפיטליסטית היא הרווח אבל הדינמיקה של הפעילות הזאת דוקא גורמת לצמצום הרווח (והסיבות לא משנות כרגע את העובדה המתבטאת במשברים התקופתיים ההולכים ומחמירים).

  אז צודק נתניהו, מי שרוצה לשמור על "הכלכלה" (הקפיטליסטית) לא יכול להוריד עוד יותר את הרווחים מהבנקים ובעלי ההון אלא לפצות על אובדנם כתוצאה מהסתירות שבשיטה.

  אז כדי להחלץ ממעגל הקסמים הזה חשוב לפני הכל להבין איפה הבעייה וששום תרופות פלא לא יועילו אלא בהחלפת "הכלכלה" שפועלת למען הרווח של בעלי ההון לכלכלה שפועלת בצורה מודעת ומתוכננת לסיפוק הצרכים של בני אדם.

 4. נגה תדמר

  אסף טועה בדבר אלמנטרי. מיסים על צריכה משולמים מייד בזמן הקנייה. ושום תעלול, מלבד גניבה מקניון לא יכולים לשחרר מישהו, עני או עשיר, מתשלום מס כזה. היותם מיסים עקיפים הם בדיוק המתכון לפגיעה בבעלי ההכנסה הנמוכה. והנה מה מוטל על כפות המאזניים: מה עדיף- פגיעה בחלשים או נוחות הגבייה? האוצר מחליט תמיד לטובת נוחות הגבייה.והקלות בהשגת סכומים עצומים (תוך הגדלת נטל לא מוצדק, אבל הוא כאילו בקטנה, ממי שמראש מצבם הכלכלי נחות), רק מוסיפה לפיתוי שהוא נתפס לו.

 5. נגה תדמר

  קיצוץ בתקציב הוא מדיניות, ולצערנו מדיניות עקבית רבת שנים.למה משתמשים כדי להאבק בהם בביטוי 'גזירות'?
  אנחנו לא יהודי חסות אצל הפריץ, ולא אריסים משוללי זכויות אזרח בשלטונו של לורד פיאודלי.

  דברו על קיצוצים, דברו על פגיעה, דברו על שודדי תיבת העבודה – אל תתלוננו על 'גזירות'! המחאה היא פעולת אזרחים חופשיים, ולא תחינה של עבד נרצע.

 6. דןש

  שיא החוצפה להתייחס לזאת כגזירה. סיגריות אינו מצרך חיוני – ההיפך הוא הנכון. סיגריות הוא מצרך "מותרות". הפחתת העישון תפחית גם את הוצאות הבריאות הן של המעשנים הפעילים והן של המעשנים הפסיביים. זהו אחד המיסים שיש לברך עליהם. אני תקווה ש"חמדנות" האוצר לעשות כסף מעישון, תעלה בתוהו. שמס הקניה יפחית את ההכנסה ובמקביל יפחית את ההוצאה לבריאות.

 7. דןש

  נכון שההעלאת המע"מ נוגס בחלק נכבד מהכנסות השכבות העניות – מאחר ומרבית הוצאותיהם הם על מוצרי יסוד כולל חינוך, בריאות, תחבורה, דיור וכו', שאין להמנע מרכישתם.זאת לעומת השכבות ה"בינוניות" היכולות לקבוע סדר עדיפות אחר בהקשר להוצאותיהם ולהשוות אותן להכנסותיהם.אינני כולל את השכבות העליונות, עבורם השנויים, בקושי מגרדים את קצה הציפורן. לדעתי הגון יהיה יותר לקבוע דרגות מע"מ שונות, שתבאנה לצדק/חלוקה חברתי/ת נכונה יותר.
  יחד עם זאת הייתי נזהר מאד מהקביעה שבכותרת מכתבי זה. חלק לא מבוטל מבין אלו המוגדרים כעניים, אינם מדוו"חים על מלוא מקורות הכנסותיהם ועובדים כמו שמכנים זאת ב"שחור". אינני טוען שכל האחרים הם צדיקים גדולים – אבלל ההשואה המובאת כאן בהקשר למיסים העקיפים אינה מדוייקת בהשוואה למצב האמיתי.

 8. אסף

  שימוש במזומן מאפשר בהחלט העלמת מע"מ. במכולת, בשוק, בחנות הבגדים, בקרב ספקי שירותים – אם משלמים במזומן אפשר לא לדווח על העסקה ולא לשלם מע"מ.

 9. דותן (ועוז)

  ראשית, תודה על התגובות. על אף שאני מגיב בשם שנינו- אחריות לטעויות היא עלי בלבד.
  ננסה לענות בקצרה:
  א.ב – אינננו יודעים מה המס על סיגרים.
  אסף- אלה נתונים רשמיים של כנסת ישראל. נשמח לקרוא פוסט או מאמר רחב יותר המבוסס על נתונים אחרים. אלה גם הנתונים שיעמדו למול עיניהם של חברי הכנסת כשיצביעו על הגזרות שבוע הבא. אם הבנו נכון, למרות שאתה לא סומך על הנתונים אתה שותף למסקנה אליה הגענו.
  דב- תודה על שהפנית את הזרקור לעבר דבר מה שנוטים לקחת כמובן מאליו.
  נגה- תודה על שתי התגובות. בטור ניסינו להצביע על האופן בו השלטון פועל וחושב – ואז המילה גזרות מתאימה, כמו גם על הפעולה האזרחית שמסרבת להיות מושא לגזירות תוך מאבק (בשיתןף, לא אלים) ואז הערתך נכונה.
  דןש. תודה על שתי התגובות. ניסינו כמיטב יכולתנו לשכנע את הקורא להשעות את שיפוטו לגבי הסיגריות ולשים עצמו בנעלי השליט, זה המדמיין עצמו כראש משק בית. לפתע נגלה חור בתקציבו, והוא בוחר לקחת שני שקלים מן העני ביותר על כל שקל שהוא לוקח מן העשירים. ההחלטה אינה קשורה לנזקי הסיגריות והמלחמה בנגע העישון. כנראה שכשלנו בניסיון לפזר את עשן הסיגריות הממסך את הגזל. חבל.

 10. רז

  היי דותן, תודה על התגובה אבל למעשה רק חידדת את השאלות שלי. בהתאם לאופן שבו חישבתם את עליית המע"מ יוצא לי שתוספת המס היא למעשה רק 0.5% (8* 17 . 16) כלומר אתם טוענים ש-2% נוספים יגיעו רק מהסיגריות. בהתחשב בזה שהעלייה במחירי הסיגריות היא של 10% פחות או יותר הרי שלטענתכם 20% מההכנסה נטו של אותו עשירון תחתון
  הולכת על סיגריות. אני מסכים שיש פה אינדיקטור לבעיה חברתית (עישון מופרז או העלמת מיסים או שניהם) אבל קשה לי להאשים בזה את הממשלה.

 11. א.ב.

  "בהתאם לצו, שעורי המס על סיגריות יועלו מ-260.6% ל-278.6%. ההשפעה הצפויה על מחיר חפיסה לצרכן של העלאת המס היא בין 2.4 שקל ל-2.9 שקל לחפיסה.

  שיעור המס על סיגרים יועלו מ-65% ל-75%, ושיעור המס על סיגרילות יועלה מ-65% ל-75%. עוד נקבע בצו כי יועלה המס המינימלי לחפיסת סיגריות ל-12 שקל לחפיסה וזאת לאור העובדה כי קיימות בשוק חפיסות סיגריות זולות.
  "

