• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

עוני כתוצאה של מדיניות ממשלתית

איציק ספורטא מפריך מיתוס אהוב על רבים בישראל, בקרב תומכי נתניהו ומתנגדיו, לפיו הדרך להקטין את העוני עוברת בעיקר בעבודה
איציק ספורטאאיציק ספורטא

מרצה בכיר בפקולטה לניהול שבאוניברסיטת תל אביב ופעיל חברתי סוציאל-דמוקרט. חבר בוועד המנהל של מרכז אדוה לחקר השוויון בישראל ובאספה הכללית של עמותת הל"ה, ממקימי הקשת הדמוקרטית המזרחית.

אני רואה לנכון לכתוב שוב על קצבאות ילדים, כיוון שנראה לי שחסרים ידע והבנה מהותית בנושא. לא פעם כשאני מדבר או כותב בשבח קצבאות ילדים אני נתקל בתפיסה שנתניהו ודומיו היו מתברכים בה ולעתים מפיהם של אלה שרואים עצמם חברתיים או סוציאל-דמוקרטים. ברגע זה, הם מתגלים כשמרנים מהסוג הגרוע ביותר. קצבאות הילדים הן אחת הדרכים הבדוקות להפחתת שיעורי העוני של ילדים בכלכלת שוק. עד לא מכבר, תומכי כלכלת השוק לא התייחסו לאי-שוויון ולעוני כגורם כלכלי, חברתי ומוסרי חשוב. כתוצאה מכך אי-השיוויון עלה וכך גם העוני של קבוצות אוכלוסיה לא-מוגנות, בעיקר ילדים אך גם מבוגרים. לאחרונה הבינו אפילו אבירי כלכלת השוק שאי שוויון פוגע בצמיחה.

לטעמי, עוני של ילדים ומבוגרים הוא סמן חשוב לכשליה של כלכלת השוק. הלא, איש אינו מצפה שילדים ומבוגרים יעבדו לפרנסתם. כמו כן, קשה לקרוא להם פרזיטים ולהטיל עליהם אחריות אישית למצבם. לכן, מדינות בהן עוני של ילדים הוא גבוה הן מדינות שבהכרח זנחו את אחד מתפקידיהן בהסדרת חברה צודקת. לא מכבר פורסם דו"ח של הביטוח הלאומי בנושא קצבאות הילדים ושם מופיע הגרף שמשווה בין קצבאות הילד הראשון והשלישי בין מדינות:

קצבאות הילד הראשון והשלישי כאחוז מהתמ"ג לנפש (PPP), ינואר 2011

כמו שאפשר להבחין, הקצבאות לילד הראשון בישראל הן בין הנמוכות ממדינות אירופה. רק בספרד, יוון וצרפת הקיצבה נמוכה יותר.

 והנה טבלה נוספת, שבה פירוט של גובה הקצבאות במדינות השונות:

קצבת ילדים במדינות נבחרות של ה-OECD, שנת 2011

אבל זה רק חלק מהסיפור. כידוע, עוניים של ילדים בישראל טיפס מעל ל-60% מסוף שנות התשעים ואילך. זהו תוצר כמעט בלעדי של קיצוץ קצבאות הילדים. בעוד שב-1998 שיעור העוני אחרי תשלומי העברה ומיסים ירד ב-37%, מאז השינויים בראשית שנות האלפיים שיעור העוני ירד רק בכ-15%. אילו שיעור העוני היה יורד באותה מידה כמו ב-1998, היינו כעת בשיעורי עוני של ילדים של כ-25% ולא מעל ל-35%.

ישנן שתי דרכים להפחית עוני של ילדים – קצבאות ועבודה. כמובן שצריך שילוב של שתיהן, אבל הדרך שרבים מאזרחי ישראל לא אוהבים, קרי הקצבאות, היא למעשה המשפיעה ביותר מבין השתיים. כך גם במדינות סקנדינביה. בשבדיה למשל, תשלומי ההעברה מורידים את עוניים של ילדים בכ-77%. אילו מדיניות דומה היתה ננקטת בישראל, שיעור הילדים העניים היה נמוך מ-10%. בניגוד לאמונה הרווחת בישראל, "שוק העבודה" אינו המקום שמייצר רווחה לכולם.

מי שבאמת הנושא חשוב בעיניה/ו צריך/ה לדרוש ששיעור העוני של ילדים ירד לכיוון האפס. לא ברגע אלא בתוכנית רב שנתית. אם מישהו ימצא, אי שם בעולם שאיני מכיר, דרך לעשות זאת אחרת שיודיענו. עד אז, קצבאות הן התשובה.

כנראה שיעניין אותך גם: