• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הפסיקה הזו היא נס

באמתלה של שמירה על איכות הסביבה, הסיירת הירוקה משמשת בידי עיריית ת"א-יפו כלי להתעללות בחלשים וחסרי מגן שדרים ברחוב. האגודה לזכויות האזרח עתרה בשמם, בית המשפט קיבל את העתירה – והעירייה בשלה. עד אתמול
נילי לרנר

בעיצומו של מבצע עמוד ענן, ב-19 בנובמבר, ניתנה בבית הדין המחוזי של תל-אביב יפו פסיקה מינהלית בנושא ההומלסים וזכויותיהם להתקיים במרחב הציבורי. "הפסיקה הזו היא נס שקרה לנו", אמרה כריסטינה שישנה בגינת לוינסקי עם עשרות דרי רחוב. מזה כשלושה שבועות שהיא יכולה להשאיר את חפציה במגלשות ולהסתתר בהן מן הגשם מבלי שהשמיכות שנתרמו להם והפלסטיק שנועד להגן עליהם מהגשם יוחרמו באישון לילה או עם בוקר על ידי פקחי הסיירת הירוקה. כך נוהגים הפקחים מזה כשנה.

כך בחרה השופטת מיכל אגמון-גונן לפתוח את כתב הפסיקה בדבריו של זוכה פרס נובל לספרות (1921), הסופר והעיתונאי הצרפתי אנטול פראנס (Anatole France, Le Lys Rouge, 1894)

The law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges

החוק הנעלה בשוויוניותו אוסר הן על עשירים והן על עניים לישון מתחת לגשרים.

פתיחה זו מרמזת על כך שלפסיקה זו משמעויות מרחיקות לכת, הן בהבנת העוול הבלתי יתואר שנעשה עד כה, והן באפשרויות הנפתחות על מנת לתקן את העוול שנעשה. אך המשמעויות של הפסיקה רחבות פי כמה. היא מהווה מראה לחברה הישראלית. מראה שבה ניתן לראות את ההזנחה, רוע הלב ואת הכיעור של החברה בכללותה. מראה שתגרום לכל אחד מאיתנו לחזור הביתה ולהביט על עצמו בראי ולשאול את עצמו שאלות קשות ביותר על חלקו בפנים אלה של החברה שבה אנו חיים.

גינת לוינסקי, תל אביב יפו, 11 בדצמבר 2012. צילם: דן חיימוביץ'

כפי שמצטטת השופטת בגוף הפסיקה:

וולדרון מעלה שאלה עקרונית הנוגעת לצדק חברתי והיא האם החברה מוכנה לסבול משטר כלכלי, או שיטה כלכלית שבה יש אנשים רבים חסרי בית. לאור העובדה שבפועל יש חסרי בית, אומר וולדרון, ברור שהתשובה לשאלה הראשונה היא בחיוב. אם כך, לדבריו יש לעבור לשאלה השניה והיא האם אנו מוכנים להתיר לאותם חסרי בית לחיות כאנשים חופשיים, הדואגים לעצמם במרחב הציבורי, שהוא המקום היחידי בו הם יכולים לעשות כן. וולדרון אומר כי מפחיד לראות כיצד אנשים בעלי בתים שיש להם עבודה מוכנים להשיב 'כן' לשאלה הראשונה ו'לא' לשאלה השניה (21-22)

טענת השופטת היא ש"חסרי הבית חיים במרחב הציבורי בהעדר מרחב פרטי בו יוכלו לשהות. הם מתקימים במרחב ציבורי, ומנהלים בו את חייהם. הם מבצעים בו את כל פעולות הקיום. הדרתם מהמרחב הציבורי מאיימת על עצם קיומם" (24). מוסיפה ואומרת השופטת ש"אל לה לעיריה לעשות שימוש בחוקים הנוגעים לשמירת הסדר והנקיון כדי להרחיק חסרי בית ממקום מסוים ולהעבירם למקום אחר או להפריד ביניהם" (35). היא חוזרת ואומרת מכיוון ש"כל סמכות יש להפעיל באופן מידתי… המידתיות עצמה אינה מתקיימת. הפגיעה בזכויות היסוד הבסיסיות ביותר של חסרי בית היא ללא יחס ראוי לתועלת, שהוא מביא בהגשמת התכלית – הסדר והנקיון בעיר. גם אם פעולות הפקחים מביאות לשמירת הסדר והנקיון, הרי שהדבר נעשה תוך פגיעה קשה בזכויות חסרי הבית והדבר אינו ראוי." (38)

וכך מסכמת השופטת:

