מה את קופצת

מבט מגדרי על תקצוב הספורט בישראל, מתוך דו"ח של מרכז אדוה
ולריה סייגלשיפר

הטמעת חשיבה מגדרית (ג'נדר מיינסטרימינג) בתהליכי תכנון, קביעה וניתוח מדיניות, הנה גישה חדשה יחסית לקידום שוויון בין המינים. ההנחה המרכזית העומדת בבסיס גישה זו היא שהמדיניות הציבורית אינה נייטרלית ושנשים וגברים מושפעים ממנה באופן שונה. לפיכך, אם ברצוננו לקדם שוויון בתחום מדיניות מסוים, עלינו להסתכל על הזרם המרכזי לפיו קובעים את המדיניות ולשאול האם ובאיזו מידה חלוקת המשאבים עונה על הצרכים, השונים לעתים, של גברים ונשים. אין מדובר על יצירת מדיניות או תקציב מיוחד לנשים, אלא על בחינת ההשלכות של המדיניות הקיימת על גברים ועל נשים; במידת הצורך יש לשנות את המדיניות ואת חלוקת המשאבים הנגזרת ממנה, כך שייטיבו עם גברים ונשים. ספורט הינו אחד התחומים בהם אי-השוויון בין נשים וגברים בולט במיוחד.

כשמתייחסים לעיסוק בספורט יש להבחין בין ספורט עממי לבין ספורט תחרותי. ספורט עממי הוא שם כולל לכל סוגי ספורט הפנאי, הנעשים לקיום אורח חיים בריא ומהנה. ספורט עממי כולל פעילות עצמית שאינה במסגרת מאורגנת וכן פעילות מודרכת, בחוגים ובקבוצות. ספורט תחרותי מתייחס לספורטאים וספורטאיות שרשומים באיגודים והתאחדויות ספורט. בישראל פועלים קרוב ל-70 איגודי ספורט. שני סוגי הספורט, העממי והתחרותי, ממומנים בחלקם ו/או במלואם על ידי משרד הספורט ועל ידי גורמים ציבוריים נוספים כמו הרשויות המקומיות ומועצת ההימורים.

במבט מגדרי, אף על פי שנשים רבות עוסקות בספורט עממי, נשים ונערות עוסקות הרבה פחות מגברים בספורט תחרותי ונהנות הרבה פחות מהקצבות לאומיות ועירוניות לספורט, בכל מקום שהנושא נבדק. בישראל, שיעור הנשים בקרב העוסקים בספורט תחרותי מעל גיל 13 הוא 19%. לנשים ייצוג נמוך גם בין המאמנים – פחות מ-8% – ובקרב שדרני הספורט. זאת ועוד, העיתונות הכתובה מסקרת במידה מועטה בלבד ספורט נשים: פחות מ-5% מכתבות הספורט בעיתונות עוסקות בספורט נשים. בקרב מקבלי החלטות בהנהלות ובאיגודי ספורט, נשים מהוות מיעוט ניכר, כ-15%; כך גם בהנהלות האיגודים של ענפים בהם יש שיעורים דומים של ספורטאים וספורטאיות, כמו למשל שחייה (נשים מהוות 44% מהשחיינים) וכן בענפים בהם נשים מהוות רוב בקרב הספורטאים, כמו למשל התעמלות (נשים מהוות 82% מהמתעמלים).

The ILGWU women's basketball team at the Bronx Branch Athletic Club. Photo: cc by-Kheel Center, Cornell University

"אתנה" – המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים בספורט, הוקמה בסוף שנת 2007 על ידי משרד הספורט במטרה להעלות את מספר הנשים והנערות שעוסקות בספורט ולעודד מנהיגות נשים בתחום הספורט. נכון לשנת 2011, ספורטאיות מגיל 13 ומעלה הרשומות באיגודים והתאחדויות ספורט מהוות 19% מכלל הספורטאים. היעד שהוצב על ידי אתנה הוא להעלות ל-25% את שיעור הנשים הרשומות באיגודים ובהתאחדויות ספורט עד 2017 (שנת סיום הפרויקט).

עומרית עדן ינילוב, מנהלת פרויקט אתנה, סבורה שאחד הקשיים המרכזיים בהגדלת מספר הנערות שעוסקות בספורט תחרותי נובע מתפיסות חברתיות אודות ספורט ונשיות. בהשפעת תפיסה חברתית הגורסת שספורט תחרותי אינו "נשי", נערות רבות בגיל ההתבגרות נרתעות מלעסוק בספורט תחרותי, במיוחד בענפי כדור. תפיסה חברתית זו מתעלמת מהתרומה של עיסוק בספורט להתפתחות האישית של נערות. מחקרים רבים מצביעים על כך שפעילות ספורטיבית תורמת לביטחון העצמי, לדימוי הגוף, לתקשורת הבינאישית ולפיתוח מיומנויות כמו מנהיגות, אחריות ועבודה בצוות.

החל משנת 2012 פרויקט אתנה יקצה יותר משאבים לשינוי עמדות בקרב הציבור בכלל ונערות בפרט אודות ספורט ונשים. פרויקט אתנה הינו צעד חשוב למען הגברת העיסוק בספורט תחרותי בקרב הנערות והנשים ולהגברת המודעות לחשיבותו וליתרונותיו של העיסוק בספורט. לצד פעילות זו, על מנת לקדם שינוי במדיניות הספורט יש להטמיע חשיבה מגדרית בזרם המרכזי של מדיניות הספורט ובתקצובו, למשל באמות המידה לזכאות בתמיכה ובקריטריונים לתמיכה בחסויות.

הניסיון מהעולם מלמד שהשוואת המשאבים בתחום הספורט בין ספורט גברים ונשים היא צעד קריטי להגדלת מספר הנשים העוסקות בספורט. בארה"ב, ארבעים שנה לאחר תיקון החוק Title IX, הושג שוויון בין מספר הנשים והגברים העוסקים בספורט תחרותי באוניברסיטאות ובמכללות. בנוסף להקצאות שוויוניות יש צורך להטמיע חשיבה מגדרית בתכנון מדיניות הספורט, כך שהצרכים וההעדפות של נערות ונשים יילקחו בחשבון בקביעת הקריטריונים לזכאות בתמיכה בפעילות הספורט והקריטריונים למתן לחסויות. לבסוף, ראוי להזכיר שהליגות המובילות והרווחיות בעולם כמו ליגת העל בכדורסל גברים בארה"ב (ליגת ה-NBA), הגיעו למצבן לאחר שהושקעו בהן תקציבים גדולים במשך שנים רבות. ליגת ה-NBA הוקמה בשנת 1946 ולקח לה עשרות שנים לבסס את מעמדה בספורט האמריקאי. לפיכך כשחושבים על קידום נשים בתחום הספורט רצוי לחשוב במונחים של השקעה לטווח ארוך.

המלצות:

1. השוואת משאבים בין ספורט נשים לספורט גברים: מומלץ להעניק מלגות לספורטאיות, לממן שידורים של ספורט נשים, ולהעניק סובסידיות לאגודות ואיגודי ספורט המקדמים ספורט נשים.

2. העלאת ייצוג נשים בוועדות ההנהלה של איגודי ספורט: מומלץ לפעול להעלאה הדרגתית של שיעור הנשים עד ל-40% תוך 5 שנים.

3. עידוד כניסתן של נשים למקצועות הספורט: כמאמנות, שופטות, מנהלות קבוצה, שדרניות, כתבות ועורכות עיתונים ותוכניות ספורט: מומלץ לנקוט בפעילות יזומה תוך פנייה לנשים ("ריץ' אאוט"), ולקבוע יעדים להגברת שיעור נשים המועסקות במקצועות הספורט.

4. בחינה מחדש של הקריטריונים לזכאות בתמיכה באגודות ואיגודים ספורט: כך שהצרכים והניסיון של נשים יבואו לידי ביטוי.

5. בחינה מחדש של הקריטריונים להענקת חסויות, כך שיותר ענפים ובעיקר ספורט נשים יהיו זכאים לחסויות.

6. שינוי עמדות בציבור בכלל ובקרב נערות בפרט בחשיבות הקשר בין ספורט ונשיות ובמיגור סטריאוטיפים: מומלץ לקיים פעילויות המדגישות את יתרונותיה של פעילות ספורט לנשים ונערות, כגון: שיפור הביטחון העצמי, דימוי הגוף, תרומה לתקשורת הבינאישית ולפיתוח מיומנויות כמו מנהיגות, אחריות ועבודה בצוות.

לקריאת הדוח המלא של מרכז אדוה שמתמקד בתקציבי מינהל הספורט ומועצת ההימורים

כנראה שיעניין אותך גם: