כך נקברה המחשבה הביקורתית

מקצוע האזרחות היה אחד האתרים הבודדים במערכת החינוך בו נחשפו התלמידים לדיון בשאלות של זכויות וחובות אזרחיות, יחסי רוב ומיעוט ומהותה של הדמוקרטיה. הסרת המכשול הנוסף בדרך לחנק המחשבה העצמאית בכיתת הלימוד, אדר כהן, היא חלק מתוכניתו הגדולה של גדעון סער והשילוש הקדוש: ציונות, צבא ויהדות
אבנר בן-עמוסאבנר בן-עמוס

מרצה להיסטוריה של החינוך באוניברסיטת תל אביב וחבר מזכירות פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, חבר בוועד המנהל של אמנסטי-ישראל

פיטוריו של המפמ"ר להוראת האזרחות, אדר כהן, הם המסמר האחרון שנעץ שר החינוך גדעון סער בארון המחשבה הביקורתית, החופשית והדמוקרטית של מערכת החינוך. עתה נותר רק לכרות בור גדול, לשלשל לתוכו את הארון, לכסות בעפר, ולהסתלק. אם יצמחו פה עשבים, הם יהיו שוטים. תחום הוראת האזרחות היה התחום היחידי בו ניתן היה עוד לומר מלים גסות כגון "זכויות אדם", "חופש הביטוי" ו"מדינת כל אזרחיה" – סוג של נווה מדבר שעבר תהליך של ייבוש. במהלך מתוכנן היטב, שהתפרש על שני אגפיה העיקריים של מערכת החינוך, הצמית סער מאז בואו למשרד את כל מה שאינו תואם את השילוש הקדוש: ציונות, צבא ויהדות.

באגף החינוך הבלתי-פורמלי, הנוגע לכל מה שמתרחש מחוץ לכתלי הכיתה, המלאכה הושלמה זה מכבר. המסעות לפולין היו, עוד טרם כניסתו של סער לתפקיד, חלק אינטגרלי מתהליך ה"הכנה לצה"ל" אליו נחשפו התלמידים טרם גיוסם. אליהם התווספה לאחר מכן תוכנית משלימה של סיורים בארץ ישראל הגדולה. אלה כוללים כיום את תוכנית הדגל "נעלה לירושלים", אותה מדריכים אנשי עמותת אלע"ד; סיורים לחברון, באדיבות המתנחלים; ו"מסע ישראלי מבראשית" – שבעה ימים אינטנסיביים בהם מתעמקים התלמידים בזיקה בינם ובין עם ישראל וארץ ישראל. על מנת להבטיח את המשך המגמה, מינה סער לפני כחודש את ארז אשל לראש מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

אשל (סא"ל מיל.) יסד את המכינה הקדם-צבאית "עין פרת" הממוקמת בהתנחלות כפר אדומים, וידוע באהדתו לנוער הגבעות. יש להניח שבעקבות המינוי הזה יתהדקו עוד יותר הקשרים שבין משרד החינוך וחיל החינוך והנוער, ויתרחב המיזם "דרך ערך", שבמסגרתו נכנסים קציני צבא לבתי הספר ומלמדים את המורים והתלמידים "ערכים" כגון "שירות משמעותי בצה"ל". למעשה, מבלי שהרגשנו בכך, הפך משרד החינוך לתת-מחלקה בחיל החינוך והנוער, כאשר תפקידו העיקרי הוא להכשיר את התלמידים לקראת השירות הצבאי – בין אם המדובר בהכשרה מקצועית כגון ערבית ומחשבים (למודיעין) או בהגברת המוטיבציה (ליחידות הקרביות). אין פלא שאחד המדדים העיקריים להצלחת מנהל בית ספר תיכון בימינו הוא אחוז בוגרי בית הספר המתגייסים לצה"ל.

מתוך האתר של סער. משרד החינוך הפך לתת-מחלקה בחיל החינוך והנוער

גידולי פרא היסטוריים

על אגף החינוך הפורמלי השתלט, מאז כניסתו של סער לתפקיד, פולחן המבחנים. בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים מדובר במבחני המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית – שסביבם מתנהל עיקר הלמידה. אין זה מקרה ששמות המבחנים הללו לקוחים מן הז'רגון הכלכלי הניאו-ליברלי. הדבר מבטא היטב את הדגש הגובר והולך במערכת החינוך על פיקוח הדוק מלמעלה, עידוד של תחרות בין הכל לכל (תלמידים, מורים ומנהלים בינם לבין עצמם והאחד עם השני), והישגים מדידים. גם לכך יש, כמובן, היבט פוליטי. במקום לעודד יוזמות מקומיות, עבודה משותפת של צוותים, ופיתוח סקרנות ומקוריות, חונקת תרבות המבחנים כל אפשרות של מחשבה עצמאית. האירוניה היא שדווקא משטר ניאו-ליברלי מסתמך על תפיסת עולם ריכוזית: מה שטוב לכלכלה רע מאד, מבחינת משרד החינוך, לעולם הרעיונות. בחטיבה העליונה נכנסים התלמידים לסד בחינות הבגרות, וגם שם שולטים השינון וההליכה בתלם. למרות כל הדיבורים על הקטנת מספר הבחינות, השינוי אינו מסתמן באופק. אם נוסיף לכך את התחום החדש הקרוי "מורשת ותרבות ישראל", שנלמד בעיקר בחטיבות הביניים, נקבל מפת דרכים מבהילה של קונפורמיות לאומית.

בתוך הנוף הצחיח הזה בלטו שני תחומים בעלי פוטנציאל חתרני של מחשבה אחרת: ההיסטוריה והאזרחות, שבאמצעותם ניתן היה להפליג לזמנים שעברו, לארצות זרות, ולהתוודע לגישות אוניברסליות בדבר זכויות האדם, האזרח והקהילה. תחום ההיסטוריה עבר מהפך עוד טרם כניסתו של סער למשרד, ובמסגרתו הורחב החלק היחסי של תוכנית הלימודים העוסק בהיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל לכדי כשמונים אחוז (בארצות מתוקנות כצרפת ובריטניה היחס בין ההיסטוריה הלאומית והזרה הוא 50/50 או 40/60).

התוכנית נפתחת בתקופת בית שני (ריבונות יהודית – פרק א'), שלאחריה מדלגים הישר לציונות, לשואה, ולהקמת מדינת ישראל (ריבונות יהודית – פרק ב'), עם ביקורי נימוסין קצרים בימי הביניים ובמשטרים הטוטליטריים של המאה העשרים. מי שאיימה לטלטל את הסירה היתה פרופ' חנה יבלונקה, יו"ר ועדת המקצוע של תחום ההיסטוריה ומומחית לזיכרון השואה, אשר מתחה ביקורת על היעדר מחשבה מסודרת לגבי מטרות לימוד התחום, וכינתה את אופן הוראת השואה "פורנוגרפיה של הרוע". כהונתה של יבלונקה לא הוארכה, ובמקומה מונה ד"ר שמחה גולדין, מומחה להיסטוריה של היהודים בימי הביניים, אשר סבור כי הבעיה העיקרית של התחום היא מספר השעות המצומצם המוקצה לו בבתי הספר – מה שניתן לומר על כל תחום לימוד.

עוד כמה גידולי פרא היסטוריים קוצצו בנחישות על ידי השר לפני שיוכלו להזיק לסביבה. בספרו של ד"ר צפריר גולדברג בונים מדינה במזרח התיכון (2009), שקיבל את כל האישורים הנדרשים, התגלה לפתע ציטוט של ההיסטוריון הפלסטיני ואליד חאלידי, אשר טען כי מה שהתרחש ב-48' היה טיהור אתני של האוכלוסייה הפלסטינית. הספר נאסף בבהילות מן החנויות ובתי הספר, והמו"ל המכובד, מרכז זלמן שז"ר לחקר תולדות העם היהודי, התחייב לתקן את המעוות. בנוסף לכך נאסר על מורי ההיסטוריה ללמד משני ספרי לימוד שלא זכו לאישור המשרד: ספרם של דן בר-און, סאמי עדוואן ואייל נווה, ללמוד את הנרטיב ההיסטורי של האחר (2004), וספרה של עמותת זוכרות, איך אומרים נכבה בעברית? (2008). כל אלה, יחד עם האיסור על אזכור הנכבה במערכת החינוך הערבית, הפכו את תחום ההיסטוריה לעוד ענף בעץ המורשת המשתרג, שמטיל את צלו על כל המערכת.

שכתוב ברוח המכון לאסטרטגיה ציונית

תחום האזרחות היווה אתגר יותר קשה לפיצוח. התחום, כפי שמצא אותו סער כשנכנס לתפקידו, היה מבוסס על דו"ח ועדת קרמניצר, שמינה שר החינוך אמנון רובנישטיין, להיות אזרחים במדינת ישראל (1996). הנחת הוועדה הייתה שיש ללמד את התחום תוך הצבעה על המורכבות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומתוך ניסיון להפוך אותו לתחום מאתגר שיכריח את התלמיד להתחבט בשאלות של זהות ואזרחות. היישום של הדו"ח נעשה על ידי הקמת מבנה מוצק שניצב על ארבע רגליים: תוכנית לימודים לאזרחות (1998), שנכתבה בידי ועדה שבראשה עמד פרופ' עמנואל גוטמן; ספר להוראת האזרחות, להיות אזרחים בישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית (2000) שאת כתיבתו ריכזה חנה אדן; ועדת מקצוע לאזרחות, שבראשה עמד פרופ' ידידיה שטרן, מהפקולטה למשפטים בבר-אילן; פיקוח על הוראת האזרחות, שבראשו עמד אדר כהן. גם אם ניתן להתווכח על המינון היחסי בין המרכיב היהודי והמרכיב הדמוקרטי בתוכנית ובספר, אין ספק כי זה היה אחד המקומות הבודדים במערכת החינוך בו נחשפו התלמידים לדיון רציני בשאלות של זכויות וחובות אזרחיות, יחסי רוב ומיעוט, מהות הדמוקרטיה וה"שסעים" השונים שחוצים את האוכלוסייה. כל זאת היה לצנינים עבור סער ופקידיו, שרצו להגדיל את "היהודי" על חשבון "הדמוקרטי", ובשורה של מהלכים מורכבים הפכו את המבנה היציב לסוכה מטה ליפול.

מי שהחל במלאכת ההרס היה היו"ר הקודם של המזכירות הפדגוגית, ד"ר צבי צמרת, שהתנגד לספר הלימוד בטענה שהוא ביקורתי מדי כלפי המדינה, ורצה להוסיף לתוכנית הלימודים מרכיב של היסטוריה ציונית. פרופ' שטרן, שלא הסכים עם צמרת, סולק מתפקידו לפני כשנה באותו אופן שסולקה פרופ' יבלונקה – על ידי אי-הארכת הקדנציה. מי שהחליפו היה פרופ' אשר כהן, איש החוג למדע מדינה מאוניברסיטת בר-אילן ועמית במכון לאסטרטגיה ציונית, שהזדרז לשכתב את תוכנית הלימודים ולהוסיף לה כמה פרקים של היסטוריה ציונית תוך שימת דגש מיוחד על מדינת ישראל כ"מדינת הלאום של העם היהודי". את "בעיית" ספר הלימוד פתר פרופ' דיסקין, חבר לשעבר בוועדת המקצוע, איש החוג למדע מדינה באוניברסיטה העברית ועמית במכון לאסטרטגיה ציונית, שכתב ספר חדש להוראת האזרחות בשם משטר ופוליטיקה בישראל (2011). הספר תאם את חזונו של צמרת כספר "ציוני" למהדרין, שהציג, למשל, את מצב המיעוט הפלסטיני בארץ באור ורוד, והפך במהירות לספר חובה.

מסע הכפשה מתוזמר היטב נגד מפמ"ר אהוד ומערך

כעת נותר רק להסיר מן הדרך את המכשול הרביעי: אדר כהן, מפמ"ר אהוד ומערך, בעל דעות מתונות להפליא, שכל חטאו היה נאמנותו לערכים המיושנים של ועדת קרמניצר. בשלב זה החל מסע הכפשה מתוזמר היטב, שהתחיל בכתבה משמיצה בעיתון מקור ראשון (09.12.11), נמשך בתלונה של דיסקין על זיוף פרוטוקולים (שנדחתה לאחר בדיקה), והגיע לשיאו בישיבת ועדת החינוך של הכנסת בראשותו של ח"כ אלכס מילר (ישראל ביתנו) בה הודיעה מנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר, על פסילת ספר הלימוד יוצאים לדרך אזרחית, שכהן היה מעורב באישורו.

לאורך כל הדרך זכה כהן לתמיכה אקטיבית ויוצאת דופן של מאות אנשי אקדמיה ומורים לאזרחות, שחתמו על עצומות, שלחו מכתבים, הקימו קבוצת תמיכה בפייסבוק וצעדו בהפגנות; אולם מלכתחילה היה ברור כי אין לו כל סיכוי. דלית שטאובר, שהודיעה על פיטוריו ביום ראשון השבוע, טענה כי ההחלטה נפלה מטעמים עניינים "לאחר הליך מקצועי ממושך", אך המלה "פוליטית" הייתה מרוחה עליה באותיות אדומות. כך נסתם הגולל באופן סופי על אפשרות המחשבה הביקורתית במערכת החינוך. ואם אתם נתקלים עדיין, פה ושם, בתלמידים בעלי גישה מקורית, אין זה בגלל המערכת, אלא למרות מה שמתרחש בה.

משסיים גדעון סער לטפל במערכת החינוך הנמוכה, הקדם-צבאית, מגיע עתה תורה של מערכת ההשכלה הגבוהה. הסנונית הראשונה היא המרכז האוניברסיטאי באריאל, שממתין בדריכות להחלטת אלוף ניצן אלון, מפקד פיקוד המרכז, בדבר הפיכתו לאוניברסיטה, לאחר שמל"ג-יו"ש אישרה את המהלך. רק האלוף, בתור המפקד הצבאי בשטחים, מוסמך לחתום על ההחלטה כדי שתיכנס לתוקף, והוא ודאי מודע לאחריות הרבה המוטלת על כתפיו. אין לי ספק שהאלוף הנכבד מקיים בימים אלה "הליך מקצועי" מעמיק, שבמסגרתו הוא מעיין בחוות הדעת המלומדות, בתיקי הפרופסורים, ובמאמריהם המדעיים. כיצד ייפול הפור? אל תעצרו את נשימתכם. זכרו את אדר כהן.

הכותב הוא מרצה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. רמי

  זו אכן רשימת החלטות נוראות שהמסקנה המתחייבת מקבלתן היא שאנו נשלטים על ידי חבורת פשיסטים ששמו להם למטרה להפוך את ישראל מאומה של בני חורים לעם עבדים. אבל קיים אפקט בומרנג. תלמיד תיכון נבון שמציעים לו תמונה חד גונית של המציאות הפוליטית וההיסטורית מזהה בנקל את הבלוף. הרי הם נמצאים בבית הספר רק כעשרה אחוז מהזמן ונחשפים למידעים ממקורות שונים. שיטת קרמניצר-ברק על דמוקרטית-יהודית היא כמובן שיטה שיקרית, אבל הריחוק שלה מן האמת אינו כה רב ולכן אדר כהן ומורי האזרחות הנאמנים יכלו בנקל למכור אותה לתלמידים, אבל שיטת צמרת-שטאובר-גדעון סהר היא כה רחוקה מן האמת וכה צורמת בשקריה שלא ניתן לשווקה והתלמיד הנבון יזרוק אותה ויחפש אמת בכוחות עצמו. מה שהפשיסטים עשו זה בבחינת גשר אחד יותר מדיי והתוצאה תהיה התפרקות מפעלם וטיאטוא "תורתם" לצד הדרך כעלי שלכת יבשים.

 2. יאיר גלזנר

  1. "על אגף החינוך הפורמלי השתלט, מאז כניסתו של סער לתפקיד, פולחן המבחנים. בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים מדובר במבחני המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית – שסביבם מתנהל עיקר הלמידה"
  ———————–
  טעות! הפולחן החל הרבה שנים לפניו!

  2."תחום האזרחות היווה אתגר יותר קשה לפיצוח. התחום, כפי שמצא אותו סער כשנכנס לתפקידו, היה מבוסס על דו"ח ועדת קרמניצר, שמינה שר החינוך אמנון רובנישטיין, להיות אזרחים במדינת ישראל (1996). הנחת הוועדה הייתה שיש ללמד את התחום תוך הצבעה על המורכבות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומתוך ניסיון להפוך אותו לתחום מאתגר שיכריח את התלמיד להתחבט בשאלות של זהות ואזרחות. היישום של הדו"ח נעשה על ידי הקמת מבנה מוצק שניצב על ארבע רגליים: תוכנית לימודים לאזרחות (1998), שנכתבה בידי ועדה שבראשה עמד פרופ' עמנואל גוטמן; ספר להוראת האזרחות, להיות אזרחים בישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית (2000) שאת כתיבתו ריכזה חנה אדן; ועדת מקצוע לאזרחות, שבראשה עמד פרופ' ידידיה שטרן, מהפקולטה למשפטים בבר-אילן; פיקוח על הוראת האזרחות, שבראשו עמד אדר כהן"
  ————————-
  אתה עושה סלאט כרונולוגי של כהונות, ומצייר תמונה כאילו כולם מונו באותו זמן. קשקוש!

  3. "אין ספק כי זה היה אחד המקומות הבודדים במערכת החינוך בו נחשפו התלמידים לדיון רציני בשאלות של זכויות וחובות אזרחיות, יחסי רוב ומיעוט, מהות הדמוקרטיה וה"שסעים" השונים שחוצים את האוכלוסייה"
  ———————–
  לא מדוייק. מתוך 6 השסעים מלמדים רק שניים: את השסע הלאומי(ערביי ישראל והיהודים)והשסע הדתי.(דתיים-חילונים). יתר השסעים, מעולם, ואני חוזר, מעולם, לא לומדו. הם תמיד יורדים במיקוד בגלל סל השעות המקוצץ: המדובר על השסעים: הפוליטי(ימין-שמאל),העדתי(אשכנזים-מזרחים), המעמדי(עניים-עשירים) והמגדרי(גברים-נשים)

  4. "פרופ' אשר כהן, איש החוג למדע מדינה מאוניברסיטת בר-אילן ועמית במכון לאסטרטגיה ציונית, שהזדרז לשכתב את תוכנית הלימודים ולהוסיף לה כמה פרקים של היסטוריה ציונית תוך שימת דגש מיוחד על מדינת ישראל כ"מדינת הלאום של העם היהודי"
  ————————
  אתה טועה ומטעה. אשר כהן מונה במצב נתון. לאחר שצבי צמרת הורה להוסיף בחופזה כעשר הרחבות, שנועדו לאזן את הדגש הפרו ליברלי-ערבי מדי לטעמו. אני אכן מסכים, שצבי צמרת, כמו רוב רובם של הכותבים על אזרחות מבחוץ, ניתח את המקצוע כמו פיל בחנות חרסינה והגיע למסקנות בהתאם.

 3. דניאל רוזנברג

  לקרוא "חתרני" לתכנים המועברים במערכת החינוך הממלכתית זה קצת מוזר. זה למעשה משקף את תמונת העולם של אם תרצו ודומיהם על "החתרנים" הפוסט-ציונים שמסתתרים בכל מקום. מדויק יהיה יותר לקרוא לזה "מחשבה פלורליסטית" או "דמוקרטית" או משהו כזה. אחרי הכל, אנחנו לא רוצים לחתור תחת המערכת, אנחנו רוצים להשפיע עליה ולשנות אותה.

  חוץ מזה, מעניין לראות כמה מהתהליכים המתוארים (הפוליטיזציה, המכינות, ודאי המסעות לפולין) התחילו לא בתקופה הנוכחית וגם לא תחת שלטון הליכוד.

 4. מרים קיני

  בעוד מספר שנים, כשהחוליגנים האלה יעלמו מהארץ (והם אכן ימוגו) ספרי הלימוד (ולא רק בתחום האזרחות) שהם מנפיקים היום יהיו למשל ושנינה. יתייחסו אליהם כמו אל ספרי הלימוד מהתקופה הסטליניסטית.

  לגופו של עניין, יש להורים זכות לקבוע 25% מתוכנית הלימודים – הם רק צריכים "רק" לרתום את רוב ההורים של בית הספר. זו עבודה סזיפית, אבל משתלמת. בשעתו, כשזבולון המר הפך לשר החינוך, ורצה "להרביץ" יידישקייט בילדי, זה בדיוק מה שעשיתי. וזה עבד!

 5. כפיר אזולאי

  לא הבנתי בהגיון העקום של הגילדה ההיסטרית הנעלמת למה סיור בחברון ועוד אוניברסיטה באריאל הם הליכה בתלם? אם כבר האוניברסיטה באריאל בה לומדים מיעוטים רבים, מייצגת חשיבה שונה מזו השבלונית של שאר האוניברסיטאות וסיור בחברון האו אלטרנטיבה מרעננת לשטיפת המוח התקשורתית השמאלנית תל אביבית

 6. ד"ר נפתלי שם טוב/בי"ס לחינוך, אונ' ת"א

  במרבית המקרים תכני הלימוד הם חשובים פחות לעומת אופני ההוראה ויחסי מורה תלמיד. כל עוד מלמדים באופן "בנקאי" כלשונו של פריירה כולל תכנים דמוקרטיים ראויים, הרי יצא שכרו בהפסדו. באופן כללי החינוך בארץ מושתת על לוח השנה הציוני, מגן ועד יב', שמשמעו רצו להרוג אותנו וניצלנו (במרבית המקרים) ואם לא ניצלנו אז לעד נזכור לא נסלח ונכסח את כל השאר… פרק כזה או אחר בהיסטוריה או באזרחות לא ינפצו את המנגנון רב העוצמה של ריטואליות זו.
  ואני אומר כל זאת על אף הסכמתי עם עמוס על המצב הבעייתי של המערכת.

 7. פריץ היקה

  כי חברון ואריאל הם בשטחים הכבושים ולא בישראל.
  אני גמלאי בן 81 אגרונות במקצועי. לא שיך לגילדה. אבל זה הגיון העקום שלי.

 8. רמי אדוט

  הוא גרוע ביותר. מצידי, שיהיה ספר אחר עם תכנים יותר ציוניים. בלאו הכי העיקר תלוי במורה בכיתה ולא במה כתוב בספר, ותפקיד המורה איננו "להנחיל ערכים" כאלה או אחרים אלא לעודד חשיבה ביקורתית ושהתלמידים יהיו מסוגלים לעבור לצד לצד ומהשקפה להשקפה. ספר לימוד צריך לתת למורה כלים, אתגרים ועניין. הספר הזה בן ה-12 הוא פשוט שיעמומון שאין כדוגמתו.

 9. yigal heffets

  המרצה המכובד אם זיכרוני אינו מתעני הינו מרצה להיסטוריה באו"פ הייתי תלמידו לפני כ20 שנה ויותר עם שמואל ש"י אני מוצא את עצמי מסכים עימו לגבי רבים מהנושאים אותם העלה במאמרו המלומד כמו נושא הויכוח והדיון במקצוע האזרחות לגבי השסעים בחברה הישראלית שאין מלמדים את כולם כפי שאני נוהג לעשות אני חושב שזה מאוד חשוב ללמד על נושא השסעים והשלכותיהם בנושאיהיסטוריה יהודית ושואת יהודי אירופה אני מסכים עם פרופ' חנה יבלונקה הנהדרת, והתובנות העמוקות שלה לגבי השמדתן של קהילות יהודיות שלמות ואף אחד לא מסביר ומלמד זאת בן באזרחות ובעיקר בהיסטוריה ב' שואת יהודי-אירופה. אין להכביר מילים אלא לומר חבל מאוד על כך שהממונה על המערכת שר החינוך הוא הוא אשר מכתיב למערכת תכני-לימוד בהיסטוריה ובאזרחות מדוע הוא אינו עושה זאת במתמטיקה כימיה ביולוגיה ועוד מקצועות כגון גיאוגרפיה וכד' יגאל חפץ

 10. נפתלי אור-נר

  תהא זו ההחלטה האחרונה שלו בצבא

 11. דבי

  אנחנו רואים את זה במערכת החינוך, כפי שהמאמר הזה מדגים. אבל גם בכל מה שקשור לארגוני חברה אזרחית, הצבא, המשטרה, הפרקליטות, משרד המשפטים, וכמובן בית המשפט העליון – מי שלא מתיישר עם הימין חוטף על הראש מהימין, עושים לו דה לגיטימציה ואם אפשר גם מעיפים אותו. אגב, ההשמצה והאיום די בהם כדי לגרום לנזקים לדמוקרטיה הישראלית, כי גורמים להפחדה והשתקה של המערכות, של אנשים ושל ארגונים. אותי לפחות זה מאד מדאיג ומפחיד.