אני מקבלת את העתירה כנגד העירייה ומורה לעיריית תל אביב-יפו שלא להרחיק חסרי בית או לגרום להם לעזוב את המרחב הציבורי, ולא לקחת ציוד הנדרש להם לפעולות קיום כגון ציוד לינה ומסמכים אישיים, אלא בנסיבות בהן יש בסיס אובייקטיבי סביר להניח כי מדובר ברכוש נטוש או כאשר מדובר ברכוש המעלה חשש ממשי למפגע תברואתי או מטרד משמעותיים או מהווה סכנה מיידית (immediate threat) לבריאות הציבור או בטחונו. ככל שהעירייה תכין נוהל שיפרט את אופן הפעלת הסמכות, תפעל העירייה על פי נוהל כאמור, שיבחן כמובן על פי כללי המשפט המינהלי. (42-43)

ימים ספורים לאחר מתן פסק הדין הגעתי עם פעילה נוספת לגינת לוינסקי כדי לבדוק אם אכן הפסיקה מיושמת והאם השתנו ההוראות של פיהן פועלים פקחי הסיירת הירוקה. דומה היה שלאור חומרת המצב באשר להפרת זכויות האדם הבסיסיות, כפי שהשתמע מהפסיקה, הוראות חדשות היו צריכות להינתן באופן מיידי לפקחים. הוראות ביניים שמשעות את הנהלים הקיימים ושנועדו להסדיר את התנהלות הפקחים עד לכתיבת נהלים חדשים שיעמדו במבחן החוק והפסיקה. לצערנו, אך לא להפתעתנו, מצאנו בגינת לוינסקי את הפקחים והקבלנים המועסקים על ידי העירייה מפעילים את סמכותם על פי הנהלים הקודמים לפסיקה, מטרידים את חסרי הבית ונערכים להחרים את ציודם. ביקשנו מהם לחדול ממעשיהם. בשיחה קצרה הסתבר שההוראות החדשות לא הגיעו לידיעתם. במהלך אותו היום נעשו נסיונות להגיע אל כל הנוגעים בדבר. בין השאר נשלח על פי נהלי העירייה פקס אל היועץ המשפטי של העירייה. זה לשונו:

לכבוד היועץ המשפטי מר עוזי סלמן, הנני פונה אליך בדחיפות בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי בתל איביב -יפו- בשבתו כבית משפט לעינינם מנהליים עת"מ 20761-10-11 לפני כב' השופטת מיכל אגמון גונן מאחר שהפסיקה מבדילה בין הנהלים שהופעלו עד כה ובין הנהלים שיש להפעיל ומציינת את הפגיעה החמורה בעצם קיומם של חסרי הבית החיים במרחב הציבורי, הנני פונה אליך לעצור מידית את כל פעולות הסיירת הירוקה כלפי חסרי הבית הדרים ברחוב כפי שמתבקש מן העתירה, עד לקביעת נהלים חדשים. לאחר עיון בפסיקה ברצוני להתריע על כך שהמשך הפעילות של הסיירת הירוקה ללא נהלים חדשים יכולה לגרור הפרות חמורות ביותר של החוק עד כדי האשמה בגרימה למוות. כמו כן מן העתירה עולה שהתנהלות הסיירת על פי הנהלים הקיימים עומדת בניגוד לזכות הקניין הפרטי ובמצבים רבים לקיחת חפציהם האישיים דינה כדין גניבה. על כן ובשל מורכבות ורגישות העניין, ומכיוון שחיי אדם עומדים על הכף, יש לפעול מיידית ולהורות לסיירת הירוקה להשעות את כל פעולותיה בדבר הדרים ברחוב.

אבקש את התיחסותך בהקדם האפשרי על מנת שנדע כי העניין מטופל בדחיפות ליישום מיידי.

בכבוד רב נילי לרנר, נציגת תושבים

מצורף בזאת מספר ציטוטים לביסוס בקשתי על פי המתבקש מהפסיקה וחומרתה באשר למצב הקיים. ועוד אוסיף שאינני רואה את כל הנושא כעימות של בעלי אינטרסים שונים, נדמה שאין מחלוקת על כך שבחברה נאורה לא יתכן להפקיר או לגרום למותו של אדם מתוך רשלנות מנהלתית וברור כי החוק כפי שהתקיים עד היום אינו עונה על הבעיה שנוצרה עם התדרדרות שרותי הרווחה והתגברות מקרי ההומלסים…