  ציטוט מתוך מקו…

 12. יוסי לוס

  1. מה אתם אומרים על להפסיק לדבר על עשירים ועניים ולעבור לדבר על מעושרים ומעונים. כלומר, אלה שנעשו עשירים ואלה שנעשו עניים על ידי המדיניות הממשלתית.
  2. הבעיה אינה רק בחישוב המספרי של החלוקה הלא שוויונית של הנטל היחסי להכנסה של המסים אלא גם ואולי בעיקר במשמעות הלא שוויונית של נטל מסים נוסף זה. אזרחים רבים בישראל, מהמעונים, לא מצליחים לספק את צורכיהם הבסיסיים. כלומר, המסים הנוספים שהם ישלמו יגרעו נתח נוסף מצורכיהם הבסיסיים. נטל המסים החדש על המעושרים לא יגרע מצורכיהם הבסיסיים (אפילו לא על פי קנה המידה הראוותני והנהנתני שלהם) אלא מהנתח שמוקדש על ידם לחיסכון והשקעה. כלומר, בעוד שרמת חייהם המיידית של המעונים תיפגע באופן מיידי, המעושרים לא ירגישו שום רעידה בכנף והראוותנות של אורח חייהם תודגש עוד יותר.
  3. אילו ממשלת ישראל היתה דואגת לבריאותם של אזרחיה המעשנים היא היתה יכולה לנקוט בשורה ארוכה של פעולות מועילות שירגיעו את המתח, החרדה, חוסר האונים, התסכול וחוסר הבטחון היומיומי שמגבירים את ההתמכרויות השונות, וביניהן גם ההתמכרות לסיגריות. בריאותם של האזרחים, בהתאם לאידיאולוגיה הניאוליברלית, היא עניינם של האזרחים ואם מישהו חולה במחלה קשה לפתע פתאום, זב"שו.

 13. אסף

  הפער בין תוצאות בסקרי הכנסות וסקרי הוצאות מוכר היטב בספרות, ואין לו פתרונות מושלמים. אבל אני חושב שלא נכון להתעלם מהבעיה. כאשר ההוצאה המדווחת של העשירון התחתון גבוהה פי שניים וחצי מההכנסה המדווחת שלו, אז נטל המע"מ נראה הרבה יותר גבוה ממה שהוא.

  אפשר לעשות שימוש באותם הנתונים, ולחשב את הגדלת הנטל כחלק מההוצאה במקום חלק מההכנסה. אפשר להתמקד בעשירונים שהם אינם העשירון התחתון שבהם הבעיה פחות חמורה. אבל הנתון שמודד את הגדלת הנטל של המע"מ על העשירון התחתון הוא מאד בעייתי ואני חושב שלא נכון להתמקד בו.

  אני גם טיפוס הרבה יותר חנוני באופן כללי, ואני לא מרגיש נוח עם הדיבורים על גזל ושנאת עניים וכו'. נכון שהחלק מההכנסה הוא חשוב מאד, אבל יש מקום להזכיר שבספירה של שקלים (עם כל הבעיתיות שבה, היא לא חסרת משמעות), העשירים ישלמו הרבה הרבה יותר מסים חדשים מאשר העניים. ובכלל, אני אמנם שותף למסקנה בנוגע לשני הצעדים האלו, אבל הם חלק מחבילה רחבה יותר של צעדים. הייתה גם העלאת מיסים ישירים. היו גם קיצוצים שעוד מוקדם לדעת מה יצא מהם, אבל לפחות הוכרז שלא תהיה פגיעה ברווחה, בחינוך ובביטחון. ככה שלהסתכל רק על שני הצעדים האלו, מקוממים ככל שיהיו (וכאמור, אני מסכים שהם מקוממים) ולסכם את הנושא כ"כסות לפעולת גזל שלטונית"… לא כוס התה שלי.

 14. דותן (ועוז)

  שוב תודה על התגובות.
  לרז עניתי בפרטי בפירוט. הטעיתי אותו בתגובה לפוסט של אורלי לגבי החישוב שעשינו והתנצלתי.
  א.ב – תודה! על פניו נראה שהמס על סיגרים נמוך בהרבה מהמס על סיגריות.
  יוסי- תודה! 1. ההצעה לעבור למעושרים ולמעונים מאתגרת גם את הנחות היסוד המובלעות בשיח וגם אותנו. ננסה להתחיל לשלב אותה בדיבור שלנו לצד העשירים והעניים.2-3. אין לנו מחלוקת איתך. דבריך נכוחים.

 15. דןש

  אני מתייחס למעמד הביניים. לגביהם יש להבדיל בין אלו שלא השכילו לאזן את הוצאותיהם בהתאם להכנסותיהם (העניים אצלך) לבין אלו שהשכילו לחסוך ולהשקיע בתבונה והצליחו להתגבר ולהתרומם למרות המשברים ( המתעשרים אצלך).לא המיסוי יצר את ההבדל – אלא הפעילות מול מציאות קיימת. לא חייבים להתחיל עם דירת פאר ומכונית מוציאת עינים ונסיעות לחו"ל ואח"כ לא לגמור את החודש. לא חייבים להכנס למינוס בבנק ואז "לפשוט את הרגל". אני מצפה, במיוחד ממעמד הביניים שישכיל לכלכל את דרכיו בהתאם ליכולותיו.

 16. דותן (ועוז)

  אסף שלום,
  התנצלותנו על העיכוב בתגובה, פשוט ראינו אותה רק לאחר שהעלינו את התגובה הקודמת.
  דיינו בכך שאתה מסכים עמנו ששני הצעדים הראשוונים אותה נקטה ממשלת ישראל במטרה לכסות על הגרעון שנפער בתקציבה מקוממים. אנו מאמינים שאל מול דבר מה מקומם כל כך מן הראוי להתקומם.

 17. אסף

  ראוי להתקומם מול צעדים מקוממים. אין ספק. אבל גם ראוי לדייק, וכדאי לנסות לשכנע, ולא רק לשלהב את קהל המשוכנעים.

  במה שפרסמתם יש בעיות לא פשוטות (ולא נראה שאתם חוזרים בכם). התוצאה המרכזית שלכם שגויה בעליל. זה בודאות לא נכון שנטל המיסים העקיפים על העשירון התחתון הוא מעל שלושים אחוז. זו תוצאת לוואי של בעיית מדידה מוכרת היטב. במקום לנסות להימנע ממנה, התמקדתם רק בה. הרצון להתקומם לא יכול להיות הגנה כלפי צעד כל כך בעייתי.

  בנוסף, המסקנות שלכם, אם להתנסח בזהירות, מעט מרחיקות לכת. לא הסתפקתם בלהתקומם מול הצעדים המקוממים האלו, אלא אמרתם שאינכם מוצאים דרך אחרת לתאר זאת אלא כמערכה כלכלית רחבה נגד העניים בישראל (חיפשתם כנראה, ולא מצאתם שום דרך אחרת!), ועוד כלמיני פנינים שכאלה (העניים הם כמו אויב שיש להדביר אותו). זה כבר לא שיחה על שני הצעדים האלו, אלא על המדיניות כולה. אי אפשר להגיד מצד אחד – אנחנו מדברים פה על שני צעדים ספציפיים, ולכן אנחנו מתעלמים משורה של צעדים אחרים בעלי אופי שונה ואפילו הפוך, ומצד שני – להגיד ששני הצעדים האלו מעידים על זה שהממשלה פתחה במלחמה על העניים.
  אם מדברים רק על שני הצעדים – אז מדברים רק עליהם. אם מדברים על מלחמה בעניים – צריך לקחת בחשבון את כלל הצעדים, וההימנעות שלכם מלהזכיר, אפילו בהערת אגב, את שאר הצעדים, פוגעת באמינות של הניתוח שלכם.

  זה מפריע לי קודם כל כי זה ניתוח קלוקל, ואני חושב שיש ערך בבירור האמת. ערך שאינו קשור ליתרונות הטקטיים שלה בנוגע לסיכוי להביא שינוי פוליטי. אבל ניתוח כזה גם פוגע במטרות שאתם ואני רוצים לקדם. אולי זה סידר לכם 500 לייקים בפייסבוק, אבל כמה אנשים אתם חושבים שוכנעו? החורים בניתוח שלכם גדולים מספיק כדי לאפשר לכל מי שלא מסכים עם הגישה שלכם לבטל את הניתוח שלכם כולו. במקום להכריח את הקורא להתמודד עם הטיעון שלכם בנוגע לשני הצעדים האלו, אתם מאפשרים לו לבטל את הניתוח בכלל בלי להתאמץ. במקום להתמודד עם הטענות של הצד השני (אל תתעלפו, אבל כן – יש גם סיבות טובות להעלות מע"מ. כנראה שבסקנדינביה, איזור עם מע"מ גבוה במיוחד, מכירים אותן), אתם מתעלמים מהן. ככה לא משכנעים אף אחד.

 18. אסף

  שאלו את עצמכם את השאלה הבאה:
  מי שקרא את המאמר שלכם, ואחריו קרא את הראיון הזה עם אבי שמחון –
  http://digital-edition.israelhayom.co.il/Olive/ODE/Israel/Default.aspx?href=ITD/2012/08/03&pageno=40&entity=Ar04000&view=entity

  האם המאמר שלכם סיפק לו כלים להתמודד עם מה ששמחון אומר, או שאחרי קריאת הראיון עם שמחון הוא יגיד לעצמו שצריך לקחת את מה שאתם כותבים עם יותר מקמצוץ מלח?
  אולי שמחון מחרטט. בחלק מהדברים אני בטוח השוא מחרטט. אולי הממשלה באמת נלחמת בעניים, ואתם צודקים. אבל צריך להתמודד עם מה שהוא וכמותו אומרים. אין הרבה תועלת בלהתמקד בנתון בעייתי בעליל שמתייחס רק לחלק קטן מאד המדיניות, ולפצות על זה ברטוריקה של מלחמות עולם נגד העניים. אחרת, שמחון ינצח בויכוח.

 19. יחיאל

  כל הכתבה מבוססת על כך שהעשירים משלמים מיסים אבל שוכחים את העובגה שאת המיסים שהם משלמים ואת הרווחים שהם משלשלים לכיסם הם גובים מאיתנו 99% מהעם כצרכנים שלהם.
  נא להעמיד את הדברים על דיוקם.
  אנחנו משלמים 99% מהכנסתנו כמס למדינה ולא 27% כפי שנאמר במחקר זה.
  העשירים אינם משלמים מס כלל וכלל. אנחנו משלמים את המס שלהם והם בסה"כ מעבירים אותו מאיתנו לאוצר המדינה.
  מתי כבר יפסיקו לעבוד עלינו בעיניים?

 20. יוסי לוס

  תמיד הזהירו אותנו שאם יעלו מסים העשירים יקחו את כספם וישקיעו בחו"ל. נניח לרגע את העובדה שהם תמיד עשו זאת מתי שבא להם בכל מקרה. בין השאר, בגלל שהארץ היתה קטנה עליהם והרשות להגבלים עסקיים לא אפשרה להם לקנות את כל המדינה כולה והם "נאלצו" המסכנים להשקיע בחו"ל.
  אבל מה קורה עכשיו? עשירים שאומרים במפורש שהם רוצים לקחת את כספם לחו"ל אחרי שצברו אותו בארץ בזכות הטבות מס ועובדים בשכר נמוך, ודורשים מהממשלה שתקטין את המסים שהם צריכים לשלם עוד יותר ממה שכבר הקטינו. והממשלה עושה זאת. מה כסותה של פעולת גזל ושקר זו? אפילו לא בגדי זונה. זה נראה כמו ימי פומפיי האחרונים. ברור להם (הם משמע בעלי ההון והפוליטיקאים משרתיהם) שהחגיגה עומדת להסתיים והם חייבים להתחיל להבריח את הכספים מכאן. האם זה בגלל החשש שהכל כאן ייהרס במלחמה עם איראן או שמא החשש שמשהו יסודי הולך להשתנות בבחירות הבאות? כך או כך, זהו מעשה גזל בוטה וחסר בושה. אות קין על כל המעורבים בו.
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4265311,00.html