המכתב נשלח ב-25 בנובמבר. עד לרגע פרסום רשימה זו לא נתקבלה שום תשובה למרות פניות חוזרות ונשנות למזכירות היועץ המשפטי. אי לכך ומתוך הכרת המערכת שעושה שימוש בכספי משלם המיסים על מנת להגן על עצמה במקום לדאוג להחלת החוקים שמטרתם להגן על האזרח פתחנו ביוזמת אכיפה אזרחית שהגה יואב פקטה, אחד מפעילי השטח שמכיר ומודע למגוון הבעיות. ב-1 בדצמבר התקיים בגינת לוינסקי מפגש פעילים ופעילות עם דרי הגינה בכוונה ליידע את ציבור דרי הרחוב והפעילים בדבר הפסיקה ומשמעותה ועל מנת להתחיל להקים את המנגנון שיאפשר אכיפה אזרחית של הפסיקה, ויתן כלים בידי חסרי הבית להתמודד מול רשויות העירייה שיתעלמו מהפסיקה.

לכולנו ברור שהסיירת הירוקה מנועה כרגע מלנקוט כל צעד שהוא נגד דרי הרחוב עד לקביעת נהלים חדשים. עם קביעת הנהלים החדשים יוגבלו סמכויותיה של הסיירת הירוקה בצורה ניכרת בכל הקשור להתנהלות מול דרי הרחוב. אי לכך ניצבת העירייה בפני צורך הולך וגובר לתת מענה למצוקות של דרי הרחוב. במקום להשקיע מאמצים ומשאבים בסילוקם, שהוגדר בפסיקה כלא חוקי, העירייה תיאלץ להפנות משאבים לטיפול בונה ומשקם. לכן, חזרנו והתכנסנו ב-12 בדצמבר והחלטנו על הקמת ארגון דרי רחוב אד"ר. מטרת אד"ר היא ליצור מסגרת שבה נוכל לשתף פעולה בין הגורמים הפועלים בשטח ובין העירייה כך שהצרכים של דרי הרחוב ימצאו מענה מהיר ויעיל שפועל לרווחתם ונותן תקווה לפתרון הבעייה בכללותה.

נושאים נוספים שהועלו היו קשורים למיפוי וקבלת תמונת אמת למה שקורה בשטח במקביל ליצירת קשר והפניית דרי הרחוב לקבלת עזרה מתוכניות רלוונטיות שכבר קיימות. פעילות כזו כבר נעשית מזה זמן רב ובמסירות רבה על ידי ויקטור מימון ודיירי רחוב אחרים שמכירים את השטח ומבינים היטב את המערכת ופועלים מתוך מסירות ותחושת שליחות למרות כל הקשיים שנערמים מולם. כמובן דובר על בניית תוכניות השיקום תוך יצירת קשר והמשך לתוכניות שכבר עובדו בעבר ושלא קיבלו שום סיוע או שיתוף פעולה מהעירייה עד כה. חלקן אף נדחו על ידי העירייה שעשתה ככל שביכולתה על מנת לטרפד כל סיכוי להצלחתן. למשל, הפעולות שעשתה העירייה כדי למנוע מההסתדרות לתרום מבנה שהיה ברשותה בשכונת התקווה לטובת פרויקט משותף עם מפוני מאהל התקווה.

ובינתיים נמשיך לאכוף על העירייה את החוקים ונסייע לדרי הרחוב לעמוד על זכותם להתקיים, זכות שנקבעה להם על ידי החוק מעצם היותם בני אדם ולא עכברים או חולדות. כמו כן, נמשיך לדרוש מהרשויות להתייחס אליהם כאל בני אדם ולא כאל מטרד או אשפה כפי שנהגו בהם עד כה. ואם למישהו מציאות זו נראית כשפל מדרגה שאליה אף חברה אסור לה להידרדר, כדאי שייזכר שכל זה קורה מתחת חלון ביתו ובהנהגת נבחריו ושאותם נבחרים עדיין מבכרים לא להגיב ולא להבטיח שימלאו את הוראות החוק ועל פי אמות המוסר הבסיסיות שאיש מאיתנו לא האמין שייאלץ להלחם עליהן ברחובות מול כוחות משטרה ומג"ב בעיר ששמה לעצמה מטרה לייצג את התרבותיות של המדינה.

הרשימה נכתבה לפני כשבוע. אתמול, ה-20 בדצמבר, הסתמנה סוף סוף התפתחות חיובית ראשונה. בגינת לוינסקי הוקמו אוהלים בשיתוף פעולה של מרק לוינסקי, עמותת לשובע והעירייה שפועלים בינתיים בשיתוף פעולה מלא עם קהילת חסרי בית מאורגנת שכוללת אזרחים ישראלים ופליטים.

לקריאה נוספת:

רעות גיא | מהבדידות הזו מתים

כנראה שיעניין אותך גם: